Regulamin póŁkolonii językowych wakacje lato 2016 Organizatorem Półkolonii Językowych jest: Centrum Językowe Progres Jagóra I Nordyński Sp jPobieranie 16.77 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar16.77 Kb.
Uwolnij język!
REGULAMIN PÓŁKOLONII JĘZYKOWYCH

WAKACJE - LATO 2016

Organizatorem Półkolonii Językowych jest:

Centrum Językowe Progres Jagóra i Nordyński Sp.j.

91-408 Łódź; ul. Pomorska 40

tel. 600 010 189; 42 630 28 80;
email: polkolonie@progres.edu.pl; www.progres.edu.pl

Regulamin Półkolonii Językowych obowiązuje wszystkich uczestników i wchodzi w życie z dniem


27 czerwca 2016 r.


Organizator dołoży wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach oraz zorganizować czas w sposób przyjemny, pożyteczny i przede wszystkim bezpieczny.

1. Półkolonie Językowe odbywają się w Stacji Nowa Gdynia (Zgierz, ul. Sosnowa 1).

2. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 roku życia.

3. Warunkiem uczestnictwa w Półkoloniach Językowych jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku oraz uiszczenie opłaty przed rozpoczęciem turnusu.

4. O kolejności uczestnictwa w półkoloniach decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców w godzinach od 7:30 do

17:30.

6. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców wedługopracowanego harmonogramu.

7. Rodzice/opiekunowie ustawowi odpowiedzialni są za bezpieczną drogę dziecka do

miejsca zbiórki i z powrotem.

8. Dowóz i odbiór uczestnika półkolonii odbywa się we własnym zakresie i na koszt własny rodziców/opiekunów ustawowych.

9. Istnieje możliwość wcześniejszego odebrania dziecka z półkolonii. Fakt ten należy ustalić

osobiście z wychowawcą lub kierownikiem półkolonii.

10. Dziecko może odebrać osoba upoważniona, legitymująca się dokumentem tożsamości

oraz pisemnym upoważnieniem od rodzica/opiekuna ustawowego. O takim fakcie

każdorazowo rodzic/opiekun ustawowy informuje wychowawcę lub kierownika półkolonii.

11. Zgodnie z pkt. 8 umowy o uczestnictwie w półkoloniach rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odbioru dzieci do godziny 17.30. W przypadku spóźnienia naliczana jest dodatkowa opłata za opiekę w wysokości 90 zł za każda rozpoczętą godzinę zegarową.

12. Uczestnik półkolonii ma prawo do:

- radosnego i bezpiecznego wypoczynku,

- uczestnictwa we wszystkich zajęciach,

- korzystania ze wszystkich atrakcji, pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji

programu półkolonii,

- wnoszenia próśb i skarg;

13. Uczestnik półkolonii ma obowiązek:

- przestrzegać regulaminu oraz zasad uczestnictwa w półkoloniach;- przestrzegać wewnętrznych regulaminów Stacji Nowa Gdynia (regulaminu obiektu basenowego oraz obiektu hali sportowej);

- przestrzegać zasad higieny osobistej i bezpieczeństwa;

- brać udział we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony z tych zajęć

przez rodzica, wychowawcę lub lekarza;

- punktualnie stawiać się w wyznaczonym miejscu zbiórki i na zajęciach;

- dbać o czystość i porządek oraz udostępniony sprzęt sportowy ;

14. Każdego dnia uczestnik półkolonii powinien:

- posiadać strój odpowiedni do zajęć realizowanych według programu;

- stosować się do wewnętrznych regulaminów półkolonii;

- stosować się do poleceń wychowawców i kierownika półkolonii;

- mieć szacunek do kolegów, wychowawców i samego siebie;

- szanować swoją i cudzą własność;15. Uczestnikowi półkolonii nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren

półkolonii bez wiedzy wychowawcy!

16. Dzieci nie powinny przynosić na półkolonie cennych rzeczy np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3 itp. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione przez uczestników podczas wypoczynku.

17. Rodzic/ opiekun ustawowy zobligowany jest wyposażyć dziecko w:

— ubranie na przebranie;

— strój na basen (kostium, klapki, ręcznik, okulary, czepek, grzebień; suszarki w przypadku dziewczynek, które mają długie włosy);

— strój sportowy (spodenki, koszulka, obuwie sportowe);

— obuwie na zmianę;

— strój do wyjścia na dwór.

18. Organizator półkolonii zapewnia:

— całodzienne wyżywienie;

— ubezpieczenie NNW;

— pomoce do nauki języka angielskiego;

— sprzęt sportowy.

19. Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się,

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję.


Podpis dziecka…………………………………………………
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna ustawowego…………………………………………….

Centrum Językowe PROGRES Jagóra i Nordyński Spółka Jawna, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 40

+48 600 010 189, www.progres.edu.pl©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna