Regulamin konkursu pn. „BĄDŹ eko-segreguj odpady” Czas trwania konkursu: od 30 września 2012r do 31maja 2013r. § 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu Ekologicznego pn.„BĄDŹ eko-segreguj odpady”Pobieranie 15.76 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar15.76 Kb.

REGULAMIN KONKURSU

PN. „BĄDŹ EKO-SEGREGUJ ODPADY”

Czas trwania konkursu: od 30 września 2012r. do 31maja 2013r.

§ 1

Postanowienia ogólne


 1. Organizatorem Konkursu Ekologicznego pn.BĄDŹ EKO-SEGREGUJ ODPADY”, zwanego dalej Konkursem jest Spółka „Stare Miasto-Park”, Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, zwana dalej Organizatorem.
 1. Konkurs organizowany jest na terenie Gmin: Tryńcza, Adamówka, Czarna, Zarzecze. Skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Zespołów Szkół, zwanych dalej „Uczestnikami konkursu”.


§ 2

Cele konkursu
Celem konkursu jest :

 • podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zwłaszcza w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

 • propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei selektywnej zbiórki odpadów,

 • poznawanie zasad prawidłowego postępowania z odpadami wytwarzanymi w gospodarstwach domowych,

 • wyrobienie nawyku systematycznej zbiórki i segregacji odpadów,


§ 3

Adresaci konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Zespołów Szkół oraz wszyscy mieszkańcy Gmin:Tryńcza, Adamówka, Czarna, Zarzecze- obsługiwanych przez Spółkę Stare Miasto-Park.

§ 4

Terminy i warunki konkursu


 1. Czas trwania konkursu : od 30 września 2012r. do 31 maja 2013r.

 2. Do konkursu zgłaszają się poszczególne placówki oświatowe wypełniając kartę zgłoszenia, na której deklarują zbiórkę poszczególnych surowców. Placówki przekazują kartę zgłoszenia do Spółki Stare Miasto-Park w terminie do 15 października 2012r. 1. Konkurs polega na wspólnej inicjatywie zbiórki surowców wtórnych przez mieszkańców i uczniów danej miejscowości na rzecz Szkoły. Uczniowie dojeżdżający z innych miejscowości zbierają surowce na rzecz szkoły do której uczęszczają.
 1. Zbiórka surowców odbywać się będzie raz w miesiącu, w dniu zgodnym z „Harmonogramem zbiórki odpadów komunalnych, surowców wtórnych, zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów wielkogabarytowych na rok 2012/2013„ dla Gmin:Tryńcza, Adamówka, Czarna, Zarzecze, a także sprzed szkół po wcześniejszym zgłoszeniu.
 1. Surowce powinny być przygotowane do odbioru w następujący sposób:

 • Makulatura związana w poszczególnych grupach w paczki lub zapakowana w worki,

 • Butelki PET zapakowane w worki,

 • Puszki zapakowane w worki,

 • Opakowania szklane zapakowane w worki

 1. Zebrane surowce wtórne będą ważone i ewidencjonowane na konto każdej ze szkół.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie jego trwania bez podania przyczyny.


§ 5

Zasady przyznawania nagród


 1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
 1. Komisję powołuje Organizator.
 1. Posiedzenie Komisji przewidziane jest na dzień 03.06.2013r, podczas którego na podstawie danych z ewidencji zsumowana zostanie ilość zebranych surowców wtórnych z danej miejscowości , a następnie przeliczona na jednego ucznia szkoły.
 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 05.06.2013r, po którym Dyrekcja każdej Szkoły otrzyma pisemne powiadomienie o wynikach Konkursu.
 1. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w terminie do dwóch tygodni od daty rozstrzygnięcia Konkursu, po uprzednim pisemnym poinformowaniu każdej z placówek.
 1. Dla Szkół, które zbiorą największą ilość surowców wtórnych przewidziane są atrakcyjne nagrody.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna