Regulamin emisji spotów reklamowych na ekranie kinowym (kino odra) w budynku owe odra przy ul. Młyńskiej 3 w OławiePobieranie 13.07 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar13.07 Kb.
Regulamin emisji spotów reklamowych na ekranie kinowym (KINO ODRA)

w budynku OWE Odra przy ul. Młyńskiej 3 w Oławie.

I. Emisja reklam odbywa się przed seansami filmowymi organizowanymi przez Centrum Sztuki w Oławie na ekranie kinowym o wymiarach : szerokość 10,00 m. i wysokość 5,5 m.

II. Reklamodawca zobowiązany jest dostarczyć gotowy do emisji produkt zgodny z podaną poniżej specyfikacją. W przypadku nie spełnienia poniższych wymogów, Centrum Sztuki ma możliwość odmowy emisji materiału.

III. Z uwagi na ograniczony czas emisji reklam ekranowych Centrum Sztuki w Oławie zastrzega sobie możliwość wskazania wolnego terminu.

IV. Centrum Sztuki w Oławie zastrzega sobie prawo lokacji reklamy w bloku reklam lokalnych.

V. Reklama nie obejmuje seansów edukacyjnych w ramach programu KINO SZKOŁA i specjalnych pokazów filmowych realizowanych na zamówienie jednostek oświatowych.

VI. Centrum Sztuki w Oławie poza działalnością kinową organizuje również na sali widowisko-kinowej działalność teatralno-koncertową ograniczającą projekcje filmowe, dlatego jest zobowiązane poinformować o grafiku wydarzeń podmiot zainteresowany emisją reklamy we wskazanym terminie.

VII. Zlecenia emisji spotów reklamowych przyjmowane są na formularzu zamówienia dostępnym na stronie www.kultura.olawa.pl.VIII. Podpisując Zlecenie emisji spotu reklamowego na ekranie kinowym Centrum Sztuki w Oławie, Klient oświadcza, że:

a) posiada odpowiednie uprawnienia do składania Zlecenia na emisję spotu reklamowego

b) dysponuje odpowiednimi prawami na dobrach niematerialnych (w szczególności: prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami własności przemysłowej, prawem do znaków towarowych lub wzorów zdobniczych, prawem do tajemnicy przedsiębiorstwa lub innymi wymaganymi do Zlecenia i emisji spotu reklamowego do posługiwania się użytymi w zleconych do emisji materiałami reklamowymi, informacjami, danymi, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorcami zdobniczymi, albo innymi

elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej;

c) zlecana emisja spotu reklamowego jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie narusza praw autorskich oraz innych praw osób trzecich;

d) zlecana emisji spotu reklamowego jest zgodna z obowiązującymi przepis

ami prawa, a Centrum Sztuki w Oławie nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej ze złamania przepisów prawa przez Klienta,

e) akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu

IX. Usługodawca dopuszcza możliwość świadczenia usług reklamowych opartych na rozliczeniu barterowym.

IX. OBOWIĄZUJĄCA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

OBRAZ

1.Rozdzielczość:Cinema FLAT 1080p (1998x1080) – aspekt obrazu 1,85:1 lub Cinema SCOPE (2048x858) – aspekt obrazu 2,39:1 lub Full HD 1080p (1920x1080) – aspekt obrazu 1,78:1

Graficznie: kwadratowy piksel, rozdzielczość 72 dpi

2. Kolory – przestrzeń DCI XYZ lub P3 lub Rec.709 (RGB full range – dla 10 bitów czerń = 0, biel = 1023)

4. Rodzaj plików: Sekwencja klatek TIFF 16-bitów lub DPX 10-bitów. Dopuszczalny quicktime ProRes (o jakości co najmniej 422 HQ) i DNxHD. Jesteśmy w stanie wykorzystać w pliki dowolnego formatu, o ile są wystarczająco wysokiej jakości.

5. Prędkość złożenia 24 klatki na sekundę

6. Ostatnia klatka materiału – 100% czerni.

7. Materiał 3D: sekwencje oznaczone wyróżnikiem „L” i „R” w osobnych folderach.

Formaty wytłuszczone są preferowane przez kina dla treści reklamowych.DŹWIĘK:

OPCJA A (preferowana) – DŹWIĘK WIELOKANAŁOWY (przestrzenny, wykorzystujący potencjał sali kinowej)

1a. Sześć oddzielnych plików monofonicznych (L, R, C, Lfe, Ls, Rs)

2a. Format pliku – 6x Mono WAV lub AIFF, 24bit, 48kHz

 OPCJA B – DŹWIĘK STEREO

1b. Dwa oddzielne pliki monofoniczne (L, R)

2b. Format pliku – Mono WAV lub AIFF, 24bit, 48kHz

3. Prędkość: 24 klatki na sekundę, zsynchronizowany z obrazem

4. W każdej opcji głośność dla zwiastuna normalizowana do LeqM 85, dla reklamy  LeqM 82. Ten parametr możemy skorygować po naszej stronie, jeśli zajdzie potrzeba. Stereo uprzestrzenniamy do 5.1PLANSZE STATYCZNE

1. Rozdzielczość:Cinema FLAT 1080p (1998x1080) – aspekt obrazu 1,85:1 lub Cinema SCOPE (2048x858) – aspekt obrazu 2,39:1 lub Full HD 1080p (1920x1080) – aspekt obrazu 1,78:1

Graficznie: kwadratowy piksel, rozdzielczość 72 dpi2. Kolory – przestrzeń DCI XYZ lub P3 lub Rec.709 (RGB full range) lub sRGB

4. Rodzaj plików: TIFF bezkompresyjny (jedna warstwa), sflatowany PSD, BMP, jak najmniej stratny jpeg lub png.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna