Regulamin aukcjiPobieranie 0.99 Mb.
Strona4/14
Data28.04.2016
Rozmiar0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

1 wydanie . Ogród botaniczny; opis historyczny, malowniczy historii naturalnej, opracowany przez znakomitych przyrodników franc. Dzieło podzielone na 10 tematycznych rozdziałów. Pięknie zilustrowane: rośliny ogrodowe, dzikie, fauna z całego świata, muszle, typy ludzkie, także plany topograficzne ogrodów, fontanny, amfiteatry, również portrety sławnych przyrodników. Ze spisem alfabetycznym opisanych gatunków. 3.500,-

———————————165. LEGENDA o Najświętszej Pannie Maryi. W-wa 1884. Nakł. D. Lange. Druk. J. Cotty. 16d, s.8, winieta tyt.

Złożona w połowie. Wierszem. Legenda kart 2, dalej: Pieśń o sierotach narzekających. 60,-

———————————

166. LELEWEL Joachim - Polska, dzieje jej i rzeczy rozpatrywane. T.3: Uprzednia myśl czyli Słowa do poszukiwań wstępne, Uwagi nad dziejami Polski i ludu jej, Historyczna parallela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII i XVIII wieku. Poznań1855. J. K. Żupański. Czc. L. Merzbacha. 8, s. VIII,519, [1], opr. psk. z epoki.

Brak karty tyt. , kilka kart naddarych, podklejonych, ślady zawilgocenia. 100,-

———————————

167. LENARTOWICZ Teofil - Wybór poezyj. T.1-4. Kraków 1876. Nakł. aut. Druk. Wł. L. Anczyca i Sp. 16d, s.326,352,372,318, okładki oryg. , opr. psk. współczesna.

Stan bardzo dobry. Okładki w drzeworycie przedstawiają ślepego lirnika przed cerkwią, sygn. monogramem JK [Kraszewski]. 150,-

———————————

168. LESZCZYŃSKI Edward - Harmonia słowa. Studyum o poezyi. Kraków 1912. Sp. Wyd. Pol. 16d, s.120, okł. oryg. Museion.

Stan dobry. 50,-

———————————

169. LIEBERT Jerzy - Kołysanka jodłowa. W-wa 1932. J. Mortkowicz. 16d, s.64, okł. oryg.

Pod Znakiem Poetów. Serja nowa.

W całym tomiku ślady zalania. Wiersze, 1 wydanie . Odb.1100 egz. num. Ten 462. 35,-

———————————170. LIEDER Wacław [Rolicz] - Monument wszeteczeństwa gazeciarskiego pod pion sumienia i obowiąsku wzniesiony, gipsaturami tytułów kunsztu pismackiego olepiony, a przez authora abrysufundowany ku czasów spółczesnych sromocie vulgo wiersz nie dla dzieci ale głupim ku uciesze, mądrym ku reflektowaniu Wacława Liedera poety potępionego przez cenzurę warszawską i prasę polską. Lutetiae Parisiorum [Paryż] 1892. 8, s.13, [1], okł. oryg.

Stan dobry. Druk ulotny, powstały w 1890 r. Zawartość: m. in. : wiersz inc. : Czyście myśleli Zoilusy sprośne. .. 80,-

———————————

171. LINDE Samuel Bogumił - Słownik języka polskiego. Wyd. 2 popr. i pomn. staraniem i nakładem Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. T. III: M-O. Lwów 1857. Druk. Ossol. 4, s.640, opr. psk. z epoki.

Na pierwszej i ostatniej karcie zabrązowienia. 360,-

———————————

172. [LUBIŃSKI Czesław] Konstanty Damroth - Z niwy śląskiej. Wiersze. Wyd.3 zupełne. Mikołów [1922]. Sp. Wyd. K. Miarki. 16d, s. X,210, opr. pł. ozdobna.

Stan dobry. Z przedmową K. Prusa. 35,-

———————————

173. LUDWIG Emil - Napoleon. Przekład autoryzowany L. Staffa. T.1-2. Poznań1928 . Wyd. Polskie (R. Wegner). 8, s.280,281-551, 16 tablic-miedziodruki, opr. psk. współczesna w 1 wol. : skóra na grzbiecie i rogach ciemnozielona, karton marmoryzowany, grzbiet 5ciopolowy ze złoconymi zdobieniami, szyldzik z tytułem.

Na kilku kartach ślady zalania. Pieczęć. 400,-

———————————

174. ŁUNIŃSKI Ernest - Napoleon (Legiony i Księstwo Warszawskie). Ilustracje podług obrazów, portretów, rzeźb, rycin, pamiątek i t. p. W-wa [1911]. Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów. 4 podł. , s.364: w tym od s.13-352 ilustracje z opisem, opr. kart. ozdobna, współcześnie naprawiana: karton czerwony, z boków sztandary z napisem Woysko Polskie i Pułk 10ty Piechoty, pośrodku litera N zwieńczona w górze koroną; grzbiet z czerwonej współcześnie oprawionej skóry z napisem Napoleon.

Karton oprawy nieznacznie przybrudzony, poza tym stan więcej niż dobry. Wydawnictwo wydawane w zeszytach od 1911 r. Objaśnienia ilustracji i tekst w j. pol. i franc. Bogaty materiał ikonograficzny do czasów napoleońskich. 450,-

———————————

175. MALINOWSKI Bronisław - Das Geschlechtsleben der Wilden in Nordwest - Melanesien. Live, Ehe und Familienleben bei den Eingeborenen der Trobriand - Inseln, Britisch-Neu-Guinea. Eine ethnographische Darstelung von Dr. .. Vorwort von Havelock Ellis, Deutsch von Dr. Eva Schumann. Leipzig-Zürich [1929]. Grethlein & Co. 8, s. XIX,425, 96 ilustracji, opr. pł. oryg.

Stan bardzo dobry. Życie seksualne dzikich. 1 niemieckie wydanie. 100,-

———————————

176. MARMONTEL [Jean Francois] - Belizar. Przekład s francuskiego. Poznań 1865. J. K. Zupański. 16, s.212, [8], okł. oryg.

Ślady zabrązowienia i zaplamienia, naddarcia na grzbiecie. Powieść potępiona przez Sorbonę z powodu kacerskich sformułowań.

Autor (1723-1799) franc. pisarz polityczny, historyk, filozof, encyklopedysta. 80,-

———————————177. MATEJKO Jan - Ubiory w dawnej Polsce. W-wa 1901. Nakł. Zakł. Fotochemigr. B. Wierzbickirgo i Sp. Druk Rubieszewskiego i Wrotnowskiego. 8 podł. , 92 karty ilustracji z objaśnieniami, opr. sk. współczesna Jerzego Budnika: skóra brązowa, tłoczone zdobienia, złocone napisy i dublura.

Podklejone małe ubytki na karcie tyt. , poza tym bardzo ładny egzemplarz . Kostiumologia z lat 1200-1794: ubiory królewskie, rycerskie, szlacheckie, dworskie, mieszczańskie, włościańskie, duchowieństwa, wojskowe, cechowe. 800,-

———————————

178. MEREŻKOWSKI Dmitrij S. - Napoleon. [Biografia]. Przeł. P. Hulka-Laskowski. W-wa [1930]. Trzaska, Evert i Michalski. 8, s.326, 31 ilustracji naklejonych na tablicach, opr. pł. oryg. ozdobna.

Oprawa naprawiana: współczesne wyklejki. Stan więcej niż dobry. 350,-

———————————

179. MICIŃSKI Tadeusz - Nietota. Księga tajemna Tatr. W-wa 1910. Nakł. Kasy Przezorności i Pomocy Warsz. Pomocników Księg. 8, s.487, [4], opr. współczesna.

Brak karty tyt. , poza tym stan bardzo dobry. 1 wydanie . Powieść obrazująca zmagania bohatera [duchowy portret pisarza] z potęgą zła, na tle fantastycznego krajobrazu Tatr otoczonego przez morze. Powieść z kluczem przedstawiająca osoby i wydarzenia ówczesnego środowiska Zakopanego. 100,-

———————————

180. MICIŃSKI Tadeusz - W mroku gwiazd. Kolosseum. Orland Szalony. Lucifer. Kain. Król w Osyaku. Noce polarne. Minotaur. Zatoka tęcz. Poezye. .. Kraków 1902. Nakł. aut. Druk. U. J . 16d, s.155, 3 rysunki w tekście St . Wyspiańskiego, okł. oryg. , opr. pł.

Stan bardzo dobry. Liryki, 1 wydanie . Cykle: Strąceni z niebiosów, Noce polarne, Już świt, In loco tormentorum, W pośród raju, Zatoka tęcz, Białe róże krwi. 150,-

———————————

181. MICKIEWICZ Adam - Dzieła. Wydanie zupełne przez dzieci autora dokonane. T.3.

Paryż 1876. Księg. Luxemburgska. 16d, s.354, opr. kart. z epoki.

Stan dobry. Tom 3 zawiera: Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. 150,-

———————————182. MICKIEWICZ Adam - Dzieła. Pod red. Manfreda Kridla. Z przedm. Boya-Żeleńskiego. T.1- 20 (10 wol. ). W-wa 1929. Bibljoteka Arcydzieł Literatury. 8, opr. pł. wyd. : płótno bordowe, złocone zdobienia na grzbietach i okładkach.

W 2 tomach poluzowane grzbiety, poza tym ładny egzemplarz . Wydanie ozdobione drzeworytami Stefana Mrożewskiego i portretem autora. 1.400,-

———————————

183. MICKIEWICZ Adam - Korespondencja. T.1-2. Wyd.2. Paryż 1871-72. Księg. Luxemb. 16d, s. VII,363, VI,292, opr. psk. z epoki.

Ślady zabrązowienia, w t.2 ręcznie przepisana str.1-2. Pieczęcie. T.1 Listy Mickiewicza, t.2 Listy do Mickiewicza.200,-

———————————184. MICKIEWICZ Adam - Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Z 12 kartonami i 12 rysunkami specyalnie przygotowanemi dla tej edycyi przez Kazimierza Alchimowicza artystę malarza. Wydanie na pamiątkę setnej rocznicy urodzin Wieszcza, staraniem Redakcyi "Przeglądu Tygodniowego" dokonane. Warszawa w d. 24grudnia 1898. Druk P. Laskauera & W. Babickiego. 4, s. IV,295, 12 całostronicowych ilustracji i rysunki w tekście, opr. pł. ozdobna, wydawnicza: płótno niebieskie na twardym kartonie, złocone i czarne zdobienia i napisy.

Oprawa na grzbiecie i rogach przetarta. Pieczęć.

K. Alchimowicz (1840-1916), malarz, uczeń W. Gersona, zesłaniec po Powstaniu Styczniowym. Malował litewskie wątki historyczne i legendarne, pejzaże z rodzinnej Wileńszczyzny, krajobrazy tatrzańskie, portrety, sceny rodzajowe i religijne. 1.200,-

———————————185. MICKIEWICZ Adam - Pisma . .. Wydanie nowe, znacznie powiększone. T.1 - 8. W-wa 1858. S. H. Merzbach. 16d, s. LXXXIV, LXXIV,246,320,280,283,284, XI,299, XIV,315, XXVII,374, oprawa sk. współczesna w 4 wol. , sygn. : Introligator Jerzy Budnik: skóra brązowa, złocone i czarne zdobienia i napisy.

Bez portretów i stalorytów. w każdym tomie pieczęcie. 1.800,-

———————————

186. MICKIEWICZ Adam - Poezye Adama Mickiewicza. T.1-4.

T.1-2. Paryż 1828. U przedsiębiorcy J. Barbezat i Delarue. (Druk. J. Pinard). 16d, s. VII, [3],236,216, portret autora (sztych Croutelle'a wg litografii Julena), winiety tytułowe z nazwiskami sławnych Polaków i winiety w tekście .

T.3. Paryż 1829. U przedsiębiorcy J. Barbezat. (Druk. J. Pinard). 16d, s. XII,178, winieta na karcie tyt. i winiety w tekście .

T.4. Paryż 1832. Nakładem autora. (Druk. A. Pinard). 16d, s.285, [2], winieta tytułowa i 2 końcowe .

Wszystkie tomy w oprawie sk. współczesnej: skóra czerwona, złocone zdobienia na okładkach i grzbietach, czarne szyldziki z tytułem, wyklejki kremowe.

W t.1 słabo widoczne ślady zalania - na 4 pierwszych kartach mocniejsze; w t.2 7 kart zabrudzonych w tym 4 podklejone. pieczęć: Xawery Niewiadomski; w t.3 i 4 niewielkiezabrązowienia i ślady zalania.1 edycja paryska . Wydanie ogłoszone na dobro autora przez Leonarda Chodźkę. 2 pierwsze tomy z 1828 r. uzupełniono w latach 1829,1832, 1834,1835 i 1836 do 8 tomów.

Po raz pierwszy w wydaniu zbiorowym: w t.3 Sen, z Lorda Byrona; w t.4 pierwodruki: [Przedmowa], Dziady. Część III. Dziadów części IIIej Ustep.

Paryskie wydanie zachwyca doskonałym układem typografcznym. Piękny druk, tytuły gotycką czcionką, winiety tytułowe z nazwiskami twórców Konstytucji 3 Maja. 12.000,-

———————————187. MICKIEWICZ Adam - Poezye. T. VIII. Wyd. A. Jełowickiego i Spółki, przejrzane i poprawione przez autora. Paryż 1838. Księg. i Druk. Polska. Druk. Bourgogne et Martinet. 8, s.212, [2], winiety, opr. psk. współczesna: skóra brązowa, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie, szyldzik

Rdzawe plamki, ślady zalania, na 3 kartach podklejone ubytki bez szkody dla tekstu. Zakończenie każdego utworu ozdobione piękną winietą. Ostatni tomik paryskiego, kombinowanego wydania Poezji, zawierający teksty jak w wydaniu 1836 r. Pozostałe egzemplarze z wydań 1828-1836 opatrzył Jełowicki w nowe karty tytułowe i wydał jako nowe wydanie 8-tomowe. W t.8 zmieniono kartę tytułową i usunięto przemowę Jełowickiego. Edycja ta wyszła w małym nakładzie 500 egz. 1.800,-

———————————

188. MICKIEWICZ Adam - Russland. Eine Schilderung von. .. Aus dem Polnischen P. L. und F. N. Paris 1833. 8, s.43, okł. oryg. , opr. pł.

Nieznaczne zabrązowienia. Pieczęć i podpis: M. Grzybowski.

Bardzo rzadki niem . przekład "Ustępu" z "Dziadów" cz. III, wierszem. Tłumaczami byli P. Lewicki i F. Nessler. Tajny druk wykonany w Zurychu. Publikacja ta wiąże się ze sprawą Hufca Świętego cieszącego się wielką popularnością w kantonach półn. i środk. Szwajcarii; Hufiec brał udział w rozgrywkach między kantonami a rządem federalnym; był przedmiotem ostrych not ze strony rządów Świętego Przymierza. W tych warunkach jawne wydanie przekładu "Ustępu" było niemożliwe.

Lit.: M. DernałowiczKronika życia i twórczości Mickiewicza: marzec 1832-czerwiec 1834, s.283,284 Ruch Literacki 1963 z.1 s.35. 1.500,-

———————————

189. MICKIEWICZ Adam - Die Sonette. Deutsch von Peter Cornelius. Leipzig [1868]. Reclam. 16, s.46, [2], okł. oryg. Universal-Bibliothek 76.

Egzemplarz podniszczony, podklejony taśmą. Pieczęć: Stanisław Estreicher . Wczesne niem. tłumaczenie Sonetów. 60,-

———————————190. MICKIEWICZ . Ilustrowana pamiątka odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza we Lwowie 30. października 1904. Lwów 1904. Nakł. Druk. "Polonia". 16, s. [28], [18: reklamy], ilustracje, opr. ppł.

Stan dobry. 50,-

———————————

191. MICKIEWICZ . - Pan Tadeusz. [Program filmowy, 1934 ]. 4, s.12: ilustracje z tekstem, okł. oryg.

Stan dobry. Film zrealizowany przez wytwórnię "Starfilm". Oprac. scenariusza F. Goetel i A. Strug. W programie ilustracje z filmu, obsada aktorska. 80,-

———————————

192. MICKIEWICZ. PROGRAM uroczystości jubileuszowych Adama Mickiewicza w Krakowie w dniach 26 i 27 czerwca 1898. Kraków 1898. Nakł. Fr. Pindera. Druk A. Koziańskiego. 16d, s. [32], w tym 14 stron: reklamy, portret, okł. oryg.

Stan bardzo dobry. 50,-

———————————

193. MICKIEWICZ . Wspomnienia o Mickiewiczu. Londyn 1947. Nakł. "Orbisu". 8, s.78, 32 ilustracje na oddzielnych planszach, opr. pł. obwoluta. Biblioteka Ziemi Naszej.

Stan dobry. Autorzy: W.Baworowski, M.Chodźko, J.Czeczot, I.Domejko, M.Gorecka, S.Goszczyński, Januszkiem­wicz, T. T. Jeż, C.K.Norwid, A.E.Odyniec, i in. 60,-

———————————

194. MILESKI Wacław - Polska filozofia narodowa. Cykl 24-ech prelekcyi wygłoszonych przed mikrofonem "Polskiego Radja" w Warszawie. W-wa 1927. Wyd. staraniem słuchaczy. 8, s.288, [4], portret autora, opr. kart.

Stan dobry. Praca przybliżająca filozofię mesjanistyczną i osobę jej twórcy Hoene-Wrońskiego. 60,-

———————————

195. MIŁKOWSKI St. - Kalendarzyk pamiątkowy z epoki agonii Polski i walk toczonych o jej niepodległość. Ułożył. .. Kraków 1902. St. Cyrankiewicz. Czc. "Czasu".16, s.53.

Zabrązowienia na karcie tyt. Obejmuje okres od stycznia 1796 r. do 26 grudnia 1865 r. 40,-

———————————

196. MODLITWA Polaków do Boga. [Kraków 1848]. 16d, s.4, 2 winiety.

Stan dobry. Prozą. Rzadkie. 80,-

———————————

197. MOSSAKOWSKI Adam - Kryzysowa miłość. Komedia w 3 aktach. Lwów 1937. Księg. T.S.L. 8, s.79, okł. oryg.

Stan dobry. Odręczna dedykacja autora. 30,-

———————————

198. MOŚCICKI Henryk - Generał Jasiński i Powstanie Kościuszkowskie. W-wa-Lublin-Łódź [1917]. Gebethner i Wolff. 8, s. [2],435, 101 ilustracji w tekście i na tablicach, opr. ppł.

Stan dobry. Księga 1obejmuje: Lata 1759-1793, księga 2: Insurekcya. Z indeksem. 150,-

———————————

199. MÜNSTER Sebastian - Cosmographia oder Beschreibung der gantzen Weltt. .. . Reprint z wyd.: Basel 1628 . Bd.1-4. Lindau 1978. Antiqua-Verlag. 4, s. [2], 26 map, [tu m. in. mapa Śląska], s.1752, liczne ryciny w tekście, opr. pł.

Stan bardzo dobry. Opis znanych w XVI w. krajów, z drzeworytami i mapami. Główne dzieło niemieckiego geografa i kartografa (1489-1557). 1.000,-

———————————

200. NARUSZEWICZ Adam - Historya narodu polskiego od początku chrzesciaństwa. Panowanie Piastów. T. VI. Ed. T. Mostowskiego. W-wa 1803. Druk. No 646, przy Nowolipiu. 8, s.255,224, portret Jana Długosza : miedzioryt sygn. : J. Ligber sculpsit, opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie. Wybor pisarzow polskich. Historya.

Stan więcej niż dobry. 2 wydanie. Z indeksem nazwisk i rzeczy. 800,-

———————————

201. NARUSZEWICZ Adam - Poezye. T.3. Lipsk 1835. Breitkopf et Haertel. 16, s.224, okł. oryg. , opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie. Bibl. Kieszonkowa Klassyków Polskich, wydana przez J. N. Bobrowicza. T. XIII.

Na kilku kartach ślad zalania. Podpisy: Konst. Parczewski, Emil Zegadłowicz . Treść: Liryków księga czwarta, Horacyusza Pieśni zebrane, Sarbiewskiego Ody niektóre. 150,-

———————————

202. NIEMOJEWSKI Andrzej - Któż ten mąż ? (Widzenie księdza Piotra, Dziadów cz. III, scena V). Kraków 1903. Nakł. aut. 16d, s.34, opr. pł.

Niewielkie zaplamienia. Dołączone fragmenty okł. oryg. 40,-

———————————

203. NIETZSCHE Fryderyk - Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Przeł. W.Be­rent. Wyd.2. W-wa 1908. J. Mortkowicz. 8, s. III,458, III, portret J.Piłsudskiego - akwaforta Fr.Sied­leckiego, opr. pł. Dzieła T. I.

Stan dobry. 80,-

———————————

204. NORWID Cypryan Kamil - Wybór poezyi. Zebrał i objaśnieniami opatrzył Roman Zrębowicz. Wyd.2 przejrz. i pomn. Lwów 1911. Księg. Polska B. Połonieckiego. 16d, s.259, [1], portret poety wg akwareli Fr. Siedleckiego, opr. ppł.

Stan dobry. Treść: Na zgon poezyi, Epoka warszawska, Na tułaczce, Pierwsza epoka paryska, Z Ameryki, Druga epoka paryska. 50,-

———————————

205. NOWAKOWSKI Zygmunt - Wieczory pod dębem. Gawędy historyczne. Oprac. L. Ciołkoszowa. Lon­dyn 1966. Gryf Publ. 8, s. XV,506, portret autora, rysunki w tekście, okł. oryg. , obwoluta.

Stan bardzo dobry. 1 wydanie . Wstęp L. Kielanowski, obwoluta i rysunki I. Ludwig. Materiały udostępniła Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. 50,-

———————————

206. NOWIŃSKI Piotr - Prawo prywatne międzynarodowe. W-wa 1865. Druk. Gazety Polskiej. 8, s.106, okł. oryg.

Skasowane pieczęcie, okładka przybrudzona. 60,-

———————————

207. NUMIZMATYKA . ARCHIV für Medaillen und Plaketten-Kunde. Internationale illustrierte Zeitschrift. Hrsg. von der Münzhandlung A. Riechmann & Co. Red. : G. Habichu. M. Bernhart. Halle a. d. Saale.

[Jg. I. 1913/14. H.1-4. 4, s.220, ilustracje w tekście i 18 tablic, okł. oryg.

Stan bardzo dobry. Kwartalnik pośw. medalom i plakietom i ich historii od starożytności. Dołączona luźna oprawa pł. do rocznika. 250,-

———————————208. - CRAWFORD Michael H. - Roman Republic Coinage. T.1-2. Cambridge 1974. Univ. Press. 8, s. XIII,919, w tym 40 tablic numizmatycznych, opr. pł.

Brak kart tytułowych. Kompleksowe badania nad monetami Republiki Rzymskiej. T. I: Introduction a. Catalogue, II: Studies, Plates a. Indexes. Katalog chronologicznie opisuje ponad 1200 monet rzymskich. Autor jest brytyjskim historykiem starożytności i numizmatykiem. 250,-

———————————

209. - FRANKE Peter R. - La monnaie grecque. Traduit de l'allemand par Jean Babelon. Paris 1966. Flammarion. 4, s.153, ponad 250 tablic monet greckich, opr. pł.

Stan bardzo dobry. Szczegółowe opisy starożytnych monet greckich. Z indeksem. Fotografie monet Max Hirmer. 300,-

———————————

210. - [GOŁĘBIOWSKI Łukasz] - Gabinet medalów polskich oraz tych, które się dziejów polskich tyczą, z czasów panowania Stanisława Augusta przez Ł. G. Wydany przez Edwarda Hr. Raczyńskiego. T. IV. Wrocław 1843. Druk. Henryka Richtera. 4, s.3-314, 94 tablice miedziorytnicze no 485-636, opr. sk. współczesna, skra brązowa, tłoczone zdobienia na okładkach, grzbiet 6–polowy, szyldzik, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.

Brak karty tytułowej i stron XXII. Część dzieła ze śladami zalania, kilka kart zabrudzonych. E. IX, s.62, wyd.2. Przypisywane E. Raczyńskiemu. We własnoręcznym spisie swoich dzieł Ł.Gołębiowski potwierdza swoje autorstwo T. IV. Na rycinach rewersy i awersy medali. 2.500,-

———————————

211. - Das HEILIGE Land . Antike Münzen und Siegel aus einem Jahrtausend jüdischer Geschichte. Texte von Bernhard Overbeck unter Zugrundelegung der wissenschaftl. Bestimmungen durch Yaakov Meshorer. Katalog der Sonderausstellung 1993/94 der Staatlichen Münzsammlung München. 8, s. XIV,191, 488 ilustracji w tekście, okł. oryg.

Stan bardzo dobry. Katalog szczegółowo opisuje 488 antycznych monet żydowskich. 120,-

———————————

212. - HILL George Francis - Catalogue of the Greek Coins of Palestine (Galilee, Samaria, and Judaea). Ed. Arnaldo Forni, 1976. 8, s. CXIV,363, 42 tablice numizmatyczne, mapka Palestyny, opr. pł.

Stan bardzo dobry. Katalog obejmuje ponad 2000 monet na terytorium Palestyny. 150,-

———————————213. - KENT John P. C. , Overbeck Bernhard, Stylow Armin U. - Die römische Münze.

München 1973. Hirmer. 4, s.195, 172 tablice z monetami, opr. pł. , obwoluta.

Stan bardzo dobry. Na końcu katalog opisujący szczegółowo 792 monety zamieszczone na tablicach. 200,-

———————————

214. - STEVENSON Seth William - A Dictionary of Roman Coins, Republican and Imperial: commences by the late. .. Revised in part by C. Roach Smithand completed by Frederic W. Madden. London 1964. B. A. Seaby Ltd. 8, s. VIII,929, liczne małe ilustracje monet w tekście, opr., obwoluta.

Stan dobry. Wyczerpujący słownik tematyczny: monety Cesarstwa Rzymskiego, republikańskie i imperialne. 200,-

———————————

215. - SUTHERLAND C. H. V. - Münzen der Römer. Deutsche Übersetzung: Alfred P. Zeller. München 1974. E. Battenberg. 8, s.311, w tym tablice z 572 monetami, opr. pł., obwoluta.

Stan bardzo dobry. W układzie chronologicznym opisany rozwój monetarny Rzymu i opisane monety na tablicach. Z indeksem. 150,-

———————————216. - SYDENHAM Edward A. - The Coinage of the Roman Republic. Revised with indexes by C.C.Hai­nes. Ed. by L. Forrer a. C. A. Hersh. London 1952. LXIX,343, 30 tablic numizmatycznych, opr. pł.

Stan bardzo dobry. Katalog w układzie chronologicznym obejmuje ponad 1300 monet z opisami. Z indeksami. 200,-

———————————

217. OBERTYŃSKA Beata - Pszczoły w słoneczniku. Medyka 1927. Nakł. Biblioteki Medyckiej. 16d, s.77, [2], okł. oryg. sygn. LP[awlikowska], opr. pł. Biblioteki Medyckiej opus 3.

Stan bardzo dobry. Ekslibris St. Grzybowskiej. Poezje, 1 jedyne wydanie . 100,-

———————————

218. OGNIWA polskości w świecie [tytuł okładkowy]. W-wa [1938]. Nakł. Komitetu Wykonawczego Zbiórki na Fundusz Szkolnictwa Polskiego Zagranicą i "Dnia Polaka z Zagranicy". 8, s. [16], okł. oryg. o motywach patriotycznych, sygn. : JWróblewski /38.

Stan dobry. Teksty: J. Piłsudski o Polakach zagranicą, Jedność wielkiego narodu polskiego, Polacy na szerokim świecie, Polacy w krajach ościennych, Polskie wychodźstwo europejskie i zamorskie, Organizacje polskie zagranicą,

szkolnictwo i prasa polska zagranicą, Światowy Związek Polaków, Zjazdy Polaków z Zagranicy, Fundusz Szkolnictwa Polskiego Zagranicą, Zbiórki na szkoły polskie, Tow. Pomocy Polonii, Zasługi Polonii Zagranicznej wobec Macierzy. 25,-

———————————
Pobieranie 0.99 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna