Regulamin nagrody mediów niptel §1Pobieranie 29.28 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar29.28 Kb.
REGULAMIN NAGRODY MEDIÓW NIPTEL
§1

Nagrodę mogą otrzymać: osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Kandydatem, działająca na terenie Polski, która w ostatnim roku wniosła największy wkład w rozwój rynku audiowizualnego.§2

Organizatorem Nagrody jest Profilm Agencja Filmowa.§3

Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę przy ocenianiu "Kandydatów" będą: profesjonalizm, obiektywizm, rzetelność informacyjna, wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych, nowych technologii, zorganizowanie wydarzenia artystycznego (koncertu, sympozjum, festiwalu, specjalnej transmisji), wyprodukowanie programu telewizyjnego, radiowego o szczególnej doniosłości, wyprodukowanie płyty lub kasety, która w sposób istotny zafunkcjonowała w kulturze.§4

Wybór laureata Nagrody odbywa się w trzech etapach:Etap I:

1.Kandydatów do Nagrody NIPTEL, spełniających kryteria określone w niniejszym regulaminie, zgłaszają osoby, reprezentujące instytucje i firmy związane z rynkiem mediów w Polsce (Akademia lista w załączeniu). Wyboru członków Akademii dokonuje organizator.

2. Instytucje i firmy samodzielnie wybierają osoby reprezentujące te firmy w Akademii.

3. Każda instytucja i firma będąca członkiem Akademii może zgłosić nie więcej niż trzech "Kandydatów" do Nagrody.

4. Listę Kandydatów do Nagrody członkowie Akademii dostarczają organizatorowi w formie pisemnej pocztą internetową, faxem lub pocztą zwykłą na załączonym do regulaminu formularzu lub pocztą internetową na formularzu zamieszczonym na stronie www.niptel.pl. Ostateczny termin dostarczenia zgłoszeń wskazany jest na formularzu.

Etap II:

1. Wszyscy zgłoszeni zgodnie z regulaminem „Kandydaci” zostaną wpisani na listę i przedstawieni w celu nominowania do Nagrody Stowarzyszeniom i Organizacjom związanym ze środowiskiem medialnym (Stowarzyszenia- lista w załączeniu).

2. Po zapoznaniu się z listą „Kandydatów” każda z Organizacji dokonuje wyboru trzech „Kandydatów”.

3. Organizacje dokonują nominacji w formie pisemnej na specjalnym formularzu przesłanym pocztą internetową, faxem lub pocztą zwykłą na załączonym do regulaminu formularzu na adres organizatora, w terminie wskazanym na formularzu.

4. Listę nominowanych do Nagrody tworzyć będą ci „Kandydaci”, którzy w głosowaniu wszystkich organizacji uzyskali największą liczbę głosów.

Etap III:

1. Nominowani „Kandydaci” będą podlegali głosowaniu Kapituły w skład której wchodzą laureaci Nagrody z lat poprzednich oraz przedstawiciel Fundatora oraz organizatora Nagrody.

2. Listę Kandydatów nominowanych do Nagrody organizator dostarczy każdemu z członków Kapituły.

3. Każdy z członków Kapituły dokona wyboru jednego laureata, który jego zdaniem powinien otrzymać Nagrodę. Swój typ wraz z uzasadnieniem każdy z członków prześle w formie pisemnej pocztą internetową, faxem lub pocztą zwykłą na załączonym do regulaminu formularzu na adres organizatora w terminie wskazanym na formularzu. Otrzymane nominacje organizator prześle do biura notarialnego w celu przeliczenia głosów.

4. Zdobywcą Nagrody w danym roku zostanie ten, kto otrzyma największą liczbę głosów.

5. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.

6. Przewodniczącym Kapituły jest przedstawiciel Fundatora Nagrody.

7. Wybór laureata zostanie potwierdzony odrębnym protokołem podpisanym przez Przewodniczącego Kapituły i Organizatora. Głosy poszczególnych członków Kapituły stanowią załącznik do protokołu.


§5

Na Nagrodę NIPTEL składają się: statuetka, dyplom podpisany przez: Przedstawiciela Fundatora Nagrody oraz przez Przedstawiciela Organizatora Nagrody§6

Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez powołany przez strony sąd polubowny.AKADEMIA NAGRODY MEDIÓW NIPTEL 2009


POMYSŁODAWCA NAGRODY - Tomasz Nabakowski


1. ADZ FILM

2. AGORA

3. AKSON STUDIO

4. ALE KINO

5. AMS SA

6. APPLE FILM PRODUCTION

7. ASTRA MARKETING POLSKA

8. ATM GRUPA

9. AXEL SPRINGER

10. BERTELSMANN MEDIA

11. BESTA - FILM

12. BRIEF

13. CIEMNA MAGAZYN

14. CITY MAGAZINE

15. CANAL + CYFROWY

16. DEKADA LITERACKA

17. DIALOG

18. DZIENNIK BAŁTYCKI

19. EDIPRESSE POLSKA

20. EUROSPORT POLSKA.

21. EUROZET

22. EXPERT MONITOR

23. FILM

24. FORUM DZIENNIKARZY

25. FILIPACCHI POLSKA

26. GRUNER + JAHR POLSKA

27. GUTEK FILM

28. GRUPA ONET.PL

29. HBO

30. ITI GROUP

31. KINO

32. MAGAZYN LITERACKI

33. MEDIA I MARKETING

34. MULTIMEDIA POLSKA

35. NASZ DZIENNIK

36. NEWSWEEK POLSKA

37. OBOP

38. OMD POLAND

39. ONET PL.

40. PAIZ

41. POLSKAPRESSE

42. POLSKIE RADIO

43. POLSKIE RADIO PR I

44. POLSKIE RADIO PR II

45. POLSKIE RADIO PR III

46. POLITYKA

47. PRESS

48. PRÓSZYŃSKI I SPÓŁKA

49. PRZEGLĄD POWSZECHNY

50. PULS BIZNESU

51. RADIO ESKA

52. RADIO ESKA NORD

53. RADIO GDAŃSK

54. RADIO PLUS

55. RADIO TOK FM

56. RADIO WAWA

57. RADIO ZET

58. RADIOSTACJA

59. RMF FM

60. RZECZPOSPOLITA

61. SONY BMG POLSKA

62. STUDIO A

63. SUPER EXPRES

64. TELE 5

65. TMT

66. TV 4

67. TV POLONIA

68. TV POLSAT

69. TV SAT MAGAZYN

70. TVN


71. TVN 24

72. TVN 7

73. TVP I

74. TVP II

75. TVP III

76. TYGODNIK POWSZECHNY

77. UPC POLSKA

78. WARNER BROS POLAND

79. WIRTUALNA POLSKA

80. WIRTUALNE MEDIA

81. WPROST

82. WYDAWNICTWO BAUER

83.ZONE VISION


STOWARZYSZENIA NAGRODY MEDIÓW NIPTEL 2009
1. Instytut Badań nad Mediami,

2. Izba Wydawców Prasy

3. Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych

4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

5. Międzynarodowe Stowarzyszenie Przyszłości Mediów

6. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy

7. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Komunikacji Kablowej

8. Polski Instytut Sztuki Filmowej

9. Rada Etyki Mediów

10. Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-muzycznych

11. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

12. Polski Instytut Sztuki Filmowej

13. Stowarzyszenie Filmowców Polskich

14 .Stowarzyszenie Producentów Dziennikarzy Radiowych

15. Związek Artystów Scen Polskich

16. Związek Producentów Audio Video

17. Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców

KAPITUŁA NAGRODY MEDIÓW NIPTEL 2009
Laureat: 1995 r. - Radio RMF FM - Przedstawiciel
Laureat: 1996 r. - Wiesław Walendziak
Laureat: 1997 r. - Radio Vanessa - Przedstawiciel
Laureat: 1998 r. - Program II TVP SA - Przedstawiciel
Laureat: 1999 r. - TVP SA - Przedstawiciel
Laureat: 2000 r. - ks.Józef Tischner - ks. Biskup Tadeusz Pieronek
Laureat: 2001 r. -Państwowa Agencja Rozwoju Kampania Społeczna "Dzieciństwo bez przemocy” - Przedstawiciel
Laureat: 2002 r. – Jan Nowak Jeziorański
Laureat: 2003 r. – TVN 24 – Przedstawiciel

Laureat: 2004r – Waldemar Milewicz – Monika Milewicz

Laureaci 2005r.- Telewizje: Polsat, TVP S.A. i TVN – Przedstawiciele

Laureat 2006 r. – Tomasz Siekielski i Andrzej Morozowski

Laureat 2007 r. – Jan Ołdakowski

Laureat 2008 r. – TVP S.A - Przedstawiciel


Fundator Nagrody – Przedstawiciel
Organizator Nagrody – Krzysztof Bałajewicz PROFILM Agencja Filmowa Sp.

TERMINARZ PRZYZNAWANIA NAGRODY MEDIÓW Niptel 2009.

01

.06.2009 r. – 25.06.2009 r.Akademia zgłasza Kandydatów do Nagrody

29.06.2009 r. – 23.07.2009r.

Stowarzyszenia dokonują nominacji do Nagrody
27.07.2009 r. – 20.08.2009 r.

Kapituła wybiera Laureata NagrodyWRĘCZENIE NAGRODY – ogłoszenie Laureata

10.09.2009 r.
: data -> files
files -> Regulamin przetargu ofertowego pisemnego
files -> Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej Preambuła
files -> In Hotel Benczúr Hotel accommodation booking form
files -> Zatwierdzam podpis kierownika jednostki specyfikacja istotnych warunków zamówienia
files -> Protok ó Ł nr 9/07 z posiedzenia Komisji Wsi I Rolnictwa Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytego w dniu 23 października 2007 roku
files -> Regulamin Wystawy Stałej Fotografii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi § 1
files -> Analiza przekazów handlowych umieszczonych przed i po audycjach dla małoletnich w programach telewizyjnych, telewizji publicznej oraz posiadających polską koncesję, na podstawie dwóch prób tygodniowych
files -> Uwaga: dokument ten nie jest oryginałem pisma, a stanowi cyfrowe odwzorowanie (ocr) papierowego dokumentu, udostępnionego na stronie krrit w formacie pdf
files -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawa części zamiennych do ogrzewania, pneumatyki, oświetlenia I układów hamulcowych autobusów komunikacji miejskiej
files -> Departament Strategii struktury zarządcze w mediach publicznych w wybranych państwach europejskich

Pobieranie 29.28 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna