Regulamin aukcjiPobieranie 0.99 Mb.
Strona13/14
Data28.04.2016
Rozmiar0.99 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Rundschreiben No 3 vom 28. August 1942. (Dotyczy regulacji dodatkowych środków żywności dla nowozatrudnionych pracowników).

Rundschreiben Nr. 5 i 6 vom 25 September 1942. (Dotyczy zbiorczych płatności za posiłki i potwierdzania odbioru posiłków).

Rundschreiben Nr. 7 i 8 vom 12. Oktober 1942. (Dotyczy płacy minimalnej dla młodocianych, zwrotu dla karmiących matek i zapomogi przy niezawinionym bezrobociu).

Wyrok wydany przez Przełożonego Starszeństwa Żydów Ch.Rumkowskiego, w sprawie przeciwko Bruksowi Manesowi i innym za kradzież mąki w piekarni i paserstwo.

Dat. : Litzmannstadt, dnia 18 lipca 1941. Opatrzony pieczęcią tuszową.

Utworzone przez nazistów Getto Łódzkie istniało od kwietnia 1940 r. 350,-

———————————644. 3 KARTKI na chleb. Wyd. : Komisja Rozdziału Z[arząd] S[tołecznego] m[iasta]

W[arszawy] Mąki i Chleba. Warszawa 1916. W 2 językach. Opatrzona pieczęcią tuszową Komisji Rozdziału.

Kartki żywnościowe na mąkę i chleb dla mieszkańców Warszawy w czasie Wielkiej Wojny. 60,-

———————————645. KSIĄŻECZKA wojskowa podoficera z 55 Pułku Piechoty. Wydana przez R. K. U. Poznań-Miasto, 21 XII 49. MON RP. Wym. : 11 x 7,5 cm.

Z przebiegiem służby wojskowej. Stan dobry. 40,-

———————————

646. KSIĄŻECZKA wojskowa podoficera z 57 Pułku Piechoty. Wydana przez R. K. U. Poznań-Miasto. R. P. MON.

Z przebiegiem służby wojskowej. Stan dobry. 40,-

———————————

647. KWIT wystawiony przez Redakcję Gazety Rządowej Królestwa Polskiego potwierdzający zapłatę 73 kopiejek przez W. Nowakowskiego, za umieszczone ogłoszenie o zaginionym blankiecie.

Nr kwitar. 677 Nr Dzien. 5976. Data: Warszawa 5/17 września 1856, podpis kasjera. 20,-

———————————

648. LOSY Loterii. 1-sza Polska Państwowa Loteria na cele dobroczynne. 1/2 losu. Cena 500 marek. Ciągnienie 22 grudnia 1922. Wyd. : Generalna Dyr. Loterji Państwowej. 4 blankiety No 047286 AB, 097286 AB. 50,-

———————————649. MOŚCICKI Ignacy - Portret na płótnie. Pod portretem: Prof. Dr. Ignacy Mościcki Prezydent Rzp. Polskiej. Wyd. : ArtPol, lata 30-te. Wym. : 20,5 x 12 cm.

Stan bardzo dobry. 100,-

———————————

650. La PAIX 30 MARS 1856 . Druczek pamiątkowy z okazji podpisania Traktatem Paryskim zakończenia wojny krymskiej, odbity jako znak wodny.

2 karty, na jednej napis w owalu: La Paix 30 Mars 1856; na drugiej: Congres de Paris i herby państw podpisujących traktat: France, Russie, Angleterre, Autriche, Turquie, Prusse, Sardaigne. W dole tłok: Paris H. Bertou.

Przedarcie na złożeniu. 60,-

———————————651. PAPIEROŚNICA srebrna z wygrawerowanym polskim herbem szlacheckim Jelita. Warszawa, lata 30-te XX w. Srebro próby "3" (800), obok imiennik wykonawcy: "KiM" [Krupski i Matulewicz].

Wymiary: 9,8 x 8 cm, waga: ok. 120 gram.

Stan bardzo dobry. Herb Jelita jest jednym z najstarszych herbów polskich. 400,-

———————————652. PIERŚCIEŃ oficerski z dewizą Wojska Polskiego "BÓG, HONOR, OJCZYZNA". Lata 40-te XX w.

Pierścień w formie żelaznej obrączki z lekko wypukłą szyną: po zewnętrznej stronie napis: BÓG HONOR OJCZYZNA; oczko w formie aplikowanego na szynę mosiężnego orzełka w koronie.

Biały metal, mosiądz; średnica 2.2 cm.

Stan dobry. 400,-

———————————

653. PIŁSUDSKI. Klepsydra. "Józef Piłsudski pierwszy Marszałek Polski wódz narodu i ojciec Ojczyzny obywatel honorowy m. Krakowa który w dniu 6 sierpnia 1914 r. opuścił Kraków jako komendant pierwszych żołnierzy Odrodzonej Polski powraca w dniu 18 maja 1935 r. w mury Krakowa na wiekuiste mieszkanie. Chyląc przed nim w pokorze czoła, przekażmy pamięci pokoleń stworzony przezeń wzór niedościgły ofiarnej służby dla Polski. Dr Mieczysław Kaplicki prezydent stoł. król. miasta Krakowa".

Klepsydra na popielatym papierze, tekst w ozdobnej srebrnej wstędze z monogramem JP na narożnikach. Wym. : 10 x 16,5 cm.

Stan bardzo dobry. 120,-

———————————654. PLAKAT propagandowy. Bogaty Plon Polsce Ludowe j, lata 50-te.

Barwny plakat propagandowy z okresu socjalizmu. Wym. : 84 x 60,5 cm.

Sygn. : M[ieczysław] Kościelniak. Druk. : RSW "Prasa" - Warszawa.

Dwie młode kobiety w strojach ludowych trzymają snopki zboża, w tle traktory.

W dole: zamawiający jest wolny od obowiązku podatkowego. Zaświadczenie Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy z dnia 19. VIII.1950 r.

Podniszczony, ze śladami zalania dolny fragment z tytułem pod ilustracją. 180,-

———————————

655. PLAKIETKA: Warszawa - Wawelskiemu Grodowi, 1917.

Plakietka z uszkiem, częściowo konturowa, z Syrenką z wieńcem wawrzynu na tle Zamku Warszawskiego skierowaną w stronę Zamku Wawelskiego okolonego ozdobnym otokiem zwieńczonym herbem miasta.

U dołu napis: WARSZAWA WAWELSKIEMU GRODOWI 1917.

Sygn. l. d. : W. S. [Wiśniewski]. Wykonał Wincenty Stefan Wiśniewski w Warszawie.

Biały metal, wym. : 32 x 52 mm.

Stan bardzo dobry. Lit. : M. Dubrowska-Pamiątki I wojny światowej. W-wa 1994. 400,-

———————————

656. WYWIESZKA okienna. ORZEŁ Biały w koronie na czerwonej tarczy. Sygn.: Fr.Karpowicz War­szawa. Wym. : 21 x 17,5 cm. Naklejony na papierze.

L. d. róg: Wydawn. Fr. Karpowicz Warszawa Marszałk.151. 50,-

———————————

657. ZAPROSZENIE na raut 12 października [1937] z okazji otwarcia Uniwersytetu w Wilnie. Magistrat miasta Wilna ma zaszczyt prosić. .. Zaproszenie dla Dr. Boguszewskiej.

30,-

———————————CZASOPISMA
658. BIBLIOTEKA Polska. Pamiętnik umiejętnościom, historyi, literaturze i rzeczom kraiowym poświęcone. [Dwutygodnik]. Wydawany przez Fr. S. Dmochowskiego, [ukazywał się w latach 1825-1826]. W-wa. Druk K. R. W. R. i O. P.

1826 T. I. No 5. 8, s.245-292, okł. oryg.

Treść: Wyprawa Francuzów do Egiptu i Syryi pod dowództwem Bonapartego, K. Brodziński-Wiersz pisany w Alpach przy powrocie z Włoch, A. Stapfer-Wiadomość o życiu i dziełach Goethego, Dawnieysza literatura polska. 60,-

———————————659. DZIENNIK Rządowy Miasta Krakowa i jego okręgu. Nr 210. Kraków, dnia 16 paździenika 1847 r. 8, s. .[4]. 25,-

———————————660. GAZETA Lekarska. Pismo tygodniowe pośw. wszystkim gałęziom umiejętności lekarskich. Wyd. : Stanisław Kondratowicz. Red. : Władysław Gajkiewicz. W-wa.

R. XXVII. 1892 Seria II. T. XII nr 1-53. 8, s. X, IV,1207,1 kolor. tablica, opr. kart.

Stan dobry. 150,-

———————————661. GAZETA Warszawska. [Gazeta informacyjna, o kierunku konserwatywnym i lojalistycznym, ukazywała się co 4 dni. Red. Antoni Lesznowski].

1816 nr 27 - 52 + 63 dodatki do nr 27-52. 2. IV. - 29. VI.

Na kilku kartach zaplamienia, oprawa kart. pęknięta przy grzbiecie.

"Gazeta Warszawska" była najstarszym dziennikiem warszawskim, założona w 1774 r. przez ks. S. Łuskinę jako pismo informacyjne, zamieszczające przede wszystkim przekłady artykułów zagranicznych. Odzwierciedlała konserwatywne poglądy redaktora. 1.000,-

———————————

662. GAZETKA Szkolna. Wyd. : Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Red. : Jan Wajs Inspektor szkolny. Londyn 1959. Nr 9. 8, s.27, liczne ilustracje, okł. oryg.

Stan dobry. Druk powielony. 20,-

———————————

663. MŁODA Awangarda. Akademicki miesięcznik literacko-społeczny. Red. J. Piskor. Wyd. : Akademicki Komitet Redakcyjny. Kraków.

[R. I]. 1936 nr 9: grudzień. 8, s.16, okł. oryg.

Teksty wierszem i prozą. 30,-

———————————664. MORZE . Organ Ligi Morskiej i Kolonjalnej. [Miesięcznik ilustrowany]. Red. H. Tetzlaff. W-wa.

R. X. 1933 nr 3-12. R. XI. 1934 nr 1-12.

Oprawa kart. w 1 wol. 200,-

———————————665. MORZE . R. XII. 1935 nr 1-12. Oprawa kart.

Tu numer poświęcony Marszałkowi J. Piłsudskiemu. 100,-

———————————

666. PROSTO z Mostu. Tygodnik literacko-artystyczny. Red. i wydawca: Stanisław Piasecki. W-wa. 1936 R. II. Nr 39.

Tu m. in. artykuł Stacha z Warty Szukalskiego: Nie radźcie nade mną. Numer przetarty na złożeniu. 35,-

———————————

667. ŚWIAT . Dwutygodnik illustrowany. Red. odp. i wyd. Fr. Głowacki. Red. : Z. Sarnecki. Kraków, Druk Wł. Anczyca i Sp.

R. III. 1890. 4, s.616, liczne ilustracje, opr. pł. ozdobna, sygn. : M. Żenczykowski Introligator w Krakowie: płótno ciemnozielone, duży widok Wawelu, na grzbiecie Wieża Mariacka, złocone napisy i zdobienia. 400,-

———————————

668. L'UNIVERS Illustreé . Journal hebdomaire. Paris. Folio.

An. 6 - 7. 1 janvier 1863 - 31 décembre 1864 no 242 - 394.

Pismo tygodniowe, ilustrowane, pośw. sprawom bieżącym, politycznym, kulturalnym. M.in. burzliwym wydarzeniom w Polsce: materiały do Powstania Styczniowego. Bogata ikonografia: drzeworyty w tekście i całostronicowe, także dotyczące Polski. Z pismem współpracowali najwybitniejsi artyści tego okresu.

Oprawa psk. z epoki. Stan więcej niż dobry. 1.200,-

———————————

669. WĘDROWIEC. Dwutygodnik ilustrowany poświęcony turystyce i sportowi w kraju i zagranicą. Red. Z. Kłośnik-Januszowski. Lwów-Kraków-W-wa.

R. I. 1911 nr 1-4. 5. XI. -20. XII.

R. II. 1912 nr 5-16,18-22. 5. I. -20. IX. 4, s.448, liczne ilustracje, opr. kart.

Poluzowany grzbiet, brak s.345-362. 350,-

———————————

670. ZAGRODA Wzorowa. Przewodnik Kółek Rolniczych Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego. Ilustrowany tygodnik rolniczy. Red. A. Jura. Kraków-Lwów.

R. XLIV. 1931 nr 1-52. 4, s.868, opr.

Niewielkie zabrązowienia. Brak nr 36 i stron 647-654. 200,-

———————————INDEKS


A

Aichmowicz 184

Album 1,471,

598,637


Aleksandrowicz 2

Alte 3


Andrić 472

Andriolli 285,415

Andrzejowski 4

Antiphonarium 443

Antoniewicz 389

Apuleius 5

Arago 362

Archiv 207

Arkady 390-393

Arkady. 394

Asanka 6

Aschenbrenner 361

Askenazy 7

Atlas botaniczny 8

August III 473

Austen 9


Awangarda 157,474

B

Babelon 10

Baido Kunimasa 584

Baillie 11

Balmont 12

Balzer 13

Bałaban 124

Banach 14,395

Banknot 638,639

Bar 444


Baranowski 15

Barbette 445

Bartel 333

Batory 120

Batowski 396

Baxter 562

Bayros 511-513

Bąkowski 16,363

Beautes 17

Beck 627


Beckett 18

Bellmer 515

Bełza 19

Bernard 164

Berwiński 20

Bezpartyjny 21

Biblia Mazarinea 22

Biblioteka Polska 658

Biegeleisen 23

Biliński 364

Bizański 631,632

Black 365

Bloch 24

Błocki 516

Bocquel 25

Bode 26


Boehn 27

Bogusławski 28

Boruta 630

Boy-Żeleński 29

Brand 562

Brandel 517,518

Brandstaetter 30-36

Bredt 325

Brewer 425

Briusow 12

Bruckner 37-39

Brzechwa 40

Buckley 41

Bujański 42

Bułhak 599

Burgess 397

Buzek 43

C

Caroussel 44

Cassell 398

Cats 446


Centralna 600

Cepnik 45

Cerri 594

Chaudon 447

Chesterton 46

Chodorowski 47

Chodowiecki 402,456

Chodźko 531,533

Chomicz 95,96

Chopin 48

Chrzanowski 366

Cicero 448

Ciesielczuk 49,50

Cieszkowski 51

Cieszyński 367

Codex 52


Constantin 426

Cornelius 189

Couailhac 164

Coyer 449

Crane 427

Crawford 208

Custos 561

Cybulski 53

Cyrankiewicz 601

Czarkowy 641

Czarnowski 54

Czechy 588

Czyżewski 474

D

Dahlbergh 520,522-526

Dalbergh 521

Daniszewski 540

Danysz 55

Darboy 315

Darowski 56

David 57


Dąbrowska 475

Defoe 58,59

Desbillons 451

Desfontaines 450

Dewizka 642

Dębicki 368

Dickstein 97

Dmochowski 658

Dobrowolski 399

Dobrzycki 415

Domenichino 411

Dore 398


Dunin-Brzeziński 60

Dyboski 61

Dydyński 75

Działyński 62

Dziennik 659

E

Eadie 115

Elementarz 70

Eljasz 549

Encyklopedia 64-68

Erotyka 73

Essenwein 369

Estreicher 534

Estus 451

Ezop 452


F

Fabriczy 69

Falens 536

Falski 70

Feldman 71

Festschrift 428

Fidler 72

Fischer 527

Flach 400

Flaubert 429

Foltin 80

Fontana 561

Franke 209

Frederic

Auguste II 528

Fredro 73

Fuchs 74

G

Gaius 75


Ganszyniec 76

Gardzielewski 549

Garnizonowa 602

Gazeta 660,661

Gazetka 662

Gdynia 370

Gembarzewski 247

Georgin 545

Gericault 529

Gerring 430

Gervais 164

Getto Łódzkie 643

Girs-Barcz 329

Gleichen


-Russwurm 77

Glemp 614,616

Gloger 78

Gloire 545

Glorez 453

Goetel 476

Goethe 79-81

Gołąbek 82

Gołembiowski 83

Gołębiowski 210

Gomulicki 84

Gorecki 85

Goszczyński 86

Grabowski 87

Grandville 58

Grey 88


Gronowicz 89

Grottger 389,420,423

Guenee 90

Guerard 73

Guillaumot 530

Gutenberg 68

Guthke 91

H

Habura 92

Hauser 544

Hedges 93

Hedin 477

Heilige Land 211

Heine 94

Higinus 142

Hill 212

Hoene-Wroński 95-109,194

Hokusai 567-571,573

Homer 454

Horain 455

Hotel 603

Housai 572

Huckel 110

Hugo 111

Huszałewycz 281

Huyn 372

I

Iłłakowiczówna 112-114

Iłża 526

Imitation 315

Imperial

Dictionary 115

Inwestycje 371

Iwaszkiewicz 478J

Jabłoński 604

Jacquelin 116

Jagoszewski 117

Jahoda 406

Jakubowski 286,401

Jan Paweł II 118,605

Jan Sobieski 273

Jankowski 119,120

Janowiec 531

Jardin 164

Jasienica 121

Jasiński 198

Jaubert 550

Jędrzejewicz 122

John 123


Joselewicz 124

Józefina 547

Judisches

Lexikon 64K

Kaczmarek 125

Kaden 126-129

Kaemmerer 402

Kafka 130

Kakowski 606

Kalendarz 131-133

Kalendarzyk 134

Kalmar 372

Kamiński 259

Kampf 532

Kantor 403

Kantyczki 135

Karnowski 136

Karski 137

Karta 479

Kartki na chleb 644

Katalog 404

Kazimierz 533

Kent 213


Kesserling 373

Kędzierski 259

Kiepura 481

Kieszkowski 138

Kilian

-Stanisławska 432Kinkel 139

Klepsydra 653

Kłodzko 364

Knauer 140

Kolbuszewski 108

Komornicki 405

Kopeć 141

Kopernik 142

Kopkowicz 143

Korzon 144

Kossak 406,552

Kossanyi 407

Kossowski 482

Kostiumologia 444

Kostrzewski 374

Kościelniak 654

Kościuszko 233

Kośmiński 145

Kotowa 146

Kowalowski 147

Kowalski 534

Kozakiewicz 408

Kozicki 409

Kozłowski 109,148

Krakau 375

Kraków 376

Krasicki 149,150

Krasiński 151,239

Kraszewski 152

Kraushar 153,377

Krechowiecki 154

Kridl 482

Krieger 608

Kryciński 410

Krzeszowice 535

Książeczka

wojskowa 645,646

Księstwo

Oświęcimskie 589

Kuczyński 622

Kulawski 155

Kulesza 118

Kupfer 156

Kurek 157

Kvosai 581,582

Kwit 647


L

Lachowicz 158

Lack 159

Lafontaine 160

Lam 316

Lamennais 161Landon 411

Laskowski 607

Lasocki 162,490

Lavater 456

Laveleye 163

Le Bas 536

Leech 18

Legenda 165

Legiony 422,479,

483,494,


495

Lelewel 166

Lemaout 164

Lemoisne 412

Lenartowicz 167,484,608

Leonardo

da Vinci 413

Lepszy 413

Lesser 361

Leszczyński 168

Liebert 169

Lieder 170

Linde 171

Livius 452

Locke 457

Loteria 648

Lubiński 172

Ludwig 173

L'Univers 668

Ł

Łaszcz 56

Łowiectwo 222

Łukasiński 7

Łuniński 174

M

Macharski 616

Mackiewicz 368

Malecki 269

Malinowski 175,485

Małcużyński 609

Marie Josephe 537

Marmontel 176

Massen 431

Matejko 177,486

Matlakowski 414

Maurice de Saxe 458

Medale 10,69,330

Mercator 590

Mereżkowski 178

Merian 538,539

Meyerbeer 487

Michał Anioł 409

Miciński 179,180

Mickiewicz 83,156,

181-193,

202,236,


287,380,

540


Mileski 194

Miłkowski 195,488

Miłosz 489

Miniatura 546,547

Missale 459

Młoda


Awangarda 663

Modlitwa 196

Modrzejewska 610,611

Monatowa 490

Monatshefte 433

Moniuszko 612

Monnier 541

Moraczewski 378

Morze 664,665

Mossakowski 197

Mościcki 198,649

Mucha 542,543

Muczkowski 52

Munster 199

Murnau 485,613

N

Nagrobki 544

Napoleon 173,174,

178,272,


545,546

Narkiewicz 379

Naruszewicz 200,201

Niemojewski 202

Niesiecki 460

Nietzsche 203

Norblin 396

Norwid 204

Nowakowski 205

Nowiński 206

Nowogródek 380

NSZZ


"Solidarność" 614

Numizmatyka 207-216O

Obertyńska 217

Ogniwa 218

Ogrodnictwo 219

Ollier 398

Opieński 220

Oppman 221

Oreński 222

Orgelbrand 223,224

Orgerlbrand 66

Orkiestra 615

Orwell 225

Orzeł 656

Osman 226

Ossendowski 227

Otrębski 228

Overbeck 211,213

P

Paciorkiewicz 229

Pajączkowski 548

Paliwoda 598

Pamiętniki 230

Papierośnica 651

Pasternak 231

Pastinszky 305

Patronowie 549

Pawlikowski 284

Perraud 232

Perzyński 491

Phillips 461

Piątkowski 233,415

Piekarski 434

Pierścień 652

Pierwszy Pułk 234

Piętkówna 235

Pigoń 236

Piłsudski 221,237,

238,246,

329,653,


665

Pini 239,326

Plakat 549,654

Plakietka 655

Planches 550

Plenkiewicz 240

Pod sąd 241

Poetarum 454

Pokorny 367

Pol 242,492,493

Pologne 243

Polska 244,245, 416,418,

419,591

Pomarański 246Poniatowski 551,552

Pope 462


Popławski 622

Poświadczenie 494,495

Potocki 420

Powstanie

Styczniowe 668

Prawo 24,72

Prądzyński 247

Prędski 248

Prosto z Mostu 666

Prószyński 249

Prymas 616

Przegląd 435-437

Przepisy 250

Przepustka 483

Przyborowski 496

Przybyszewski 251

Ptolomeusz 142

Pubitschka 463

Pułaski 233

Pułk 615,617-621

Pusłowski 252

Puszkin 254Q

Question 255R

Rabenlechner 438

Racine 256

Radecki 257,497

Ramsden 439,440

Ravensbruck 485

Redlich 552

Reina 464

Repnin 153

Reymont 258,259

Richter 260

Rocznik 381

Rogowski 261

Rolle 387

Romer 592,593

Rosner 262

Rossini 487

Rostworowski 252

Rowiński 263

Rozprawy 264-266

Rudzki 267

Rusinek 268

Rutkowski 269

Rybiszki 553

Rydel 270

Rydz-Śmigły 622

Rymaszewski 271

Rzewuski 465

Rzyszczewski 52

S

Saint-Hilaire 272

Sallustius 466

Salvandy 273

Samotne 274

Sara Bernhardt 543

Sarah Bernhardt 542

Schedel 275

Schmid 276

Schott 467

Schulz 130

Schulze 441

Sebald 611

Sejm 277


Shakespeare 532

Sielanki 468

Siemieński 278

Sienkiewicz 279

Sikorski 623

Sinko 290

Skowroński 280

Skórewicz 382

Slovo 281

Słonimski 282

Słowacki 283-286

Smarzewski 81

Smolikowski 287

Smolka 624

Sobieski 449

Sokolnicki 288

Sokołowski 289

Sokół 625

Sopoćko 554

Sowa-Sowiński 555

Spalart 550

Spitzer 383

Sprawozdanie 290-295,384

Stajuda 556

Stanisławska 146

Stawiszcze 539

Stażewski 421

Stefanowicz 422

Stevenson 214

Straszewski 296

Streeter 297

Sutherland 215

Swedenborg 469

Sydenham 216

Szachówna 385

Szajnocha 298,299

Szancer 40,320

Szandlerowski 300

Szantroch 301

Szczecin 626

Szekspir 302

Szelburg


-Zarembina 303

Sztambuch. 498

Szukalski 666

Szwaynic 304

Szydłowiecki 138

Szydłowski 305Ś

Śmigły-Rydz 627

Śpiewnik 306,307

Śpiewy 308

Świat 667

T

Tabernae-

montanus 309

Taborsky 423

Tamburino 470

Tarnowski 557

Tastu 310

Teubner 441

Thesaurus 311-313

Tohohara


Kunichika 580

Tomasz


a Kempis 314,315

Tomaszewski 591

Towiański 287

Towiański. 83

Toyohara

Chikanobu 575-577

Toyohara

Kunichika 578,579,

581,582

Trentowski 296Trzaska 67,316

Trzeciak 317,318

Trzpis 319

Tuwim 320,321,499

Tyrowicz 432

U

Uniechowski 558

Uroczystości 628

Utagawa


Kunimasa 583

Utagawa


Kunimasa IV 584

Utagawa


Kunisada 585

Utagawa


Yoshiiku 586,587


Pobieranie 0.99 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna