Regulamin przedszkola charakterystyka przedszkolaPobieranie 13.57 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar13.57 Kb.
PRZEDSZKOLE NR 9 „BAJKA” W RYBNIKU

UL. WIENIAWSKIEGO 9

tel. 0324222405

e – mail p9.rybnik@wp.pl


REGULAMIN PRZEDSZKOLA
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Nazwa przedszkola : Przedszkole nr 9 „Bajka” w Rybniku

Adres : 44 – 200 Rybnik, ul. Wieniawskiego 9

Telefon : 0324222405

Województwo : śląskie

Organ prowadzący : Miasto Rybnik

Sposób obsługi finansowej : jednostka budżetowa

Nadzór pedagogiczny : Śląskie Kuratorium Oświaty, Delegatura Zamiejscowa w Rybniku

Liczba oddziałów : 6

Godziny otwarcia przedszkola : 630 - 1700

Oddział weekendowy w soboty do 30 czerwca 2012r.: 8.00-14.00
ORGANIZACJA PRACY W ROKU DSZKOLNYM 2011/2012

Dzieci przebywają w sześciu oddziałach :

I GRUPA dzieci 3 – letnie : Iwona Derudder i Dorota Absalon

II GRUPA dzieci 4 – letnie : Barbara Groborz i Dorota Absalon

III GRUPA dzieci 4, 5 – letnie : Beata Opiełka i Katarzyna Janosz

IV GRUPA dzieci 5 – letnie : Ewa Serej i Katarzyna Janosz

V GRUPA dzieci 6 – letnie : Małgorzata Dela i Bożena Kałuża

VI GRUPA dzieci 6 – letnie : Jolanta Michalak


Nad całością czuwają : Jolanta Krzysztoporska – dyrektor przedszkola,

Bożena Kałuża – zastępca dyrektoraPLAN DNIA W PRZEDSZKOLU

I – w grupach zbiorczych schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, praca indywidualna lub z mała

grupą,


II – zajęcia dominujące w ciągu dnia,

- zabawy dowolne, wyjście do ogrodu lub na spacer, praca indywidualna lub z małą grupą,

- przygotowanie do obiadu, obiad,

III – leżakowanie w grupach młodszych, w starszych zajęcia indywidualne lub z mała grupą,

zabawy dowolne,

- przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek,

- rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań albo na powietrzu,

kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami.
ZAJĘCIA DODATKOWE : rytmika, gimnastyka korekcyjna, język angielski, nauka gry w szachy

informatyka – po godzinie 1300


REGULAMIN PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole czynne jest od godziny 630 do 1700.

 2. Dzieci należy przyprowadzać do godziny 830.

 3. Do przedszkola przyprowadzać należy tylko zdrowe dzieci.

 4. Rodzice zobowiązani są do uiszczenia należności za pobyt dziecka w przedszkolu w wyznaczonym terminie – do 17 każdego miesiąca.

 5. Wszystkie sprawy dotycząca dzieci należy załatwiać bez ich udziału.

 6. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola winno do niego regularnie uczęszczać.

 7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w sytuacji gdy :

- rodzice nie zgłaszają się z dzieckiem do przedszkola do dnia 15 września bez podania

przyczyny nieobecności,

- rodzice nie regulują opłat za świadczenia/wyżywienie i koszty przygotowania posiłku/ przez

okres 2 m – cy .


SPRAWY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

 1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby dorosłe i upoważnione (pisemne oświadczenie).

 2. Dzieci uczęszczające do przedszkola powinny być czyste, mieć krótko przycięte paznokcie.

 3. Dzieci w grupach II – VI powinny posiadać strój gimnastyczny a w grupach I – II piżamę. Wszystkie dzieci powinny posiadać obuwie zmienne.

 4. Dzieciom nie należy dawać do przedszkola ostrych przedmiotów. Mogą one przynosić słodycze z okazji urodzin lub imienin lub ulubiona zabawkę w ustalony dzień.

 5. Wstęp do sali mają tylko osoby upoważnione.

 6. Ze względu na dobro i bezpieczeństwo dzieci należy chore dziecko zatrzymać w domu.


INNE

 1. Rodzice maja prawo uczestniczyć w modyfikacji pracy przedszkola – pomagać w stworzeniu coraz lepszych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka.

 2. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania placówki przedszkolnej prosimy wyjaśniać na bieżąco z dyrektorem przedszkola


Praca dydaktyczna oparta jest na Koncepcji Pracy oraz programie wybranym przez Radę Pedagogiczną zgodnymi z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.
Zapisy do przedszkola na każdy nowy rok szkolny odbywają się od marca zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA- drogą elektroniczną,

- w przypadku braku dostępu do internetu rodzic może złożyć kartę ręcznie wypełnioną na miejscu w przedszkolu
: files
files -> Instrukcja obsługi do kamery internetowej A4tech evolution Smart View Cam Instalacja oprogramowania Przed rozpoczęciem instalacji odinstaluj wszelkie wcześniej zainstalowane kamery internetowe
files -> Aneks nr 2 do Uchwały nr xxiii/178 /2004 z dnia 1 października 2004r. Rady gminy kłAJ
files -> Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”
files -> Apel o dostosowanie zieleni przydrożnej do wymogów bezpieczeństwa współczesnego ruchu drogowego
files -> Sale lekcyjne Biurko
files -> Katedra energoelektroniki I napęDÓw elektrycznych propozycje tematów dyplomowych studia I stopnia –28. 02. 2015
files -> Scenariusz i reżyseria: Konrad Niewolski
files -> Wydział Elektryczny Kierunek studiów
files -> Ankieta danych osobowych do umowy zlecenia

Pobieranie 13.57 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna