Regulamin aukcjiPobieranie 0.99 Mb.
Strona10/14
Data28.04.2016
Rozmiar0.99 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

473. AUGUST III Król Polski (1733-1764). Augustus Tertius Dei Gratia Rex Poloniae. .. . Nominacja królewska na urząd asesora sądu królewskiego, dla oficera Wessela gen. lejtnanta w wojsku polskim.

Dat. : Varsaviae 15 Maja 1757. Własnoręczny podpis: Augustus Rex .

Dokument na papierze, opatrzony pieczęcią wielką koronną, opłatkową, na podkładzie lakowym: na tarczy Orzeł z herbem 2-polowym saskim, tarcza podtrzymywana przez 2 postacie alegoryczne, w otoku herby 11 prowincji polskich. Podpis kanclerza: Albertus Rakowski. Wym. do ramek oprawy: 24 x 37 cm.

Niewielkie przedarcia na złożeniu. Wessel [Teodor? zm.1775 r. ] podskarbi wielki korony od 1761 r. , znany z nadużyć finansowych, jeden z przywódców konfederacji barskiej. 6.000,-

———————————

474. CZYŻEWSKI Tytus (1880-1945), poeta, artysta malarz, krytyk sztuki, przedstawiciel polskiego futuryzmu, należał do grupy awangardowej "Formiści".

Korespondencja artysty z lat 1933-34: 6 odręcznie pisanych listów do dr. Konstantego Grzybowskiego red. "Czasu" w Krakowie, dotyczących honorariów.

1) Dat. : Warszawa sobota 1933. Informuje o wysłaniu artykułu do druku i prosi o szybkie uregulo­wanie honorarium na podany adres. 1 strona (form.22 x 17 x 5 cm).

2) Dat. : Kraków 29/IX 1933. Informuje o wyjeździe do Warszawy, skąd prześle artykuł do druku w "Czasie". Potwierdza otrzymanie należności za kronikę o propagandzie i przypomina o honorarium z "Czasu" za Krakowską Kronikę. 2 strony (form.13 x 13 cm).

3) Karta pocztowa dat. : Warszawa 2/XI 1933. Prośba o wysłanie honorarium i zapewnienie o wysyłce nowego artykułu.

4) Dat. : Warszawa 27/XII 1933. Przeprasza za zwłokę w korespondencji do "Czasu", informuje o wysyłce tekstu. Prosi o zwrócenie uwagi korektorowi, który w poprzednim felietonie zostawił "niezwykłą ilość bardzo przykrych błędów". 1 strona (form. : 23 x 17,5 cm).

5) Dat. : Warszawa 6. II.1934. Jak zwykle prośba o "odwrotne" uregulowanie zaległych należności, gdyż znajduje się w bardzo przykrej sytuacji finansowej. 1 strona (form. 27 x 21,7 cm).

6) Dat. : Warszawa 25. VII.1934. Prośba o zapłatę za 2 artykuły, gdyż potrzebuje pieniędzy na wyjazd z Warszawy, oraz wstawienie się w tej sprawie do dyr. Szydłowskiego. 1 strona (form. 27 x 21,7 cm).

Stan zachowania bardzo dobry. 8.000,-

———————————475. DĄBROWSKA Maria (1889-1965), powieściopisarka, publicystka.

Karta pocztowa dwustronnie zapisana, z adresem zwrotnym (Zduny k. Łowicza), adresowana do Krystyny Grzybowskiej w Krakowie, dat. : 29-XII-44.

Dziękuje za kartkę z "miłą dla ducha i ciała treścią" i przekazuje informacje, gdzie można wysłać paczkę dla wspomożenia Anny K. Składa życzenia z okazji Nowego Roku.

K. Grzybowska w okresie wojny działała w Radzie Głównej Opiekuńczej.500,-

———————————476. GOETEL Walery (1889-1972), publicysta, geolog.

Kartka pocztowa adresowana do Stanisława Hołuba (1857-1939) notariusza we Lwowie, z po­dziękowaniem za życzenia i pozdrowieniami. Dat. : Kraków 10.4.1929. 120,-

———————————

477. HEDIN Sven Anders (1865-1952), szwedzki podróżnik, geograf.

Kartka pocztowa z odręcznym tekstem S. Hedina: Ein herzliches Willkommen auf Schwedischen Boden. .. . (Serdecznie witamy na szwedzkiej ziemi bohaterów frontu wschodniego). Podpis: Sven Hedin. 150,-

———————————

478. IWASZKIEWICZ Jarosław (1894-1980), prozaik, poeta, dramatopisarz, eseista, tłumacz. Odręczny list skierowany do nie wymienionej z nazwiska Krystyny Grzybowskiej w Krakowie z Rady Głównej Opiekuńczej, organizującej pomoc literatom.

List dat. : Stawisko 15. X.44. Dziękuje za list, paczkę i pieniądze (2000 zł). Informuje, że kuzyn Ignacy Malecki będzie wracał z Krakowa i może zabrać dla niego przygotowane rzeczy i pieniądze. Przyśle wykaz osób, które otrzymały dary. Jest wzmianka o Marii Dąbrowskiej, która powiększyła listę osób potrzebujących pomocy.

List na 1 stronie, form. 21 x 15 cm. 1.000,-

———————————479. KARTA zgłoszenia do koła żołnierzy I Pułku Ułanów Legionów Polskich Beliny. Wydana dla Teofila Czopa, z informacją o życiu i szczegółowym przebiegu służby w I Pułku Ułanów Legionów Polskich.

Wniosek na 2 kartach urzędowych, wypełniony odręcznie atramentem.

Wym. : 21,3 x 30 cm. Małe zaplamienie na marginesie. 120,-

———————————480. KARTKA pocztowa z pozdrowieniami z Zakopanego, adresowana do L. Czerwińskiej w Krakowie. Pismo ołówkiem, podpisane przez kilkanaście osób, w tym m. in. : Walery Goetel - geolog, publicysta; Stefan Rouppert- uczony, biolog; Władysław Pawlica - petrograf; Rafał Malczewski - malarz syn Jacka. 120,-

———————————481. KIEPURA Jan (1902 - 1966), polski śpiewak tenorowy.

Odręczny autograf atramentem na karcie; Jan Kiepura. 80,-

———————————482. KRIDL Manfred (1882-1957), historyk literatury.

Kartka pocztowa adresowana do historyka literatury Dr. Stanisława Kossowskiego we Lwowie (1880-1945); dotyczy ponownego wydania Historii Literatury Polskiej P. Chmielowskiego, ale z ewentualnymi nowymi przypisami. Dat. : Wilno 13. VII.38. 150,-

———————————

483. LEGIONY . PRZEPUSTKA dla Ob. popr. Raczyńskiego z 2 szeregowcami II Pułku do Mierzwina. Dat. : Tur Dolny 16/III 1915. Okrągła pieczęć tuszowa: I. Pułk I. Brygady L. P.

Wym. : 10,5 x 14,5 cm. 50,-

———————————

484. LENARTOWICZ Teofil - Szopka. Rękopis autorski, 2 karty rkp . z poematu z 1849 r.

Karty zapisane atramentem, dwustronnie, 2 skreślenia. Wym. kart: 21,5 x 13,5 cm.

"Szopka" była wydana w 1849 r. , w całości obejmowała 71 stron. 300,-

———————————485. MALINOWSKI Tadeusz (1888-1980), generał brygady Wojska Polskiego.

Dokument [maszynopis] wydany dla Plutonu Opieki I. Dywizji Pancernej z odręcznym podpisem gen. T. Malinowskiego, dat. : 12 VII 1945 w Londynie.

W l. g. narożniku: Sztab Naczelnego Wodza Biuro Opieki nad Żołnierzem [. .. ].

Dokument informuje o przesłaniu dla użytku służbowego spisów imiennych byłych jeńców wojennych przebywających w b. Oflagu VII-A Murnau oraz spisów zawierających nazwiska Polek z Rvensbrück przebywających w obozach w Szwecji.

Spisów imiennych brak. Pod tekstem podpis generała jako Szefa Biura Opieki nad Żołnierzem. Wym. : 12,8 x 16,4 cm.

Na lewym marginesie otwór dziurkaczem. 150,-

———————————

486. MATEJKO Jan (1838-1893), malarz historyczny.

List do Ludwika Tejchmanna (1823-1895), prof. U. J. , anatoma, z propozycją objęcia wykładów i pod jakimi warunkami w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. Dat. : Kraków 17/10 1877 r. Podpis: Jan Matejko .

List przedarty na złożeniu. 800,-

———————————

487. MEYERBEER Giacomo, Rossini Gioacchino. - A Giove Rossini . Divino Maestro, . .. Krótki list kompozytora G. Meyerbeera do Rossiniego w j. włoskim: dziękuje za przyjemność słuchania ostatniego dzieła, życzy aby niebiosa zachowały Mistrza do stu lat, aby mógł tworzyć podobne utwory; sobie również życzy podobnego wieku aby móc słuchać nowych dzieł godnych nieśmiertelnego geniuszu mistrza.

List odręczny, dat. : Pariggi 15 marzo 1861. Wym. : 8,7 x 7,5 cm.

G. Meyerbeer (1791-1864), działający we Francji niem. kompozytor operowy, twórca grand opery, wolnomularz.

G. Rossini (1792-1868), włoski kompozytor operowy, twórca muzyki sakralnej, kameralnej, pieśni. 3.000,-

———————————488. MIŁKOWSKI Władysław (1847-1928), wydawca, księgarz.

Odręczny list na 2 stronach do Konsystorza Diecezji Przemyskiej, dotyczący współpracy w propagowaniu dzieł katolickich. Pismo na firmowym papierze Wydawnictwa Dzieł Katolickich, dat. : Kraków 14 październik 1875 r. 150,-

———————————

489. MIŁOSZ Czesław (1911-2004), poeta, eseista, tłumacz, historyk literatury, laureat Nagrody Nobla.

List w sprawie pomocy, adresowany do Krystyny Grzybowskiej, działającej w Radzie Głównej Opiekuńczej. Podaje adres matki Stefana Kisielewskiego, na który trzeba wysłać rzeczy i pieniądze, a także ponawia prośbę o pieniądze dla osoby S. Kisielewskiego.

List nie datowany [1944 r. ]. 1 strona form. : 20,8 x 14,5 cm. 750,-

———————————490. MONATOWA Maria (autorka książek kucharskich).

Kartka pocztowa adresowana do hr. Zygmunta Lasockiego we Lwowie (1867-1948, działacza społecznego, urzędnika administracji krajowej i centralnej Monarchii Austriacko-Węgierskiej), z pozdrowieniami z Zakopanego. Dat. : Zakopane 2/12 921. 150,-

———————————

491. PERZYŃSKI Włodzimierz Stefan. Korespondencja: 4 karty pocztowe z 1904 r. [data stempli pocztowych] adresowane do Wandy Malinowskiej w Krakowie + 1 rysunek.

Kartki pocztowe wysyłane z podr óży do Egiptu, z krótkimi informacjami o pobycie i serdecznymi słowami skierowanymi do adresatki.4 odręcznie pisane wiersze: 1: Mróz [4 zwrotki], inc, : W fjoletowej sukni zmierzchu. .. , 2: Modlitwa drzew [11 linii, 1 skreślenie], inc. : Drzewa się modlą. .. .W perłowem powietrzu. .. , 3: bez tytułu, inc. : Duch, który własnym ogniem swoim świeci Nigdy nie legnie martwy u stóp klęski. .. , 4: bez tytułu, inc. : Stare cyprysy w sadzie łagodnie się kołyszą [4 zwrotki + 1 skreślona].

Stan zachowania wierszy bardzo dobry, na 1 karcie pocztowej wycięty fragment ze znaczkiem bez uszczerbku dla tekstu.

W. S. Perzyński (1877-1930), poeta, dramato- i powieściopisarz. felietonista tłumacz okresu Młodej Polski, zaprzyjaźniony z czołowymi artystami i literatami tego okresu. Współpracował z Tygodnikiem Illustrowanym. Rzeczpospolitą i licznymi teatrami. Wydał tylko jeden tomik poezji w 1902 r. ; były one jego debiutem literackim. 800,-

———————————492. POL Wincenty (1807-1872), poeta, geograf, profesor U. J. - Kochana Franiu ! Odręczny list pisany przez poetę w sprawie przyjazdu na Święta. Dat. : Z Przemyśla w Piątek dnia 21 Grudnia 1860.

Na tejże karcie drugi list do tej samej osoby, inną ręką (podpis nieczytelny). 1.200,-

———————————

493. POL Wincenty - Kochana Franiu ! Odręczny list poety i dodatkowo na tej samej karcie jego córki Zofii Polówny do tej samej osoby. W treści poruszają sprawy rodzinne. Dat. : 15 Maja 1861. 1.200,-

———————————494. POŚWIADCZENIE służby Nr.320/Leg. wydane przez Archiwum Wojskowe dla Koła I. p. uł. Leg. Pol. Informuje o przebiegu służby kaprala Marcelego Kotarby.

Maszynopis. [Dat. : Warszawa 17. III.1937]. Pieczęć tuszowa Archiwum Wojskowego.

Podpis mjr. Bolesława Waligóry. Wym. : 15 x 21,3 cm.

Stan bardzo dobry. 80,-

———————————

495. POŚWIADCZENIE służby Nr.320/Leg. j . w . Wydane dla Franciszka Mazgajskiego. 80,-

———————————496. PRZYBOROWSKI Walery (1845-1913), polski pisarz, uczestnik i historyk Powstania Stayczniowego. Karta pocztowa adresowana do Marie Spałek w Budweis [Czechy]: Herzliches Grüsse. .. (Serdeczne pozdrowienia z Kirlibada [Rumunia] . .. ) wysłane z Węgier. Tekst w jęz. niem. , podpisany: W.Przy­borowski. 150,-

———————————497. [RADECKI Jan Kazimierz] - Poezyje Mazura. Bruxella 1844. U Jana Nepomucena Młodeckiego.

Poezje przepisane przez Konstantego Werner d.12/I Stycznia roku 1878 będącego w Tirlemont [zapiska]. Tekst na 123 + 1 num. stronach, zapisanych atramentem.

Zeszyt w oprawie kart. Na okładce: Poezje polskie N 1.

Na początku notatka: Z papierów po ś. p. Ojcu 15/V.1930. ..

Wiersze patriotyczne poety (1813-64), towiańczya, ze względów politycznych działającego na emigracji. . 200,-

———————————498. SZTAMBUCH . Souvenir. Wymienione imię właścicielki sztambucha: Tosia, brak innych znaków własnościowych, Wym.: 10,5 x 17 cm. 88 kart, 2 ilustracje, opr. w czerwoną skórę, zdobioną złoc­onymi ornamentami.

Zbiór krótkich wpisów z lat 1818 - 1835. Teksty prozą i poetyckie w jęz. pol. i franc. , sygn. inicjałami i częściowo nazwiskami: Lucyna Mieroszewska ?, Bolesław Darowski, Madeleine Nirzynska, Korkowska, Węgierska, T. Skorkowski. Pod wpisami czasem wymienione miejscowości: Balice, Kraków, WielkaWola, Janków, Busko, Radom, Sucha.

Stan zachowania bardzo dobry. 800,-

———————————499. TUWIM Julian - List odręczny: "Szanowny Panie ! Dziękuję za miłe słowa. Do tłumaczenia Lermontowa wrócę jeszcze, nie wątpię więc, że i na przekład pięknego "Żagla" przyjdzie kiedyś pora. Łączę pozdrowienia Julian Tuwim".

Pismo atramentem, dat. : 22. IV.1951.

Ślad złożenia. 600,-

———————————500. WOJTYŁA Karol - Korespoondencja na kartach pocztowych : 23 karty pocztowe + 2 krótkie listy do zaprzyjaźnionej Urszuli: "Droga Urszulo !. ..

18 kart maszynopisów + 7 kart ręcznie pisanych atramentem z lat 1960 - 1970.

Wszystkie z serdecznymi życzeniami i podziękowaniami lub krótkimi wzmiankach o sprawach duchowych; sygn . : bp Karol Wojtyła . 8.000,-

———————————501. WOJTYŁA Karol - List odręczny do nie wymienionej z nazwiska osoby. Dat. : 24. VIII.

"Szanowna Pani ! Najczęściej jest tak, że pewne sprawy nie wychodzą w rozmowie, ale zjawiają sięw drodze refleksji później. Otóż pragnę się z Panią podzielić tymi refleksjami, które przyszły nazajutrz po naszej ostatniej rozmowie. .. ."

W 3 punktach poruszany jest problem przebaczenia, prawdy o Bogu osobowym, stosunku człowieka do człowieka.

List pisany atramentem, na 4 stronach, form. : 20 x 15,2 cm. Stan bardzo dobry. 2.500,-

———————————

502. WOJTYŁA Karol - Maszynopis listu z zaproszeniem na uroczystą sesję Episkopatu Polski w Katedrze na Wawelu w dniu 7 maja 1966 r. + program uroczystej sesji.

List na papierze firmowym Metropolity Krakowskiego, dat. : Kraków 25 kwietnia 1966 r.Odręczny podpis: X Karol . 500,-

———————————503. WOJTYŁA Karol - Maszynopis pisma z Kurii Metropolitalnej w Krakowie, adresowanego do Józefa Machalicy w Krakowie, upoważniający go do przeprowadzenia w Parafii w Osieku k. Oświęcimia przetargu na sprzedaż parcel z tamtejszego beneficjium.

Pismo opatrzone pieczęcią Kurii, odręczny podpis: Karol Wojtyła, dat.: Kraków 19 października 1961 r. 500,-

———————————

504. WOJTYŁA Karol. Obrazek z odręcznym tekstem na odwrociu: Magnificat . Kraków - Wadowice 1-XI-10 1946. Karol Wojtyła . Wym. : 9 x 6 cm. 250,-

———————————505. WOJTYŁA Karol. Obrazek z odręcznym tekstem na odwrociu: Z serdecznym błogosławieństwem Karol kard . Wojtyła metropolta krakowski. Wym. : 10,6 x 6 cm. 250,-

———————————506. WOJTYŁA Karol. Obrazek z odręcznym tekstem na odwrociu: Z błogosławieństwem Wielka­nocnym Karol Wojtyła . Wym. : 11 x 6 cm. 250,-

———————————507. WOJTYŁA Karol - Zbiór 11 kart okolicznościowych z podziękowaniami, życzeniami i błogo­sławieństwem z okazji Świąt, z lat 1964, 1965, 1967, 1973, 1974, 1975.

Bez adresatów. 10 kart: maszynopis, 1 karta: pismo odręczne. Wszystkie z podpisami: Karol Wojtyła . 3.500,-

———————————

508. WYSZYŃSKI Stefan - Obrazek z odręcznym tekstem na odwrociu: Błogosławi X Stefan Kardynał. 12.2.1956. Wym. : 10,3 x 6 cm. 100,-

———————————509. WYSZYŃSKI Stefan kardynał, prymas. Kartka pocztowa z błogosławieństwem: Krystynie Statter z serca błogosławi x Stefan Kard . Wyszyński . Dat. : 21. VI.74. 180,-

———————————510. ZAŚWIADCZENIE wydane przez Dowództwo Okręgu Wojskowego w Łodzi informujące, że oficer finansowy z 3-go Baonu Obrony Chemicznej pr. Antoni Augustynopolski po dokonanej rewizji zdał wszystkie akta Baonu do Archiwum Oddz. Finansowego D. O. W. Łódź.

Dokument dat. : Łódź, dnia 27 października 1945, opatrzony pieczęcią tuszową. Podpisany szef Oddz. Finansowego D. O. W. mjr Sawiczew.

Maszynopis, wym. : 21 x 15 cm.

Stan dobry. 100,-

———————————

GRAFIKA , WIDOKI MIAST
511. BAYROS Franz - "Die Klavierlehrerin". Akwaforta z teki : Die Bombonierre, 1907, plansza nr 5. Sygn. na pł. p. d. : Bayros, pod ryciną ołówkiem: Die Klavierlehrerin. Wym. planszy: 34 x 24,5 cm.

Franz von Bayros (1866 Zagrzeb-1924 Wiedeń), malarz, grafik, ilustrator. Należał do dekadenckiego ruchu w sztuce, często opierając się na tematyce erotycznej. 200,-

———————————

512. BAYROS Franz - "Der Dienst". Akwaforta z teki: Die Bombonierre, 1907, plansza nr 10, nie sygn. Ołówkiem pod ryciną: Der Dienst. Wym. : 34 x 24,5cm. 200,-

———————————513. BAYROS Franz - "Non Sprich". Akwaforta z teki: Die Bombonierre, 1907, plansza nr 9.

Sygn. na pł. p. d. : Bayros. Ołówkiem pod ryciną: Non Sprich. Wym. : 34 x 24,5 cm. 200,-

———————————

514. BAYROS Franz - "Die Ringwerferinnen" Akwaforta z teki: Die Bombonierre, 1907, plansza nr 3. Sygn. na pł. p. d. : F. Bayros. Ołówkiem pod ryciną: Die Ringwerferinnen. Wym. : 34 x 24,5 cm. 200,-

———————————

515. BELLMER Hans - Les Chapeau - Main, 1947. Litografia, sygn. oł. pod kompozycją l. d. : 95/120, Bellmer. Wym. : 42 x 29 cm, plansza: 64 x 48 cm.

Stan bardzo dobry. H. Bellmer (1902 Katowice - 1975 Paryż), niem. malarz, rzeźbiarz, grafik. 2.500,-

———————————516. BŁOCKI Włodzimierz - Kościół Św. Marka w Krakowie. Litografia barwna sygn. na pł. :

l. d. : WBłocki 911. Wym. : 31,6 x 21 cm.

Rycina z teki "Kraków 1911" wyd. przez Komitet Gospodarczy XI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników w Krakowie.

W. Błocki (1885-1920), malarz, grafik, jeden z czołowych artystów swego pokolenia. 250,-

———————————

517. BRANDEL Konstanty - Autoportret, trzy czwarte własnej głowy, ok. 1926. Akwaforta, sygn. na pł. l. d. : KB. Wym. : 21 x 16 cm.

Stan bardzo dobry. Lit. : Muzeum Toruń: Katalog grafiki K. Brandla poz.245.

K. Brandel (1880-1970), polski malarz i grafik działający w Paryżu. 1.200,-

———————————518. BRANDEL Konstanty - Dwie kobiety, 1906/1907. Akwaforta, akwatinta, sygn. oł. l. d.: 5-15, p. d. : KBrandel. Wym. : 11,8 x 8,7 cm.

Stan bardzo dobry. Katalog grafiki K. Brandla poz.8. 800,-

———————————

519. BRANDEL Konstanty - Martwa natura, 1906/1907. Sucha igła, napis na rycinie l. d. : MATER NATURA. Sygn. oł. l. d. 3-10, p. d. : K. Brandel. Wym. : 11,7 x 8,7 cm.

Stan bardzo dobry. Katalog grafiki K. Brandla poz.2. 800,-

———————————

520. DAHLBERGH Eryk Jons - "Actis Coronationis. .. Caroli Gustavi Sveciorum Gothorum Wan­dalorumque Regis die 6 Junij 1654". ..

Uroczystości koronacyjne Karola Gustawa w 1654 r. w Katedrze w Upsali.

Bardzo dekoracyjna rycina.

Miedzioryt sygn. l. d. : Willem Swidde Sc. , p. d. : Holmiae [Sztokholm] 1660. Tytuł w kartuszu nad ryciną. Wym. : 28,5 x 37 cm.

Podklejenie bibułką na złożeniu. Rycina z dzieła Pufendora: De rebus a Carolo Gustavo. .. Norimb. 1696. 350,-

———————————521. DAHLBERGH Eryk Jons - Dyneburg. "Delineatio Geometrica Urbis et Arcis Duneburgh. .. ".

Plan umocnień miasta. Szwedzi rozpoczęli wojnę ["Potop szwedzki"] zajmując Dyneburg; wy­ko­rzys­tując walkę Rzeczypospolitej z Moskwą Karol Gustaw wkroczył do Inflant. Miedzioryt, sygn.: W.Swidde sculp. Holmiae [Sztokholm] 1690. Tytuł w kartuszu w dole. Wym. : 24 x 30,5 cm.

Rycina z dzieła Pufendorffa: De rebus a Carolo Gustavo. .. Norimb. 1696. 200,-

———————————522. DAHLBERGH Eryk Jons - Mątawska Szpica. "Situs loci in quo. .. : inscio lintribus Vistulam inter Montower Spitze, et parumm Montow traject, . .. "

Plan umocnień w rejonie Mątawskiej Szpicy nad Wisłą. Szwedzi zajęli przyczółki, umocnienia i rozbudowali je. Plan obrazuje okolicę, szczegóły terenu, obozowisko polskie. U dołu fragment pejzażu i drabanci szwedzcy.

Miedzioryt, wym. : 24,5 x 31 cm. Sygn. l. d. : LaP Sc.

Rycina z dzieła Pufendorfa: De rebus a Carolo Gustavo. .. Norimb. 1696. 250,-

———————————

523. DAHLBERGH Eryk Jons - "Rex Sveciae Missium ab Imperatore Turcico Legatum Mustapha Hanassa Aga. ..1656".

Karol Gustaw przyjmuje wysłannika sułtana w sali tronowej, w otoczeniu rzeszy dygnitarzy i urzę­dników. Miedzioryt nie sygn. Wym. : 24,5 x 31 cm. Tytuł w górze w kartuszu.

Lekkie zabarwienie w środku planszy. Rycina z dzieła Pufendorfa: De rebus a Carolo Gustavo. .. Norimb. 1696. 350,-

———————————

524. DAHLBERGH Eryk Jons - "Solennis Coronatio Principis. .. Hedwigs Eleonore. ..1654".

Koronacja Jadwigi Eleonory jako królowej Szwecji w Katedrze Św. Mikołaja w Sztokholmie w 1654 r. Bardzo dekoracyjna rycina.

Miedzioryt sygn. p. d. : E. L. D. B. Delin. Tytuł w dole w kartuszu. Wym. : 29 x 37,8 cm.

Podklejony bibułką fragment na złożeniu. Rycina z dzieła Pufendorfa: De rebus a Carolo Gustavo. .. Norimb. 1696. 350,-

———————————

525. DAHLBERGH Eryk Jons - Urbis et Arx Mitovia. .. Dobbleena Arx Cellciss. Curlandiae. .. . 2 ryciny na 1 planszy.

Fort Mitovia i Dobbleena w Kurlandii zajęte przez Szwedów w 1659 r. Umocnienia Mitawy i Dob­bleeny. 2 tytuły w kartuszach. Miedzioryt, sygn. l. d. : La P. Sc. Wym. : 25 x 31,5 cm.

Rycina z dzieła Pufendorfa: De rebus a Carolo Gustavo. .. Norimb. 1696. 200,-

———————————526. DAHLBERGH Eryk Jons - "YLTZE" . IŁŻA, miasto w województwie sandomierskim nad Iłżanką, otoczone murem. Zamek na skalistej skarpie otoczony palisadą, z basztami obronnymi. Na pierwszym planie oficerowie szwedzcy.

Miedzioryt. nie sygn. Wym. : 21,3 x 34,5 cm.

Rycina z dzieła Pufendorfa De rebus a Carlo Gustavo. .. Norymberga 1696. 400,-

———————————527. FISCHER Oels Helma (1860/70-ok.1930) - Stargard Pom. Kolegiata Najświetszej Marii Panny Królowej Świata. Akwaforta sygn. oł. l. d.: Stargardt Pom. Mariechkirche, p. d.: HFischerOels. Wym.: 20 x 13 cm. 200,-

———————————528. FREDERIC Auguste II Roi de Pologne (Auguste III) Electeur de Saxe + 1763. Miedzioryt, sygn.: l. d.: Peint par L. de Silvestre, p. d. : Gravé par Delanney. Niżej tytuł.

Dessiné par L. Massard. Diagraphe et Pantographe Gavard. Na ryciną: [no] 2635. Galerie Historique de Versailles. Wym.: 20x13,5 cm. W dole pieczęć [suchy tłok]: Ministére de la Guerre.

Stan bardzo dobry. 200,-

———————————
Pobieranie 0.99 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna