Regulamin konkursuPobieranie 43.5 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar43.5 Kb.XXVI Międzynarodowy Przegląd

WSZYSCY ŚPIEWAMY

NA ROCKOWO

Ostrów Wielkopolski – 12-14 kwietnia 2013


REGULAMIN KONKURSU

XXVI Międzynarodowy Przegląd Wszyscy Śpiewamy Na Rockowo jest konkursem otwartym, w którym mogą brać udział zespoły grające muzykę rockową, blues-rockową i jazz-rockową, które zastosują się do postanowień niniejszego regulaminu.


W tegorocznym programie przeglądu oprócz przesłuchań finałowych zakwalifikowanych zespołów muzycznych, odbędą się koncerty laureatów, warsztaty gitarowe oraz przygotowania i realizacji nagrań, koncerty The Sound Code, Trzynasta w Samo Południe i G.Wolf oraz gwiazdy przeglądu zespołu Acid Drinkers. Zapraszamy również na Koncert na dużym ekranie i wystawę gitar firmy Fender oraz jam session.

1 ORGANIZATOR

Ostrowskie Centrum Kultury

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wolności 2

Tel./ faks 62 736 40 60 w.60www.centrum-ostrow.pl, imprezy@osw.pl
2 CZAS I MIEJSCE

12, 13, 14 kwietnia 2013 roku – Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2


3 CEL

Celem konkursu jest:

- prezentacja umiejętności warsztatowych i artystycznych młodych muzyków rockowych,

- konfrontacja różnorodnych postaw twórczych.

- inspirowanie do poszukiwań artystycznych,

- wspieranie i weryfikacja młodych talentów,

- umożliwienie młodym muzykom sprawdzenia swoich możliwości muzycznych i wokalnych na dużej scenie przed liczną publicznością,

- wymiana doświadczeń i poglądów na temat aktualnych trendów na scenie muzycznej w Polsce i w Niemczech


4 WARUNKI UCZESTNICTWA

Zgłaszający zobowiązani są do nadesłania na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2013 roku:

a/ wypełnionej czytelnie Karty Zgłoszenia,

b/ CD z nagranym 20 minutowym repertuarem własnym /dopuszcza się 2 covery/

c/ dowód wpłaty na konto Organizatora wpisowego w wysokości 25 zł od każdego członka zespołu.
Bank BOŚ o/Ostrów Wlkp., 05 1540 1173 2001 4002 0989 0001 - z dopiskiem „Konkurs

Wpłata może być również dokonana gotówką w kasie Ostrowskiego Centrum Kultury.


5 JURY

Jury w składzie:

Lech Bekulard, Jerzy Hippmann, Roman Lechowicz, Jarosław Wardawy, Andrzej Dąbrowski i Michał Pocheć (Trzynasta w Samo Południe)

- dokona oceny nadesłanego materiału muzycznego na CD

- zakwalifikuje zespoły do finału Konkursu

- przyzna nagrody i wyróżnienia finałowe. Decyzja jury jest ostateczna.

Przegląd jest dwuetapowy
ETAP I

Praca jury - do dnia 29 marca 2013 roku ocena i kwalifikacja do finału na podstawie nadesłanego materiału muzycznego.

Do finału zakwalifikowanych zostanie do 10 zespołów.

Informacje o wynikach pracy jury można uzyskać pod nr tel. 62 736-40-60 od dnia 2 kwietnia 2013.


ETAP II

Przesłuchania finałowe konkursu

- przesłuchania wszystkich zakwalifikowanych zespołów odbędą się w sobotę 13 kwietnia 2013 na Scenie w Ostrowskim Centrum Kultury, ul. Wolności 2 w godzinach 10.00 do 17.00

- zespoły zakwalifikowane do finału mają do dyspozycji 30 minut na scenie (w tym czas na rozstawienie sprzętu) w celu prezentacji swojego własnego programu muzycznego

- kolejność finałowych prezentacji na scenie zostanie ustalona w drodze losowania

Ogłoszenie werdyktu jury nastąpi po zakończeniu przesłuchań w sobotę 13 kwietnia 2013 o godz. 18.30


Koncert Laureatów odbędzie się 14 kwietnia 2013 o godz. 18.00
7 ORGANIZATOR ZAPEWNIA PODCZAS PRZESŁUCHAŃ FINAŁOWYCH:

- przesłuchania zakwalifikowanych zespołów przez jury w obecności publiczności

- backline (2 wzmacniacze gitarowe, wzmacniacz basowy, zestaw perkusyjny /bez werbla, stopy i talerzy/.

- obsługę techniczną (światło, dźwięk)

- bezpłatny wstęp dla finalistów na koncerty Laureatów i zaproszonej Gwiazdy w dniu 14 kwietnia 2013.
8 NAGRODY

Jury Konkursu przyzna najlepszym zespołom nagrody

I Nagroda – 1000,00 zł i trzydniowa sesja nagraniowa w Play Studio w Ostrzeszowie

II Nagroda – 700,00 zł

III Nagroda – 500,00 zł
Nagroda specjalna – zaproszenie trzech zespołów na najbliższą edycję WetWater Festival w Moryniu.

Nagroda specjalna – zaproszenie do audycji Made In Poland w kaliskim Radiu Centrum oraz do programu telewizyjnego Strefa Muzyki emitowanego na ogólnopolskiej platformie telewizji kablowej MultiMedia na kanale aMazing (terminy do uzgodnienia z red. Andrzejem Dąbrowskim).

Nagroda specjalna – promocja zespołu przez Agencję Artystyczno-Promocyjną HPG Promotion Group.
Nagroda Publiczności – publiczność dokona wyboru najlepszego zespołu w głosowaniu na Specjalnych kuponach po zakończonych przesłuchaniach.
Uroczyste odczytanie werdyktu Jury i werdyktu publiczności oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2013 o godz.19.00

Laureat I Nagrody Przeglądu i Laureat Nagrody Publiczności wystąpią z krótkim koncertem na scenie Ostrowskiego Centrum Kultury w dniu 14 kwietnia o godz.18.00 przed koncertem Acid Drinkers.


9 WAŻNE TERMINY i Program

Do 22 marca - nadsyłanie zgłoszeń

Do 29 marca - praca jury

Od 5 kwietnia - informacja o wynikach prac jury

12 kwietnia – projekcja Koncertu na dużym ekranie, koncert The Sound Code, jam session

13 kwietnia – przesłuchania konkursowe

13 kwietnia – warsztaty gitarowe oraz przygotowania i realizacji nagrań

13 kwietnia – ogłoszenie wyników

14 kwietnia – warsztaty gitarowe oraz przygotowania i realizacji nagrań

15 kwietnia - koncert Laureatów Przeglądu i koncert zespołu Acid Drinkers

Informacja szczegółowa o wszystkich imprezach Przeglądu w załączonym Programie Przeglądu.
10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a/ Uczestnicy zgłaszający swój udział w Konkursie wyrażają zgodę na powierzenie Organizatorowi prawa do nieodpłatnej rejestracji i transmisji oraz wykorzystania ich utworów w celu publikacji w mediach, co potwierdzają własnoręcznym podpisem każdego z członków zespołu.

b/ Wszyscy uczestnicy przyjeżdżają i przebywają na własny koszt.

c/ Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do Finału Konkursu otrzymują bezpłatne wejściówki na koncert Laureatów, koncerty i imprezy towarzyszące przeglądowi oraz koncert zespołu Acid Drinkers.


UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy do 22 marca 2013.


KARTA ZGŁOSZENA

Konkurs i warsztaty

XXVI Międzynarodowy Przegląd WSZYSCY ŚPIEWAMY NA ROCKOWO

12-14 kwietnia 2013 - Ostrów Wielkopolski

KARTA ZGŁOSZENIA NR................/wypełnia organizator/

Imię i Nazwisko lidera zespołu …………………………………………………………………….....................
Nazwa zespołu: ……………………………………………………………………....................

Dokładny adres: ……………………………………………………………………....................

Adres email: ………………………………………………………………………………………

Telefon: ……………………………………………………………………..................................

Imiona i nazwiska wszystkich pozostałych członków zespołu: Proszę dopisać słowo „warsztat” przy osobach zainteresowanych udziałem w warsztatach gitarowych .

………………………………………………………………………………………………………………

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................


UWAGA!!!

Prosimy o podanie wszystkich członków zespołu. Zostaną przygotowane identyfikatory imienne tylko dla osób wpisanych na KARTĘ ZGŁOSZENIA.


Krótka historia i osiągnięcia zespołu:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................


Zgłaszam na Konkurs nagrania na CD

Tytuły utworów:

l/......................................................................................................................................................

2/ ......................................................................................................................................................

3/ ......................................................................................................................................................

4/ ......................................................................................................................................................

5/ ......................................................................................................................................................

Wyrażamy zgodę na powierzenie Organizatorowi prawa do nieodpłatnej rejestracji i transmisji oraz wykorzystania utworów w celu publikacji w mediach, co potwierdzamy własnoręcznym podpisem każdego z członków zespołu.
--------------------------------------------

Miejsce, data

podpisy członków zespołu wg kolejności zgłoszenia


1…………………………………………………….
2………………………………………………………
3………………………………………………………
4…………………………………………………….
5……………………………………………………..
6…………………………………………………….

PROGRAM Przeglądu

12-14 kwietnia 2013


PIĄTEK, 12 kwietnia 2013 – Ostrowskie Centrum Kultury

19.00 – koncert na dużym ekranie

21.00 – koncert The Sound Code

22.30 – jam session


SOBOTA, 13 kwietnia 2013 - Ostrowskie Centrum Kultury

9.00-9.45 – rejestracja zespołów konkursowych

10.00 – losowanie kolejności występu

11.00 – warsztaty cz.1

10.30-13.00 – przesłuchania 1 tura

14.00 – warsztaty cz. 2

14.00-17.00 – przesłuchania 2 tura

18.00 – koncert Laureata I Nagrody XXV WŚNR 2012 – Trzynasta w Samo Południe

19.00 – ogłoszenie werdyktu jury

20.00 – koncert G.Wolf


NIEDZIELA, 14 kwietnia 2013 -Ostrowskie Centrum Kultury

11.00 – warsztaty cz. 318.00 – koncert Laureatów I Nagrody oraz Nagrody Publiczności XXVI Międzynarodowego Przeglądu Wszyscy Śpiewamy Na Rockowo 2013

20.00 – koncert Gwiazdy – Acid Drinkers
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna