Regulamin aukcjiPobieranie 0.99 Mb.
Strona3/14
Data28.04.2016
Rozmiar0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

112. IŁŁAKOWICZ Kazimiera - Popiół i perły. W-wa 1930. F. Hoesick. 16d, s.188, [1], okł. oryg.

Lekko naddarty grzbiet. Poezje, 1 jedyne wydanie . Egz. nr 1140 sygn. przez autorkę. Cykle: Dom nasz, Popiół i perły, Zatruty ogród, Wiersze chropowate, Malowanki wiejskie, Pochwała Wierzenicy, Wprawki. 100,-

———————————

113. IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera - Zwierciadło nocy. W-wa 1928. J. Mortkowicz. 16d, s.90, [6], okł. oryg. Pod Znakiem Poetów. Serja nowa.

Okładka naddarta na grzbiecie. Wiersze, 1 jedyne wydanie . Cykle: Zwierciadło nocy, Pusta muszla, Wiersze pogodne. 80,-

———————————

114. IŁŁAKOWICZ I. K[azimiera] - Wici. Cieniom roku 1914 poświęcone. W-wa 1914. Gebethner i Wolff. 8, s.24, okł. oryg.

Okładka naddarta, bez grzbietu. Wiersze, 1 jedyne wydanie . 60,-

———————————

115. The IMPERIAL Dictionary of Universal Biography: A series of original memoirs of distinguished men, of all ages and all nations, by writers of eminence in the various branches of literature, science, and art. Conducted by J. Eadie, J. Fr. Waller, W. J. M. Rankine, E. Lankester, Fr. Bowen. Vol. I - III: AA - ZWI. London-Glasgow- Edinbourgh [ca 1860]. W. Mackenzie. 4, s. [6],1152, [2],988, [2],948, ponad 100 stalorytów z portretami, sztychowane karty tyt. , opr. psk. z epoki: skóra czarna, złocone

zdobienia i napisy, szyldziki.

Skóra minimalnie otarta, na kilku kartach nikły ślad zalania, poza tym stan więcej niż dobry. Uniwersalny słownik biograficzny, seria biografii wybitnych osób i narodów, z naciskiem na osobistości Wielkiej Brytanii. Obszerne dzieło ozdobione portretami, tu m. in. w t.3: biografia i portret Tadeusza Kościuszki (s.112) i Jana Sobieskiego (s.787). Druk w 2 kolumnach. 1.600,-

———————————

116. JACQUELIN J[acques] A[ndré] - Manuel de biographie, ou dictionnaire historique abrégé des hommes célébres, depuis les temps les plus reculés jusqu'a nos jours. .. Revue et augm. par Noël [Francois Joseph]. T.1-2. 2 éd. Paris 1835. Libr. Encycl. de Roret. 16, s. VIII,324,325-629,36: [Katalog de Roret], okł. oryg.

Okładki lekko naddarte. Pieczęcie. Słownik historyczny z biografiami sławnych ludzi od czasów najdawniejszych począwszy. 150,-

———————————

117. JAGOSZEWSKI Mieczysław - Serce na masce. Kraków 1926. S. A. Krzyżanowski. 16d, s.77, okł. oryg. rys. Barbara Krzyżanowska.

Stan dobry. Zapiska rkp. Poezje, 1 wydanie . Nakład 1000 egz. Cykle: Serce na masce, Wierność kobiety, Śmierć, Szafiry i wiśnie, Dancing na jachcie. 40,-

———————————

118. JAN PAWEŁ II . Kulesza Juliusz. WOJTYŁA Karol - Myśląc Ojczyzna. Wyd. : "Artis" Poland 1983. Portofolio 14 ozdobnych kart na papierze czerpanym, wykonanych przez artystę grafika Juliusza Kuleszę, sygn. oł. przez artystę. Wym. akusza: 42 x 30 cm, w oryg. pł. tece.

Fragmenty tekstów kard. Karola Wojtyły, dużą ozdobną czcionką, każda karta w dekoracyjnym obramowaniu roślinnym. 400,-

———————————

119. JANKOWSKI Czesław - Młoda Polska w pieśni. Wybór celniejszych poezyi ostatniej doby. Wyd.2 (przerobione, powiększone, dopełnione). W-wa 1903. Gebethner i Wolff. 8, s.430, V, opr. pł. ozdobna.

Podpis, oprawa lekko otarta. Antologia. 160,-

———————————

120. JANKOWSKI Czesław - Śmierć Stefana Batorego w Grodnie. Grodno 1930. Magistrat M. Grodna. 8, s.74,4 lustracje, plan miasta, okł. oryg. Bibljoteka Historyczna M. Grodna T. I.

Stan dobry. Z indeksem. Na końcu Inwentarz rzeczy pozostałych po śmierci króla. 50,-

———————————

121. JASIENICA Paweł [L. Beynar] - Świt słowiańskiego jutra. W-wa 1952. PIW. 8, s.381, [2], ilustracje na tablicach, opr. pł. z naklejoną okł. oryg.

Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: Prof . Dr . Aleksandrowi Gieysztorowi z wielką podzięką za pomoc wszechstronną i wspaniałą krytykę autor. 3/II.53. E kslibrisy Prof. Al. Gieysztora, Lecha Kokocińskiego.1 wydanie. Reportaże z prac archeologicznych na terenie Polski. 360,-

———————————

122. JĘDRZEJEWICZ Wacław - Poland in the British Parliament 1939-1945. Compiled a. ed. by. .. With the assistance of Pauline C. Ramsey. Vol. II: Fall 1941 - Spring 1944. N. York 1959. Józef Piłsudski Institute of America. 8, s. XVII,607, opr. pł. obwoluta. Documentary Material Relating to the Cause of Poland during World War II.

Stan dobry. Tu m. in. rozdział: Katyn Forest Massacre. 80,-

———————————

123. JOHN Rudolf - Geschichte des Siebenjährigen Krieges. Leipzig [1852]. F. A. Brockhaus. 8, s. XII,333, portrety Marii Teresy i Fryderyka II [staloryty], opr. ppł.

Niewielkie ślady zawilgocenia. Historia wojny siedmioletniej opisana dla ludu. 70,-

———————————124. JOSELEWICZ . KSIĘGA pamiątkowa (Album) ku czci Berka Joselewicza pułkownika wojsk polskich w 125-letnią rocznicę Jego bohaterskiej śmierci 1809 - 1934. Pod red. Prof. D-ra Majera Bałabana. W-wa 1934. Wyd. : Komitet Wileński ku uczczeniu pamięci Berka Joselewicza. Nakł. Biura Wyd. "Tege". 4, s.208, 16 tablic z ilustracjami, opr. pł. wydawnicza, ozdobna, z motywem Patrio­tycznym, złocone zdobienia i napisy.

Bardzo ładny egzemplarz . Księga zawiera rozprawy naukowe i historyczne. Autorzy tekstów: M. Bałaban, E. Łuniński, gen. M. Kukiel, P. Kon, W. Pohorille, I. Lehman, J. Mayer, M. Heller, J. Opatoszu, H. Remer. Podział na 3 części: Rozprawy, Miscellanea, Beletrystyka. Oprócz tablic księga zdobiona winietami rysunku Władysława Lipińskiego. Poległy w bitwie pod Kockiem w 1809 r. Berek Joselewicz był polskim kupcem pochodzenia żydowskiego, pułkownikiem wojsk polskich, oficerem Legionów Polskich. 1.200,-

———————————125. KACZMAREK Czesław - L'Émigration polonaise en France après la guerre. Paris 1928. Berger-Levrault. 8, s.517,1 tablica z wykresami, opr. ppł. Publications de l'École des Sciences Sociales et Politiques de Lille.

Stan bardzo dobry. Pieczęć: Poselstwo Polskie w Budapeszcie. Emigracja polska we Francji po I wojnie światowej. 80,-

———————————

126. KADEN Adam - Powiastki. Kraków 1928. S. A. Krzyżanowski. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 16d, s.53, okł. oryg.

Stan dobry. Poezje, 1 wydanie. 60,-

———————————

127. KADEN Adam - Sen Kini. Historja czworga serc i jednej nocy. Kraków 1929. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 16d, s.102, okł. oryg.

Stan dobry. Dramat, 1 jedyne wydanie . 60,-

———————————

128. KADEN Adam - Trzaski. Kraków 1930. Gebethner i Wolff. 16d, s.93, [1], okł. oryg.

Ubytki na karcie tyt. , ślad pieczęci. 1 wydanie . Treść: Trzaski: wiersze, Szczęśliwy pasterz: balet, Utwór a przeżycie, Dwaj koledzy: scena. 60,-

———————————

129. KADEN Adam - Zjazd cukierników. W-wa 1929. Gebethner i Wolff. 16d, s.73, okł. oryg.

Stan dobry. Wiersze, 1 jedyne wydanie . 60,-

———————————

130. KAFKA Franciszek - Proces. Tłumaczył Bruno Schulz . W-wa 1936. "Rój". 16d, s.284, opr. ppł.

Stan więcej niż dobry. Surrealistyczna powieść, pokazuje bezsilność i degradację człowieka w ustroju totalitrnym. 1 polskie wydanie w tłumaczeniu Józefiny Szelińskiej [narzeczonej Schulza]; błędnie uważa się Brunona Schulza za tłumacza, dokonał on tylko korekty i napisał posłowie. Egz. no 266. 500,-

———————————

131. KALENDARZ b. więźnia politycznego na rok 1948. Katowice, nakł. Zarządu Wojew. Śl. -Dąbrowskiego Pol. Zw. b. Więźniów Politycznych. 8, s.158, [2], ilustr. , reklamy w tekście, okł. oryg. proj. R. Skupin.

Stan dobry. Zbiór prac b. więźniów polit. , którzy wypowiadają się na różnego rodzaju zagadnienia: ideowe, polityczne i społeczne odzwierciedlające stosunek do zachodzących przemian. 40,-

———————————

132. KALENDARZ Matki 1938. Oprac. : Zofja Zaleska i Wanda Ładzina. W-wa, wyd. Katolickiego Zw. Polek w Warszawie. 8, s.223, ilustracje w tekście, okł. oryg.

Stan dobry. Zaw. kalendarium, porady, wiadomości ogólne, teksty literackie. 40,-

———————————

133. KALENDARZ . ZIEMIANIN Polski. Kalendarz rolniczy na rok zwyczajny 1900. Wydany przez St. Dzierzbickiego. Rok II-gi. W-wa 1899. Druk. "Gazety Rolniczej". [Naklejka: ] Iz tip. Adislava Muselewicza. 8, s. XI, [35: kalendarium, reklamy], 462, [6], ilustracje, okł. oryg.

Okładka naddarta, podniszczona, podklejony grzbiet. Treść: kalendarium; dział I informacyjno-adresowy: szkoły rolnicze, syndykaty, towarzystwa rolnicze, stacje doświadczalne; dział II: prace naukowe; dział III: przewodnik po gospodarstwach: hodowla koni, bydła, owczarnie, chlewnie, produkcja zbóż, sadzonki; dział IV: dane cyfrowe i wiadomości praktyczne. 60,-

———————————

134. [KALENDARZYK] . Przypowieści Dalekiego Wschodu. Kalendarzyk na rok 1939. Wyd. "Herbewo" Sp. akc. 16, s. [40], ilustracje, okł. oryg.

Stan dobry. Zawiera: Kalendarium, przypowieści oprac. na podstawie Szi-King (Starożytne księgi pieśni), pod każdą przypowieścią tekst reklamowy zwitek i bibułek "Morwitan". Kalendarium i wszystkie karty ilustrowane motywami wschodnimi. 40,-

———————————

135. KANTYCZKI . Podług wydania 1785. T.1-4 [komplet]. Paryż [1868]. Księg. Luxemb. 16, s.72,71, [1],56,84, okł. oryg. , sztychowane karty tyt. i okładki, winiety patriotyczne z mapką Polski.

Naddarty grzbiet, ślady zalania. 120,-

———————————

136. KARNOWSKI JAN] Woś Budzysz - Nowotne spiéwĕ: (Wiersze kaszubskie). Poznań

1910. Nakł. aut. Czc. druk. "Pracy". 16d, s.62, [2], okł. oryg.

Okładka przybrudzona, podklejony grzbiet. 35,-

———————————137. KARSKI Zygmunt - Musujący poranek. Toruń-W-wa-Siedlce 1922. "Ignis". 16d, s.56, [2], okł. oryg. rys. T. Gronowski.

Stan dobry. Z marką ochronną "Ignisa" sygn. inicjałami przez autora. Wiersze, 1 wydanie. Jedyny wydany tomik poetycki autora. 60,-

———————————

138. KIESZKOWSKI Jerzy - Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Z dziejów kultury i sztuki Zygmuntowskich czasów. T.1-2 (cz.1-3, komplet). Poznań1912. J. K. Żupański. 8, s. XXXVI,930, 100 figur w tekście, 56 tablic pojedynczych, 5 tablic podwójnych, 2 tablice potrójne, 4 tablice czte­ro­barwne, 1 tablica genealogiczna, okł. oryg. proj. J. Bukowski, opr. psk. współczesna: narożniki i grzbiet z brązowej skóry, karton marmoryzowany, grzbiet 6-ciopolowy z tłoczonymi zdobieniami,

złocone napisy.

Pieczęć. Stan dobry. Nakład 850 num. egz. Ten 810. Cz. I: Szydłowieccy, II: Krzysztof Szydłowiecki jego życie publiczne i prywatne, III: Humaniści i sztuka w życiu Krzysztofa Szydłowieckiego. Z indeksami: osobowym, miejscowym i rzeczowym. 1.600,-

———————————139. KINKEL Gottfried - La Renaissance de la Pologne envisagée comme la Force de l'Allemagne. (Traduit de l'allemand). Zurich 1868. F. Schulthess. 8, s.44. okł. oryg.

Okładka przybrudzona, naddarty grzbiet. Podpis: MSokołowski. Odrodzenie Polski postrzegane jako siła Niemiec. Praca wydana na korzyść zbudowania pomnika w Rapperswilu. 60,-

———————————

140. KNAUER Guido - Dissertatio inauguralis medica exhibens nonnulla in pupillam arte formandam. .. . die VIII Mensis Maji A.1829. Jenae, typ. Schlotterianis. 8, s.14.

Zagięte rogi. 80,-

———————————

141. KOPEĆ Józef - Dziennik podróży. Lwów [1881]. Księg. Polska. 16, s.160, opr. ppł. Biblioteka Mrówki T.121,122.

Stan dobry. Dziennik brygadiera wojsk polskich, zesłanego po bitwie pod Maciejowicami na Kamczatkę. Opisuje życie na zesłaniu. 50,-

———————————

142. KOPERNIK Mikołaj - Nicolai Copernici De Revolutionibus orbium coelestium, Libri VI.

FAKSYMILE z pierwszego norymberskiego wydania, 1543, J. Petreius.

Wyd. : Orbis Pictus. 4, k. [2],196, [1], rysunki astronomiczne w tekście, inicjały .

Najcenniejsza księga napisana przez Polaka. Dzieło odrzucające błędne nauki systemu ptolemejskiego, jest podstawą wiedzy dotyczącej budowy wszechświata,

HIGINUS Cajus Julius - C. Iulii Higini Augusti liberati, Poeticon Astronomicon, ad veterum fidem diligentissime recognitum, & ab innumeris, quibus scatebat, vitiis repurgatum.

FAKSYMILE z wyd.: Coloniae 1534, J. Soter. Wyd. : Orbis Pictus. 4, k. [47], liczne ilustracje w tekście .

Autor (64 p. n. e. -17 n. e), łaciński pisarz, kurator biblioteki Palatynatu. W Poeticon astronomicon opisuje mity związane z konstelacjami. Księżycowy krater Hyginus jest nazwany jego imieniem.Cl . PTOLOMAEI Pheludiensis Alexandrini philosophi et mathematici excellentiarum Phenomena, stellarum MXXII, . .. Nunc primum edita, interprete Georgio Trapezuntio. ..

FAKSYMILE z wyd. : Coloniae Agrippinae 1537. 4, k. [25].

3 reprinty dzieł astronomicznych, wyd. przez Orbis Pictus. Wszystkie oprawione w 1 wol.: piękna renesansowa oprawa: skóra, deska. Skóra ciemnobrązowa, 2 metalowe zapięcia, bogate tłoczone zdobienia, grzbiet 4-ropolowy.3.200,-

———————————143. KOPKOWICZ Franciszek - Ciesielstwo polskie. W-wa 1958. Arkady. 8, s.380, liczne ilustracje, plany i przekroje w tekście, okł. kart. oryg.

Stan dobry. Rozwój konstrukcji i form architektonicznych budowli drewnianych w Polsce, wiadomości o drewnie, sprzęt do obróbki drewna, konstrukcje ścian, stropów, dachów i schodów, zdobnictwo, prace konserwatorskie w zakresie budowli drewnianych. 80,-

———————————

144. KORZON Tadeusz - Dzieje wojen i wojskowości w Polsce. Wyd.2 uzup. przez autora. T.3. Lwów-W wa-Kraków 1923. Ossol. 8, s.465, ilustracje w tekście, opr. pł. współczesna

Stan dobry. -Ilustracje wykonane pg pomników przez Br. Gembarzewskiego. Treść: Dokończenie epoki przedrozbiorowej. Epoka porozbiorowa. Rozdział o broni i uzbrojeniu oraz epokę porozbiorową oprac. Br. Gembarzewski. 150,-

———————————

145. KOŚMIŃSKI Paweł - Pamięci Anieli Wyrwiczówny. W-wa 1894. Druk S. Orgelbranda Synów. 4, s.1, portrecik.

Stan dobry. Wierszem. Aniela Wyrwiczówna (zm.17 stycznia 1894 r.), aktorka Teatru Miejskiego w Krakowie. Przy­była do Krakowa w październiku 1893 roku. Została zastrzelona przez aktora Michała Chądzyńskiego (1869-17. I.1894). 50,-

———————————

146. KOTOWA Ida - Anna Stanisławska pierwsza autorka polska. Lwów 1935. Druk. Ossol. 8, s.28, okł. oryg. Odbitka z "Pamietnika Literackiego" R. XXXI.

Stan bardzo dobry, egz. nie rozciety. 18,-

———————————

147. KOWALOWSKI Henryk - Wykład o uposażeniu osób wojskowych. Oprac. na podstawie ustawy uposażeniowej i emerytalnej i własnych notatek z W. Szk. Int. [Wyższa Szkoła Intendentury]według programu Szkoły Administracji w Krakowie-Łobzowie kapitan absolwent W. S. I. . .. Kraków, dnia 16. grudnia 1925 r. 4, s.83, okł. oryg.

Stan dobry. Druk na powielaczu. Rzadkie. 120,-

———————————

148. KOZŁOWSKI Karol - Wojsko polskie z roku 1830/31 przedstawione w 16 obrazach z dodaniem krótkiej historyi wojskowości polskiej. Wyd.2. Poznań1908. Nakł. wyd. Czc. druk. Dziennika Pozn. 8, s.44, [2], ilustracje w tekście, 16 kolorowych tablic, opr. pł. ozdobna.

Kilka ilustracji z podklejonymi marginesami. Krótki rys historii wojska polskiego i przebieg powstania listopadowego. Na rycinach wizerunki żołnierzy różnych formacji, kostiumologia wojskowa. Na pierwszej planszy generał Skrzynecki. 300,-

———————————

149. KRASICKI Ignacy - Dzieła prozą. T. VIII. W-wa 1804. 8, s.441, [1]. Dzieła I. Krasickiego. Edycja nowa i zupełna przez Fr. Dmochowskiego. T. VIII.

Bez oprawy, na górnym marginesie zaplamienia. Podpis: S. Estr[eicher] Nr 39. W tomie VIII: Życia zacnych mężów z Plutarcha. 80,-

———————————

150. KRASICKI Ignacy - Dzieła prozą. T. IX. W-wa 1804. 8, s.448, [1], opr. kart. Dzieła I. Krasickiego. Ed. nowa i zupełna przez Fr. Dmochowskiego. T. IX.

Oprawa bez grzbietu, zabrązowienia. Ekslibris i podpis: S. Estreicher Nr 39. T. IX zawiera c. d. Życia zacnych mężów z Plutarcha. 80,-

———————————

151. KRASIŃSKI Zygmunt - Pisma. T.1-6. Mikołów 1906,1901, Nakł. Karola Miarki. 16d, ilustracje, opr. pł. oryg. ozdobna w 3 wol. : płótno zielone, złocone portrety autora, napisy i zdobienia na okładkach. Nowa Biblioteka Pisarzy Polskich T. IX-XII, XXI-XXII.

Pieczęcie, poza tym ładny egzemplarz . T.5 i 6 zebrał X. Kamil Juliusz Kantak. 150,-

———————————

152. KRASZEWSKI Józef Ignacy - J. I. Kraszewskiego przemówienie w Krakowie dnia 3 października 1879 r. Kraków 1879. Wł. L. Anczyc i Sp. 8, s.11, okł. oryg.

Stan dobry. Przemówienie na uroczystości z okazji jubileuszu 50-lecia pracy. Autor otrzymał tytuł doktora honoris causa uniwersytetów krakowskiego i lwowskiego, wiele wysokich honorowych odznaczeń. 30,-

———————————

153. KRAUSHAR Alexander - Książę Repnin i Polska w pierwszem czteroleciu panowania Stanisława Augusta (1764-1768). Wyd. nowe, przejrz. i popr. T.1-2. W-wa 1900. Gebethner i Wolff. 8, s.399,336, VI, [1], 66 ilustracji, opr. psk. współczesna: szeroki grzbiet i brzegi okładek z czerwonej skóry, na 5ciopolowym grzbiecie tłoczone czarne zdobienia i napisy, karton marmoryzowany czerwony.

Karta tyt. luźna w odbitce kserogr. , na kilku kartach ślady zalania na dolnym marginesie. Na ilustracjach portrety ówczesnych osobistości, widoki budowli.

Nikołaj Repnin (1734-1801), ros. generał, dyplomata, stosujący bezwzględną politykę ambasador rosyjski w Warszawie, przeciwstawiał się reformom podejmowanym przez króla i Czartoryskich. 1.000,-

———————————154. KRECHOWIECKI Antoni Sas - Niepokalana Bogarodzica Marya w świetle Ewangelii i Ojców Kościoła. Skreślił X. .. Wyd. nowe. T.1-2. Lwów 1904. Gubrynowicz i Schmidt. 8, s.656, [3],634; Krechowiecki - Marya Królowa Korony Polskiej. Przyczynek do t. II, s.39, opr. pł. oryg.

T.1 oprawa odbarwiona. 80,-

———————————

155. KULAWSKI Philippus - Dissertatio jnauguralis de syphilide quam annuente amplissimo in alma studiorum Universitate Jagellonica medicorum ordine. .. Cracoviae 1829. Typ. J. Czech. 8, s.82, [6].

Naddarta broszurowa okładka. 120,-

———————————156. KUPFER Franciszek, Strelczyn Stefan - Mickiewicz w przekładach hebrajskich. Wrocław 1955. Ossol. 8, s.33, ilustracje, okł. oryg. Z prac dyskusyjnych Komisji Naukowej obchodu Roku Micki­e­wi­czows­kiego P. A. N.

Stan dobry. 40,-

———————————

157. KUREK Jalu - Usta na pomoc. W-wa 1933. F. Hoesick. 8, s.35, okł. oryg. Biblioteka Poetycka 74.

Lekko naderwana i przykurzona okładka. Awangarda . Poemat, 1 jedyne wydanie . 120,-

———————————

158. [LACHOWICZ Emil Łodzia] - Moje curriculum vitae, w sześciu działach wierszem, z 15 ilustracyami na pamiątkę odbicia Warszawy poświęca swojej teściowej Starko, Franzensbad w sierpniu 1915. Wiedeń, nakł. własny. Druk. J. N. Vernay'a. 8, s.93, ilustracje w tekście, okł. oryg. Stan dobry. 60,-

———————————159. LACK Stanisław - Fragment powieści. (O St. Wyspiańskim). Z przedmową Stanisława Pazurkiewicza. Częstochowa 1924. Księg. A. Gmachowskiego. 8, s.38.

Brak okładki. 35,-

———————————

160. LAFONTAINE, FRAGONARD - Contes de La Fontaine avec illustrations de Fragonard. Reim­pression de l'édition de Didot, 1795. Revue et augmentée d'une notice M. Anatole de Montaiglon. T.1-2: 4 wol. Paris 1883. J. Lemonnyer. 4, s. LXIX,288,418, akwaforty: portret La Fontaine'a i portret Fragonarda ryt. Martial, winiety, 2 karty tyt . z wyd . 1795 r . , 92 ryciny na tablicach w sepii i czarnobiałe, w tym 34 z wyd . 1795 i 58 dodanych, zdublowanych; oprawa psk . oryg . ozdobna: grzbiet i szerokie narożniki - granatowy maroquin, na grzbiecie złocone zdobienia i napisy, karton granatowy marmoryzowany, na okładkach liniowe zdobienia.

Minimalne otarcie brzegów oprawy i kartonu, poza tym bardzo ładny egzemplarz .

Luksusowe wydanie . Odciśnięto 250 specjalnych egzemplarzy na papierze prążkowanym de Van Gelder num.251-500. Ten.377. Jean La Fonteine (1621-1695), poeta franc. Ogłosił zbiory frywolnych Contes wzorowanych na dziełach Boccaccia i Ariosta. Fragonard Jean Honoré (1732-1806), znakomity franc. malarz sfer dworskich, rysownik i grafik. 6.000,-

———————————161. LAMENNAIS [Hugues Felicité Robert de] - Słowa wieszcze księdza Lamenego. Paryż 1834. Typ. A. Pinard. 16, s.163, opr. pł. współczesna.

Podklejony margines i ślady zalania na kilku kartach, podpis: WG.

Z franc. [Paroles d'un croyant, Paryż 1834] tłum. Aleksander Jełowicki. Utwór napisany pod wpływem Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego A. Mickiewicza, nawiązuje do formy Ewangelii i stylu proroctw Starego Testamentu; opowiada się za demokracją i republiką, broni głoszonych przez autora ideologii tzw. socjalizmu chrześcijańskiego potępionych przez Grzegorza XVI. 600,-

———————————162. LASOCKI Zygmunt - Polskie Stronnictwo Ludowe w czasie wojny światowej. Katowice 1937. Nakł. aut. 16, s.43, okł. oryg. Odbitka z "Piasta".

Stan dobry. Odręczna dedykacja autora. 30,-

———————————

163. LAVELEYE Emil de - Własność pierwotna. Tłum. z franc. W-wa 1889. Wyd. im. I. Baranowskiego. 8, s.309, II, opr. psk.

Oprawa lekko naddarta, poza tym stan dobry. 50,-

———————————

164. Le JARDIN des Plantes. Descriptions complete, historique et pittoresque du Muséum d'Histoire Naturele, de la ménagerie, des serres, des galeries de minéralogie et d'anatomie, . .. par MM. P[ierre] Bernard, L[ouis] Couailhac, [Paul] Gervais et Emm[anuel] Lemaout, et une societe de savants attaches au Museum d'Histoire Naturelle. T.1-2. Paris 1842-43. L. Curmer. 4, s. XXIV,416,664, liczne ryciny w tekście i 183 plansze [w tym 33 barwne]: staloryty, drzeworyty, oprawa psk. nie sygn., 5ciopolowe grzbiety z brązowej skóry, złocone zdobienia i napisy, płótno ciemnopopielate pokryte złoconymi arabeskami, brzegi kart złocone.

Płótno oprawy lekko odbarwione z minimalnym (0,5 cm) ubytkiem, na kilku kartach małe ślady zabrązowienia, poza tym bardzo ładny egzemplarz .Pobieranie 0.99 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna