Regulamin aukcjiPobieranie 0.99 Mb.
Strona1/14
Data28.04.2016
Rozmiar0.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Opracowanie katalogu: Anna Stecka

Na okładce repr. poz. 546 i 547
REGULAMIN AUKCJI

 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania.

 2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji i ma prawo do dowolnego roz­dzie­lania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.

 3. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, co do oferty kończącej licytacje danej po­zycji, wyrażonego przez uczestnika licytacji bezpośrednio po jej zakończeniu, prowa­dzący aukcje ma prawo do ponownego przeprowadzenia licytacji lub do jej kontynuowania.

 4. Do udziału w licytacji upoważnione są również osoby oraz instytucje które złożyły pisemne zlecenie kupna.

 5. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: numer pozycji, nazwisko autora, pier­wsze słowo tytułu i najwyższą oferowana cenę (limit). Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespon­dencyjną są informacjami poufnymi. W imieniu tych osób i instytucji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel antykwariatu

 6. Zakupione pozycje wysyłamy pocztą:

 • dla instytucji – kredytowo,

 • dla osób prywatnych - za pobraniem pocztowym (doliczając opłaty wg taryfy po­cz­towej).

 1. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zaku­pione pozycje.

 2. Osoby odbierające pozycje osobiście zobowiązane są wykupić je w ciągu 7 dni od daty aukcji.

 3. Płatników podatku VAT prosimy o wcześniejsze podanie numeru NIP i przekazanie upo­waż­nienia umożliwiającego przesyłanie faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

 4. Informujemy, że wg obowiązującej ustawy, do cen wylicytowanych będzie doliczany poda­tek VAT w wysokości 6.9%.

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przy­jętych zobowiązań.

 6. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.

 7. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa mają prawo pierwokupu po cenach wylicyto­wanych.

 8. Zamówienia pocztowe prosimy kierować na adres:

Krakowski Antykwariat Naukowy, ul. Sławkowska 19, 31-016 Kraków

 1. Zamówienia przyjmujemy również faksem i przez Internet:

tel. /fax: 12/421-21-43

e-mail: antkrak@antkrak. krakow. pl


W dniu aukcji tel. 608-480-381 608-802-516
Konto bankowe: 51 1240 4650 1111 0010 5721 1850
Katalog dostępny na stronach Internetu pod adresem:

www.antkrak. krakow.pl

WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU
1. ALBUM biograficzne zasłużonych Polaków i Polek wieku XIX. Wyd. staraniem i nakładem Maryi Chełmońskiej pod kier. Komitetu Red. T.1-2. W-wa 1903. Druk. P.Laskauera i W. Babickiego. 4, s. IV,496, [3],533, [3], liczne portrety w tekście i na tablicach, opr. psk. współczesna, grzbiet 6ciopolowy, tłoczone zdobienia, szyldziki z tytułem.

Stan więcej niż dobry. Życiorysy i czyny wybitnych osobistości polskich, zasłużonych w różnych dziedzinach. Komitet red. : Sz. Askenazy. Br. Chlebowski, S. Dickstein, W. Gerson, Z. Gloger, J. Kallenbach, A. Małecki, i in. Przedmowa St. Krzemiński. 1.200,-

———————————

2. [ALEKSANDROWICZ Karol] Karol Witold. - Piargi. Kraków 1931. Skł. gł. Gebethner i Wolff. Druk. "Głos Narodu". 16d, s.31, okł. oryg.

Stan dobry. Zapiska autora: Z prośbą o przyjęcie Autor . Wiersze, jedyne wydanie. 30,-

———————————

3. ALTE Deutsche Landkarten und Stadteansichten. Faksymile . Wyd.: Gutersloh 1969. 36 tablic [z52] z widokami miast i mapami, kilka barwnych + tekst opisowy.

Pomieszczone w oryg. kart. tece. 360,-

———————————4. ANDRZEJOWSKI Antoni - Flora Ukrainy czyli opisanie roślin dziko rosnących w Ukrainie przed-Dnieprowej i w sąsiednich z nią okolicach Wołynia, Podola i Gub. Chersońskiej. W-wa 1869. Druk. Gazety Polskiej. 8, s. XIV, [1],93, okł. kart. oryg.

Okładka lekko przetarta. 75,-

———————————

5. APULEIUS - Amor i Psyche. Przekład L. Rydla. Kraków 1911. S. A. Krzyżanowski. Druk. Narodowa. 8, s. [6],151, [3], 13 ilustracji z fresków Rafaela w pałacu Farnese w Rzymie wg fot. Brauna & Clementa, każda strona w ramce z ozdobami z grotesków wg "Loggie di Rafaele nel Vaticano", opr. pł.

Stan bardzo dobry. 100,-

———————————

6. ASANKA-Japołł Michał - Gdzież nasze słońce. .. (Poezye). W-wa-Kraków [1919] . Księg. J.Czer­nec­kiego. 16d, s.79, [1], inicjały, opr. ppł.

Stan dobry. . 30,-

———————————

7. ASKENAZY Szymon - Łukasiński. T.1-2. W-wa 1929. Nakł. Druk. Wł. Łazarskiego. 8, s.437, [1],496, [1], 22 tablice, opr. ozdobna sygn. : oprawiono u Wł. Łazarskiego w Warszawie: płótno bordowe, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie i licu oprawy.

Brak kart tyt. , poza tym stan dobry. 2 wydanie. Z indeksem. 300,-

———————————

8. [ATLAS botaniczny.] Brak karty tytułowej. Zawiera 41 chromolitografii dwustronicowych z opisem. Wym.: 26 x 37,5 cm.

Piękna oprawa skórzana współczesna: skóra brązowa, tłoczone zdobienia na okładkach, złocone napisy, grzbiet 6-ciopolowy.Bardzo ładny egzemplarz . 3.200,-

———————————

9. AUSTEN Jane - Sense and Sensibility. Illustrated by Hugh Thomson. Introduction by A. Dobson. London 1901. Macmillan a. Co. 8, s. XVI,341, [1], całostronicowe ilustracje, opr. pł. oryg.

Oprawa lekko przetarta, poza tym stan dobry. Pierwsza opublikowana powieść popularnej pisarki. Ilustracja H. Tompsona (1860-1920), irlandzkiego fotografa i ilustratora książek, m. in. Dickensa i Austen. 60,-

———————————

10. BABELON Jean - La médaille et les médailleurs. Paris 1927. Payot. 8, s.234, [2], 32 tablice z meda­lami, okł. oryg. Collection l'Art et le Gout.

Stan dobry. Historia medalierstwa od renesansu do naszych czasów. Autor (1889-1978), franc. bibliotekarz, historyk i numizmatyk, w latach 1937-61 dyrektor Gabinetu Medali, redaktor fachowego pisma Revue Numismatique. 100,-

———————————11. BAILLIE G. H. - Watchmakers and Clockmakers of the World. London [1951]. N. A. G. Press Ltd. 8, s.388, mapki, opr. pł. obwoluta.

Stan dobry. Lista zegarmistrzów całego świata, począwszy od XV wieku. 75,-

———————————

12. BALMONT Konstanty, Briusow Walery - Liryki. Wybrał i przeł. Juljan Tuwim. W-wa 1921. "Ignis". 16d, s.58, [4], okł. oryg. Liryka rosyjska ser. I.

Stan dobry. 40,-

———————————

13. BALZER Oswald - Statuty Kazimierza Wielkiego, w oprac. .. Poznań1947. PTPN. 8, s. XVIII,287, okł. oryg. Osobne odbicie ze Studiów nad historią prawa polskiego T. XIX.

Stan dobry, egz. nie rozcięty. 80,-

———————————

14. BANACH Andrzej - O modzie XIX wieku. W-wa 1957. PIW. 4, s.404, [3], liczne ilustracje w tekście i kolorowe tablice wg wyboru autora, opr. pł. oryg.

Oprawa poluzowana przy grzbiecie. Podstawowe dzieło do historii kostiumologii XIX w. 100,-

———————————

15. BARANOWSKI Franciszek - Zagadnienie publicznych ubezpieczeńw Polsce. Poznań 1935. Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. 8, s.22, 18 tabel, okł. oryg.

Małe zaplamienie na okładce. 30,-

———————————

16. BĄKOWSKI Stanisław - Ścieżki ułomnych. Kraków 1926. S. A. Krzyżanowski. 8, s.46, [5], okł. oryg.

Przybrudzona okładka. Poematy, 1 jedyne wydanie. 60,-

———————————

17. Les BEAUTÉS de l'Opéra ou chefs-d'oeuvre lyriques. Illustrés par les premiers artistes de Paris et de Londres sous la dir. Giraldon, avec un texte explicatif rédigé par Théophile Gautier, Jules Janin et Philarete Chasles. Paris 1845. Soulié. 4, s. [263, wiele liczb. ], 12 całostronicowych stalorytów, liczne ilustracje w tekście, wszystkie strony w ozdobnych ramkach, opr. ozdobna z epoki, złocone zdobienia i napisy na obu okładkach i grzbiecie.

Na wszystkich kartach rdzawe plamki. Portrety z postaciami aktorek występujących w operach. 180,-

———————————

18. BECKETT Gilbert Abbott - The Comic History of Rome. Illustrated by John Leech. London [ca 1850]. Bradbury, Agnew & Co. 8, s. XII,308, 10 kolor . tablic [staloryty], liczne drzeworyty w tekście, opr. psk. z epoki.

Oprawa lekko przetarta. Humorystyczna historia Rzymu od śmierci Romulusa do upadku Republiki Rzymskiej, ozdobiona zabawnymi scenami z historii rzymskiej.

Autor (1811-1856), ang. humorysta, dziennikarz. 100,-

———————————19. BEŁZA Władysław - Ojczyzyna w pieśniach poetów polskich. Głosy poetów o Polsce. Zebrał. .. Lwów [1901]. H. Altenberg. 16d, s. VIII,384, opr. pł. ozdobna: płótno granatowe.

Stan dobry. Podpis. 1 wydanie. 80,-

———————————

20. BERWIŃSKI R[yszard] W[incenty] - Poezye. Cz. II. Bruxella 1844. J. N. Młodecki. 16d, s.137, [1], winieta tyt. , finaliki, opr. psk. ozdobna, złocone zdobienia na grzbiecie.

Stan bardzo dobry. 20 wierszy: Parabaza do Don-Juana Poznańskiego [nuta antyszlachecka i antyklerykalna], Księga życia i śmierci [18 wierszy], Ostatnia spowiedź w starym kościele. Autor (1819-1879), poeta, polityk, żołnierz. 150,-

———————————

21. BEZPARTYJNY Blok Współpracy z Rządem Sekretarjat Generalny.

Komunikat polityczno-gospodarczy. W-wa. Na prawach rkp. Nie do druku.

Nr 14. 1 maja 1933. Sprawy rolne.

Nr 15. 21 lipca 1933. Zjazdy działaczy społecznych i gospodarczych.

Nr 22. 28 marca 1934. Realizacja ustawy samorządowej.

Nr 26. 25 lipca 1934. Zagadnienie bezrobocia na tle działalności funduszu pracy.

Nr 29. 2 listopada 1934. Oddłużenie rolnictwa.

Nr 30. 4 grudnia 1934. Budżet państwa.

Nr 31. 25 grudnia 1934. Sprawy wewnętrzne. Konstytucja.

Nr 32. 7 luty 1935. Sprawy wewnętrzne. Prace nad konstytucją w Senacie.

Podklejone dolne marginesy. 120,-

———————————22. BIBLIA Sacra Mazarinea. "Die Mazarine Bibel" 1455 . Reprint . Begleitbuch zur Wiedergabe des Exemplars der 42zeiligen Gutenberg-Bibel Inc.1 in der Bibliotheque Mazarine zu Paris Christian Galantaris. Vorwort von Christian Péligry. Mit Beiträgen von Pierre Gasnault und Eberhardt König. Münster 2004. Bibliotheca Rara. Folio, k.315,317, inicjały + tom objaśniający s.71: liczne ilustracje z oryg. sztychów, opr. kart.

Bardzo ładny egzemplarz. .Faksymile 42-wierszowej Biblii Gutenberga, najdawniejszego zabytku dru­karskiego. Wielkie osiągnięcie sztuki drukarskiej. Druk w układzie dwukolumnowym, w kolorze, barwne inicjały. Reprint z egzemplarza z biblioteki kard. Mazarine (1602-1661), znajdującego się w Bibliotheque Mazarine w Paryżu. 3.000,-

———————————23. BIEGELEISEN Henryk - Illustrowane dzieje literatury polskiej. T.1-5. [Komplet] . Wiedeń1898-1906. Fr. Bonde. 8, około 860 ilustracji w tekście i 144 tablice, opr. pł. oryg. ozdobna, sygn. Karol Scheibe przedtem F. Gogl, Wiedeń.

Oprawa lekko otarta, niewielkie naddarcia. Obejmuje okres od literatury średniowiecznej do romantyzmu. 600,-

———————————

24. BLOCH Józef - Kodeks pracy. Ustawy, rozporządzenia, dekrety, orzecznictwo, komentarz. Wyd.4 uzup. W-wa 1938. 8, s. XXIV,835,358, [1], opr. pł. oryg. Polskie Ustawodawstwo Społeczne.

Stan dobry. 100,-

———————————

25. BOCQUEL de Rochetin Eugenia - Rozmowy francuzkie ułożone przez. .. Przełożone na język polski przez J. K. Skibińskiego. Conversations francaises. .. 9 wyd. przejrzane i poprawione [przez Płońs­kiego]. W-wa 1864. Księg. J. Błaszkowskiego. 8, s.463, opr. kart. z epoki.

Oprawa nieco przetarta. Zapiska własnościowa z 1869 r. Tekst równoległy franc. i polski. 80,-

———————————

26. BODE Joannes Elert - Uranographia sive astorum descriptio viginti tabulis oeneis incisa ex recentissimis et absolutissimis Astronomorum observationibus. Faksymile z 1 wyd. : Berlin 1801. Wyd. : Orbis Pictus.

Folio, s. [4, bez 1 karty przedmowy], 20 tablic dwustronicowych, opr. psk. , klejenie i szycie kart atlasu jak w oryginale: pozwala na pełne otwarcie i przeglądanie map.

Bardzo dekoracyjny atlas niebiańskiego świata, prezentujący plastyczne wyobrażenie konstelacji i znaków Zodiaku. Ukazywał się w latach 1797-1801. Zawiera 2 arkusze półkul i 18 innych map. Na mapach 17200 gwiazd zebranych w gromady ławic i konstelacje; w tym 48 opisanych przez Ptolomeusza (ok.100-168 r. ) i 11 przez Heweliusza (1611-1687).

Największy atlas kończący "złotą epokę" kartografii nieba.

J.E.Bode (1747-1826), niem. astronom, dyrektor berlińskiego obserwatorium astronomicznego. 3.500,-

———————————

27. BOEHN M[ax] - Rokoko. Francja w XVIII - tym stuleciu. W-wa [1932]. Trzaska, Evert i Michalski. 8, s. IX,581, 300 rycin siatkowych jednobarwnych w tekście i 15 tablic kolorowych, okładki w opr. pł. oryg. ozdobnej wg oryginału Derome'a z r.1772: płótno zielone, złocone zdobienia; grzbiet sk. współcześnie oprawiony: skóra zielona, złocone zdobienia i napisy, brązowy szyldzik.

Ładny egzemplarz . Przekład P. Hulki-Laskowskiego. Ilustracje wg olejnych obrazów franc. , miedziorytów, ornamentów, mebli, naczyń i przyborów ówczesnych. 500,-

———————————28. BOGUSŁAWSKI Antoni - Kolendy żołnierskie. W-wa 1924. [Druk. Ministerstwa Spraw Wojskowych]. 8, s.22, ilustracje w tekście, okł. oryg.

Małe naddarcia ostatnich kart. Ilustrował Karol Koźmiński, okładka Jerzy Zasiecki. 35,-

———————————

29. BOY- [ŻELEŃSKI Tadeusz] - Markiza i inne drobiazgi. Kraków 1914. S.A. Krzyżanowski. 16d, s.32, opr. kart. współczesna.

Stan dobry. Wiersze, 1 wydanie. 40,-

———————————

30. BRANDSTAETTER Roman - Jarzma. W-wa-Krakow-Lublin [1928]. Gebethner i Wolff.

16d, s.37, opr. pł.

Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: "Alfredowi Woycickiemu z koleżeńskim uściskiem dłoni Roman Brandstaetter Kraków 20/III 1920 r. Wiersze, 1 jedyne wydanie, debiut literacki. Rzadkie. 120,-

———————————31. BRANDSTAETTER Roman - Kroniki Assyżu. Wrocław-W-wa 1947. Książnica-Atlas.

8, s.93, inicjały, okł. oryg.

Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: "Trochę assyskiego nieba w postaci tej skromnej książki, ofiaruje Panu Wilamowi Horzycy Roman Brandstaetter. Poznań 6.9.1948". 1 wydanie. Wrażenia z podróży. Okładkę i inicjały projektowała Z. Czerwińska. 80,-

———————————32. BRANDSTAETTER Roman - Marchołt. Komedia sowizdrzalska w ośmiu sprawach. Rysunki Andrzeja Stopki . Kraków 1954. WL. 8, s.111, [2], rysunki w tekście, okł. oryg.

Stan bardzo dobry. Obszerna dedykacja autora: "Epistoła do J. O. Pana Alfreda Woycickiego w Krakowie czyli w Nowej Hucie. Jaśnie Oświecony a dostojny Panie!. .. . Dat. : Zakopane 5/2 1955 nowej ery". 1 wydanie.80,-

———————————33. BRANDSTAETTER Roman - Milczenie. Dramat w 3 aktach. W-wa 1957. PIW. 8, s.94, okł. oryg.

Stan dobry. Odręczny podpis : Roman Brandstaetter 1959 r. Odręczna dedykacja Zofii Radwańskiej-Paryskiej, dat.11. VII.66. 1 wydanie. 50,-

———————————

34. BRANDSTAETTER Roman - Milczenie. Dramat w 3 aktach. W-wa 1957. PIW. 8, s.94, okł. oryg.

Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: "Mojemu najdroższemu "ubekowi" [Eugeniuszowi Kapralskiemu], świetnie grającemu rolę Roman Brandstaetter . Zakopane 8/7 1957 . 1 wydanie . + Program przedstawienia z podpisem Romana Brandstaettera, dat. : 1/5 1957. 60,-

———————————

35. BRANDSTAETTER Roman - Przemysław II. Ballada dramatyczna w trzech aktach. Poznań [1949]. "Merkuriusz". 8, s.49, [1], ilustracje w tekście, portret autora wg rys. W. Bartoszewicza, okł. oryg. Bi­blio­teka "Echa" nr 3.

Okładka przykurzona. Odręczna dedykacja autora: "Pani Zofii Starowieyskiej-Morstinowej z wyrazami prawdziwego poważania Roman Brandstaetter Poznań 6.4.1949". 1 jedyne wydanie. 5 ilustracji z przed­stawienia w Teatrze Polskim w Poznaniu w 1948 r. , portret Przemysława z litogr. Walkiewicza i Śmierć Prz­emysława wg drzeworytu Holewińskiego. 60,-

———————————

36. BRANDSTAETTER Roman - Przemysław II. Egz . j. w.

Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: "Drogiemu Alfredowi Woycickiemu z przyjacielskim pozdrowieniem i uściskiem dłoni Roman Brandstaetter. Poznań 27.4.49. Dołączony wycinek karty z dedykacją dla Alfreda Woycickiego. 60,-

———————————

37. BRÜCKNER Aleksander - Dzieje języka polskiego. Lwów-W-wa [1906]. H. Altenberg. Wyd. TNSW. 8, s.190, 121 ilustracji w tekście, opr. pł. oryg. Nauka i Sztuka t. III.

Obcięty fragment karty tyt. , pieczęć. 50,-

———————————

38. BRÜCKNER Aleksander - Dzieje kultury polskiej. T.1-4. Wyd.2. T.4 wyd.1. W-wa 1939, J. Przeworski; Kraków 1946, F. Pieczątkowski i Sp. 8, s. IX,661,660,456, XVI,639, opr. ppł. oryg.: płótno czarne, karton brązowy, szyldziki ze złoconymi napisami, między nimi brązowe zdobienia roślinne i liniowe.

Stan więcej niż dobry. Treść: T.1: Od czasów przedhistorycznych do 1506 r. T.2: Polska u szczytu potęgi. T.3: Czasy nowsze do r.1795. T.4: Dzieje Polski rozbiorowej 1795(1772)-1914. Do druku przyg. St. Kot i J. Hulewicz. Przedmowa St. Łempicki. Z indeksem. 600,-

———————————

39. BRÜCKNER Aleksander - Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków - W-wa [1927]. Krak. Sp. Wyd. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8, s, XIV,805, [1], opr. pł. oryg.

Nieznaczne zabrązowienia, małe naddarcie na grzbiecie. Z indeksem. 100,-

———————————

40. BRZECHWA Jan - Pan Doremi i jego siedem córek. [Ilustrował] Jan Marcin Szancer. W-wa 1955. Nasza Księg. 4, s.88, kolorowe ilustracje, opr. kart. oryg.

Stan dobry. Pieczęcie. 60,-

———————————

41. BUCKLEY Arabella B. - Przez szkła czarodzieja. Przeł. z ang. J.K.Potocki. W-wa 1892. Księg. T.Pa­prockiego i S-ki. 16d, s.256, liczne drzeworyty w tekście, opr. pł. ozdobna, sygn. : M.Żenczy­kowski w Krakowie.

Stan dobry. Książka przeznaczona dla młodzieży, pozwalająca przyswajać wiedzę przy pomocy narzędzi optycznych. 60,-

———————————

42. BUJAŃSKI Jerzy Ronard - Reduta Żywego Słowa. (Chorąży Żywego Słowa). W-wa-Kraków-Lublin 1929. Skł. gł. Gebethner Wolff. 8, s.73, [1], okł. oryg. rys. M. Różański.

Okładka podklejona, ucięta. Odręczna dedykacja autora . Poemat. 50,-

———————————

43. BUZEK Józef - Historya polityki narodowościowej rządu pruskiego wobec Polaków. Od traktatów wiedeńskich do ustaw wyjątkowych z r.1908. Lwów-W-wa 1909. H. Altenberg, E. Wende i Sp. 16d, s. XXIII,569. Wiedza i Życie. Seria IV T. III.

Bez oryg. okładki. Podpis: Dr W. Rappé. 60,-

———————————

44. Das CAROUSSEL 1846 . Faksymile . Wyd. : Alpart Marketing 2010.28 kolorowych ilustracji z litografii, wym. : 40 x 60 cm + tekst współczesny z opisem stadniny w j. ang. niem. i arabskim. W oryg. kart. futerale.

Caroussel pokazuje piękno hodowli koni arabskich ze stadniny króla Wilhelma I, biorących udział w turniejach. Wspaniałe wydanie kopii. 1.800,-

———————————

45. CEPNIK Henryk - Teatr polski w Wiedniu. Rzecz o występach Dramatu lwowskiego na scenie "Bürgertheater" w Wiedniu w dniach od 1. do 8. maja 1910 roku. Lwów 1910. Księg. J.Mani­szewskiego. 4, s.88, ilustracje, opr. pł. oryg.

Oprawa lekko przetarta. Zapiska: Dar autora 1911 r. Pieczęć: Biblioteka Fundacyi W. hr. Baworowskiego. Fotografie ze sztuk teatralnych fot. Kordyan, z podaniem nazwisk występujących aktorów. 80,-

———————————

46. CHESTERTON G[ilbert] K[eith] - The Man Who Was Thursday. A Nightmare by. .. Bristol-London 1908. J. W. Arrowsmith. 8, s.329, [1], opr. pł. oryg.

Wierzchnia okładka odbarwiona. Odręczna dedykacja autora: Michael Genry Dziwicki from GKChesterton.1 wydanie metafizycznego trillera "Człowiek który był Czwartkiem". 100,-

———————————47. CHODOROWSKI Czesław - Jagoś Nieboże. W-wa [1924]. Nakł. aut. Skł. u Gebethnera i Wolffa. 16, s.16, 7 ilustracji całostronicowych, ilustrowana okł. oryg.

Stan dobry. Pieczęć. Odręczna dedykacja autora" "Wdzięcznej solenizantce Pani Maryli Dąbrowskiej z życzeniami jak najlepszymi autor . 5 . 8 . 32 . 1 jedyne wydanie. Pamięci Jagusi, napisane gwarą wiejską. Ilustracje i okładka Antoni Gowiński. 40,-

———————————

48. CHOPIN Fryderyk - Mazurkas für Pianoforte. Nach den französischen und englischen Originaldrucken berichtigtund mit Fingersalz versehen von Ed[uard] Mertke. Leipzig [ca 1880]. Steingräber Verl. 4, s.92, opr. pł. oryg. Chopin, Sämmtliche Werk. VI Band.

Stan dobry. Nuty na fortepian. 120,-

———————————49. CIESIELCZUK Stanisław - Pies kosmosu. W-wa 1929. F. Hoesick. 16d, s.66, [2], okł. oryg. Biblioteka Kwadrygi.

Wierzchnia Okładka luźna. Wiersze, 1 jedyne wydanie . 4 cykle: Złota sieczka, Fale, Piana na ustach, Wońlazuru. 50,-

———————————

50. CIESIELCZUK Stanisław - Wieś pod księżycem. W-wa 1928. Akad. Koło Hrubieszowian. 16d, s.30, [2], okł. oryg.

Stan dobry. Wiersze, 1 jedyne wydanie . Nakład 400 egz. 40,-

———————————

51. CIESZKOWSKI August - Ojcze-Nasz. Wyd. nowe zupełne. T.1-3. Poznań1922-23. Fiszer i Ma­jewski. 8, s. XXXIX,224, [2],522, II, VIII,296, opr. psk. , złocone napisy i zdobienia na grzbiecie, kart. futerał.

Stan bardzo dobry. Komplet. T.1: Wstęp poprzedony traktatem O drogach ducha z przedmową Adama Żółtowskiego, T.2: Wezwanie i Pierwsza prośba, T.3: Prośby, druga do siódmej i Amen. Dzieło zawierające syntezę wszystkich myśli i dążeń autora (filozofa i polityka 1814-1894); roztrząsanie epoki nadchodzących dziejów, której zapowiedź jest w poszczególnych prośbach Modlitwy Pańskiej. 350,-

———————————Pobieranie 0.99 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna