Regulamin aukcjiPobieranie 0.99 Mb.
Strona7/14
Data28.04.2016
Rozmiar0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

329. WIELOPOLSKA Maria Jehanne - Józef Piłsudski w życiu codziennym. W-wa 1937. Gł.Księg. Wojsk. 8, s.128, [3], liczne ilustracje w tekście, inicjały, okł. oryg. , opr. pł.

Brak karty tyt. Opracowanie graficzne Atelier Girs-Barcz. 60,-

———————————

330. WIĘCEK Adam - Medale Piastów Śląskich. W-wa 1958. Arkady. 8, s.79, [2], 27 tablic, okł. oryg.

Stan dobry. 50,-

———————————

331. WISZNIEWSKI Michał - Historya literatury polskiej. T.1-10. [Komplet] . Kraków 1841- 45, 1851, 1857. Nakł. aut. 8, opr. w 9 wol. : okładki w oprawie pł. z epoki, grzbiety sk. współcześnie oprawione, złocone zdobienia.

Stan bardzo dobry. 1 wydanie. Tom 10 zawiera spis autorów w dziewięciu tomach literatury. T.8 wyd. K. Macewicz, t.9-10 wyd. T. Żebrowski (bez wiedzy autora). Główne dzieło autora(1794-1865), historyka literatury, filozofa, wydawcy źródeł. Pierwsza tak obszerna synteza rozwoju historycznego literatury polskej, zawiera mnóstwo informacji o pisarzach i utworach wcześniej nie znanych, podkreśla narodowość literatury. 4.000,-

———————————

332. WITKIEWICZ Stanisław - Ostatnie słowa. Wyjątki z listów do siostry sierpień1914 - sierpień1915. Piotrków 1916. Wyd. "Wiadomości Polskich". 8, s.67, portret autora, okł. oryg. , opr. pł.

Stan bardzo dobry. Ekslibris Grzybowskich. 80,-

———————————

333. WOJTYŁA Karol - Osoba i czyn. Kraków 1969. Pol. Tow. Teol. 8, s.325, [3], okł. oryg.

Stan dobry. Odręczna dedykacja: Panu Profesorowi Wojciechowi Bartlowi z najlepszymi wyrazami na pamiątkę długiej i dobrej znajomości kard. Karol Wojtyła. Kraków, 3. VII.1970.

W. Bartel (1923-1992), prof. U. J. , historyk prawa i PAT w Krakowie, członek PAU. 1.200,-

———————————334. WOLSKA Maryla - Dzbanek malin. Medyka 1929. Nakł. Bibl. Medyckiej. 8, s.148, [2], opr. pł. Biblioteki Medyckiej opus 6.

Stan bardzo dobry. Ekslibris i podpis: St. Grzybowskiej. 1 wydanie . Wiersze w cyklach: Dzbanek malin, Nic się nie kończy nic się nie zaczyna, O dawnym Lwowie, Godziny łaskawe. 120,-

———————————

335. WORONICZ J[an] P[aweł] - Sybilla. Hymn Polski. Lwów 1869. Wyd. Mrówki. 16, s. V,96, okł. kart. Biblioteka Mrówki. I.

Podklejony grzbiet. Sybilla: poemat historyczny obejmujący w treści historię Polski; Hymn do Boga o dobrodziejstwach Opatrzności narodowi polskiemu wyświadczonych po upadku Polski. 40,-

———————————

336. WYBRANOWSKI A[leksander] - Drobiazgi z różnych czasów. Lwów [1897]. Gubrynowicz i Schmidt. Druk. Dziennika Polskiego. 16d, . s.121, opr. pł.

Stan dobry. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Treść: Jenerał Wybranowski, Bezpowrotnie, Szlichtada niefortunna, O intratach w przeszłym wieku, Łaska króla obok samowoli, Pan podstarości, Dawniejsze podróże, Marmobruket, Straszna kuracja, Burmistrz Stankiewicz, Pan radca, Słonka, Przestroga. 50,-

———————————

337. WYSOCKI Włodzimierz - Wszyscy za jednego. Fraszka. Wyd.4. Kijów 1898. Ks.L.Idzikowskiego. 16d, s.61, opr. pł. ozdobna.

Stan dobry. Fraszka wierszem; sprzedaż ziemi przez szlachtę obcym. 60,-

———————————

338. WYSPIAŃSKI Stanisław - Achilleis. Sceny dramatyczne. Kraków 1903. Nakł. aut. Druk. U. J. 8, s.174, [2], okł. oryg.

Okładka lekko przybrudzona. 1 wydanie . Utwór oparty na motywach Iliady. 120,-

———————————

339. WYSPIAŃSKI Stanisław - Bolesław Śmiały. Dramat w trzech aktach. Kraków 1903. Nakł. aut. 8, s.104, [6], okł. oryg.

Przedarty fragment okładki, zagięte rogi. Podpis własnościowy. 1 wydanie . Epizod z konfliktu miedzy królem

Bolesławem Śmiałym a bpem Stanisławem. 100,-

———————————340. WYSPIAŃSKI Stanisław - Daniel. Kraków 1908. Nakł. rodziny. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8, s.46, [2], okł. oryg. Pisma pośmiertne t.1.

Stan dobry. 1 wydanie. 60,-

———————————

341. WYSPIAŃSKI Stanisław - Kazimierz Wielki. Kraków 1900. Nakł. aut. Druk. "Czasu", przedruk z "Czasu". 8, s. [63], 2 ilustracje w tekście i okładka rysunku St . Wyspiańskiego .

Słabo widoczne ślady zalania orzy grzbiecie, . Rapsod historyczny, 1 wydanie . 180,-

———————————

342. WYSPIAŃSKI Stanisław - Legion. Scen dwanaście. Wyd.2 niezmienione. Kraków 1901. Nakł. aut. 8, s.138, okł. oryg.

Podklejony grzbiet, podpis. Dramat zbudowany z luźnych scen, przedstawia utworzenie Legionu przez A. Mickiewicza w Rzymie podczas Wiosny Ludów. 120,-

———————————

343. WYSPIAŃSKI Stanisław - Powrót Odysa. Dramat w 3 aktach. Kraków 1907. Nakł. aut. 8, s.108, okł. oryg. rysunku St . Wyspiańskiego .

Naderwany lekko grzbiet. 1 wydanie. Wątek z eposu Homera, przedstawia powrót Odyseusza po wieloletniej tułaczce w następstwie wojny trojańskiej na wyspę Itakę. 100,-

———————————

344. WYSPIAŃSKI Stanisław - Warszawianka. Pieśń z roku 1831. Kraków 1898. Nakł. autora. Druk. U. J. 4, s.20, okł. oryg. projektu autora.

Książka podwójnie złożona, przedarcia na złożeniu, słabo widoczne ślady zalania na marginesie.1 wydanie, dedykowane Leontynie Bochenkowej. Dziełem tym zapoczątkował autor serię dramatów narodowych. 180,-

———————————345. WYSPIAŃSKI Stanisław - Wyzwolenie. Dramat w 3 aktach. Kraków 1903. Nakł. aut. 8, s.194, [3], opr. kart.

Stan dobry. 5 podpisów: Karol Frycz . Zapiski i podkreślenia w tekście. 1 wydanie. 120,-

———————————

346. [ZAGÓRSKI Adam] - Polskie pieśni wojenne i piosenki obozowe. Zebrał Ad. Z. Piotrków 1915. Wyd. "Wiadomości Polskich". 16d, s.78, [2], opr. pł. współczesna.

Przykurzona karta tyt. - Teksty pieśni patriotycznych. 50,-

———————————

347. ZBIÓR przepisów organizacyjnych, służbowych i emerytalnych Magistratu M. Włocławka. Wło­cławek 1933. Wyd. Magistratu. 8, s.196, okł. oryg.

Stan dobry. 40,-

———————————

348. ZECHENTER Witold - Guzy dla Muzy. Fraszki satyry parodie. Lwów-W-wa 1939. Książnica-Atlas. 8, s.126, okł. oryg.

Stan dobry. 1 jedyne wydanie . Okładkę projektował Konstanty Sopoćko. 50,-

———————————

349. ZEGADŁOWICZ Emil - Dziewanny. Księga pierwsza: Wiatr wiosenny. W-wa-Kraków 1927. J. Mortkowicz. 8, s.42, [1], okł. oryg.

Naddarty grzbiet. Zawiera sześć ballad. Wydanie w osobnych tomikach, równoległe z wyd. zbiorowym. 60,-

———————————

350. ZEGADŁOWICZ Emil - Dziewanny. Księga druga: Zmysły. W-wa-Kraków 1927. J. Mortkowicz. 8, s.43-95, [1], okł. oryg.

Stan dobry. Zawiera 6 ballad. Wydanie w osobnych tomikach, równoległe z wydaniem zbiorowym. 60,-

———————————

351. ZEGADŁOWICZ Emil - Dziewanny. Księga piąta: Wielka Nowina. W-wa-Kraków 1927. J. Mortkowicz. 8, s.249-332, [1], okł. oryg.

Pęknięty grzbiet. Zawiera 6 ballad. Wydanie w osobnych tomikach, równoległe z wyd. zbiorowym. 60,-

———————————

352. ZEGADŁOWICZ Emil - Dziewanny. Księga siódma: Rezurekcje. W-wa-Kraków 1927. J.Mort­ko­wicz. 8, s.453-485, [15], okł. oryg.

Naddarta okładka. Zawiera 6 ballad. Wydanie w osobnych romikach, równoległe z wyd. zbiorowym. 60,-

———————————

353. ZEGADŁOWICZ Emila - Kantyczka rosista. Wadowice 1924. Nakł. "Czartaka". Druk. J. Foltina. 16d, s.30, winieta, okł. oryg. , opr. pł.

Stan bardzo dobry. Poemat, 1 wydanie . Nakład 500 egz. Okładkę w trójbarwnym drzeworycie wykonał Jerzy Hulewicz. 180,-

———————————

354. ZIELENKIEWICZ Mieczysław (Z. O. H. ) - Kwietna zamieć. Kraków 1922. Sp. "Papier". 16d, s.95, okł. oryg.

Stan dobry. Wiersze, 1 wydanie. Odręczna dedykacja autora dla Prof. Bolesława Wallek-Walewskiego, dat. : Kraków 16 grudzień 1922. 40,-

———————————

355. ZIELIŃSKI Gustaw - Kirgiz. Powieść. W-wa 1857. Michał Frühling. Druk. Al. Ginsa. 16, s.64.

Bez oryg okładki. Powieść poetycka wierszem z elementami orientalnymi, pełna romantycznych idei wolno­ściowych. 70,-

———————————

356. [ŻEROMSKI Stefan] Maurycy Zych - Echa leśne. Kraków 1905. Tow.Uniw.Lud. im. A.Mickie­wicza. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8, s.39, karty w ozdobnych ramkach, okł. oryg.

Na okładce ślady zalania. Brak ilustracji J. Malczewskiego. 1 wydanie . Tytuł, okładkę i ozdobne ramki zdobił Jan Bukowski. 75,-

———————————

357. ŻEROMSKI Stefan - Początek świata pracy. Nakład drugi. Kraków [po 1919]. Księg. J.Czerneckiego. 8, s.32, okł. oryg.

Naddarty grzbiet. "Wyciąg ideowy z pism życia". 20,-

———————————

358. ŻEROMSKI Stefan - Popioły. Powieść historyczna z końca XVIII wieku i początku XIX. T.1-2. Sześć barwnych akwarel mal. Michał Boruciński, szesnaście całostronicowych rysunków jednobarwnych, ilustracje w tekście, ozdobniki wykonał Edmund Bartłomiejczyk. Wyd. Jakób Mortkowicz. W-wa-Kraków 1928. Tow.Wyd.Druk. W.L.Anczyca i Sp. w Krakowie. 4, s.370, [1],435, [1],16 jedno­barw­nych tablic, ozdobniki, podobizny rkp., opr. sk. współczesna: skóra brązowa, grzbiety 6polowe, złocone napisy i zdobienia na licu i grzbiecie.

W tomie 2gim k. tyt. i przedtytułowa ze śladami zalania, brak portretów autora i 6 kolor. akwarel M. Borucińskiego. Poza tym wsystkie karty w bardzo dobrym stanie. Jeden ze 100 egz. na papierze ręcznie czerpanym mirkowskim ze znakiem wodnym: kłosek i lit. M. Wydanie ozdobne, prezentowane na Międzynarodowej Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu. E. Bartłomiejczyk odznaczony złotym medalem w dziale książki. Wyd. 100 egz. na ręcznie czerp. papierze mirkowskim i 1375 na bezdrzewnym papierze kluczewskim. 2.000,-

———————————

359. ŻEROMSKI Stefan - Snobizm i Postęp. W-wa-Kraków 1923. J. Mortkowicz. 16d, s.200, opr. kart. oryg.

Stan dobry. 1 wydanie . Szkic literacki zmierzający do poszukiwania postępu rzeczywistego wzbogacającego kulturę narodową w przeciwieństwie do postępu pozornego czyli snobizmu. 60,-

———————————

360. ŻUŁAWSKI Jerzy - Eros i Psyche. Powieść sceniczna w 7 rozdziałach. Wyd.5 z przedmową prof. T.Sin­ki. Kraków 1921. Krak. Sp. Wyd. 16d, s. XV,215, opr. pł. sygn.: Piotr Grzywa introligator Kraków.

Stan dobry. Dramat osnuty na kanwie baśni Apulejusza o Amorze i Psyche. 60,-

———————————

361. ŻYCIORYSY panujących w Polsce od Mieczysława Igo do Stanisława Augusta. W-wa 1861. Ks. Polska A. Dzwonkowskiego i Sp. Druk. J. Jaworskiego. 4, s.128,10, [4], 40 portretów: litografie, druga sztychowana karta tyt. (chromolitografia), opr. ppł. introligatorska, złocony napis na grzbiecie.

Niewielkie ślady zabrązowienia. Pieczęć własnościowa. Portrety panujących wg rys. Al.Lessera litografował H.Aschenbrenner w Litogr. A.Dzwonkowskiego i Sp. Aleksander Lesser (1814-1884), malarz, rysownik, ilustrator, litograf. Malował głównie obrazy o treści historycznej i portrety. Henryk Aschenbrenner, czynny w Warszawie w 2 poł. XIX w. rysownik i litograf, związany z lit. A. Pecqa i Sp. , przejętą później przez A. Dzwonkowskiego i Sp.1.800,-

———————————MIASTA REGIONY PRZEWODNIKI
362. ARAGO Jakób - Podróż na około świata Jakóba Arago. Ze wstępem Juliusza Janin.

Przeł. z franc. Wojciech Szymanowski. T.1 [z 2]. W-wa 1846. S. H. Merzbach. Druk. S. Strąbskiego. 8, s. XI,3-471,3, portret autora, 1 kolorowa litografia, opr. pł.

Część kart ze śladami zalania, litografia z ubytkiem pośrodku, 2 karty podklejone. Pieczęcie. 1 polskie wydanie. 360,-

———————————363. BĄKOWSKI Klemens - Ubiór mieszczanina krakowskiego. Kraków 1912. czc. Druk. Literackiej. 8, s.5, w tym 2 ilustracje.

Stan dobry. Wyjątek z książki Kl. Bąkowskiego: Dzieje Krakowa. 20,-

———————————

364. BILIŃSKI Bohdan - Kłodzko. Kłodzko 1947. PTT. 16, s.36, [4], ilustracje, plan Kłodzka, okł. oryg.

Stan dobry. 40,-

———————————

365. BLACK's Picturesque Guide to Scotland. 29 ed. London-Edinburgh 1892. A.a.A.Black. 16d, s. XVIII, 563,120: reklamy, staloryty widokowe w tekście, liczne mapy i plany, turystyczna skł . mapa Szkocji, opr. pł. oryg.

Stan wiecej niż dobry. 150,-

———————————366. CHRZANOWSKI Włodzimierz - Obraz ruchu zakładu zdrojowego w Rabce w roku 1868. Skreślił Dr. .. lekarz przy zdrojach. Kraków 1869. Nakł. Zakładu. Czc. K. Budweisera. 8, s.14, [1], okł. kart. oryg.

Zabrudzona karta tyt. i ostatnia. 30,-

———————————

367. CIESZYŃSKI Antoni, Pokorny Wilhelm - Galicie Orientale en chiffres et en graphiques. Données recueillies a l'invitation du Comité de Défense Nationale a Lwów par. .. Ed. du "Przegląd Dyplomatyczny". Varsovie 1921. Impr. de l'Etat. 8, s.35, kolor. tabela, wykresy w tekście, opr. pł. oryg.

Stan dobry. Pieczęcie: W. Konsulat Polski Koszyce. Galicja Wschodnia w cyfrach i wykresach. 50,-

———————————

368. DĘBICKI Tadeusz - Moiendi Nzadi. U wrót Konga. Z 10 ilustracjami i okładką Kamila Mackiewicza . W-wa-Kraków-Lublin 1928. Gebethner i Wolff. 8, s.123, ilustracje na oddzielnych tablicach, okł. oryg.

Marginesy okładki lekko naddarte. Podpis. 60,-

———————————

369. ESSENWEIN August - Die mittelalterlichen Kunstdenkmale der Stadt Krakau. [Leipzig 1869]. F. A. Brockhaus. [Data przedmowy: Nürnberg 1866]. 4, s. [6],186, XLIII, 80 tablic litografowanych, 106 rycin w tekście, okładka oryg. , oprawa psk. współczesna: skóra na grzbiecie i narożnikach brązowa, płótno bordowe, grzbiet 4-polowy, tłoczone zdobienia, złocone napisy, brzegi kart barwione na bordowo, kart. futerał.

Brak karty tyt. , na okł. oryg. nieduży ślad zalania, w tekście nieliczne rdzawe plamki. Pieczęcie, podpis: Łepkowski [Józef, profesor]. Okładkę [litografia barwna z herbem Polski i Krakowa] oraz tablice litografował Th. Schneider, Graz. Ryciny w tekście i tablice przedstawiają elementy i detale architektoniczne, budowle, plany, widoki. Na szczególną uwagę zasługują widoki Krakowa, od widoku z XV w. z Kroniki Schedla i archeologicznego planu miasta począwszy.

Autor (1831-1892) historyk architektury, pisarz, znakomity badacz sztuki średniowiecznego Krakowa po raz pierwszy przytoczył opisy Krakowa zamieszczone w Kronice Schedla w 1493 r. i w "Civitatis orbis terrarum" w 1617 r. 2.400,-

———————————

370. GDYNIA . [Album]. W-wa 1934. Nakł. "Naszej Księgarni". Sp. Akc. ZNP. 8 podł. , s. [2], s. [54]: 80 fotografii z objaśnieniami, okł. kart. Tytuł okładkowy: 80 widoków Gdyni, portu i wybrzeża.

Stan dobry. 120,-

———————————

371. INWESTYCJE w porcie gdyńskim i na wybrzeżu. Gdynia 18. X. [po 1936 r]. Urząd Morski Wydział III. 4, s.14, 2 wykresy, plan wybrzeża [fotografia], rysunek: port w Gdyni: projektował inż. Tadeusz Wenda.

Druk powielony. 80,-

———————————

372. KALMAR Józef, Huyn Ludwik - Abisynja ognisko niepokoju. Przeł. J. Odrowąż-Pieniążek. W-wa [1935]. Trzaska, Evert i Michalski. 8, s.270, [1], 40 ilustracji i 6 map, opr. pł. oryg. Biblioteka Podróżnicza T.6.

1 ilustracja naddarta, poza tym stan dobry. 60,-

———————————

373. KESSERLING Rudolf - Neu-Sandez und das Neu-Sandezer Land. Ihre deutsche Vergangenheit und Aufbauarbeit (1230-1940). Hrsg. unter Benutzung des Aktenmaterials des Stadarchives von der Stadtgemeinde Neu-Sandez. Krakau 1941.

8, s.75, [1], 10 tablic, okł. oryg.

Stan dobry. Okupacyjne wydanie. Przeszłość i odbudowa Nowego Sącza, z podkreśleniem jego niemieckości. 35,-

———————————374. KOSTRZEWSKI Józef - Wielkopolska w czasach przedhistorycznych. Wyd.2 zm. i rozsz. Po­znań 1923. Fiszer i Majewski. 8, s. [2],345, 856 ilustracji w tekście i 16 tablic, okł. oryg.

Stan dobry. Podpis. 60,-

———————————

375. KRAKAU . Dokumente zur Stadtgeschichte. I: Die Gründungskunden von Krakau (1257), Kasimir (1335), Klöpper (1366) und Podgórze (1785), das Privileg Kasimir d. Gr. für Krakau (1358) und eine Urkunde über dem Vogtei Stradom (1386). Hrsg. vom Stadthauptmann der Stadt Krakau 1942. Folio [59 cm), s. [9], 6 faksim . dokumentów, plan w tekście, okł. oryg.

Małe naddarcie na grzbiecie, poza tym stan dobry. Dokumenty do historii Krakowa. Tekst Othmar Rodler. 120,-

———————————

376. KRAKÓW : jego kultura i sztuka. Rocznik Krakowski T. VI. Kraków 1904. Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa. Druk. "Czasu". 4, s.308, [3], 352 ryciny w tekście i na tablicach, opr. kart. oryg.

Oprawa lekko przetarta. Karta przedtyt. oprawiona za tyt. Treść: St. Krzyżanowski - Wstęp historyczny. St. Tomkowicz -Kultura Krakowa. A. Chmiel - Organizacya miejska i cechów. F. Kopera - Historya architektury. K. M. Górski - Architektura XIX w. J. Muczkowski - Historya rzeźby. L. Lepszy - Historya malarstwa, Przemysł artystyczny i handel, Indeks. 120,-

———————————

377. KRAUSHAR Alexander - Warszawa za Stanisława Augusta (1764-1795). W-wa 1914. F. Hoesick. 4, s.60, 14 ilustracji, winiety, okł. oryg. Kraushar Al. -Stara Warszawa. I.

Grzbiet naddarty, podklejony. Pieczęć. Ilustracje z widokami XVIII-wiecznej Warszawy. 75,-

———————————

378. MORACZEWSKI Adam - Warszawa. Wyd. 2 uzup. W-wa 1938. Gebethner i Wolff. 8, s.391, 138 ilustracji - w tym 4 duże widoki i plany, opr. pł. oryg.

Stan dobry. 120,-

———————————

379. NARKIEWICZ-Jodko Konstanty - W walce o szczyty Andów. W-wa 1935. Gł. Księg. Wojsk. 4, s.239, liczne fotografie, okł. oryg. , opr. kart.

Kilka kart przybrudzonych. Całkowite oprac. graficzne i kolorowa plansza Atelier Girs-Barcz. 100,-

———————————

380. NOWOGRÓDEK . [Album kart pocztowych]. Tytuł okładkowy: Ofiarodawcy za złożone gr.70 na rzecz wykupienia z rąk prywatnych Świtezi, założenia muzeum i budowy gimnazjum imienia Adama Mickiewicza w Nowogródku. Zarząd Komitetu Mickiewiczowskiego w Nowogródku [ok.1936].

10 kart pocztowych: Kopiec Mickiewicza, Świteź, dworek rodzinny i 7 portretów poety. Wym. : 9 x 14 cm, okł. oryg.

Na okładce Nr: 6522 i zapiska: Pamiątka z Nowogródka dn.20. VIII.1936 r. 120,-

———————————

381. ROCZNIK Krakowski. T. III-IV.

T . III . 1900. 4, s.214, 23 ryciny w tekście i 4 tablice statystyczne, okł. oryg.

Treść: Tomkowicz St. -Włosi kupcy w Krakowie w XVII i XVIII w. Kutrzeba St. -Finanse Krakowa w wiekach średnich. Łuszczkiewicz Wł. -Dawny romański kościół św. Wojciecha na podstawie własnych zdjęć i badań. Chmiel A. -Z herbarza mieszczańskiego (herby Foxów). Kutrzeba St. -Ludność i majątek Kazimierza w końcu XIV stulecia. Objaśnienia winiet i ornamentów drukarskich. Sprawozdanie i spis członków Towarzystwa.T . IV . 1900. 4, s.267, 45 rycin w tekście, 21 tablic w cynkotypii i 7 reprodukcji w światłodruku, okł. oryg. : litografia wg rysunku St . Wyspiańskiego .

Treść: Krzyżanowski St. -Poselstwo Kazimierza Wielkiego do Awinionu i pierwsze uniwersyteckie przywileje. Tomkowicz St. -Gmach Biblioteki Jagielloński Jagiellońskiej. Abraham Wł. -Początek biskupstwa i kapituły katedralnej w Krakowie. Potkański K. -Granice biskupstwa krakowskiego. Lepszy L. -Pergameniści i papiernicy krakowscy. Estreicher St. -Sądownictwo rektora krakowskiego w wiekach średnich.

Oprawa pł. w 1 wol. , złocony herb Krakowa na okładce. Stan więcej niż dobry. 600,-

———————————382. SKÓREWICZ Kazimierz - Zamek Królewski w Warszawie. Kraków 1924. Wyd. kosztem Mini­sterstwa. 4, s.40, ilustracje w tekście, 21 tablic, opr. kart.

Brak karty tyt. Na tablicach plany i wnętrza zamku. 60,-

———————————

383. SPITZER Tadeusz - Gdynia i jej znaczenie dla gospodarstwa Polski. Praca wyróżniona na II Konkursie Instytutu Bałtyckiego. Przedm. prof. dr A. Krzyżanowski. Kraków 1933. Tow. Ekonom. 8, s.269, [2], okł. oryg. , opr. pł. ozdobna.

Ładny egzemplarz . Odręczna dedykacja dla ministra dr. Kazimierza Ducha. 180,-

———————————384. SPRAWOZDANIE Dyrekcyi c. k. Gimnazyum I. Wyższego w nowym Sączu za rok szkolny 1909. N. Sącz 1909. Nakł. Funduszu Nauk. 8, s.111, [5], 2 tabele: Statystyka uczniów, okł. współczesna z naklejoną okł. oryg.

Stan dobry. Treść: W. Janczy: Fragment autografu J. Słowackiego, Bł. Sławomirski: Jak powinien wyglądać plan nauki geogr. w zreform. szk. śr. , Część urzędowa przez dyrektora [St. Rzepińskiego]. 45,-

———————————

385. SZACHÓWNA Marja - Piękno Polski. W-wa 1930. Pol. Touring Klub. 16d, s.118, [10: reklamy], ilustracje, okł. oryg. Polski Touring Klub.

Stan dobry. Podpis. Opis osobliwości turystycznych Polski. 50,-

———————————

386. WILNO . Piętnaście widoków według zdjęć fotograficznych. Wyd.2. Wilno 1922. J. Zawadzki. 4, 15 tablic, zachowana wierzchnia okł. oryg. 80,-

———————————387. WŁOCHY . Zbiór 2000 artystycznych zdjęć włoskich widoków, typów ludowych oraz włoskich skarbów sztuki. Pod red. Michała Rollego. T.1-2. Lwów [1900]. Nakł. księg. H.Altenberga. 4 podł. , s.256,257-480, 2 okł. oryg. , opr. pł.

Skórzane grzbiety z ubytkami, w 1 tomie odbarwione płótno, margines kilku kart naddarty. Okładki z secesyjną kompozycją. 400,-

———————————

388. ZIEMIE powracajace. Obraz geograficzno-gospodarczy. 1: Pomorze Wschodnie (Prusy Wschodnie), Gdańsk. [Oprac. Jan Dylik. Październik] 1942. 16d, s.66, [2], 4 mapy, okł. oryg. Biblioteka Ziem Zachodnich 4. [Druk konspiracyjny] .

Ślad zalania przy grzbiecie na karcie tyt. , naddarty grzbiet. Chojn.1044. 50,-

———————————

SZTUKA-RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE
389. ANTONIEWICZ Jan Bołoz - Grottger. Lwów [1911]. TNSW. H. Altenberg. 8, s.533, 354 ilustracje w tekście i na tablicach, opr. pł. oryg. ozdobna: płótno bordowe, złocone zdobienia i napisy. Nauka i Sztuka T. XI.

Stan więcej niż dobry. Obca dedykacja na karcie tyt. 300,-

———————————Pobieranie 0.99 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna