Regulamin Konkursu „Agora zaprasza na Polonię” Postanowienia ogólne Organizatorami konkursu „Agora zaprasza na Polonię”Pobieranie 7.4 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar7.4 Kb.
Regulamin Konkursu „Agora zaprasza na Polonię”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami konkursu „Agora zaprasza na Polonię”, zwanego dalej konkursem, jest CH Agora Bytom oraz Polonia Bytom.

 2. Zasady konkursu określa regulamin.

 3. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby pracujące dla Organizatorów, lub z nimi spokrewnione.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs polega na odpowiedzi w dowolnej formie konkursowej na zagadnienia, które będą publikowane na profilu Agory na Facebooku. Zadania będą pojawiać się cyklicznie przed każdym domowym spotkaniem Polonii Bytom w rundzie wiosennej sezonu 2010/11 Ekstraklasy. Sposób oraz system umieszczania swoich prac zostanie ogłoszony na oficjalnym profilu Agory na Facebooku wraz z rozpoczęciem pierwszego z cyklu konkursów. 1. Prace konkursowe należy nadsyłać w tygodniu poprzedzającym spotkanie domowe Polonii Bytom w sezonie 2010/11 (początek w poniedziałek) do momentu rozpoczęcia spotkania. Wyniki każdego z poszczególnych konkursów zostaną ogłoszone około tygodnia po meczu (kolejny poniedziałek). Warunkiem przystąpienia do rywalizacji jest polubienie profilu Agory na Facebooku (www.facebook.com/AgoraBytom) oraz profilu Polonii Bytom (www.facebook.com/KSPoloniaBytomSA) 1. Spośród wszystkich zgłoszonych prac, spełniających kryteria wyboru (brak treści obraźliwych, godzących w jakikolwiek sposób w dobro osób trzecich i innych niepodlegających ocenie) trzy o największym współczynniku „lubię to” na Facebooku Agory przechodzą każdorazowo do finału, w którym komisja konkursowa wybiera najlepszą pracę. 1. Zwycięzca każdego z konkursów (wybrany przez komisję konkursową) otrzyma voucher na zakupy gadżetów w Fanshopie Polonii Bytom oraz koszulkę Agory z autografami piłkarzy Polonii Bytom. Osoby, które zajmą drugie oraz trzecie miejsce otrzymają koszulkę Agory z autografami piłkarzy Polonii Bytom. Ponadto najlepsza praca spośród wszystkich nadesłanych w trakcie trwania konkursów otrzyma nagrodę specjalną, którą będzie voucher na zakupy w Fanshopie Polonii Bytom (praca zostanie wybrana przez komisję konkursową). 1. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne ze zgodą na jego publikację oraz na publikację nazwiska zwycięzcy i wyróżnionych na profilu Agora Bytom i Polonia Bytom w serwisie społecznościowym Facebook. Przesyłając swoją pracę autor przekazuje prawa autorskie majątkowe do niego na rzecz Organizatorów.

Odbiór nagród:

 1. Zwycięzcy poszczególnych konkursów zostaną poinformowani o wygranej i sposobie odebrania nagrody za pomocą portalu społecznościowego Facebook.

 2. Osoby nagrodzone nie są zobowiązane do płacenia podatku za nagrody.

Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksy Cywilnego.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursowego w trakcie jego trwania.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna