Regulamin II rodzinnego pikniku biegowego biała biegaPobieranie 30.54 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar30.54 Kb.
REGULAMIN II RODZINNEGO PIKNIKU BIEGOWEGO BIAŁA BIEGA
Celem zawodów jest popularyzacja biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku, upowszechnianie prozdrowotnych wzorców zachowań, promocja wspólnej rodzinnej aktywności fizycznej oraz promocja wizerunku miasta Biała Podlaska.
I. ORGANIZATOR I PATRONAT PIKNIKU BIEGOWEGO BIAŁA BIEGA
ORGANIZATOR : KLUB BIEGACZA BIAŁA BIEGA

Biuro Zawodów : Obiekty AWF WWFiS w Białej Podlaskiej ul. Akademicka 2

Tel/ Fax/ Email 501 305 677, bialabiega@gmail.com

PATRONAT HONOROWY NAD BIEGIEM.

Prezydent Miasta Biała Podlaska
PARTNER STRATEGICZNY

AWF Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

PARTNERZY

Urząd Miasta Biała Podlaska

Bialskie Centrum Kultury
PATRON MEDIALNY


   1. Słowo Podlasia

   2. biała24.pl

   3. portal bieganie.pl

W ramach II Rodzinnego Pikniku Biegowego Biała Biega rozgrywane są również zawody, dla których utworzone są specjalne klasyfikacje:


II Akademickie Mistrzostwa Białej Podlaskiej w biegu na 10 km.

II Mistrzostwa Absolwentów AWF Biała Podlaska w biegu na 10 km.

Klasyfikacja drużynowa w Biegu Głównym na 10 km.

Zespół tworzy 4 zawodników (w tym co najmniej 1 kobieta). Musi on posiadać własną nazwę i zostać zgłoszony mailem na adres bialabiega@gmail.com do dnia 5.05.2013r. Uwaga ! Nie ma możliwości zgłaszania zespołu w dniu zawodów.


II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg Główny na 10 km, Bieg Na Rolkach na 5 km oraz Zawody Nordic Walking na 5 km odbędą się 12 maja 2013 r. (niedziela) Start i meta wszystkich biegów na ulicy 34 Pułku Piechoty przy wejściu na stadion AWF WWFiS.

Start Biegu Na Rolkach godz.10.52

Start Biegu Głównego godz. 11.00

Start Zawodów Nordic Walking 11.03

2. Bieg Główny odbędzie się na dystansie 10 km / dwie pętle po 5 km /, 96 % nawierzchnia asfaltowa,4% kostka betonowa. Bieg Na Rolkach i Zawody Nordic Walking odbędą się dystansie 5 km / jedna pętla /. Trasa posiadać będzie atest PZLA.


3. Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad regulaminu biegu, zasad bezpieczeństwa oraz stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu i Policji.

4. Limit czasu w wynosi 2 godz. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.

Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą Biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.
III. KLASYFIKACJE
1. Generalna kobiet i mężczyzn w Biegu Głównym na 10 km.

2. W kategoriach wiekowych mężczyzn w Biegu Głównym na 10 km.:


Kategoria Wiek Rok urodzenia

M-16 16-19 1996-1993

M-20 20-29 1992-1983

M-30 30-39 1982-1973

M-40 40-49 1972-1963

M-50 50-59 1962-1953

M-60 60-69 1952-1943

M-70 70+ 1942 i starsi


3. W kategoriach wiekowych kobiet w Biegu Głównym na 10 km.:

Kategoria Wiek Rok urodzenia

K-16 do 29 1983 i młodsze

K-30 30-39 1982-1973

K-40 40-49 1972-1963

K-50 50-59 1962-1953

K-60 60-69 1952-1943

K-70 70+ 1942 i starsze
 1. Generalna kobiet i mężczyzn Akademickich Mistrzostw Białej Podlaskiej w biegu na 10 km.

 2. Generalna kobiet i mężczyzn Mistrzostw Absolwentów AWF Biała Podlaska w biegu na 10 km.

 3. Klasyfikacja drużynowa w Biegu Głównym.

 4. Generalna w Biegu Na Rolkach na 5 km.

 5. Generalna Zawodów Nordic Walking na 5 km.

II. PAKIET STARTOWY, ATRAKCJE PO BIEGU.:)
 1. Wszyscy startujący otrzymają pakiet startowy a w nim pamiątkową koszulkę biegową, upominki od sponsorów, worek do szatni z naklejką oraz wodę mineralną.

 2. Zawodnicy startujący w Biegu Głównym na 10 km otrzymują koszulkę techniczną, zawodnicy startujący w Biegu na Rolkach oraz w zawodach nornic wal king otrzymują pamiątkową koszulkę bawełnianą.

 3. Po zakończeniu biegu wszyscy zawodnicy otrzymają posiłek regeneracyjny, wodę mineralną lub napój izotoniczny.

 4. Wszyscy zawodnicy którzy ukończyli bieg będą mogli skorzystać z wejścia na basen WWFiS w super promocyjnej cenie biletu.

III. PUCHARY, NAGRODY
 1. Wszyscy uczestnicy którzy ukończyli Bieg Główny na 10 km otrzymają pamiątkowe medale.

 2. Wśród wszystkich startujących w imprezach II RODZINNEGO PIKNIKU BIEGOWEGO BIAŁA BIEGA rozdanych będzie 20 nagród rzeczowych. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobista obecność, okazanie numeru startowego i odbiór podczas wręczania.

 3. Za zajęcie miejsc: I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn Biegu Głównego – puchar za I miejsce, dyplomy za miejsca II i III i nagrody rzeczowe lub pieniężne ufundowane w formie voucherów.

 4. Za zajęcie miejsc: I – III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn w Biegu Głównym – puchary za I miejsce oraz dyplomy za miejsca II i III.

 5. Za zajęcie miejsc: I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn Akademickich Mistrzostw Białej Podlaskiej w biegu na 10 km - puchary Dziekana WWFiS AWF za I miejsca i dyplomy za miejsca II i III.

 6. Za zajęcie miejsc: I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn Mistrzostw Absolwentów AWF Biała Podlaska w biegu na 10 km - puchary Dziekana WWFiS AWF i dyplomy za miejsca II i III.

 7. Za zajęcie I miejsca drużynowej w Biegu Głównym- puchar i nagroda od sponsora.

 8. Najstarszy zawodnik i zawodniczka Biegu Głównego – puchary Prezydenta Miasta Biała Podlaska.

 9. Najlepszy zawodnik i zawodniczka Biegu Głównego - mieszkaniec Miasta Biała Podlaska – puchary Prezydenta Miasta Biała Podlaska.

 10. Za zajęcie miejsc: I – III w Biegu Na Rolkach – puchar za I miejsce i dyplomy za miejsca II i III oraz nagrody od sponsorów.

 11. Za zajęcie miejsc: I – III w Zawodach Nordic Walking – puchar za I miejsce i dyplomy za miejsca II i III oraz nagrody od sponsorów.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W I BIEGU BB
 1. LIMIT UCZESTNIKÓW.

Organizator nie określa limitu zawodników.


 1. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do Biegu Głównego na 10 km, Biegu Na Rolkach i Zawodów Nordic Walking odbywać się będą poprzez zapisy internetowe. Adres strony zostanie ogłoszony na www.bialabiega.pl. Zapisy na bieg w Biurze Zawodów możliwe będzie tylko 10 i 11.05.2013. Nie będzie możliwości zgłaszania się osobiście w Biurze Zawodów w dniu zawodów. Za zgłoszenie uważa się wypełniony przez uczestnika formularz zgłoszeniowy oraz wniesienie opłaty w terminie i wysokości określonych w Regulaminie Biegu. Pierwszym 400 zarejestrowanym uczestnikom Biegu Głównego Organizator zapewnia w pakiecie startowym pamiątkową biegową koszulkę techniczną. Uczestnicy Biegu Na Rolkach, Zawodów Nordic Walking i pozostali uczestnicy Biegu Głównego otrzymają w pakiecie startowym pamiątkową bawełnianą koszulkę biegową.

Wpisanie na listę startową następuje po weryfikacji w Biurze Zawodów i odbiorze pakietów startowych w dniach:

10.05.2013 (piątek) godz. 15.00 – 20.00

11.05.2013 (sobota) godz. 10.00-20.00

12.05.2013 (Niedziela) godz. 8.00-10.30

Warunkiem uzyskania pakietu startowego jest okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Osoby wnoszące opłatę startową przelewem po 01 maja 2013 proszone są o przedstawienie potwierdzenia przelewu.
 1. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa dla uczestników Biegu Głównego wniesiona do dnia 10 kwietnia wynosi 25,- zł.

Opłata startowa wniesiona od dnia 11 kwietnia do dnia 30 kwietnia wynosi 35,- zł

Opłata startowa wniesiona od 1 do 9 maja wynosi 50,-zł.

Nie będzie możliwości wniesienia opłaty startowej w Biurze Zawodów.

Wpłaty opłaty startowej prosimy dokonywać przelewem na rachunek:

Klub sportowy Biała Biega,21-500 Biała Podlaska ul. Moniuszki 38

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej nr : 52 8025 0007 0051 2848 2000 0010

Tytuł wpłaty: opłata startowa; imię i nazwisko; rok urodzenia,

Decyduje data złożenia dyspozycji przelewu.

Organizator nie zwraca pieniędzy za wniesioną opłatę startową.

Opłata startowa dla uczestników Biegu Na Rolkach i Zawodów Nordic Walking

wynosi 10,-pln.

Członkom Klubu Biegacza BIAŁA BIEGA którzy w dniu zawodów opłacili w terminie do 31 marca 2013 pełną składkę członkowską za rok 2013 przysługuje zniżka w opłacie startowej w wysokości 10,-pln.

Od opłaty startowej zwolnione są:

- osoby niepełnosprawne,

- przewodnicy osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku

- osoby zaproszone przez Dyrektora Biegu
4. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW 1. W Biegu Głównym na 10 km mogą startować na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia osoby które ukończyły 16 lat (tj. urodzeni przed 12.05.1997r.) a w Biegu Na Rolkach osoby które ukończyły 12 lat (tj. urodzeni przed 12.05.2001 r.).W Zawodach Nordic Walking nie obowiązuje limit wiekowy.

 2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy.

 3. Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującym się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów lub posiadanie i przedłożenie, podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisane przez rodzica lub opiekuna .

5.INFORMACJE DODATKOWE
 1. Organizator dopuszcza uczestnictwo w biegu osób niepełnosprawnych, w tym osoby na wózkach inwalidzkich. Osoby niepełnosprawne oraz osoby wspomagające niepełnosprawnych uczestników Biegu zwolnione są z opłaty startowej, podlegając jednocześnie procedurze weryfikacji opisanej w Regulaminie.

 2. Szatnia i przechowalnia odzieży będzie znajdowała się terenie WWFiS Biała Podlaska i będzie przyjmowała do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji). Szatnia i przechowalnia będzie czynna w dniu 12 maja od godz.9:00 do 15.00 .Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

 3. Zawodnicy będą mieć możliwość bezpłatnego korzystania z umywalni, toalet i natrysków znajdujących się na terenie WWFiS Biała Podlaska.

 4. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy.

 5. Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jednocześnie Organizator oświadcza że nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie realizowane elektronicznie za pomocą chipów jednorazowych. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy z chipem elektronicznym. Niewłaściwe zamocowanie numeru startowego może spowodować nie sklasyfikowanie zawodnika.

 7. Dekoracje zawodników oraz losowanie nagród przewidywane jest około 13.00. Uroczyste zakończenie imprezy około godz. 15.00.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

 2. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu Biegu.

 3. Biegiem kieruje Dyrektor Biegu, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach interpretacji regulaminu Biegu.

 4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem Biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

 5. W czasie trwania biegu zawodnicy poruszają się w kolumnie. Kolumna zawodników pilotowana będzie przez policję. Na czas przebiegnięcia zawodników ruch będzie wstrzymany całkowicie.

 6. W czasie trwania Biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.

 7. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

 8. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

 9. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

 10. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

 11. Uczestnicy Biegu Na Rolkach startują obowiązkowo w kaskach, numery startowe przypięte z tyłu, wskazane jest używanie ochraniaczy na kolana, nadgarstki i łokcie.

 12. Zawodnicy Nordic Walking mają poruszać się prawą stroną jezdni.

 13. Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

 14. Komunikat końcowy opublikowany zostanie na oficjalnej stronie internetowej Biegu.

 15. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników bez nadzoru.

 16. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora Biegu oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych Biegu.

 17. Pisemne protesty po wpłaceniu kaucji w wysokości 100zł przyjmuje Biuro Zawodów do godziny 13:00 w dniu odbywania się zawodów. Kaucja zostanie zwrócona po pozytywnym rozpatrzeniu skargi.

 18. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Dyrektor Biegu.

 19. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Zawodów.

 20. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania biegu z ważnych przyczyn .

Dyrektor Biegu
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna