Regulamin aukcjiPobieranie 0.99 Mb.
Strona9/14
Data28.04.2016
Rozmiar0.99 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

1 wydanie . Zbiór wszystkich strojów zakonnych i wojskowych z całego świata. Na szczególną uwagę zasługuje kostiumologia krajów Wschodu, Etiopii, Turcji. Indii, Armenii, i in. Kostiumy doskonale oddane, z dbałością o szczegóły. Do rycin dołączone teksty opisowe z krótkim zarysem historycznym i chronologią. Dzieło dedykowane bibliotekarzowi królewskiemu i radcy stanu Bignon. .

J. Ch. Bar (1740-1811), rytownik francuski, specjalizujący sie w kostiumologii. Recueil de tous les costume jest jego największym osiągnięciem. Dzieło ukazywało się w latach 1778-1798. 16.000,-

———————————

445. BARBETTE Paul - Praxis Barbettiana, cum notis & observationibus Frederici Deckers, medicinae doctoris. Patavij [Passau] 1681. Typ. P. M. Frambot. 16, s. [10],249, [46].

Praktyka Barbetiana. Opisane choroby: angina, epilepsja, szkrofuły, opłucna, febra, czerwonka, obrzeki, wymioty, i in. Leki na choroby, wśród nich lista produktów roślinnych i zwierzęcych, uzdrowienia, środki ostrożności aby pozbyć się choroby.

BARBETTE Pauli - Opera chirurgico-anatomica, ad circularem sanguinis motum, aliaque recentiorum inventa, accomodata. Acc.: De peste tractatus, observationibus illustratus. Lugd. Batav. [Lejda] 1672. J.Gel­der. 16,s.[20],216 [cz.1-2],221 [cz.3],[19], frontispis i 1 rycina całostronicowa, opr.psk. XIX w.

1 wydanie . Dzieło chirurgiczno-anatomiczne, podzielone na 3 części. Cyrkulacja krwi i inne ostatnie odkrycia. Opisuje wiele małych operacji i preparatów, plagi po wielkiej epidemii w 1665 r.

Frontispis i rycina przedstawiająca salę operacyjną z operacją wodobrzusza, sygn. : von Rompey de Hooghe, 1671.

Oprawa psk. XIX w. Na kilku kartach niewielkie zabrązowienia, 1 karta z ubytkiem dolnego rogu, poza tym stan więcej niż dobry.

P. Barbette (1620-1666), słynny holenderski lekarz, autor wielu dzieł medycznych, wprowadził ulepszenia instrumentów chirurgicznych. 1.000,-

———————————

446. CATS Jacob - Huuwelyk, das ist het gantsche beleyt des Echten Staats; Afgedeelt in zes Hoof-stukken, maeght, vryster, bruydt, vrouwe, moeder, weduwe. Behelzende mede de Mannelyke Tegen-plichten. Door J. C. A. T. S. Gravenhage [Haga] 1740. Pieter van Thol. 16d, s. [10],538, frontispis, 32 miedzioryty [1 skł . na oddz . tablicy], opr. sk. z epoki, złocenia na grzbiecie.

Stan dobry. Dydaktyczne porady umoralniajce w sprawach małżeństwa i roli kobiet: dziewczyn, narzeczonych, żon, matek i wdów. Na rycinach różne zajęcia dla dorosłych, gry i zabawy dla dzieci, w tym latawiec, strzelanie z łuku, badmington, łowienie ryb i in . Teksty moralizatorskie, nasycone wartościami chrześcijańskimi.

Autor (1577-1660), polityk holenderski, literat, poeta. 800,-

———————————

447. CHAUDON L. Mayfel - Nowy dykcyonarz historyczny, albo historya skrocona wszystkich ludzi, ktorzy się wsławili cnotą, mądrością, rozumem, przemysłem, męztwem, wynalazkiem, błędami, &c. od początku świata aż do naszych czasów. .. Po franc. od Towarzystwa uczonych ludzi ułożony, a z franc. na polski język; podług naynowszey edycyi w Kaen. .. r.1779 przez Jozefa Ignacego Boelcke. .. przełożony. .. powiększony. T. V Cz.1 [z 8]. W-wa 1785. P. Dufour. 16d, s.304. opr. pł. XIX w.

Oprawa lekko przetarta, marginesy 6 ostatnich kart zabrązowione. Podpis. E. XIV,150. 200,-

———————————

448. CICERO Marcus Tullius - Opera, quae supersunt, omnia, cum Asconio & scholiaste veteri; Ac notis integris P. Victorii, J. Camerarii, F. Ursini, et selectis P. Manutii, D. Lambini, J. Gulielmii, . .. et aliorum quamplurimorum, qui aliquam Ciceronis operum partem, animadversionibus illustraverunt. Isaacus Verburgius collegit, disposuit, recensuit. T.1-4 [komplet] . Amstelodami 1724. Apud R. & G. Wetstenios. 4, k. [17], s.70, 292, frontispis, 3 miedzioryty; s.293-1190, frontispis; s.802, fronti­spis; s.801-1494, 141, frontispis ; winiety tytułowe, opr. perg. z epoki, tłoczenia ślepe, grzbiety 7-polowe, zwięzy wypukłe, szyldziki.

W t.4 wierzchnia oprawa pęknięta przy grzbiecie, obce małe pieczęcie, poza tym stan bardzo dobry.

Piękne typograficznie wydanie dzieł wybitnego filozofa i mówcy rzymskiego (106-43 p. Ch. ), oprac. przez Isaaca Verburga (1680-1745), z obszernymi komentarzami uczonych, filozofów, literatów, prawników. W t.1: Rhetorica, 2: Orationes omnes quae exstant, 3: Omnes epistolae, 4: Philosophica et fragmenta. Wydanie ozdobione rycinami [miedzioryty]; frontispisy z postacią Cycerona i scenami z jego życia, skł. miedzioryt z popiersiem I. Verburgisa i 6-wierszową dedykacją dla tegoż, sygn. : P. van Gunst sculpsit, 1 rycina z popiersiem Cycerona i medalami z nim związanymi. 5.600,-

———————————449. COYER [Gabriel Franciszek] - Histoire de Jean Sobieski roi de Pologne. Par M. l'abbé. .. T.1-3. Varsovie 1761. Chez Duchesne. 16d, s. XII, 440, 386, 408, opr. psk. z epoki, złocone zdobienia na grzbietach.

Stan dobry. Brak portretu króla. - E. XIV,436. 2 wydanie. Dedykacja księciu de Bouillon wnukowi wielkiego króla. Dzieło napisne za namową Józefa Załuskiego. Autor (707-1782) materiały czerpał z rkp. oficera Duponta inżyniera artylerii i kapitana dwustu dragonii. Część polityczną skreślił z listów Andrzeja Chryzostoma Załuskiego, kanclerza koronnego, pisanych do przyjaciół. Autor opisuje życie króla Jana III z bezstronnością i należnemi mu pochwałami, ale także z krytycznemi uwagami. 1.200,-

———————————

450. DESFONTAINES [Pierre Franc. Guyot] - Histoire des revolutions de Pologne. Depuis le com­mencement de cette Monarchie jusqu'a la mort d'Auguste II. Par l'abbe. .. T.1-2. Amsterdam 1735. Francois l'Honore. 16d, s. XXIV, 243, [38], 3 skł. mapy: miedzioryty, winiety tytułowe, opr. sk. z epoki w 1 wol., , złocone zdobienia na grzbiecie.

Stan dobry. Zapiska własnościowa z epoki. E. XV,158. 2 wydanie. Właściwymi autorami pierwszych wydań są Georgeon i Poullin, a tylko wydawcą następnych Desfontaines. Autor w przedmowie wspomina, że tom pierwszy przerobił z historii Joli, a drugi z Massueta. Początkowe dzieje czerpał z Długosza. Winiety tytułowe z okrętami na morzu, sygn. : A. Picart delin. Mapy: dawna Polska, Skandynawia i Dania, Ruś Biała. 1.500,-

———————————

451. ESTUS Guilielm s.theologiae doctoris - Annotationes in praecipua ac difficiliora Sacrae Scripturae loca. Nova editio corr. Antverpiae 1682. I.B.Verdussen. 4,s.[2],635,[62:indeksy], winieta tyt., opr.sk. z epoki.

Naddarta skóra na grzbiecie. Uwagi i objaśnienia do znanych, najtrudniejszych tekstów Pisma Świętego. Każda księga Pisma Świętego omówiona oddzielnie. 2.000,-

———————————

452. EZOP (Aesop) - Francisci-Josephi Desbillons Fabulae Aesopiae, cum posterioribus omnes feré emendate: quibus accesserunt plus quam CLXX novae. 6 ed. Parisiis 1778. J. Barbou. 16d, s. XXXVI, 504, frontispis z postacią Ezopa, sygn. : N. Blakcy inv. et del. , C. Baquoy sculp. , winiety. opr. sk. z epoki, złocenia zdobienia, złocone brzegi kart, naklejka księgarni: Hyp. Vandekerukhove fils.

Oprawa na grzbiecie lekko przetarta i pęknięta, poza tym stan bardzo dobry. Bajki Ezopa w oprac. Fr. J. Desbillons [Terasse, S. J. ]. 450,-

———————————

453. GLOREZ Andreas - Der Neu-angeordneten wollstaendigen Hauss - und Land-Bibliothec. Erstes Cabinet [z 2]. Nürnberg [ca 1719]. J. Ch. Lothners. 4, s.1240, [51: Register], 111 rycin [miedzioryty] w tym 4 dwustronicowe,2 kolorowane, opr. z epoki: skóra, deska, 8 dużych metalowych okuć ochronnych z guzami, 2 metalowe zapięcia, grzbiet 7miopolowy.

Zapiski prow. w j. łac. i niem. Brak karty tyt. , ślady zabrudzenia, w 6 rycinach oddarty fragment, na 4 kartach zaplamienie, brak połowy 1 karty.

Wyczerpujące kompendium do prowadzenia dworu i gospodarstwa. Obszerny przewodnik dla dziedzica. Księga podzielona na 9 tematycznych części: zawiera rozdziały dotyczące rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, zabudowań gospodarczych, pastwisk, uprawy winorośli, zbiory rolnicze, przechowywanie roślin leczniczych, hodowli zwierząt, pszczelarstwa, łowiectwa, sokolnictwa, piwowarstwa, wyrób spirytusu, gotowanie, pieczenie, artykuły gospodarstwa domowego, wskazówki kiedy prowadzić prace polowe. Do każdego z tematów obszerna ikonografia. Na końcu indeksy z niem. i łac. nazwami roślin. 24.000,-

———————————

454. HOMER - Ilias. POETARUM omnium seculorum longe principis HOMERI ILIAS, hoc est, de rebus ad Troiam gestis descriptio, iam recens latino carmine reddita, Helio Eobano Hesso interprete. Basileae wrzesień 1540. Robert Winter. 8, s. [6], [1],617, [23], na końcu duży sygnet drukarski, opr. sk. współczesna, sygn.: Jerzy Budnik: skóra brązowa, grzbiet 6-polowy, złocone zdobienia, czerwony szyldzik z tytułem.

Karta tyt. naklejona na papierze, lekko przykurzona, na ostatnich stronach ślady zalania. Rkp. zapiski łacińskie.

Iliada Homera, poemat tłumaczony heksametrem na j. łac. Na końcu: Caspar Schetus Corvinus, Mercator Antverpianus, Helio Eobano Hesso: panegiryk wierszem ku czci tłumacza.

Helius Eobanus Hessus (1488-1540), niem. poeta, profesor łaciny i poezji na uniwersytecie. Czołowy poeta łaciński tego okresu. 2.500,-

———————————

455. HORAIN Alexander. Signaculum honoris pontifici secundo flumine per genitilitium Srzeniawa a Triberiade & Romano Tiberi in pectus sui praesulis provectum. .. Domini Alexandri Horain Episcopi Tiberiadensis, suffraganei per Albam Russiam, Praelati Custodis & Officialis Generalis Vilnensis, . .. ad easdem Tiaras inauguratione. .. Universitate Academica Vilnensis publico applausu salutatum Anno quo honore M Dans aCCIpIt tIara tIberIana (1705). Vilnae, Typ. Acad. S. J. 4, k. [7], na odwrociu herb

Szreniawa (drzeworyt) z 6 wierszem łac.

Karta tyt. zniszczona, z małymi ubytkami, bez szkody dla tekstu. Panegiryk na pochwałę biskupa sufragana żmudzkiego (1685-1774). 150,-

———————————456. LAVATER Johann Caspar - Jesus Messias oder Die Evangelien und Apostelgeschichte, in Gesangen. Bd.1-4. [Zurich] 1783-86. [Winterthur, Steiner]. 8, s. [10],431, [11],419, [9],399, [1],468, [3], 72 ca­ło­stronicowe miedzioryty, opr. psk. z epoki, złocone napisy i zdobienia na grzbietach, szyldziki.

Stan bardzo dobry. 1 wydanie . Poematy zdobione miedziorytami Daniela Chodowieckiego, D. Bergera i Schellenberga. Ryciny na grubym papierze, bardzo dobre odbitki.

Autor (1741-1801), był szwajcarskim poetą i kaznodzieją. 3.200,-

———————————

457. LOCKE [John] - Essai philosophique concernant l'entendement humain. Traduit de l'anglais par M. Coste. Nouv. ed. revue. T.1-4. Paris 1795. Chez Letellier. 16d, s.406, [2], 460, 416, 364, [1], opr. sk. z epoki

Lekkie zabrązowienia, przetarte grzbiety. Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. Jedno z głównych dzieł ang. filozofa (1632-1704), czołowego przedstawiciela nowożytnego empiryzmu genetycznego, jednego z prekursorów oświecenia. 650,-

———————————

458. MAURICE de Saxe - Mes réveries. Ouvrage posthume de Maurice comte de Saxe, Duc de Curlandie et de Sémigalle, Maréchal général des armées. .. Augmenté d'une histoire de sa vie, et de différentes pieces qui y ont rapport, par monsieur l'abbé Pérau. T.1-2. Amsterdam et Leipzig 1757. Chez Arestée et Merkus. Se trouve a Paris chez Desaint et Durand. 4, s. [4], CXXXIV,159,259, 84 miedzioryty, winiety, opr. sk. z epoki.

Oprawa przetarta i pęknięta przy grzbiecie, na niektórych kartach dolny margines ze slabo widocznymi śladami zalania, poza tym stan więcej niż dobry.

Traktat o wojnie. Poglądy i przemyślenia na temat sztuki wojennej. Autor wprowadza wiele oryginalnych pomysłów, ukazuje idealny model wojskowy. Opisuje urządzenia obronne, różne systemy wojskowe, taktykę, podreśla znaczenie udziału artylerii w bitwie, kładzie nacisk na utrzymanie dyscypliny wojskowej co przekłada się na sukcesy w osiągnięciu zwycięstwa. Do tekstu dodana krótka historia życia autora oprac. przez ks. Pérau.Jest to najlepsza edycja, z bogatą ikonografią . Miedzioryty w większości składane, kolorowane, przedstawiają systemy bojowe, plany bitew, fortyfikacje, artylerię, kawalerię, rozmieszczenia wojsk, wojskowe mundury etc. Rytownicy: Patte, Tardieu, Moitte, Jardinier.

Maurice de Saxe (1696-1750), niem. dowódca wojskowy, teoretyk wojny, feldmarszałek Francji. Nieślubny syn Fryderyka Augusta króla Polski. Jeden z najbardziej szanowanych umysłów wojskowych w historii. 4.800,-

———————————

459. MISSALE Romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V. pontificis pontifici maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum, in quo Missae novissimae sanctorum accurate sunt dispositae. Ex Ducali Campidinensi [Kempten] typographeo, per Andream Stadler A. D. 1759. 4, k. [21], s.532, CXVIII, winiety, 10 miedziorytów na 9 tablicach, nuty, ini­cjały: drzeworyty .MISSAE propriae patronorum, et festorum Regni Poloniae ad normam Missalis Romani accomodate. s.42, inicjały.

CALENDARIUM patronorum et festorum Regni Poloniae, s. [2], winieta .

MISSAE propriae sanctorum Regni Sueciae patronorum s.16, inicjaly .

Opr. z epoki: deska, welur, sk. grzbiet wzmocniony metalową taśmą, na narożnikach 8 metalowych ochronnych ozdobnych okuć z guzami, 1 kompletne metalowe zapięcie i fragment drugiego, złocone brzegi kart.

Przetarcia na grzbiecie, welur nieco odbarwiony, na okładkach brak 2 medalionów. niewielkie ślady zabrązowienia (na wyklejce i karcie tyt. większe). oprawa odchodzi od grzbietu.

Mszał Rzymski przywrócony na mocy Koncylium Trydenckiego. Druk dwuszpaltowy, czerwoną i czarną czcionką. Miedzioryty sygn. : R[udolph] Stöcklin (1723-1756). Winieta tyt. przedstawia ostatnią wieczerzę. 1.500,-

———————————

460. NIESIECKI Kasper - Korona Polska przy złotey wolności starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami, naywyższemi honorami, heroicznym męstwem, y odwagą, wytworną nauką, a nypierwey cnotą, pobożnością y swiątobliwością ozdobiona. T.3 [z 4]. W Drukarni Collegium Lwowskiego Societatis Jesu 1740. 4, s. [6],937, liczne herby - drzeworyty, opr. sk. współcześnie naprawiana: naklejone okładziny i fragmenty grzbietu oprawy XVIII w.

Karta tyt. w odbitce kserogr. Stan bardzo dobry. Myłki w paginacji kilku stron.

E. XXIII,128. 1 wydanie . T.3 dedykowany ks. Franciszce Urszuli z Wisniowieckich Radziwiłłowej wojewodzinie trockiej, obejmuje hasła: herb Łabędź do Rzuchowski. Dzieło oparte na dokumentach i drukach okolicznościowych, rękopisach kronik klasztornych, pracach heraldyków: Paprockiego, Okolskiego, Kojałowicza, także dzieł historyków: Długosza, Miechowity, Wapowskiego, Kromera i in. Herbarz był głównym materiałem dowodowym przy legitymacjach szlachectwa; informacje w nim zawarte są w dużej mierze aktualne do dnia dzisiejszego i stanowią źródło do poznania historii kultury okresu kontrreformacji. Obficie korzystali z niego późniejsi genealogowie.

Autor (1682-1744), jezuita, heraldyk, genealog. 5.400,-

———————————

461. PHILLIPS J[ohn] - A General History of Inland Navigation, Foreign and Domestic: containg a complete account ph the canals already executed in England, with considerations on those projected. To which are added, practical observations. London 1792. Print. for I. a. J. Taylor. 4, s. XX,369, [5], 4 tablice miedzioryty, opr. psk. współczesna skóra na grzbiecie i narożnikach czarna, złocone zdobienia na grzbiecie i szyldzik z tytułem, karton marmoryzowany.

Stan dobry. Podpis. 1 wydanie . Powszechna historia żeglugi śródlądowej zagranicznej i krajowej, z opisem kanałów angielskich już zrealizowanych i będących w planach budowy. Brak mapy z rozmieszczeniem kanałów. Na tablicach plany kanałów, mosty, akwedukty. 600,-

———————————

462. POPE Alexandre - Oeuvres cmplettes. Traduites en francois [l'abbé J. de la Porte ?]. Nouv. édition revue, corrigée. T.1-8 [komplet] . Paris 1780. Durand Neveu.8, s. CIV, 290, [1],471,466,468,456,479, 472,523, portret autora i 17 całostronicowych miedziorytów, winiety, opr. sk. z epoki: skóra brązowa, grzbiety 6-ciopolowe, złocone zdobienia, napisy i brzegi kart.

Minimalne pęknięcia przy grzbiecie, poza tym bardzo ładny egzemplarz . Komplet dzieł czołowego poety (1688-1744), najwybitniejszego przedstawiciela klasycyzmu w literaturze angielskiej, pierwszego mistrza ang. satyry (poemat: The Dunciad i in. ), twórcy poematu heroikomicznego (Pukiel włosów ucięty). W swoich utworach operuje chłodną ironią, atakuje przeciwników literatury, karykaturalnie obrazuje życie wysokich sfer angielskich. Utwory zdobione pięknymi miedziorytami: sygn. C. P. Marillier uw. , ryt. : A. Romanet, Ph. Tiere, L. Halbou, Dambrun, P. Duflos i in. ; wszystkie zdobione winietami. 4.000,-

———————————

463. PUBITSCHKA Franciscus - Series chronologia rerum Slavo-Bohemicarum, ab ipso inde Slavorum in Bohemiam adventu, usque ad baptismum Borzivoii, seu ab Anno Christi CCCCLXXX [480] ad annum DCCCLXXIV [874]. Viennae Austriae 1769. Typ. L. Kaliwoda. 8, s. [18],395, [29], opr. kart.

Stan dobry. Pieczęć. Chronologia historyczna Czech od 480 do 874 r. tj. do przyjęcia chrztu przez Borzywoja, pierwszego historycznego władcy czeskiego z dynastii Przemyślidów. 400,-

———————————

464. REINAE Thomae Mediolanensis - R. P. Thomae Reinae Mediolanensis. .. Quadragesimale sive conciones XL. in singulas totius Quadragesimae Dominicae et Ferias duobus tomis distinctae, . .. Opera et Studio R. P. Iacobi Emans ss. theologiae doctoris et professoris. .. Francofurti 1653. Imp. Ioannis Godofredi Schönvveteri. 8, s. [6],936, [98], opr. perg. , 1 metalowe zapięcie i ślad po drugim.

Stan dobry. Pieczęć. Słowo Boże: 40 kazań, słowa na niedziele i dnia powszechne Wielkiego Postu włoskiego kaznodziei Tomasso Reina T. J. (1577-1653). 500,-

———————————

465. RZEWUSKI Seweryn - Głos. .. hetmana polnego koronnego na Sessyi Konfederackiey dnia 31 stycznia 1793 roku miany, wględem wkroczenia woyska pruskiego w granice Polski. 4, s.2

E. XXVI,556. Mówi, że tylko Katarzyna Wielka odrzucała plan rozbioru Polski. 80,-

———————————

466. SALLUSTE [Sallustius Gaius Crispus] - Histoire de la République Romaine, dans le cours du VIIe siecle; . .. T.1-3. Dijon 1777. L.N.Frantin. 4, s. LXXXII,646, XIII,676, IV, 500, miedzioryty: 9 plansz z medalami, popiersia: 9 plansz, śmierć Juliusza Cezara, skł. mapa Numidii, skł. plan bitwy Metellus contra Jugurtha, mapka terenu bitwy pod Pistoią, 2 tablice genealogiczne, opr. sk. z epoki, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.

Przetarcia oprawy, poza tym stan więcej niż dobry. 1 wyd . franc . Zachowane i uporządkowane fragmenty Historii Rzymskiej Sallustiusa (86 p. n. e. -34 p. n. e. ), rzymskiego historyka i polityka, uważanego za jednego z największych rzymskich dziejopisarzy. Tacyt nazywa go najwybitniejszym historykiem Rzymu. Na końcu: Vie de Salluste i Discours sur l'art historique et les ouvrages de Salluste par l'abbé Cassagne. Na język franc. tłumaczył Charles de Brosses (`1709-1777), comte de Tournai et Montfalcon, historyk, filolog, lingwista, przewodniczący parlamentu w Dijon. 2.200,-

———————————

467. SCHOTT Caspar - Arithmetica practica generalis. Ex cursu mathematico R. P. .. In usum Tyronum Mathematicorum, aliorum excerpta. Tyrnaviae 1769. Typ. Coll. Acad. S. J. 16, s.117, diagramy w tekście .

Bez oryg. okładki, przy grzbiecie ślad kornika. Autor (1608-1666) niem. jezuita i naukowiec, specjalizujący się w dziedzinie matematyki, fizyki i filozofii naturalnej. 300,-

———————————

468. SIELANKI polskie z rożnych autorow zebrane, a teraz świeżo dla pożytku y zabawy czytelnikow po trzeci raz przedrukowane y poprawione. Koperstychami ozdobione . W-wa 1778. Nakł. Ks. Gröllowskiey Nadw. J. K. Mci w Marywilu. [Na końcu: ] W Lipsku, drukiem Jana Gottloba Immanuela Breitkopffa. 16d, s. [14],526, 8 miedziorytów, pod tyt. sygnet Grölla, w tekście winiety, opr. sk. z epoki współcześnie naprawiana.

Małe ślady zabrązowienia i podklejenia na karcie tyt. , poza tym stan więcej niż dobry.

E. XXVIII,19. Zawartość: Simona Simonidesa Sielanki, Simeona Zimorowicza Sielanki Nowe Ruskie, tegoż Roxolanki, t. i. Ruskie Panny na wesele B. Z. z K. D, SielankiJana Gawińskiego nowo napisane, Bucolica albo Pasterki P. Wirgiliusza Marona przekładania X. Ignacego Nagurczewskiego, Jozefa Episan. Minasowicza Sielanki, Sielanki Adama Naruszewicza. Na rycinie przedtytułowej portrety zamieszczonych autorów. Miedzioryty - piękne wyraźne odbitki, sygn. : Ch. Eisen del. , D. Longueil sculp. 2.800,-

———————————469. SWEDENBORG Emanuel. Abrégé des ouvrages d'Ém. Swedenborg, contenant la doctrine de la nouvelle Jérusalem-Céleste, précédé d'un discours ou l'on examine la vie de l'auteur, le genre des ses écrits, et leur rapport au temps présent. Stockholm 1788, et se vend a Strasbourg, chez J. G. Treuter. 8, s. LXXI,396.

Bez okładki. Prezentacja religijnej doktryny Swedenberga, nazywanej Nowym Jeruzalem, opartej na wierze, że doświadczył on wizji Sądu Ostatecznego i powtórnego przyjścia Boga, będąc wtajemniczonym w ukryte treści Pisma Świętego.

E. Swedenborg (Swedenberg, 1688-1772), szwedzki uczony, filozof, mistyk, interpretator Pisma Świętego. 300,-

———————————

470. TAMBURINO Thoma - Expedita juris divini, naturalis, et ecclesiastici moralis expositio, in tres divisa partes, continens tractationes: De sacramentis, De contractibus in particulari, De censuris et irregularitate. Coloniae Agrippinae [Kolonia] 1665. Busaues. 8, s. [6],711, [1],157, [[59], portret autora, opr. perg.

Stan dobry. Zapiska prow. , pieczęć. Wyjaśnienie Prawa Bożego, naturalnego, moralnego, kościelnego. Traktat podzielony na 3 części: o sakramentach, umowy, decyzje i nieprawidłowości.

Autor (1591-1675), włoski jezuita, moralista. 600,-

———————————DOKUMENTY - RĘKOPISY
471. ALBUM Confraternitatis sub Titulo Agoniae D[omi]ni N[os]tri Jesu Christi in Cruce. Pro obtinenda Bona Mort. In Eccelsia Parochialiad S. Joh. Evangelista BeerWaldae. Anno 1726 die 7 Julij Exectae & Confirmatae. Renovatae Anno 1787.

Rękopis. Spis braci zakonnych z lat 1787 – 1946 z datą ich śmierci. Folio, kart 263, karta tyt. ilustrowana ozdobna, oprawa: skóra, deska, na narożnikach metalowe ozdobne okucia ochronne, pośrodku okładzin metalowe akcesoria religijne, brzegi opraw i zdobienia na grzbiecie złocone, zachowane fragmenty 2 zamków.

Stan zachowania dobry. Rękopis różnymi rękami. 4.500,-

———————————472. ANDRIĆ Ivo (1892-1975), pisarz, laureat Nagrody Nobla w 1961 r. List (maszynopis) w j. serbskochorwackim, z odręcznym podpisem do Krystyny Hernich - polskiej tłumaczki jego dzieł. Dat. : Herceg Novi 16 jula 1964 god.

Karta pocztowa z pozdrowieniami, pisana aramentem, w j. serbskochorwackim do tłumaczki. Dat. : 21. X.1964. 1.200,-

———————————Pobieranie 0.99 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna