Regulamin aukcji


V Verne 562 Vogel 535 Voltaire 90 WPobieranie 0.99 Mb.
Strona14/14
Data28.04.2016
Rozmiar0.99 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

V

Verne 562

Vogel 535

Voltaire 90W

Wałęsa 614

Warszawa 629

Wasylewski 322,323,424

Wąsowicz 592

Weigel 559,560

Werlich 324

Weyer 325

Wędrowiec 669

Wieczory 326

Wieliczko 327

Wielka historia 328

Wielopolska 329

Wiercińska 416-419

Więcek 330

Wilno 386

Wiszniewski 331

Wiślicki 65

Witkiewicz 332

Włochy 387,594-597

Wojsko 148

Wojtyła 333,500-507

Wolska 334

Woronicz 335

Worringer 442

Wybranowski 336

Wyrwiczówna 145

Wysocki 337

Wyspiański 159,262,

338-345


Wyszyński 508,509

Z

Zagórski 346

Zagroda 670

Zakłady 630

Zakopane 631,632

Zaleska 132

Zamojski 561

Zamoyski 232

Zaproszenie 657

Zaświadczenie 510

Zbiór 347

Zechenter 348

Zegadłowicz 80,349-353

Zielenkiewicz 354

Zieliński 355

Zielnik 309

Ziemianin 133

Ziemie 388

Związek 633

Ż

Żegiestów 634-636

Żeromski 228,356-359

Żmuda 562

Żuławski 360

Żurawski 563-565

Życiorysy 361
LITERATURA
Banach A. - Polska książka ilustrowana 1800-1900- Kr.1959.

Banach J. - Dawne widoki Krakowa. Kraków 1983.

Bar A. - Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy pol. 1-3 Kr. 1936-38

Benezit E. - Dictionnaire... des peintres..- T.l-l0. Paris 1975.

BN. Atlasy, mapy i globusy Eugeniusza Romera. W-wa 2004.

BN. Bibliografia Polska 1901-1939. T.1-12. W-wa 1986-2009

BN. Katalog portretów osobistości polskich… T.1-9. W-wa 1990-98

Drzeworyt japoński XVII- XX w. Katalog wystawy. Muzeum Narodowe. W-wa 1960

Ehrensvard U. - Cartographica Poloniae 1570-1930. W-wa - Sztokholm 2008.

Encyklopedia wiedzy o książce- Wrocław 1971 .

Estreicher K. - Bibliografia polska. T 1-40. W-wa 1977.

Grońska M. - Grafika w książce, tece i albumie Wr. 1994

Grońska M. - Nowoczesny drzeworyt polski. Wrocław 1971.

Gumowski M. i in. - Sfragistyka. W-wa 1960.

Heyduk Br. - Dahlbergh w Polsce. Wrocław 1971

Indeks artystów plastyków 1939-92. Wrocław 1992.

Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny t.1-2 W-wa 1984.

Łodyński M. - Centralny katalog zbiorów kartograficznych. T.1-6. W-wa 1961-2000.

Maliszewski E. - Bibliografia pamiętników polskich. W-wa 1928.

Niewodniczański T. - Imago Poloniae. - Dawna Rzeczpospolita na mapach...

T.1-2 W-wa 2002

Nowy Korbut. T.1-18. W-wa 1963-94.

Orgelbrand - Encyklopedia powszechna. T.1-28. W-wa 1860-68.

PAN.IBL. Historia prasy polskiej. T.1-4. W-wa 1960-80.

PAN. Inst. Hist. - Bibliografia historii Polski W-wa 1965-67.

Polski Słownik Biograficzny. T.1-45. Kr.1935-2008.

Rastawiecki E. - Słownik rytowników polskich. W-wa 1980

Semkowicz W. - Bibliografia utworów A.Mickiewicza do r.1855. W-wa 1958.

Słownik artystów polskich. T 1-9. W-wa.1971-2013.

Słownik pseudonimów pisarzy polskich Ossol. T.1-5. Wrocł.1994-96

Słownik polskich teologów katolickich. T.1-7. W-wa 1981-83.

Słownik pracowników książki polskiej. T.1-2. W-wa 1972-86.

Syga T. - Te księgi proste. W-wa 1956.

Szpakowski A. - Walery Eliasz Radzikowski. Kraków 1960.

Thieme U., Becker F., Vollmer H. - Allgemeine Lexikon der bildenden Künstler.

Bd.1-37. München 1992.

Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. T.1-13. W-wa 1962-70.

WYNIKI AUKCJI 126


Pozycja cena

Pozycja cena

Pozycja cena

Pozycja cena

Pozycja cena


1. 120;-

2. 480;-


6. 2000;-

7. 360;-


10. 75;-

12. 3000;-

14. 50;-

15. 50;-


16. 1000;-

17. 18000;-

18. 40;-

19. 75;-


22. 240;-

24. 120;-

25. 240;-

27. 200;-

28. 90;-

32. 350;-

33. 280;-

34. 110;-

35. 150;-

36. 60;-


37. 200;-

42. 4000;-

44. 400;-

47. 160;-

49. 500;-

52. 130;-

53. 380;-

54. 100;-

55. 60;-

57. 60;-


59. 3900;-

62. 160;-

66. 75;-

67. 540;-

68. 140;-

69. 85;-


71. 180;-

77. 65;-


78. 90;-

80. 1500;-

85. 150;-

87. 80;-


89. 60;-

90. 200;-

91. 120;-

94. 170;-

97. 100;-

98. 40;-


101. 130;-

102. 70;-

104. 2000;-

113. 50;-

117. 160;-

118. 1200;-

123. 60;-

126. 800;-

129. 550;-

130. 500;-

133. 120;-

134. 400;-

135. 40;-

136. 160;-

138. 550;-

139. 580;-

140. 450;-

142. 300;-

146. 75;-

147. 120;-

152. 4400;-

154. 2200;-

155. 25;-

158. 10000;-

161. 150;-

162. 230;-

164. 250;-

165. 70;-

166. 160;-

167. 180;-

170. 280;-

171. 150;-

172. 180;-

174. 650;-

178. 50;-

180. 120;-

181. 220;-

182. 160;-

185. 170;-

187. 1100;-

191. 70;-

192. 40;-

193. 50;-

194. 160;-

195. 250;-

199. 300;-

200. 3800;-

201. 35;-

202. 170;-

204. 75;-

205. 800;-

207. 50;-

209. 40;-

210. 500;-

212. 40;-

214. 1750;-

216. 1500;-

217. 100;-

218. 800;-

220. 360;-

221. 50;-

224. 1600;-

228. 4730;-

233. 800;-

234. 800;-

237. 75;-

242. 60;-

243. 1000;-

244. 1500;-

245. 360;-

248. 170;-

249. 80;-

250. 100;-

251. 200;-

252. 800;-

253. 1300;-

256. 550;-

257. 120;-

258. 35;-

259. 100;-

260. 40;-

261. 150;-

262. 60;-

264. 2000;-

265. 50;-

266. 100;-

268. 1200;-

270. 40;-

271. 150;-

272. 500;-

274. 110;-

275. 50;-

276. 1050;-

279. 35;-

282. 110;-

283. 100;-

284. 150;-

285. 650;-

286. 360;-

288. 60;-

290. 110;-

294. 30;-

295. 200;-

298. 95;-

300. 100;-

306. 75;-

308. 130;-

311. 60;-

312. 120;-

314. 50;-

315. 50;-

316. 100;-

317. 1050;-

318. 75;-

319. 260;-

320. 1500;-

321. 150;-

322. 100;-

323. 140;-

324. 80;-

326. 60;-

327. 60;-

330. 200;-

331. 300;-

334. 230;-

339. 650;-

346. 170;-

348. 30;-

349. 120;-

350. 25;-

356. 1600;-

359. 75;-

360. 1800;-

361. 350;-

362. 120;-

363. 180;-

365. 40;-

368. 160;-

377. 2600;-

379. 50;-

380. 76;-

381. 60;-

382. 60;-

383. 80;-

384. 60;-

385. 60;-

386. 60;-

388. 80;-

390. 50;-

391. 90;-

392. 60;-

393. 60;-

398. 60;-

399. 90;-

400. 60;-

401. 50;-

403. 50;-

404. 60;-

405. 50;-

409. 50;-

421. 60;-

425. 70;-

427. 420;-

428. 60;-

430. 40;-

432. 50;-

434. 1200;-

435. 40;-

438. 55;-

439. 60;-

440. 40;-

441. 1400;-

446. 600;-

451. 2000;-

453. 800;-

454. 4000;-

457. 2800;-

458. 1750;-

462. 5000;-

463. 19800;-

466. 480;-

467. 300;-

470. 20000;-

473. 1300;-

474. 2450;-

475. 5600;-

477. 8000;-

479. 6000;-

482. 5800;-

484. 3400;-

485. 600;-

488. 3500;-

489. 3700;-

490. 1200;-

492. 4600;-

493. 2000;-

494. 3300;-

496. 1600;-

497. 1600;-

499. 3200;-

500. 300;-

503. 200;-

507. 8600;-

514. 300;-

517. 620;-

518. 2000;-

519. 3000;-

520. 660;-

521. 3200;-

522. 4600;-

523. 4600;-

524. 2000;-

525. 2000;-

526. 650;-

528. 220;-

530. 480;-

532. 440;-

534. 60;-

535. 1300;-

536. 260;-

537. 370;-

541. 250;-

543. 2000;-

553. 200;-

556. 220;-

574. 8000;-

577. 150;-

579. 150;-

584. 700;-

585. 210;-

591. 350;-

592. 1200;-

593. 800;-

594. 1200;-

597. 1000;-

600. 300;-

602. 1800;-

604. 500;-

605. 160;-

606. 240;-

607. 220;-

609. 840;-

610. 80;-

612. 1800;-

617. 120;-

618. 390;-

619. 75;-

620. 200;-

625. 50;-

627. 110;-

629. 120;-

630. 200;-

631. 50;-

634. 90;-

637. 50;-

639. 170;-

641. 590;-

642. 800;-

643. 550;-

644. 240;-

645. 1400;-

646. 240;-

650. 610;-

651. 220;-

652. 150;-

654. 1300;-

655. 520;-

656. 180;-

661. 250;-

662. 20;-

664. 360;-

666. 700;-

667. 450;-

668. 150;-

669. 280;-

670. 520;-

673. 1200;-

675. 65;-

676. 190;-

678. 80;-

682. 280;-

683. 600;-

684. 150;-

689. 170;-

691. 60;-

694. 1650;-

696. 1600;-

698. 80;-

699. 160;-

700. 60;-

701. 70;-

702. 230;-

703. 150;-

704. 30;-

707. 45;-

708. 260;-

710. 430;-

712. 150;-

713. 160;-

714. 400;-

716. 700;-

717. 120;-

719. 600;-

720. 280;-

721. 360;-

722. 250;-

723. 250;-

727. 250;-

SPIS TREŚCI
WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU ( 1 - 361 ) 3

MIASTA REGIONY PRZEWODNIKI ( 362 - 388 ) 39

SZTUKA-RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE ( 389 - 424 ) 42

KSIĘGOZNAWSTWO - BIBLIOFILSTWO ( 425 - 442 ) 46

STARODRUKI ( 443 - 470 ) 48

DOKUMENTY - RĘKOPISY ( 471 - 510 ) 53

GRAFIKA , WIDOKI MIAST ( 511 - 565 ) 58

GRAFIKA JAPOŃSKA ( 566 - 587 ) 65

KARTOGRAFIA ( 588 - 597 ) 67

FOTOGRAFIE ( 598 - 636 ) 69

VARIA ( 637 - 657 ) 73

CZASOPISMA ( 658 - 670 ) 76

INDEKS 78

LITERATURA 83

WYNIKI AUKCJI 84
FORMATY KSIĄŻEK
16m – 5-10 cm 16d – 15-20 cm 4 – 25-35 cm

16 – 10-15 cm 8 – 20-25 cm folio – pow. 35 cm

Fotografie:
Skład komputerowy:

Edward Erwin Śmiłek

Tomasz Molęcki

JotSoft

Pobieranie 0.99 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna