Regulamin Konkursu Ortograficznego „iv dyktando Chełmskie” Organizatorem Konkursu Ortograficznego „iv dyktando Chełmskie”Pobieranie 6.68 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar6.68 Kb.
Regulamin Konkursu Ortograficznego „IV Dyktando Chełmskie”

Organizatorem Konkursu Ortograficznego „IV Dyktando Chełmskie” jest Instytut Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Chełmskie Towarzystwo Naukowe. Patronat nad projektem objęli: J. M. Rektor PWSZ w Chełmie


prof. dr hab. Józef Zając, Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz, Starosta Chełmski Paweł Ciechan, Wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba.
Dyktando adresowane jest do osób powyżej 14 roku życia związanych z Chełmem
i ziemią chełmską. W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, pracownicy naukowi z tego zakresu, a także zwycięzcy poprzednich Dyktand (tj. osoby, które zajęły pierwsze miejsce).
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa. Zgłoszenia udziału można dokonać od 9 lutego do 9 marca 2012 r.:

– wypełniając formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej PWSZ


w Chełmie (http://www.pwsz.chelm.pl) i przesyłając go pocztą elektroniczną na adres: humanistyka@pwsz.chelm.pl

lub


– wypełniając formularz dostępny bezpośrednio w Dziale Obsługi Studenta Instytutu Nauk Humanistycznych PWSZ w Chełmie przy ul. Nowy Świat 3, pok. 102.
O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń – do konkursu zostanie zakwalifikowanych pierwszych 60 osób. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs odbędzie się 16 marca 2012 r. o godz. 10.00 w auli nr 311 w budynku Instytutu Nauk Humanistycznych przy ul. Nowy Świat 3.Nad przebiegiem konkursu będzie czuwało Jury pod przewodnictwem
prof. dr hab. Małgorzaty Karwatowskiej.
Przebieg konkursu.

 • Podczas pisania dyktanda uczestnikom nie wolno porozumiewać się między sobą, korzystać z pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych.

 • Dyktowanego tekstu nie wolno pisać literami drukowanymi.

 • Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak
  i interpunkcyjna.

 • Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych
  i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego
  i napisanie powyżej wersji poprawnej.

 • Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.

 • Tekst dyktanda zostanie opracowany na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod red. Edwarda Polańskiego, Warszawa 2006 (Uczestnicy mogą korzystać zarówno ze słownika wydanego
  w 2006 roku, jak i wydań późniejszych. Można korzystać także ze słownika w wersji elektronicznej – www.so.pwn.pl) .


Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe.

Pobieranie 6.68 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna