Regulamin pobytu gości na terenie Budowy Centralnego Odcinka II linii Metra w Warszawie



Pobieranie 9.16 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar9.16 Kb.
REGULAMIN POBYTU GOŚCI

na terenie Budowy Centralnego Odcinka II Linii Metra w Warszawie



  1. W zwiedzaniu stacji organizowanym w ramach Dni Otwartych 2014 na placach budowy centralnego odcinka II linii metra uczestniczyć mogą wyłącznie osoby pełnoletnie w dobrym stanie zdrowia.

  2. Na terenie budowy obowiązuje obuwie z płaską, twardą podeszwą oraz zabudowanym przodem. Wskazane jest obuwie typu „traperki”. Obuwie sportowe, z miękką podeszwą, obuwie na obcasie, bądź odkryte nie jest akceptowane.

  3. Na terenie budowy obowiązują długie spodnie. Krótkie spodnie, spódnice, sukienki nie są akceptowane.

  4. Przydzielony kask ochronny i kamizelkę odblaskową goście zobowiązani są nosić przez cały czas pobytu na budowie.

  5. Każda osoba przebywająca na terenie budowy w charakterze gościa zobowiązuje się stosować do oznakowania i poleceń wydawanych przez opiekunów grupy oraz poruszania się po wyznaczonych przez organizatora trasach zwiedzania.

  6. Osoba wchodząca na teren budowy w charakterze gościa oświadcza, że jej stan zdrowia pozwala na poruszanie się w trudnym terenie, w tym wchodzenie po schodach na wysokość kilkunastu metrów. W związku z tym, w wizycie na placu budowy nie mogą uczestniczyć osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.

  7. Na teren budowy zabronione jest wejście pod wpływem alkoholu, jakichkolwiek środków odurzających oraz leków ograniczających koncentrację lub równowagę. W razie wątpliwości co do stanu trzeźwości, warunkiem wstępu gościa na budowę będzie jego zgoda na poddanie się badaniu alkomatem.

  8. Przedstawiciel AGP Metro Polska S.C. ma prawo odmówić wstępu na budowę osobie, której strój nie jest zgodny z w/w wymaganiami, zachowanie wskazuje na stan po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, lub stan zdrowia wskazuje na ewentualne trudności w poruszaniu się po terenie budowy.

  9. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na wyznaczone miejsce zbiórki. Osoby, które nie stawią się na miejsce zbiórki w wyznaczonym przez organizatora czasie, nie będą mogły zostać wpuszczone na teren budowy.

  10. Organizator zastrzega sobie możliwość uzupełnienia składu osobowego grupy zwiedzającej przed wejściem na teren stacji, jeśli uprzednio zgłoszeni uczestnicy nie stawią się na czas w wyznaczonym miejscu.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem pobytu gości na terenie budowy Centralnego Odcinka II linii Metra w Warszawie, będę się do niego stosował/ła i nie będę rościł/ła praw w przypadku szkody/wypadku zaistniałego w wyniku niezastosowania się do niniejszego regulaminu.

Na teren budowy wchodzę na własną odpowiedzialność.





….....................................................................................

Imię i nazwisko (czytelnie)


Warszawa dn...............................................

….....................................................................................



Podpis:


Pobieranie 9.16 Kb.





©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna