Regulamin konkursu tradycyjna palma wielkanocna regionu radomskiegoPobieranie 13.19 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar13.19 Kb.
REGULAMIN KONKURSU
Tradycyjna palma wielkanocna

regionu radomskiego
Zasady konkursu:
1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu pt. „Tradycyjna palma wielkanocna regionu radomskiego” jest Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem księdza Biskupa Henryka Tomasika oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.


2. CEL KONKURSU:

a) kultywowanie tradycji własnoręcznego wykonywania palm wielkanocnych,

b) edukacja dzieci na temat zwyczajów związanych z Niedzielą Palmową,

c) zmotywowanie uczestników Konkursu do zdobycia wiedzy na temat materiałów służących


do wykonywania palm wielkanocnych oraz sposobu ich wykonywania,

d) rozwijanie zdolności manualnych dzieci;


3. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

Kategoria I: I – II klasa szkoły podstawowej

Kategoria II: III – IV klasa szkoły podstawowej

Kategoria III: V – VI klasa szkoły podstawowej


4. TERMIN KONKURSU:

a) Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy razem z wypełnioną kartą zgłoszenia w terminie do dnia 14 marca (poniedziałek) 2016 roku na adres:

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu,

ul. Szydłowiecka 30,

26 – 600 Radom;
5. PRZEDMIOT KONKURSU:

a) Przedmiotem Konkursu są własnoręcznie wykonane palmy wielkanocne.

Palma powinna być samodzielnym dziełem dziecka. Dopuszcza się ewentualną pomoc rodzica bądź opiekuna plastycznego w trakcie wykonywania trudniejszych elementów palmy, szczególnie w przypadku uczniów z klas I i II.
6. WARUNKI UCZESTNICTWA:

a) Każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jedną palmę wielkanocną.

b) Palma powinna uwzględniać tradycyjne materiały służące do jej wykonywania oraz zwyczajowe techniki zdobnicze.
Zgodnie z tradycją, najważniejsze było, aby palma wielkanocna miała w sobie coś zielonego. Roślinami, które najczęściej składały się na palmę były: gałązki wierzbowe, tzw. bazie (koniecznie!), wiecznie zielone borówki, barwinek, gałązki sosnowe, trzcina, kwiaty polne, gałązki porzeczki lub maliny. Nierzadko rękojeść palmy owijano spiralnie paskiem karbowanej, ponacinanej z jednej strony bibuły. Nad nią można było zamocować kilka bibułkowych kwiatków. Najczęściej używana do tego celu bibuła była biała bądź w innym jasnym kolorze.
Do palmy przywiązywano wstążeczkę bądź tasiemkę. Długość palmy w regionie radomskim wahała się od pół do jednego metra.

c) Długość palm wielkanocnych nie powinna przekraczać jednego metra. Dłuższe palmy nie będą podlegały ocenie!

d) Każda praca powinna mieć przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą imię
i nazwisko autora, klasę, do której uczęszcza oraz nazwę szkoły.

e) W Konkursie wyklucza się uczestnictwo dzieci pracowników Organizatora.


7. KRYTERIA OCENY:

a) Oceny palm wielkanocnych dokona Komisja Konkursowa. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator.

b) W Konkursie ocenie podlegać będą palmy wielkanocne według następujących kryteriów:

- zastosowanie tradycyjnych materiałów służących do wykonywania palm wielkanocnych


w regionie radomskim oraz zwyczajowych technik zdobniczych (w skali 1-10 punktów),

- staranność wykonania i ogólne wrażenie estetyczne (w skali 1-5 punktów);

Maksymalnie można uzyskać 15 punktów.
8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:

a) Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas Uroczystości Niedzieli Palmowej 20 marca 2016 roku w Muzeum Wsi Radomskiej.

b) Palmy wielkanocne, które wezmą udział w Konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w zabytkowej Kaplicy z Rdzuchowa na terenie Muzeum Wsi Radomskiej.

c) Dla laureatów Konkursu w trzech kategoriach wiekowych przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a) Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) zgodnie z celami statutowymi Organizatora i publikację fotografii bez prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do Konkursu prac.

b) Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora..

c) Powyższy regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej:www.muzeum-radom.pl

d) Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu są dostępne pod numerem tel.: (048) 332 92 81 wew. 40). Osoba do kontaktu: Aleksandra Żytnicka.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna