Regulamin aukcjiPobieranie 0.99 Mb.
Strona2/14
Data28.04.2016
Rozmiar0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

52. CODEX diplomaticus Poloniae. .. Kodeks dyplomatyczny Polski obejmujący przywileje

królów polskich, wielkich kiążąt litewskich, bulle papiezkie jako też wszelkie nadania prywatne mogące posłużyć do wyjaśnienia dziejów wewnętrznych krajowych dotąd nigdzie nie drukowane, od najdawniejszych czasów aż do roku 1506. Wydany za staraniem i pracą Leona Rzyszczewskiego i Antoniego Muczkowskiego. Wzbogacony przypisami aż do Nr. CVII przez Antoniego Helcel. T. I - II, cz.1-3. Varsaviae 1847, 1853,1852. Typ. St. Strąbski. 8, s. XXIII,367, LVIII, [8],2 tablice; s. V, XXIII,477,2 tablice; s. CLXXXVIII: Regestra alfabetyczne osób miejsc i wyrazów technicznych do obu części tomu II); s. [14], XVII,479-981, opr. kart. w 2 wol.

Stan dobry. Pieczęć: Zbiór JWG (Juliusz W.Gomulicki) Warszawa. Najdawniejsze źródła go historii Polski.

2.000,-

———————————53. CYBULSKI Adam Łada - Bagno wyzwolone ! List otwarty do wszystkich w Polsce i do nikogo. Kraków [1911]. Nakł. aut. 8, s.14.

Lekko naddarte marginesy. Porusza autor sprawe usunięcia go z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 30,-

———————————

54. CZARNOWSKI Stefan - Idee kierownicze ludzkości. Od prawa Kościoła do prawa człowieka. W-wa 1928. 16d, s.96, okł. oryg. rys. I. Łopieński. Bibljoteka Samokształcenia Nr 1.

Stan dobry. Z marką ochronną: Exlibris Biblioteka Samokształcenia Warszawa, sygn. : Ign. Łopieński. 35,-

———————————

55. DANYSZ Antoni - Studja z dziejów wychowania w Polsce. Kraków 1921. Skł. gł. w Książnicy Polskiej. 8, s.378, opr. ppł. MWRiOP. Seria I: Prace monograficzne z dziejów wychowania i szkolnictwa w Polsce. Nr 3.

Stan dobry. 60,-

———————————

56. DAROWSKI (Darewski) Aleksander - Samuel Łaszcz, strażnik koronny. Opowiadanie historyczne. Kijów 1865. Druk. Uniw. 16d, s.31, XIII, okł. oryg.

Niewielkie zabrązowienia. Samuel Łaszcz h. Prawdzic (1588-1649) był strażnikiem koronnym, głośnym awanturnikiem i zagończykiem. 50,-

———————————

57. DAVID Ludwig - Ratgeber im Photographieren. Leicht fassliches Lehrbuch für Lieb­haber­photographen. Jubiläums Ausgabe. Halle (Saale)1928. W. Knapp. 16d, s. VIII,273, [14], 105 ilustracji w tekście, 31 tablic, okł. oryg.

Stan dobry. Podręcznik i poradnik dla fotografujących. 60,-

———————————58. DEFOE Daniel - Przypadki Robinsona Krusoe. Ozdobione 206 drzeworytami przez J.J.Grandville . Nowe tanie wydanie. T.1-2. Lipsk 1851. Nakł. J. Baumgaertnera. 8, s.338, [2],300, drzeworyty w tekście i całostronicowe, opr. sk. współczesna w 1 wol.: skóra brązowa, złocone napisy i zdobienia na grzbiecie i okładkach.

Na wielu kartach ślady zabrązowienia. Rzadkie ilustrowane wydanie. Ryciny wykonane przez znakomitego rysownika, karykaturzystę franc. (1803-1847), współpracującego z czołowymi pismami franc. , ilustratora wielu znanych powieści. 2.000,-

———————————

59. DEFOE Daniel - Życie i nader osobliwe a zadziwiające przygody Robinzona Kruzoe z Jorku, marynarza, przez niego samego opowiedziane. Przekłąd z pierwotnego angielskiego wydania ze 120 obrazkami Waltera Paget . Kraków 1909. Nakł. Tow. Oświaty Ludowej. 8, s. [4],364, [3], ilustracje w tekście, opr. psk. współczesna z naklejoną okł. oryg.

Nierówno przycięty margines. Tytuł okładkowy: Robinson Kruzoe. 60,-

———————————

60. [DUNIN- Brzeziński Leonard] L. Chrześcijański - Wyprowadzenie Żydów z pośród narodów i Zgromadzenie ziem, do których rozprószeni. (Stary Testament. Ezech. XX, 30,31,33-39). Kraków 1931. Nakł. aut. Druk. L. Gronusia i Sp. 8, s.14, okł. oryg.

Stan dobry. 30,-

———————————

61. DYBOSKI Roman - Uniwersytety wśród przemian światowych. Kraków 1934. 8, s.50, okł. oryg. Odbitka z Przeglądu Współczesnego.

Stan dobry. Odręczna dedykacja autora. 30,-

———————————

62. DZIAŁYŃSKI T[Adam Tytus] - Offener Brief des Abgeordneten Grafen. .. an den Abgeordneten Freiherrn v. Vincke (Hagen) Hochwohlgeboren. [Na końcu: ] Berlin, den 31. März 1859. Berlin, nakł. Biblioteki Kórniciej, gedruckt bei W. Messer (1859). 4, s.7.

Nieznaczne naddarcia. List otwarty Adama Działyńskiego (1796-1861) zasłużonego założyciela zbiorów kórnickich,

wydawcy, posła na sejm pruski do posła George'a v. Vincke znanego ze swej antypolskiej postawy. 40,-

———————————

63. [EKIELSKI Napoleon] - Mośkowa za barykadą. Monodrama ze śpiewami w jednej odsłonie. Kraków 1848. Druk. Józefa Czcha. 8, s.16.

Egz. zniszczony. Autor (1810-1891) był publicystą, poetą, uczestnikiem Powstania Krakowskiego. 30,-

———————————

64. ENCYKLOPEDIA. JÜDISCHES Lexikon. Ein enzyklopedisches Handbuch des jüdischen Wissens in vier Bänden [tom 4 w 2 częściach]. Begründet von G. Herlitz u. B. Kirschner. Unter Mitarbeit von über 250 jüdischen Gelehrten und Schriftstellern. Bd.1-5. (A-Z). Berlin 1927-1930. Jüdischer Verlag. 4, około 2000 ilustracji, map, tabel, załączników, opr. ppł. oryg.

Tom 3 oprawa odmienna, t.1 - 4 stan dobry, t.5: poluzowany grzbiet, na pierwszych kartach niewielkie ślady zalania, nieco odbarwiona oprawa.

Rzadka kompletna encyklopedia. Najszerszy encyklopedyczny leksykon wiedzy żydowskiej, oprac. przez ponad 300 żydowskich uczonych i pisarzy. 2.200,-

———————————65. - PODRĘCZNA encyklopedya powszechna. Podług piątego wydania Meyera oprac. i uzupełniona pod przewodnictwem Adama Wiślickiego. T.1-6. A-Ż. W-wa 1895-1901. Wyd. "Przeglądu Tygodniowe­go". 8, opr. psk. z epoki, złocone napisy na grzbietach.

Małe otarcia a w dwóch tomach oprawa odchodzi od grzbietu. 1.200,-

———————————

66. - S.ORGELBRANDA Encyklopedja Powszechna. Z ilustracjami i mapami. T.1-16 (A-Ż) + t.18 Suplement II (brak tomu 17: Suplement I). W-wa 1898-1912. Wyd. S. Orgelbranda Synów. 4, liczne ilustracje w tekście, kolorowe mapy i tablice, oprawa: tom 1-9, 11-12, 14-16 w psk. ozdobnej oprawie: grzbiety z brązowej skóry, złocone zdobiena i napisy, płótno ciemnoniebieskie; tom 10 i 13 w oprawie ppł. szarej; tom 18 w oprawie psk. odmiennej.

W t. 2 ślady zabrązowienia, t.18: grzbiet oprawy zniszczony, z ubytkami. 1.500,-

———————————

67. - TRZASKI, Everta i Michalskiego Ilustrowana encyklopedja powszechna. Oprac. pod red. Stani­sława Lama. T.1 - 5: A - Z . W-wa [1927-37]. Trzaska, Evert i Michalski. 8, z wieloma mapami, tablicami i ilustracjami w tekście, opr. psk. wydawnicza: skóra i płótno bordowe, złocone zdobienia i napisy.

Bardzo ładny egzemplarz . W opracowaniu encyklopedii brali udział wybitni polscy naukowcy. Druk dwukolumnowy. 1.500,-

———————————68. - WIELKA Ilustrowana Encyklopedia Powszechna. T.1-18 + 4 suplementy. Kraków-W-wa [1935-37]. Wyd. Gutenberga. 4, z ilustracjami, mapami i planami w tekście i na tablicach, oprawa: tom 1-18 w oprawie psk. w 9 wol. : skóra i płótno brązowe, złocone napisy; suplementy w oryg. zielonej opr. pł.

Stan więcej niż dobry. 1.500,-

———————————

69. FABRICZY Cornelius von - Medaillen der Italienischen Renaissance. Leipzig ca 1920. H. Seeman Nachf. 8, s.108, [4], 181 ilustracji w tekście, opr. kart. oryg. Monograghien des Kunstgewerbes. IX.

Stan dobry. Medale włoskiego renesansu. 80,-

———————————70. FALSKI Marian - Elementarz dla I klasy szkół powszechnych miejskich. Z rysunkami Wacława Borowskiego. Lwów-W-wa 1934. Książnica-Atlas. 16d. podł. , s.159, rysunki w tekście, okł. oryg.

Podklejony grzbiet okładki. 80,-

———————————

71. FELDMAN Wilhelm - Piśmiennictwo polskie 1880 - 1904. Wyd.3. T.1-4. Lwów 1905. H. Altenberg. 8, s. [8],292,251,243,454, ilustracje w tekście i kolorowe tablice, okładki oryg. rys . St . Wyspiańskiego, opr. pł. ozdobna. .

Wyklejki współczesne, niewielkie zabrudzenia na grzbietach. Z indeksem. 800,-

———————————

72. FIDLER Jan - Kalendarz prawniczy na rok 1918. W-wa 1918. F. Hoesick. 16, s.345.

Kalendarium, sądownictwo i orzecznictwa w dobie okupacji, władze sądownicze, lista adwokatów przysięgłych w Warszawie, przepisy o kosztach sądowych, podatki.PRAWO, nauki państwowe, polityka, ekonomja społeczna. [Katalog]. W-wa, księg. F.Hoesicka. s.35, opr. kart. oryg.

Stan dobry. 40,-

———————————

73. FREDRO Aleksander - Sztuka obłapiania. [Okł. : Swawolny poemat młodości]. Poemat w IV pieśniach wierszem z r.1817. Z współczesnemi ilustracjami Edwarda Guérard'a. Poprzedza rzecz o Erosie w poezji Fredry. Odbito w tłoczni w Suwałkach [w istocie we Lwowie] 1926. Nakł. Koła Bibliofilów. 8, s. [8], A-M,49, 8 rysunków piórkiem w formie winiet [w tym sylwetka umbralna Fredry], 4 ilustracje całostronicowe [powstały w latach 40-tych XIX w. ] Edwarda Guérarda, okł. oryg. , opr. psk. współczesna: narożniki i grzbiet z brązowej skóry, karton marmoryzowany, grzbiet 7-polowy, szyldzik, złocone napisy i zdobienia na grzbiecie.

Na 2 kartach minimalne zaplamienie, ślady podklejenia na okładce. Wydanie bibliofilskie. Drukowane z autografu poety jako rękopis w 300 niesprzedażnych egz. odpowiadających ilości subskrybentów. Ten 139. Rozprawa o Erosie w poezji Fredry pióra S. Vrtel-Wierczyńskiego. Strona typograficzna i kolportaż Stanisław Kossowski. Bibliografia Nowy Korbut nie notuje tego druczku. [Lit. : R. Kaleta: Sensacje z dawnych lat]. 1.500,-

———————————

74. FUCHS Leonhart - De historia stirpium commentarii insignes, maximis impensis et vigiliis elaborati, adiectis earundem vivis plusquam quingentis imaginibus, nunquam antea ad naturae imitationem artificiosius effictis & expressis, . .. medico hac nostra aetate longe clarissimo, autore.

Aboca Museum Edizioni 2003. 4, s. [26],845 + tekst wydawcy s.30; ponad 500 ilustracji z drzeworytów, opr. ozdobna, kart. futerał.Reprint z 1 wydania: Bazylea 1542, M. Insingerin. Wybitne komentarze na temat historii roślin. Zielnik Fuchsa jest fundamentalnym dziełem medycznym, farmaceutycznym i botanicznym. Szczegółowo i wiernie opisane rośliny i ich zastosowanie. Zamieszcza ok. 500 gatunków roślin z terenu Niemiec, w tym ponad 100 po raz pierwszy opisanych. Nazwy roślin podane w jęz. łacińskim, greckim i niemieckim. Wg natury ilustrował Albrecht Meyer, ryt. Heinrich Füllmann i Wit. Rudolph.

Jest to główne dzieło autora (1501-1566), niem. lekarza i botanika, naturalisty, jednego z niemieckich ojców botaniki. Na jego cześć została nazwana fuksją roślina odkryta na Haiti w XVII w. 2.000,-

———————————

75. GAIUS - Instytucje Gaja przepolszczył, uwagami opatrzył i pierwotwór dodał Dr. Teodor Dydyński profesor prawa rzymskiego. .. Z. II. W-wa 1867. Księg. H. Natansona. 8, s.155, [1], okł. oryg.

Okładka przybrudzona. Tekst łac. i polski. Wyszło w 2 zeszytach. 60,-

———————————

76. GANSZYNIEC Ryszard - Sprawa numerus clausus i zasadnicze jej znaczenie. Antysemityzm akademicki jako objaw antysemityzmu społecznego. W-wa-Lwów-Kraków 1925. Zw.Akad.Młodzieży Zjednoczonej. 8, s.63, okł. oryg.

Stan dobry. Podpis. Wykłady wygłoszone we Lwowie, dnia 11 i 13 grudnia 1924 r. 50,-

———————————

77. GLEICHEN-Russwurm Alexander - Pierrot. Ein Gleichnis in sieben Liedern von. .. Mit 7 Helio­gravüren nach den Radierungen von Rolf Schott. 4. Aufl. Leipzig [po 1920]. R. Wunderlich. 8, k. [7], 7 ilustracji naklejonych na kartonach, okł. kart. oryg.

Stan dobry. Podpis własnościowy dat. : 1923. VII.7. Nakład 500 num. egz. Ten 246. Wiersze, każdy zdobiony ilustracją. 60,-

———————————78. [GLOGER Zygmunt] - Księga rzeczy polskich. Oprac. G. Lwów 1896. Nakł. Macierzy Pol. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8, s.498, opr. pł. ozdobna, sygn. : M. Żenczykowski Introligator we Lwowie. Wyd. Macierzy Polskiej nr 66.

Stan dobry. 1 wydanie . Encyklopedyczne zestawienie wiedzy w zakresie historii kultury polskiej. 250,-

———————————

79. GOETHE [GETE Iogann Volfgang] - Faust. Tragedija. Perevod s nem. Borisa Pasternaka. Chudožnik Vladimir Noskov. Moskva 1983. "Chudožestvennaja Literatura". 4, s.468, [2], kolorowe ilustracje, opr. oryg., obwoluta.

Bardzo ładny egzemplarz . Z komentarzem A. Aniksta. 180,-

———————————80. GOETHE Johann Wolfgang - Faust. Tragedji część pierwsza i druga. Przekład Emila Zegadłowicza. Wadowice 1926-27. Nakł. i druk Fr. Foltina. 8, s.238,356, [2], portret autora, 14 ilustracji, opr. psk. nie sygn. : skóra czarna, złocone napisy na grzbiecie, płótno granatowe.

Bardzo ładny egzemplarz . Portret Goethego wykonał Fr. Siedlecki, 14 szkiców scenicznych Zbigniew Pronaszko. Nakład 1050 egz. num. Ten 579 podpisany przez E. Zegadłowicza i Fr. Foltina. 600,-

———————————

81. [GOETHE Johann Wolfgang] - Lis Mykita. Z niemieckiego. [Wydał Maurycy Kraiński]. Lwów 1860. K. Wild. Druk. Ossolineum. 16, s. [2],266, [1], opr. kart.

Stan dobry. Podpis. Wolny przekład ze zmianami dostosowanymi do obyczajów polskich pióra Marcina Smarzewskiego. 60,-

———————————

82. GOŁABEK Józef - Sztuka rymowania. Lwów-W-wa 1939. Książnica-Atlas. 8, s.115, [5], okł. oryg.

Naddarty grzbiet. Ze spisem nazwisk. 30,-

———————————

83. GOŁEMBIOWSKI Władysław - Mickiewicz odsłoniony i Towiańszczyzna. Paryż 1844. Druk. i Lit. Maulde i Renou. 8, s.73, okł. kart.

Egz. podniszczony, ślady zalania, poluzowany grzbiet. Pieczęć. Jedna z pierwszych publikacji o Mickiewiczu i jego bezwolnym stosunku do Towiańskiego. Bardzo krytyczna i obnażająca Towiańskiego jako człowieka nawiedzonego i chorego psychicznie. 50,-

———————————

84. GOMULICKI Wiktor - Biały sztandar. Pieśni miłościwe Wiktora Gomulickiego. Stanisławów-W-wa 1907. A. Staudacher i Sp. , J. Fiszer. 16, s.95, opr. pł.

Oprawa przybrudzona, niewielkie zabrązowienia. 40,-

———————————

85. GORECKI Wiesław - Winda i inne szkice sceniczne. W-wa-Kraków-Lublin [1928]. Gebethner i Wolff. 8, s.61, okł. oryg.

Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: "Twórcy "Pomsty Jontkowej" Dyr. Bolesławowi Wallek Walewskiemu w hołdzie Wiesław Gorecki. Kraków 10/VI 28 r. 40,-

———————————

86. GOSZCZYŃSKI Seweryn - Zamek kaniowski. Powieść. Lwów 1875. Księg. Polska. 16, s.127, opr. pł. z epoki. Biblioteka Mrówki T.37.

Ślady zawilgocenia. Powieść poetycka oparta na motywach dziejów Kozaczyzny. 40,-

———————————

87. GRABOWSKI Antoni - Słownik języka esperanto. Cz. I-II. Polsko-esperancka, Esperancko-Polska. (Wydanie mniejsze). W-wa 1910,1916. M. Arct. 16d, s.279,210, opr. ppł. w 1 wol.

Stan bardzo dobry. 35,-

———————————

88. GREY Allan C. - Samouczek tańców nowoczesnych dla pań. W-wa 1935. Druk. Podstołeczna. 16d, s.104, IV, 13 tabel z krokami tanecznymi, okł. oryg.

Stan dobry. 40,-

———————————

89. GRONOWICZ Antoni - Prosto w oczy. [Wiersze]. Układ graficzny Lew Stok. Po konfiskacie nakład drugi . Lwów 1936. "Księg. Nowoczesna". 8, s.46, okł. oryg.

Dolny fragment marginesów z ubytkami. Podpis: T . Hollender. Odręczna dedykacja autora dla Tadeusza Hollendra, dat. : Lwów, 7. XII.1935. 60,-

———————————

90. GUENÉE [Antoine] - Lettres des quelques Juifs portugais, allemands et polonais a M. de Voltaire, avec un petit commentaire, extrait d'un plus grand, a l'usage de ceux lisent ses oeuvres. 12 éd. T.1-3. Paris 1826. Chez Méquignon jr. 16d, s.XLV,388,XII,424,X,467, opr. psk. z epoki: skóra i płótno czar­ne, tłoczone zdobienia na okładkach, na grzbietach złocone zdobienia i napisy, barwione brzegi kart.

Stan więcej niż dobry. Listy kilku Żydów portugalskich, niemieckich i polskich adresowane do Woltaire'a, będące odpowiedzią na jego "Traktat o tolerancji". Polemika na temat szeroko rozumianej wolności. Listy są obrońcą Biblii.

A. Guenée (1717-1803) był franc. ksiądzem, chrześcijańskim apologetą. 400,-

———————————

91. GUTHKE B. - Cholewkarstwo i szewctwo. Oprac. inż. .. . przy współudziale cholewkarza i szewca I. Kramarza. Łódź-W-wa-Poznań 1920. L. Fiszer. 16d, s.104, liczne ilustracje w tekście, okł. oryg. Biblioteczka Rzemieślnicza Fiszera T. VIII.

Brak 12 tablic, podklejona okładka. 60,-

———————————

92. HABURA Fr[anciszek] - Pan Tadeusz a Iljada. Odczyt publiczny. .. miany 21 listopada 1873 w Tar­nowie. Kraków [1873]. Nakł. aut. 8, s.33, okł. oryg. Odbitka z "Dziennika Mód".

Stan dobry. Pieczęcie. 40,-

———————————

93. HEDGES F. A. Mitchell - Polowanie na potwory morskie. Poznań 1927. Wyd. Polskie.

8, s.240, 53 ilustracje na tablicach, opr. psk. , złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.

Niewielkie zabrązowienia. Książka poszerza wiedzę o faunie głębin morskich. 70,-

———————————94. HEINE Heinrich - Hebräische Melodien. München [1920]. Hyperionverlag. 16m, s.102, [1], opr. ozdobna.

Stan bardzo dobry. 40,-

———————————

95. [HOENE-Wroński] . CHOMICZ Paulin - Hoene-Wroński w Polsce i zagranicą. W-wa 1929. F.Hoesick. 8, s.70, [2],1 portret, okł. oryg.

Stan dobry. Jóżef Maria Hoene-Wroński (1766-1853) filozofi, matematyk, czołowy przedstawiciel filozofii mesjanistycznej. Twórca filozofii absolutnej, powołany jak głosił do objawienia ludzkości prawdy absolutnej, przeprowadzenia reformy filozofii, matematyki, astronomii, w oparciu o własny system filozoficzny. 50,-

———————————

96. - CHOMICZ Paulin - Hoene-Wroński jako wojskowy. W-wa 1928. Zakł. Graf. "Polska Zjednoczona". 16d, s.17, [2],1 portret, okł. oryg. Odbitka z "Polski Zbrojnej".

Stan dobry. 30,-

———————————

97. - DICKSTEIN S[amuel] - Hoene-Wroński. W-wa 1887. Druk S. Lewentala. 16d, s.16, 1 portret, okł. oryg.

Podklejona tylna okładka. Odbitka z "Kłosów". 45,-

———————————

98. - HOENE-Wroński [Józef Maria] - Adresse aux nations slaves sur les destinées du monde. Paris 1847. Firmin Didot freres. 4, s.56, okł. oryg. , opr. ppł. współczesna.

Stan bardzo dobry. 1 wydanie . Odezwa do narodów słowiańskch względem przeznaczenia swiata. 120,-

———————————

99. - HOENE-Wroński - Filozofia estetyczna. Przeł. z franc. Józef Jankowski. [W-wa 1930]. Druk. "Stołeczna". 8, s.13, opr. ppł. Prace Instytutu Mesjanicznego im. Hoene-Wrońskego. Odbitka z mies. "Droga".

Stan bardzo dobry. Jest to prospekt Filozofii estetycznej Hoene-Wrońskiego. 40,-

———————————

100. - HOENE-Wroński - Filozofja pedagogji. (Reforma absolutna wiedzy ludzkiej T. II, strona 572-594 i 543-548). Przeł. z franc. i wstępem opatrzył Józef Jankowski. Lwów-W-wa 1922. Książnica Polska TNSW. 8, s.46, opr. ppł. Prace Intytutu Mesjanicznego.

Podkreślenia w tekście. Pieczęcie. 60,-

———————————

101. - HOENE-Wroński - Kodeks prawodawstwa społecznego absolutnego. Z rękopisu franc. niedrukowanego przeł. Józef Jankowski. W-wa 1923. M. Arct. 16d, s.135, [1], opr. pł. Prace Instytutu Mesjanicznego.

Stan bardzo dobry. 60,-

———————————

102. - HOENE-Wroński - Mylne systemy ekonomji politycznej: merkantylizm, fizjokratyzm. Charakterystyka Hoene-Wrońskiego: życiorys przez Wrońską. Przekład z franc. W-wa 1911. M. Arct. 16d, s.143, opr. ksrt. Bibllioteczka Dzieł Społeczno-Ekonomicznych. Serja I. T. IV: Ekonomiści polscy.

Stan dobry. 60,-

———————————

103. - HOENE-Wroński - Propedeutyka mesjaniczna. Część pierwsza. Przeł. Czesław Jastrzębiec-Kozłowski. W-wa 1934. 8, s.47, [4], opr. ppł. Prace Towarzystwa Hoene-Wrońskiego.

Stan bardzo dobry. 50,-

———————————

104. - HOENE-Wroński - Propedeutyka mesjaniczna. Elementy filozofji absolutnej. Przeł. Z franc. Paulin Chomicz. W-wa-Kraków-Lublin 1925. Gebethner i Wolff. 8, s.42, [1], okł. oryg. Prace Instytutu Mesjanicznego.

Stan dobry. 40,-

———————————

105. - HOENE-Wroński - Propedeutyka mesyaniczna. Zasady filozofii absolutnej. Przekład i słowo wstępne Józefa Jankowskiego. W-wa 1912. St. Sadowski. 8, s.44, opr. kart.

Stan dobry. Zapiski ołówkiem w tekscie. 50,-

———————————

106. - HOENE-Wroński - Sept manuscrits inédits écrits de 1803 a 1806: Philosophie spéculative, Philosophie de langage, Philosophie ou législature des mathématiques, Systeme général des probabiltés, Économie politique, Cours de géograhie, Platine - chimie. Oeuvres postumes. Paris 1879. Au dépot des ouvrages de l'auteur. 8, s. VIII, 240, opr. ppł. Philosophie absolue. Premiers travaux.

Stan dobry. Siedem niepublikowanych rękopisów z lat 1803-1806. 120,-

———————————

107. - HOENE-Wroński - Stworzenie absolutne ludzkości. Fragment rękopisu, zawierający Krytykę Kantyzmu i Założenie Rzeczywistości Absolutu. Przeł. z franc. Józef Jankowski.

W-wa 1921. Skł. gł. w księg. "Sędziwój-Wroński". 8, s.32, okł. oryg. Prace Instytutu Mesyanicznego.

Podklejony grzbiet okładki. Podkreślenia w tekście. 40,-

———————————108. - KOLBUSZEWSKI Stanisław - Filozoficzne podłoże pedagogji Hoene-Wrońskiego.

Odczyt wygłoszony na posiedzeniu Twa Pedagogicznego w Poznaniu. .. Lwów-W-wa-Kraków 1927. Ossol. 8, s.23, okł. oryg.

Stan dobry. Odbitka z "Minerwy Polskiej" R. I. Nr 2. Odręczna dedykacja autora dla Prof. A. Kleczkowskiego, dat. : w Poznaniu 25. V.1927. 40,-

———————————109. - KOZŁOWSKI Władysław M[ieczysław] - Hoene-Wroński jako filozof. [W-wa 1907].

8, s.36, opr. ppł. współczesna.

Brak karty tyt. 50,-

———————————110. HÜCKEL Eduard - Ueber die Flora der Umgegend von Drohobycz in Galizien. Ein pflanzenphysiognomischer Versuch von. .. Wien 1866. Im Verlage der k. k. zool. -bot. Gesellschaft. 8, s.64, mapa okolic Drohobycza. Aus den Verhandlungen der k. k. zool. - botanischen Gesellschaft in Wien Bd. , XVI.1866.

Przybrudzona k. tyt. Odręczna dedykacja autora: Szanownemu Dr. Antoniemu Remanowi wielce zasłużonemu florze krajowej z uszanowaniem i w dowód przyjaźni przesyła Autor. 80,-

———————————

111. HUGO Victor - Odes et ballades. Bruxelles 1834 Laurent freres. 16, s.378, opr. psk. z epoki, współcześnie naprawiany grzbiet, złocone napisy i zdobienia na grzbiecie.

Stan dobry. Zawiera utwory poetyckie od 1818-1828 r. "Odes et ballades" i "Les orientales" były poetycką manifestacją franc. romantyzmu. 200,-

———————————
Pobieranie 0.99 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna