Regulamin konkursuPobieranie 107.4 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar107.4 Kb.
PUBLICZNE GIMNAZJUM

W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM

Pod gwiazdą

wieszcza Adama

REGULAMIN KONKURSU


Opracowały:

Barbara Serzysko

Marzena GawryśMIASTKÓW KOŚCIELNY 2005

Konkurs „Pod gwiazdą wieszcza Adama” został opracowany i przeprowadzony w Publicznym Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym w związku ze 150 rocznicą śmierci Adama Mickiewicza przypadającą na dzień 26 listopada 2005 roku.CELE KONKURSU


 • pogłębianie wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza;

 • rozwijanie zainteresowań literackich i zamiłowania uczniów do poezji;

 • zachęcanie do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej, propagowanie czytelnictwa;

 • kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania informacji z różnych źródeł;

 • upamiętnienie 150. rocznicy śmierci wieszcza narodowego.


REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum, uczestnictwo w nim jest dobrowolne.
2. Zadania konkursowe obejmują wiedzę na temat życia i twórczości Adama Mickiewicza.
3. Konkurs przebiega w trzech etapach:


 • I etap odbywa się w lokalu biblioteki szkolnej w ciągu jednego tygodnia; polega na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na pytanie wyznaczone na każdy dzień tygodnia, z wykorzystaniem źródeł informacji znajdujących się w bibliotece;
 • II etap: uczniowie otrzymują zestaw pytań dotyczący twórczości poety, a następnie szukają odpowiedzi samodzielnie we wszystkich dostępnych źródłach; rozwiązania składają na piśmie u organizatorów konkursu w ciągu dwóch tygodni;
 • III etap: pisemny test z wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza pisany w obecności komisji konkursowej.


4. Warunkiem zakwalifikowania ucznia do kolejnego etapu konkursu jest zdobycie przez niego co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania w zakończonym etapie.
5. Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który zdobędzie największą liczbę punktów, licząc łącznie wyniki ze wszystkich trzech etapów.
6. Dla uczestników konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz oceny celujące z języka polskiego.
7. Uczestnicy mogą korzystać z publikacji dotyczących życia i twórczości Adama Mickiewicza udostępnionych w bibliotece szkolnej.
8. Konkurs rozpoczyna się 5 października 2005r., jego rozstrzygnięcie nastąpi 30 listopada 2005r. w czasie szkolnych obchodów Dnia Mickiewiczowskiego.
9. Dodatkowych informacji można zasięgnąć w bibliotece szkolnej lub u nauczycieli języka polskiego.

I ETAP KONKURSU
Zadania do rozwiązania
1. W jakim mieście i na jakim stanowisku poeta podjął swoją pierwszą pracę?
2. Spośród podanych utworów wymień te, które powstały w okresie wileńsko – kowieńskim twórczości Mickiewicza:

Dziady cz.II, Pan Tadeusz, Sonety krymskie, Liryki lozańskie,

Grażyna, Ballady i romanse, Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego.
3. Podaj tytuł cyklu utworów związanych z wycieczką poety na Krym.
4. Podaj dokładną datę i miejsce oraz przyczynę śmierci Mickiewicza.
5. Podaj rok i okoliczności aresztowania poety oraz odpowiedz, jaki wyrok zapadł w stosunku do Mickiewicza.
6. Podaj tytuł pisma publicystycznego, którego redaktorem był A. Mickiewicz.

II ETAP KONKURSUZadania do rozwiązania
1. Podaj morały utworów A. Mickiewicza: „Przyjaciele”, „Lis i kozieł”, „Pies i wilk”.

2. Dlaczego starszy zbójca z ballady „Powrót taty” wypuścił na wolność ojca z dziećmi?

3. Jak nazywała się uroczystość ludowa ku czci zmarłych, z czasem zastąpiona Zaduszkami, którą Mickiewicz opisał w jednym ze swych dramatów (kiedy ta uroczystość się odbywała, na jakich terenach ją obchodzono, jakie ofiary składano zmarłym)?

4. Wymień duchy, które pojawiły się podczas obrzędu ku czci zmarłych opisanego przez poetę. Jakie były ich przewinienia i jakie przestrogi pozostawiły?

5. Podaj pełny tytuł „Pana Tadeusza”. Z jakimi wydarzeniami historycznymi jest on związany?

6. Jaką nazwę nosi początkowy, a jaką końcowy fragment „Pana Tadeusza”?

7. Gdzie i kiedy ukazało się pierwsze wydanie „Pana Tadeusza”?

8. Na czyją cześć Tadeusz Soplica nosił swoje imię?

9. Dlaczego Jacek Soplica został zakonnikiem i w jakim zakonie służył jako ksiądz Robak?

10. Wymień dwie postacie historyczne występujące w „Panu Tadeuszu”.

11. Co było przedmiotem sporu między hrabią a Soplicą?

12. Kto zagrał koncert na cymbałach i jaka pieśń go zakończyła?

13. Jak nazywała się matka, a jak opiekunka Zosi?

14. Do jakich gatunków literackich zaliczamy utwory: „Pan Tadeusz”, „Stepy Akermańskie”, „Oda do młodości”, „”Świtezianka”, „Przyjaciele”, „Dziady”?

15. Z jakich utworów Mickiewicza pochodzą następujące cytaty:

Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,Co to będzie, co to będzie.”
I znowu sobie powtarzam pytanie:

Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?”

„Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy


I w Ostrej świecisz Bramie…”
Na głowie kwietny ma wianek

W ręku zielony badylek,

A przed nią bieży baranek,

A nad nią lata motylek.”
Powiedział mi przysłowie niedźwiedzie,

Że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.”
Młodości! Ty nad poziomy wylatuj.”
Zbrodnia to niesłychana

Pani zabiła pana..”

„Jedzą, piją , lulki palą


Tańce, hulanki, swawola.”
O gdybym kiedy dożył tej pociechy,

Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy.”
Kto nie doznał goryczy ni razu,

Ten nie dozna słodyczy w niebie.”
16. Nazwij środki poetyckie w poniższych cytatach z utworów A. Mickiewicza.
Słońce […] całe zaczerwienione jak zdrowe oblicze gospodarza.”
Tu kapusta […] siedzi i zda się dumać o losach jarzyny.”
gęste, poszarpane obłoki”
Słońce wschodzi, krwawo się czerwieni”
Znowu deszcz ciszej szumi”
wcisnął się po cichu jak wilk do obory”
że słońce wstało […] lecz idzie nieśmiało i po drodze drzemie”
wiatry wyją, tarzają się, ryją, rwą skiby”
chmura jesienna pełznie jak żółw”
Słońce […] wtem zapadło do głębi i zgasło”

III ETAP KONKURSU
TEST DLA UCZNIA

POD GWIAZDĄ WIESZCZA ADAMA”


KONKURS

WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI ADAMA MICKIEWICZA
Imię i nazwisko uczestnika ....................................................................................

Klasa...............................


Zaznacz poprawną odpowiedź lub wpisz ją w wyznaczonym miejscu.

POWODZENIA! 1. Adam Mickiewicz urodził się:
  1. 21 grudnia 1798r.

  2. 24 grudnia 1799r.

  3. 24 grudnia 1798r.
 1. Poeta przyszedł na świat:
  1. w Wilnie

  2. w Zaosiu

  3. w Nowogródku
 1. W Wilnie ukończył studia:
  1. filozoficzne

  2. prawnicze

  3. filologiczno – historyczne
 1. Mickiewicz musiał odpracować stypendium otrzymywane na studiach pracując w charakterze:
  1. urzędnika

  2. nauczyciela

  3. pisarza

 1. Kobieta, która była obiektem nieszczęśliwej miłości Mickiewicza, to:
  1. Maryla Wereszczakówna

  2. Maria Rodziewiczówna

  3. Maryla Puttkamerówna
 1. Mickiewicz zmarł w:
  1. Nowogródku

  2. Wilnie

  3. Konstantynopolu (Istambule)
 1. Po kilku miesiącach od śmierci poety jego zwłoki przeniesiono do:
  1. Londynu

  2. Paryża

  3. Rzymu
 1. Zwłoki Mickiewicza obecnie są złożone:
  1. w miejscu urodzenia poety

  2. w Warszawie

  3. w Krakowie na Wawelu
 1. 150 rocznica śmierci Mickiewicza przypada:
  1. 24 grudnia

  2. 26 listopada

  3. 23 listopada
 1. Utwór poety uznawany za manifest ideowy tajnych stowarzyszeń, których współzałożycielem był Mickiewicz, to:
  1. „Oda do młodości”

  2. „Oda do miłości”

  3. „Oda do radości”
 1. Jaki tytuł ma cykl utworów napisanych przez poetę w czasie słynnej wycieczki na Krym?

....................................................................................................................

 1. Wiersz związany z powstaniem listopadowym 1831r. to:
  1. „Śmierć pułkownika”

  2. „Reduta Ordona”

  3. obie odpowiedzi są poprawne
 1. Zaznacz utwory, których nie napisał Adam Mickiewicz:
  1. „Do matki Polki”

  2. „Grażyna”

  3. „Balladyna”

  4. „Testament mój”

  5. „Opowieść wigilijna”

  6. „Lilie”

  7. „Świtezianka”
 1. Uzupełnij tekst:

„Pan Tadeusz” to ........................... narodowa, która została wydana w roku ............................... Mickiewicz napisał ten utwór na emigracji, dlatego opublikowano go w ...................................(podaj miasto). Dzieło podzielone jest na 12 części zwanych ................................. Początkowy fragment utworu to .........................................., a końcowy - .............................. Akcja dzieje się w roku ..................... i ..................... na Litwie. Tytułowym bohaterem utworu jest młodzieniec Tadeusz noszący nazwisko ..................... Zakochał się on w pannie o imieniu…..…………............., jej opiekunką była .............................. W „Panu Tadeuszu” Mickiewicz ukazał również przemianę Jacka Soplicy, który wstąpił do zakonu .......................................... i przyjął imię.............................................. Jedną z ciekawszych postaci utworu jest Żyd nazywany .................................., potrafił grać na ..................................... , a swoje umiejętności udowodnił dając na weselu Zosi i Tadeusza „koncert nad koncertami”.
 1. Podane tytuły utworów dopasuj do cytatów z dzieł Mickiewicza:


„Dziady cz. II”, „Niepewność”, „Pan Tadeusz”, „Przyjaciele”, „Oda do młodości”, „ Lilie”, „Pani Twardowska”
Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,

Co to będzie, co to będzie.”- ..............................................
I znowu sobie powtarzam pytanie:

Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?” - .................................................

„Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy


I w Ostrej świecisz Bramie…”- ............................................
Na głowie kwietny ma wianek

W ręku zielony badylek,

A przed nią bieży baranek,

A nad nią lata motylek.”- ................................................................
Powiedział mi przysłowie niedźwiedzie,

Że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.”..................................
Młodości! Ty nad poziomy wylatuj.”- .................................................
Zbrodnia to niesłychana

Pani zabiła pana..” - .......................................................

„Jedzą, piją , lulki palą


Tańce, hulanki, swawola.” - .............................................................
O gdybym kiedy dożył tej pociechy,

Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy.”- ..............................................
Kto nie doznał goryczy ni razu,

Ten nie dozna słodyczy w niebie.”- .........................................................


 1. Napisz, z jakich utworów Mickiewicza pochodzą następujący bohaterowie:
  1. Leszek i Mieszek - ...........................................

  2. Józio i Rózia - ..................................................

  3. Klucznik Gerwazy - .........................................

  4. Guślarz - ...........................................................

  5. Konrad Wallenrod - ..........................................
 1. Epoka, w której tworzył Mickiewicz, to:
  1. renesans

  2. romantyzm

  3. oświecenie


 1. Czy słusznie Adam Mickiewicz nazywany jest wieszczem narodowym? Uzasadnij krótko swoją odpowiedź.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 1. Zacytuj swój ulubiony fragment wybranego utworu Adama Mickiewicza (co najmniej cztery wersy); podaj jego tytuł.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 1. W listopadzie w naszej szkole odbędzie się Dzień Mickiewiczowski. Zredaguj zaproszenie dla rodziców na zorganizowany z tej okazji wieczorek poetycki poświęcony twórczości Mickiewicza.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
KARTY ODPOWIEDZI I PUNKTACJA
I ETAPNr pytania


Poprawna odpowiedź


Liczba punktów

1.

Był nauczycielem w szkole powiatowej w Kownie.

2 punkty

2.Dziady cz. II, Ballady i romanse, Grażyna

3 punkty

3.Sonety krymskie

1 punkt

4.

26 listopada 1855r, Konstantynopol (Istambuł); poeta zmarł na cholerę3 punkty

5.

Poeta został aresztowany w 1823 roku po wykryciu przez władze carskie tajnych młodzieżowych organizacji filomackich, w których Mickiewicz był aktywnym działaczem; sąd carski skazał go na zesłanie w głąb Rosji.
5 punktów


6.

„Trybuna Ludów”

1 punkt

SUMA:


15 punktów


II ETAPNr pytania

Poprawna odpowiedź


(w pytaniach 1 – 4 uznaje się odpowiedzi synonimiczne podane własnymi słowami)


Liczba punktów

1.

„Przyjaciele”: „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.”

„Lis i kozieł”: nie ufaj obcym, nieznajomym

„Pies i wilk”: „Lepszy w wolności kęsek lada jaki, niźli

w niewoli przysmaki”
0 - 3

2.

Ponieważ wzruszyła go modlitwa dzieci.


0 - 1

3.

Dziady, odbywały się w listopadzie na terenach Litwy, Prus

i Kurlandii; ludzie składali zmarłym w ofierze jadło i napoje.

0 - 3

4.

Dzieci Józio i Rózia – nigdy w życiu nie zaznały pracy ani cierpienia; przestroga: „ Kto nie doznał goryczy ni razu,

Ten nie dozna słodyczy w niebie.”
Widmo złego pana – za życia był okrutny i bezlitosny dla innych ludzi, przez niego niewinni cierpieli i umierali (skazał na śmierć matkę z dzieckiem, kazał skatować chłopca za zerwanie jabłka z ogrodu;

przestroga: „Bo kto nie był ni razu człowiekiem,

Temu człowiek nic nie pomoże.”
Dziewczyna Zosia – za życia bawiła się uczuciami zalotników, nie znała nigdy troski ani prawdziwego szczęścia;

Przestroga: „Kto nie dotknął ziemi ni razu,

Ten nigdy nie może być w niebie.”

0 – 9


(po 3 punkty za omówienie każdego ducha)

5.

„Pan Tadeusz

czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem”

Tytuł wiąże się z kampanią wojskową Napoleona Bonaparte

i przemarszem jego wojsk przed atakiem na Rosję.0 – 4


(po 2 punkty za każdą część odpowiedzi)

6.

początkowy – inwokacja; końcowy – epilog

0 -2

7.

Paryż, 1834r.
0 - 2

8.

na cześć Tadeusza Kościuszki0 - 1

9.

Ponieważ został oskarżony o zdradę narodu i zmowę z Moskalami po zabójstwie Stolnika; został zakonnikiem w zakonie bernardynów.0 - 2

10.

np.: Henryk Dąbrowski, gen. Kniaziewicz, Małachowski, Giedrojć, Grabowski0 -2

11.

stary zamek Horeszków (jego ruiny)
0 - 1

12.

Żyd Jankiel; zakończyła go pieśń „Mazurek Dąbrowskiego” (dzisiejszy hymn Polski).0 - 2

13.

Matką Zosi była Ewa (córka Stolnika), opiekunką – Telimena.0 - 2

14.

„Pan Tadeusz” – epopeja (epopeja narodowa), „Stepy Akermańskie” - sonet, „Oda do młodości” - oda, „Świtezianka” - ballada, „Przyjaciele” - bajka, „Dziady” – dramat.0 - 6

15.

„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie…” –„Dziady cz. II”


„I znowu sobie powtarzam pytanie…” – „Niepewność”
„Panno Święta, co jasnej bronisz …” – „Pan Tadeusz”
„Na głowie kwietny ma wianek…” – „Dziady cz.II”
„Powiedział mi przysłowie niedźwiedzie…” – „Przyjaciele”
„Młodości! Ty nad poziomy wylatuj.” – „Oda do młodości”
„Zbrodnia to niesłychana…” – „ Lilie”

„Jedzą, piją , lulki palą…” – „Pani Twardowska”


„O gdybym kiedy dożył tej pociechy…” – „Pan Tadeusz”

„Kto nie doznał goryczy ni razu…” – „Dziady cz. II”

0 - 10

16.

Słońce […] całe zaczerwienione jak zdrowe oblicze gospodarza.” - porównanie


Tu kapusta […] siedzi i zda się dumać o losach jarzyny.” – uosobienie (antropomorfizacja)
gęste, poszarpane obłoki” - epitet
Słońce wschodzi, krwawo się czerwieni” – metafora (przenośnia)
Znowu deszcz ciszej szumi” - dźwiękonaśladownictwo
wcisnął się po cichu jak wilk do obory” - porównanie
że słońce wstało […] lecz idzie nieśmiało i po drodze drzemie” – ożywienie (animizacja)
wiatry wyją, tarzają się, ryją, rwą skiby” - dźwiękonaśladownictwo
chmura jesienna pełznie jak żółw” - porównanie
Słońce […] wtem zapadło do głębi i zgasło” – metafora (przenośnia)

0 -10SUMA:


60 punktówIII ETAPNr pytania

Poprawna odpowiedź


(w pytaniach 1 – 4 uznaje się odpowiedzi synonimiczne podane własnymi słowami)


Liczba punktów

1.

c


1

2.

b


1

3.

c


1

4.

b


1

5.

a


1

6.

c


1

7.

b


1

8.

c


1

9.

b


1

10.

a


1

11.

„Sonety krymskie”


1

12.

c


1

13.

c, d, e


0-3

14.

Kolejno należy wpisać następujące wyrazy lub liczby:


epopeja, 1834, Paryżu, księgami, inwokacja, epilog, 1811, 1812, Soplica, Zosia, Telimena, bernardynów, ks. robak, Jankielem, cymbałach.


0-15

15.

Cytaty pochodzą kolejno z następujących utworów:Dziady cz. II, Niepewność, Pan Tadeusz, Dziady cz. II, Przyjaciele, Oda do młodości, Lilie, Pani Twardowska, Pan Tadeusz, Dziady cz. II.

0-10

16.

  1. Przyjaciele

  2. Dziady cz. II

  3. Pan Tadeusz

  4. Dziady cz. II

  5. Konrad Wallenrod0-5


17.

b

1

18.

Uznaje się każdy logiczny argument.

0-4

19.

Uznaje się każdy poprawnie i dokładnie zapisany co najmniej czterowersowy cytat pochodzący z utworu Mickiewicza.


4 punkty za cytat

1 punkt za podanie tytułu utworu

20.

Zaproszenie musi zawierać:

- nazwę imprezy (wieczorek poetycki)

- miejsce oraz datę i godzinę rozpoczęcia imprezy

- informację o zapraszanych osobach

-podpis osoby (osób) zapraszających

-musi być poprawne językowo (dopuszczalny 1bł. ortograficzny, 1 interpunkcyjny, 1 stylistyczny)0-5


(po jednym punkcie za każdy

wymagany


element zaproszenia)
SUMA:


60 punktów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w całym konkursie wynosi 135.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna