Regulamin aukcjiPobieranie 0.99 Mb.
Strona6/14
Data28.04.2016
Rozmiar0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

276. SCHMID Krzysztof - Eustachiusz. Powieść z czasów chrześcianstwa. Przez tłumacza Genowefy i Koszyka kwiatów Jan Kanty Dąbrowski. Z niemieckiego. Wyd.4. Leszno 1862. E. Günther. 8, s.123, 3 ryciny, opr. psk. z epoki.

Podpis, ślady zabrązowienia. 40,-

———————————

277. SEJM Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja I-IV. Sprawozdanie Stenograficzne z posiedzeń. 1935 - 1938 Nr 1-90 [brak 3 num. ] + 3 num. z 1939. 600,-

———————————278. SIEMIEŃSKI Lucyan - Poezye. Pierwsze zbiorowe wydanie. Lipsk 1863. F. A. Brockhaus. 16d, s. VII,303, opr. pł. oryg. Biblioteka Pisarzy Polskich.

Oprawa pęknięta przy grzbiecie. Odręczna dedykacja : Mieczysławowi . .. na pamiątkę koleżeństwa i w dowód szczereji wiecznej przyjaźni Xawery Krasicki Kraków d.1/I1870. Dalej cytat z Kartezjusza o prawdziwej przyjaźni.

Ksawery Krasicki: bratanek poety, jeden z przywódców ruchu konspiracyjnego Galicji. 300,-

———————————279. SIENKIEWICZ. Album jubileuszowe Henryka Sienkiewicza. Główniejsze sceny i postacie z powieści i nowel Sienkiewicza w dwudziestu ilustracjach: J.Brandta, J.Chełmońskiego, A.Ka­mieńskiego, J.Kossaka, W.Kotarbińskiego, K.Pochwalskiego, J.Rosena, H.Siemiradzkiego, P.Sta­chie­wicza i W.Wodzinowskiego. Wstęp krytyczny St.Tarnowski. W-wa 1898. Gebethner i Wolff. 4, s.103, 20 tablic: heliograwiura, cynk, opr. pł. ozdobna, współcześnie naprawiana, sygn. : Hübel i Wenck w Lipsku: płótno popielate, roślinne zdobienia, portret autora, złocone napisy, 7-polowy grzbiet z ciemnozielonej skóry współcześnie oprawiony.

Obca dedykacja. Stan więcej niż dobry. 400,-

———————————

280. SKOWROŃSKI Tadeusz - Wojna polsko-niemiecka widziana z Brazylii. 1939-1940. Londyn 1980. Pol. Fundacja Kulturalna. 8, s.152, portret autora, okł. oryg.

Stan bardzo dobry. Wojna w oczach Brazylijczyków i ich sąsiadów płdn. amerykańskich, pomoc MSZ rodakom, uchodźcom: literatom i artystom przebywajacym w Brazylii.

Autor (1938-1945, pseud. Ludwik Karski), był polskim dyplomata, Posłem Nadzwyczajnym i Ministrem Pełnomocnym w Brazylii w latach1938-1945. 40,-

———————————281. SLOVO o polku Igorja Svjatoslaviča. Pesnotvorst staroruskij iz XII stoletija. Izdano Ioannom Guša­levičem (Huszałewycz Iwan). Vo Lvove 1850. Čerenkami Instituta Stauropigijanskogo. 8, s.43, okł. oryg. Galicka Ruska Matica Čislo 9.

Niewielkie zabrązowienia. Słowo o pułku Igora syna Sviatosława wnuka Olgowa. 120,-

———————————

282. SŁONIMSKI Antoni - Wiek klęski. Wiersze z lat 1939 -1945. W-wa-Kraków 1945. J.Mortkowicz. 8, s.63, [1], okł. oryg. Pod Znakiem Poetów. Serja trzecia.

Stan dobry. 60,-

———————————

283. SŁOWACKI Juliusz - Dzieła. Pod red. Manfreda Kridla i Leona Piwińskiego, z przedmową Jana Lechonia. T.1-22 ( w 11 wol. ). W-wa 1930-31. Biblioteka Arcydzieł Literatury. 8, opr. pł. wyd. : płótno ciemnoniebieskie, złocone napisy i zdobienia na grzbietach i okładkach.

Ładny egzemplarz . 1.000,-

———————————284. SŁOWACKI Juljusz - Król-Duch. Wyd. zupełne, komentowane. Ułożył i komentarzem opatrzył Jan Gw. Pawlikowski. Brzmienie tekstów z rkp. ustalił Michał Pawlikowski. T.1-2. Teksty; Komentarz. Lwów 1925. H. Altenberg. 8, s. XVI,608, VII,492, 8 tablic: podobizny rkp., opr. pł. ozdobna, współ­czesne wyklejki i futerał.

Grzbiety oprawy lekko przetarte, poza tym stan bardzo dobry. Poemat historiozoficzny, zawiera najważniejsze wypowiedzi poetyckie Słowackiego, jego myśli, poglądy, zwłaszcza na filozofię mistyczną i dzieje narodu. 600,-

———————————

285. SŁOWACKI Juliusz - Lilla Weneda. Tragedya w pięciu aktach przez. .. Illustrował A . M . Andriolli . W-wa 1883. M. Orgelbrand. Folio, s. [6], V,84, 12 drzeworytów całostronicowych, opr. pł. z epoki: płótno bordowe, złocone zdobienia i napisy.

Ślady zawilgocenia, 3 drzeworyty podklejone na marginesie. Tragedia wierszem częściowo białym, częściowo rymowanym, o zagładzie ludu Wenedów. Przed tekstem dedykacja prozą dla Zygmunta Krasińskiego. Utwór pięknie zdobiony drzeworytami, karty tekstu w czerwonych ramkach. 800,-

———————————

286. SŁOWACKI Juljusz - Testament mój. Kraków 1927. Nakł. Salonu Malarzy Pol. 8, kart 15, [1], ilustracje w drzeworycie, okł. wyd. kart. wiązana na grzbiecie.

Okładka przybrudzona, naddarta przy marginesie. Bibliofilska edycja słynnego wiersza (. .. Byłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami. .. ) wydana z okazji sprowadzenia prochów wieszcza z Paryża do Krakowa (28. VI.1927). Druk został w całości opracowany w drzeworycie przez Stanisława Jakubowskiego; ilustracje, winiety, inicjały nawiązują do patriotycznej, a częściowo prasłowiańskiej symboliki; krój pisma stylizowany jest na średniowieczną uncjałę. 100,-

———————————

287. SMOLIKOWSKI Paweł - Historya Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Podług źródeł rękopiśmiennych napisał X. .. T. IV i ostatni. Kraków 1896. Sp. Wyd. Polska. 8, s.348, 5 portretów, okł. oryg.

Małe naddarcie na grzbiecie. Treść tomu V: Messyanizm i Słowianofilstwo: A.Towiański, Walka Martwych­wstańcówz Towiańszczyzną, Mickiewicz w Rzymie, X.Edward Duński, X.Hipolit Terlecki. 120,-

———————————

288. SOKOLNICKI Michał - Wojna polsko-rosyjska w roku 1831. Poznań1919. Wlkp. Księg. Nakł. K. Rzepeckiego. 8, s.364, [4], liczne ilustracje, składana tablica z planami 7 bitew, opr. oryg. ozdobna.

W lewym górnym rogu oprawy ślady zalania, w tekście słabo widoczne. 150,-

———————————

289. SOKOŁOWSKI August - Dzieje Polski ilustrowane. T.3. Epoka Jagiellońska. W-wa 1900. Druk. "Wieku". 4, s.402, liczne ilustracje w tekście, opr. psk.

Fragment grzbietu przetarty, karton lekko odbarwiony. Brak karty przedtyt. Bogata ikonografia: reprodukcje ze starych sztychów i dzieł najwybtniejszych artystów polskich: Matejki, W. Gersona, F. Smuglewicza, W. Eljasza, J. Kossaka i in. 180,-

———————————

290. VI. SPRAWOZDANIE Dyrekcyi c. k. Gimnazyum w Podgórzu za rok szkolny 1904. Kraków 1904. Nakł. funduszu nauk. 8, s.120, okł. oryg.

Przybrudzona okładka. Treść: T. Sinko: Sententiae Platonicae de philosophis regnantibus fata quae fuerint; Część urzędowa. 30,-

———————————

291. SPRAWOZDANIE Komisji Budżetowej o preliminarzu budżetowym na rok 1939/40 Ministerstw: Sprawiedliwości, Skarbu grupy Monopole, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Rolnictwa, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Opieki Społecznej, Poczt i Telegrafów. .. W-wa, tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu. Sejm R. P. Kadencja V. Sesja zwyczajna r.1938/39. Druki nr 100 Część 8 -17. 4,11 druków.

Stan dobry. 60,-

———————————

292. SPRAWOZDANIE XVI Stowarzyszenia "Pomoc Lekarska dla ubogich Żydów m. Warszawy". Za 1922 rok. Warszawa, 22 marca1923 r. 8, s.8.

Stan dobry. Sprawozdanie podpisali: E. Berman, L. Nisensohn, I. Sadowski. 30,-

———————————

293. SPRAWOZDANIE Zarządu Towarzystwa wspomagania ubogich Żydów m. Warszawy "EZRA" za czas od 1 stycznia 1919 do 31 grudnia 1921. Warszawa, 15 sierpnia 1922. 8, s.5,5.

Uszkodzone marginesy. Sprawozdanie w jęz. polskim i hebrajskim. 35,-

———————————

294. SPRAWOZDANIE Zarządu Żydowskiego T-wa Przeciwgruźliczgo "Brijus-Zdrowie" w Warszawie. .. za czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1924 r. W-wa, druk "Feniks". 8, s. [10], 4 ilustracje, okł. oryg.

Stan dobry. Z listą lekarzy Towarzystwa "Brijus". 35,-

———————————

295. j. w. za czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1925 r. W-wa, druk "Feniks". 8, s. [10], 4 ilustracje, okł. oryg.

Stan dobry. Z listą lekarzy Tow. "Brijus". 35,-

———————————

296. STRASZEWSKI Maurycy - Bronisława Trentowskiego "Panteon wiedzy ludzkiej"ocenił. .. Kraków 1877. Nakł. aut. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8, s.22, okł. oryg. Przedruk z Nr 6. Przeglądu Krytycznego Rok 1875.

Stan dobry. Omówienie i recenzja treści pracy Br. Trentowskiego. 60,-

———————————

297. STREETER Edwin W. - Precious Stones and Gems. Their history and distinguishing characteristics. 3 ed. London 1882. G. Bell & Sons. 8, s. XIII,141,122,42, [1], 2 fotografie, 9 chromolitografii, opr. sk. z epoki.

Okładki luźne, brak połowy oprawy na grzbiecie. Kamiene szlachetne, historia i cechy ich wyróżniające. Księga podzielina na 3 części: Diamenty, kolorowe kamienie, perły. 200,-

———————————298. SZAJNOCHA Karol - Dzieła. T.1-8 (z 10). W-wa 1876-77. J. Unger. 8, z portretem autora, opr. pł. z epoki: płótno czarne, na okładkach tłoczone zdobienia i portret autora w medalionie, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.

W 5 tomach podklejenia przy grzbiecie na wyklejkach, w 2 tomach wyklejki współczesne i minimalne ślady zabrązowienia.

Zawartość: Szkice historyczne, Lechicki początek Polski, Jadwiga i Jagiełło, Dwa lata dziejów naszych (początek).

1.600,-

———————————299. SZAJNOCHA Karol - Szkice historyczne. T.1-4. T.1-3 wyd.3. Lwów 1901. Nakł. "Słowa Pol. " T.4 Lwów 1869. Nakł. K. Wilda. 8, s.181,232,215,281, [2], opr. psk. Biblioteka "Słowa Polskiego".

Tom 1-3 opr. z epoki [małe przetarcia i ubytki na grzbiecie], t.4 opr. psk. współczesna.

Treść: Barbara Radziwiłłówna, Wiek Kazimierza Wielkiego, Wojna o cześć kobiety, Matka Jagiellonów, Zdobycze pługa polskiego, Powieść o niewoli na Wschodzie, Miecznik kor. Jabłonowski, Urazy królewiąt polskich, Krzysztof Opaliński, Domna Rozanda, Hieronim i Elżbieta Radziejowscy, Jak Ruś polszczała, Rozbiór dzieła: Bohdan Chmiel­nicki, Świętowit, Starożytna sfinga z napisem słowiańskim, Obyczaje pierwotnych Słowian, Siostra Kazimierza Wiel­kiego we Włoszech, Dyabeł wenecki, Szlachcic chodaczkowy, Staropolskie wyobrażenia o kobietach. 400,-

———————————300. SZANDLEROWSKI Antoni - Pisma. [T.1: ] (Poezje). W-wa 1912. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 8, s.115, [2], portret autora, 4 ilustracje, inicjały, opr. ppł.

Stan dobry. Cykle: Liryki, Sad wam niosę, Modlitwa, Dwie pieśni. Teksty w ramkach i inicjały w kolorze bordowym. Zdobił Antoni Gawiński. Druk na papierze czerpanym z fabryki "Dąbrowica". 50,-

———————————

301. SZANTROCH Tadeusz - Cyklady. Poezje 1907-1924. Kraków [1924]. Skł. gł. S. A. Krzyżanowski. Druk. Fr. Foltina w Wadowicach. 16, s.86, [5], okł. oryg.

Stan dobry. Winiety okładkowe wyk. jako drzeworyty J. Hrynkowski. 1 wydanie . Wiersze w cyklach: Wyspy szczęścia, Na wirach miasta, Wyspy młodości, Wyspy wyniosłe, Rok 1918, Wyspa miłości, Kraków, Droga, Przekłady [wierszy P.Jammesa, R.Huch, P.Zecha]. 60,-

———————————

302. SZEKSPIR William - Dzieła. .. w przekładach St. Koźmiana, K. Ostrowskiego, J. Paszkowskiego, J. Kasprowicza, A. Langego i St. Rossowskiego. Pod red. Henryka Biegeleisena. T.1-10. Wyd.2. Lwów 1895-97. Księg. Polska. 8, opr. pł. ozdobna w 8 wol.: płótno brązowe, portrety Szekspira w medalionie, złocone zdobienia i napisy.

Poluzowane grzbiety, pieczęcie. T.10 zawiera: H. Biegeleisen: William Szekspir: Próba charakterystyki. 800,-

———————————

303. SZELBURG-Zarembina Ewa - Kije samobije i inne baśnie. Ilustrowała Maria Orłowska. W-wa 1958. Nasza Księg. 4, s.123, [4], rysunki w tekście i kolorowe tablice, opr. kart. oryg.

Stan bardzo dobry. Baśnie wierszem. 60,-

———————————

304. SZWAYNIC Jan - Historya narodu i państwa rzymskiego, podług źródeł i nowszych badań napisana przez. .. T.2 [z 3]. W-wa 1846. Nakł. aut. Druk. St. Strąbskiego. 8, s. V, 733, opr. ppł. z epoki.

Ucięta połowa karty przedtyt. Tom 2gi obejmuje okres od 378 r. do jednowładztwa Augusta. 200,-

———————————

305. SZYDLOWSKI Szydlow Stefan, Pastinszky Nikolaus R. - Der polnische und litauische Hochadel. Budapest 1944. 8, s.123, okł. oryg.

Stan bardzo dobry. Krótki spis polskiej i litewskiej szlachty, z ich herbami i genealogią. 80,-

———————————

306. ŚPIEWNIK polski. Zawierający zbiór piosenek narodowych, towarzyskich, miłosnych na Śląsku bardzo znanych i wszędzie śpiewanych. Wyd.2. Do nabycia w księgarni p.f. M.Czajkowskiego w Cieszynie, b. r. 16d, s.92, IV, opr. kart. Tow. "Jedność" na Śląsku. 60,-

———————————307. ŚPIEWNIK strzelecki na chór czterogłosowy męski. Z.1. 14 pieśni wojskowych w układzie K. Sikorskiego, S. Waljewskiego, F. Wiesenberga i K. Wiłkomirskiego. W-wa 1928. Nakł. Związku Strzeleckiego. 8, s.26, [1], okł. oryg.

Ślady zabrązowienia. Pieczęć Związku Strzeleckiego 1 Szwadronu ułanów im. Beliny-Prażmowskiego. Nuty i tekst. 30,-

———————————

308. ŚPIEWY narodowe. Wyd.3. Paryż [1867]. Księg. Luxemb. 16, s.47, [1], ilustrowana karta tyt. i okł. sygn. : JFrankel. Bibl. Ludowa Polska.

Stan dobry. Na odwrociu karty tyt. mała mapka Polski w otoku z napisem: Wolność Równość Całość. Zawiera 7 pieśni z nutami: Boga Rodzica, Kiedy ranne, Jeszcze Polska, Boże coś Polskę, Z dymem pożarów, Nie opuszczaj nas, Boże Ojcze. 60,-

———————————

309. TABERNAEMONTANUS Jacobus Theodorus - Neu vollkommen Kraeuter - Buch, darinnen uber 3000. Kraeuter, mit schoenen und kunstlichen Figuren, auch deren Underscheid und Wuerckung, sammt ihren Namen in mancherley Sprachen, beschrieben: Dessgleichenauch, wie dieselbige in allerhand Kranckheiten, . .. Erstlichen durch Casparum Bauhinum, D. und Profess. Basil. mit vielen neuen Figuren, nutzlichen Arzneyen, und anderem, mit sonderem Fleiss gebesseret: zum andern durch Hieronymum Bauhinum. .. mit sehr nutzlichen Marginalien, synonimis, . .. München 1975. K.Kölbl. Reprint z wyd. : Basel 1731. 4, s. [10],1529, Register s. [96], liczne ilustracje w tekście, opr.

Stan bardzo dobry. Księga ziół, opis ponad 3000 roślin, ich właściwości lecznicze i szkodliwe. Bogato ilustrowana księga zielarska.

Jacob Dietrich zw. Tabernaemontanus (1525-1590), profesor medycyny i botaniki, lekarz, zielarz, "ojciec" botaniki niemieckiej, upamiętniony nazwą Tabernaemontanus dla niektórych krzewów i małych drzewinek. Nad księgą ziół pracował prawie przez całe życie. 1.000,-

———————————

310. TASTU Amable [właśc. Voiart Sabine Amable] - Éducation maternelle: Le livre de géographie pour servir aux simples lecons d'une mere a ses enfants, par Madame Amable Tastu. Paris [1848]. Didier. 8, s.57, liczne ryciny w tekście, 9 map dwustronicowych (kolor. ).

Le livre d'histoire sainte . .. Paris, Didier. 8, s.54, [1], liczne ryciny w tekście .

Le livre de récréations . .. Paris, Didier. 8, s.70, [1], liczne ryciny w tekście .

Le livre d'arithmétique . .. Paris, Didier. 8, s.31, [1], liczne ryciny w tekście .

Oprawa psk. współczesna w 1 wol.

Niewielkie zabrązowienia, podpis. 1 wydanie . Podręczna biblioteczka naukowa dla dzieci. Proste lekcje od matki dla jej dzieci.

Voiart Sabine Amable (1798-1885) zw. Amable Tasu, poetka, pisarka franc. 400,-

———————————

311. THESAURUS linguae latinae. Editus autoritate et consilio academiarum quinque germanicaum Berolinensis Gottingensis Lipsiensis Monacensis Vindobonensis. Vol. II: An - Byzeres. Lipsiae 1900-1906. B. G. Tubner. 4, s.2270 (paginacja dwuszpaltowa), opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.

Skasowane pieczęcie. Wielki słownik języka łacińskiego tzw. "Monachijski Thesaurus". 250,-

———————————

312. THESAURUS linguae latinae. Vol. III: Caballa - Comus. Lipsiae 1907. 4, s.2186 (paginacja dwuszpalowa), opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i napisy.

Skasowane pieczęcie. 250,-

———————————

313. THESAURUS linguae latinae. Vol. IV: Con - Cyulus. Lipsiae 1909. 4, s.1594 (paginacja dwuszpaltowa, opr. psk. z epoki, złocone napisy i zdobienia.

Skasowane pieczęcie. 250,-

———————————

314. [TOMASZ a Kempis] - O naśladowaniu Jezusa Chrystusa xiąg czworo. Z łac. przetłum. X. A.J[eło­wicki]. Nowe wydanie. Berlin 1868. Księg. B. Behra. 16, s. XXXI, [5], 370, frontispis z obrazem M.B.Często­chowskiej, winiety [drzeworyt] w tekście, sztychowana karta tyt. , opr. pł.

Oprawa przetarta, zaplamienia w l. d. rogu przy grzbiecie. Rkp. zapiska modlitewna z epoki. 120,-

———————————

315. [TOMASZ a Kempis]L'IMITATION de Jésus - Christ. Traduction nouvelle avec réflexions par. .. G[eorges] Darboy archeveque de Paris. .. 8 éd. rev. et corr. Paris [ok. 1865]. Laplace.16d, s. XXXIV,608, 8 stalorytów, opr. sk. sygn. naklejką: L. Lesort a Paris: skóra czarna, grzbiet 6ciopolowy, złocony tytuł, ozdobne wyklejki, złocona dublura.Bardzo ładny egzemplarz . "O naśladowaniu Chrystusa" [Tomasza Kempis] w nowym tłumaczeniu i rozważaniach arcybiskupa Paryża. Ryciny sygn. : l'Abbé Lambert del. , Ludy sculp. 300,-

———————————316. TRZASKI, Everta i Michalskiego - Leksykon. Encyklopedja powszechna ilustrowana w jednym tomie. A - Z. Red. Stanisław Lam. Wyd. nowe. W-wa b. r. Nakł. Księgarni Trzaski... 8, s.2652 [paginacja trzyszpaltowa], 4250 ilustracji, 68 map, 27 planów i 17 tablic jedno i wielobarwnych, opr. psk. wyd.: skóra i płótno bordowe, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie, kart. futerał.

Bardzo ładny egzemplarz. 200,-

———————————317. TRZECIAK Stanisław - Odżydzić wytwórczość i sprzedaż dewocjonaljów. Wyd.2. W-wa 1937. Skł. gł. Księg. Św. Wojciecha. 16d, s.30, [1], okł. oryg.

Stan dobry. 20,-

———————————

318. TRZECIAK Stanisław - Ubój rytualny czy mechaniczny ? Opinja rzeczoznawcy ks.dr. .. wypo­wiedziana na posiedzeniu Komisji Administracyjno-Gospdarczej Sejmu Polskiego w dniu 5 marca 1936 r. pd przewodnictwem Pana Posła Kazimierza Ducha. W-wa 1936. 8, s.42, okł. oryg.

Stan dobry. Przed tekstem apel autora: "Obrońcom zwierząt z wezwaniem do wytrwania ! Autor. 50,-

———————————

319. TRZPIS Henryk - Ze studyów nad Słowackim. I: Krytyczna ocena charakteru Kordyana,

wyd.2. II: Estopsychologia Słowackiego w Beniowskim, nakł.2. Kraków 1909. Gebethner i Sp. Nakł. aut. 8, s.275, [2], opr. ppł.

Stan dobry. 40,-

———————————320. TUWIM Julian - Lokomotywa. Rzepka. Ptasie radio. Ilustrował Jan Marcin Szancer. W-wa 1949. KiW. 16d. podł. , s. [45], kolorowe ilustracje, okł. oryg.

Stan bardzo dobry. 50,-

———————————

321. TUWIM J[uljan] - Tajemnice amuletów i talizmanów. W-wa [1926]. "Rój". 16, s.64, rysunki w tekście, okł. oryg. Bibl. Historyczno-Geograficzna Nr 16. Z cyklu satanistycznego.

Naddarty grzbiet okładki, podpis. - 1 wydanie. Treść: Pojęcie i rodzaje czarodziejstwa i czarów, Metalowe i mineralne talizmany, Zwierzęce i roślinne amulety, Jak się sporządza amulety, Balsamy czarodziejskie,

napoje miłosne i czar krwi, Dodatek 50,-

———————————322. WASYLEWSKI Stanisław - Klasztor i kobieta. Studjum z dziejów kultury polskiej w średniowieczu. Lwów-Poznań1923. Wyd. Polskie. 4, s. [8],138, [2], 8 drzeworytów całostronicowych i 8 inicjałów Władysława Skoczylasa, opr. pł. z naklejoną ryciną, szyldzik z tytułe.

Obca dedykacja. Stan dobry. Pierwsza książka ilustrowana drzeworytami Wł. Skoczylasa. 300,-

———————————

323. WASYLEWSKI Stanisław - Sztambuch. Skarbnica romantyzmu. Zebrał i wydał . .. Lwów-W-wa [1922]. H. Altenberg. 16d. podł. , s. nlb. , ilustracje, zdobniki, nuty, opr. kart. oryg.

Poluzowany grzbiet. Teksty najwybitniejszych polskich autorów. 80,-

———————————

324. WERLICH Robert - Jettons of Imperial Russia. Washington 1985. Quarker Press. 8, s.128, ponad 300 kolorowych ilustracji z opisem, opr.

Stan bardzo dobry. Odznaki carskiej Rosji. 1 wydanie . Jeden z 500 egz. 60,-

———————————

325. WEYERS Taschenbuch der Kriegsflotten. XXXIII. Jahrgang 1939. Mit Benetzung amtlichen Quellen hrsg. von Alexander Bredt Kapitanleutnant d. R. Skizzen von Erich Groner. Berlin 1939. J.F.Lehmanns Verl. 16d, s.478, LVI, 1023 rysunki statków w tekście, 4 kolorowe tablice flag, opr. pł. oryg.

Stan dobry. Flota wojenna, przegląd statków z wszystkich krajów świata. Wydawnictwo zapoczątkowane w 1900 r. przez dowódcę Bruno Weyera (1857-1936), ukazuje się do dnia dzisiejszego. Opisane także statki polskie. 80,-

———————————326. WIECZORY Polskie. Rocznik dla starszej młodzieży pod red. T. Piniego. Lwów [1908]. H. Altenberg. 8, s.363, [1],6 kolorowych tablic,146 ilustracji w tekście, opr. pł. oryg. ozdobna: płótno czerwone, czarne i złocone zdobienia i napisy.

Stan dobry. Obca dedykacja. Antologia zawiera utwory: S.Żeromskiego, E.Orzeszkowej, Wł.Łozińskiego, J.Nus­bauma, C.Norwida, L.Pinińskiego, M.Siedleckiego, F.Przyjemskiego, M.Konopnickiej, R.Kiplinga, Wł.Orkana, K.Ra­fałowskiego, A.Lewickiego, A.Szymańskiego, L.Staffa, K.Stępowskiego, L.Kubali, Hajoty, St.Zatheya, Br.Pił­sudskiego, K.Wróblewskiego. Ilustracje wg obrazów najznakomitszych malarzy polskich i oryg. zdjęć foto­graficznych. 180,-

———————————

327. WIELICZKO M[aciej] - Polska w latach wojny światowej w kraju i na obczyżnie. Pamiątkowy zbiór fotografji i dokumentów, zebr. i uł. .. W-wa 1931. Nakł. Bibl. Albumów i Reprodukcji. 4, s.257, [1]: fotografie i dokumenty z objaśnieniami, skł. tablica ważniejszych odezw i rozporządzeń, opr. pł. oryg. tłoczona. Bibljoteka Albumów i Reprodukcji. Z.1 za rok 1929-30.

Niewielkie odbarwienie na tylnej okładce, poza tym stan dobry. 200,-

———————————

328. WIELKA Historia Powszechna. Wyd. zb. ilustrowane, oprac. pod red. J. Dąbrowskiego, O.Haleckiego, M.Kukiela, St.Lama. T.1-6 (9 wol. , bez Wielkiej Wojny). W-wa 1935-37. Trzaska, Evert i Michalski. 4, z licznymi ilustracjami w tekście i na tablicach, wszystkie tomy w opr. psk. współczesnej, sygn. : Milla Arte; narożniki i grzbiety z brązowej skóry, zwięzy wypukłe, złocone zdobienia i napisy, szyldziki z tytułem, karton brązowy marmoryzowany.

Bardzo ładny egzemplarz . Pomnikowe dzieło z historii powszechnej opracowane przez wybitnych historyków polskich. Opatrzone licznymi ilustracjami w tekście, kolorowymi wkładkami, mapkami, wykresami.

Treść: 1 : Pradzieje ludzkości i historja państw Wschodu,2: Dzieje greckie,3: Dzieje rzymskie,4: Wieki średnie,5: Czasy nowożytne,6: Od Wielkiej Rewolucji do Wojny Światowej. 2.000,-

———————————Pobieranie 0.99 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna