Regulamin regionalnej odznaki krajoznawczej pttkPobieranie 210.66 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar210.66 Kb.

REGULAMIN

REGIONALNEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ PTTK

„CMENTARZE Z LAT I WOJNY ŚWIATOWEJ W DAWNYM WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM”


W latach 1914-1915 przez Lubelszczyznę przetoczyły się działania I wojny światowej. Pola, lasy i wioski zostały pocięte okopami, zasiekami, kilometrami umocnień obronnych. Poważnym zniszczeniom uległy miasteczka, wsie, dwory, obiekty gospodarcze, świątynie. Zbiorowa pamięć o tych wydarzeniach przyćmiły jeszcze większe okrucieństwa II wojny światowej. W lokalnym krajobrazie pozostały jednak  groby i cmentarze poległych wówczas żołnierzy. Stanowią oni dzisiaj jedyny, najczęściej bezimienny ślad dramatu tysięcy mężczyzn, niekiedy z odległych zakątków Europy i Azji, którzy w obecnej ziemi znaleźli miejsce swego wiecznego odpoczynku.

Celem odznaki jest poznanie miejsc wiecznego spoczynku, żołnierzy, którzy na zawsze pozostali na terenie Lubelszczyzny. 1. Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

 2. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 lat, w kolejności stopni.

 3. Podstawą do przyznania odznaki jest Kronika Odznaki, samodzielnie opracowana i prowadzona przez ubiegającego się o odznakę.

 4. Do zdobycia odznaki w stopniu brązowym należy zwiedzić 10 cmentarzy (obiektów).

 5. Do zdobycia odznaki w stopniu srebrnym należy zwiedzić 20 następnych cmentarzy.

 6. Na stopień złoty odznaki  należy zwiedzić następnych 30 cmentarzy.

 7. Wykaz cmentarzy w Załączniku.

 8. Potwierdzenia terenowe z obiektów należy gromadzić w Kronice Odznaki.

 9. Potwierdzeniem zwiedzanego cmentarza jest pieczątka instytucji w danej miejscowości lub miejscowości pobliskiej, pieczątka członka kadry programowej PTTK, jeśli brał udział w tej imprezie, wykonane zdjęcie osoby ubiegającej się o odznakę na tle charakterystycznego fragmentu cmentarza.

 10. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 11. Odznaki na podstawie zweryfikowanej Kroniki Odznak, przyznaje: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm 6.

 12. Kroniki Odznak i zweryfikowane odznaki zostaną przesłane na adres zainteresowanego przesyłką pocztową za pobraniem.

 13. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

 14. Regulamin odznaki został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie Nr  6/2008 z dnia 22.05.2008 r. i wchodzi w życie z dn. 01.06.2008 r.


ZAŁĄCZNIK

WYKAZ CMENTARZY WOJENNYCH, ZACHOWANYCH

W załączniku nie wymieniono cmentarzy wojennych przeniesionych i nie zachowanych.


Powiat  krasnostawski


Lp.

Miejscowość

Gmina

Nazwa obiektu

Lokalizacja

1.

Fajsławice

Fajsławice

Cmentarz wojenny

Na wzg.239, ok.4 km na pn.-wsch. od Fajsławic, przy trasie Lublin – Krasnystaw.

2.

Fajsławice

Fajsławice

Cmentarz wojenny

Przy trasie Lublin – Krasnystaw, ok. 1,5 km, na pn.-wsch. od Fajsławic.

3.

Fajsławice

Fajsławice

Cmentarz wojenny

Na pn.-zach. krańcu wsi Fajsławice, przy trasie Lublin – Krasnystaw.

4.

Ignasin

Fajsławice

Mogiła zbiorowa

Na płd.-zach. od wsi, w niewielkim zagajniku.

Powiat kraśnicki


Lp.

Miejscowość

Gmina

Nazwa obiektu

Lokalizacja

1.

Bęczyn

Urzędów

Mogiła zbiorowa

Przy zach. krańcu wsi, na skraju lasu. 30 m na płd. od drogi leśnej i leśniczówki.

2.

Boby

Urzędów

Cmentarz wojenny

Na płd. od wsi Boby, na skraju lasu. 

3.

Dzierzkowice

Dzierzkowice

Cmentarz wojenny

Cmentarz parafialny w Dzierzkowicach w płd. części.

4.

Dzierzkowice-Podwody

Dzierzkowice

Cmentarz wojenny

Położony wśród pól pomiędzy wsiami Dzierzkowice-Podwody i Suchodoły.

5.

Kraśnik

Kraśnik

Cmentarz wojenny

Na płd. od stacji Kraśnik, w obrębie prywatnej posesji, obok sadu. 

6.

Krzywda Las

Wilkołaz

Cmentarz wojenny

Na pn.-wsch. skraju lasu Krzywda, 0,5 km na płd. od wsi Lipno i szosy Wilkołaz – Zakrzówek.

7.

Ostrów

Wilkołaz

Mogiła zbiorowa

Na płn. od wsi przy szosie Ewunin – Ostrów, po wsch. stronie szosy. 

8.

Popkowice

Urzędów

Kwatera wojenna

Częściowo zachowana na cm. parafialnym w pn.-zach. części.

9.

Stróża

Kraśnik

Mogiła zbiorowa

Na zach. skraju wsi, przy szosie Kraśnik – Janów Lubelski, na terenie przy dom. ogródka.

10.

Urzędów

Urzędów

Cmentarz wojenny

Przy szosie w kierunku Dzierzkowic, naprzeciwko cm. parafialnego. 

11.

Zakrzówek

Zakrzówek

Kwatera wojenna

Cmentarz parafialny, zach. część nieoznaczona mogiła.

Powiat lubartowski


Lp.

Miejscowość

Gmina

Nazwa obiektu

Lokalizacja

1.

Kazanów

Ostrów Lubelski

Cmentarz wojenny

W środku wsi, przy szosie Kazanów – Opole Lubelskie obok młyna.

2.

Krasne

Uścimów

Cmentarz wojenny

Na płd.-zach. od wsi w lesie, w pobliżu kan. Wieprz – Krzna, przy drodze leśnej do Jez. Krzczeń.

3.

Lubartów

Lubartów

Kwatera wojenna

Na cmentarzu parafialnym, we wsch. części.

4.

Marcinów

Abramów

Cmentarz wojenny

Na zach. od wsi, przy skrzyżowaniu szos Michów – Kurów i Wielkolas – Abramów.

5.

Niedźwiada

Niedźwiada

Cmentarz wojenny

Na zach. od wsi, na wzg. 238 przy skrzyżowaniu dróg polnych.

6.

Nowa Wola

Serniki

Cmentarz wojenny

Na pn. skraju wsi, przy rozwidleniu dróg do Zawieprzyc i Wólki Zawiep.

7.

Nowa Wieś

Serniki

Cmentarz wojenny

Na pn. od wsi, na skraju lasu Baran.

8.

Nowidwór

Lubartów

Cmentarz wojenny

Na pn.-wsch. od wsi, przy drodze leśnej do Annoboru.

9.

Uścimów Kolonia

Uścimów

Cmentarz wojenny

Na pn. od wsi, przy drodze polnej Uścimów – Ostrów Lubelski.

Lublin – miasto – powiat grodzki


Lp.

Miejscowość

Gmina

Nazwa obiektu

Lokalizacja

1.

Lublin

Lublin

Kwatera wojenna

W zach. części cm. prawosławnego przy ul. Lipowej.

2.

Lublin

Lublin

Cmentarz wojenny

Przy ul. Nowy Świat, między blokami mieszkalnymi.

Powiat lubelski


Lp.

Miejscowość

Gmina

Nazwa obiektu

Lokalizacja

1.

Borzechów

Borzechów

Cmentarz wojenny

Przy brzegu zagajnika, przy skrzyżowaniu szosy Borzech – Bełżyce z szosą do Niedrzwicy.

2.

Bychawa

Bychawa

Cmentarz wojenny

Na wzgórzu 255, na płd. od miasteczka.

3.

Bychawa

Bychawa

Kwatera wojenna

Na cmentarzu parafialnym, w północnej części.

4.

Bychawka

Bychawa

Cmentarz wojenny

Na wzgórzu, na pn.-zach. skraju lasu, miedzy wsiami Pawłów i Bychawka.

5.

Bystrzyca

Strzyżewice

Cmentarz wojenny

Na zach. od wsi, 300 m na zach. od szosy Strzyżewice – Niedrzwica Duża.

6.

Chmiel

Jabłonna

Mogiła

Przy leśnej drodze, na brzegu lasu, na pn.-wsch. skraju wsi.

7.

Bębszczyzna

Strzyżewice

Cmentarz wojenny

Na pn.-wsch. od wsi, na wzgórzu, wśród pól otoczony wałem i rowem.

8.

Garbów

Garbów

Cmentarz wojenny

Pomiędzy wsiami Garbów I i Garbów II, 100 m na płd. od trasy Lublin – Warszawa.

9.

Jastków

Jastków

Cmentarz wojenny

Obok szkoły, w centrum wsi, przy szosie Lublin – Warszawa.

10.

Kiełczewice Dolne

Strzyżewice

Cmentarz wojenny

Na wsch. od wsi, na wzg. zw. Murakowa Góra lub Góra Ptasia.

11.

Kiełczewice Dolne

Strzyżewice

Cmentarz wojenny

W zach. części wsi przy drodze, między gospodarstwami.

12.

Konopnica

Konopnica

Kwatera wojenna

Pozostałością po kwaterze są 2 mogiły zbiorowe w pn.-wsch. części cm. parafialnego.

13.

Krzczonów

Krzczonów

Cmentarz wojenny

Na pn. od miejscowości na wzniesieniu przy szosie Krzczonów­ – Olszanka.

14.

Marysin

Jastków

Cmentarz wojenny

Przy drodze wiodącej przez wieś, koło skrzyżowania z drogą polną do Natalina.

15.

Matczyn

Bełżyce

Kwatera wojenna

W pn. części cm. paraf. przy murze ogrodzeniowym.

16.

Nasutów

Niemce

Cmentarz wojenny

Na on. Od dawnego folwarku Nasutów, przy szosie Nasutów – Niemce.

17.

Niedrzwica Duża

Niedrzwica Duża

Cmentarz wojenny

Przy stacji PKP linii kolejowej Lublin – Rozwadów.

18.

Niedrzwica Kościelna

Niedrzwica Duża

Cmentarz wojenny

Na zach. od wsi na wzg. 238 przy skrzyżowaniu dróg polnych.

19.

Piotrków

Jabłonna

Cmentarz wojenny

W pn. części wsi, przy szosie Lublin – Biłgoraj.

20.

Piotrków

Jabłonna

Cmentarz wojenny

Na wsch. od wsi, na wzg. 286.

21.

Piotrków

Jabłonna

Cmentarz wojenny

Położony w płd.-wsch. części wsi w pobliżu dawnego folwarku, z tyłu gospodarstwa.

22.

Piotrówek

Krzczonów

Cmentarz wojenny

Na wsch. od wsi, na zach. skraju lasu.

23.

Piotrowice

Strzyżowice

Cmentarz wojenny

Na zach. skraju wsi przy drodze przez wieś, obok gospodarstwa.

24.

Sobieszczany

Niedrzwica Duża

Cmentarz wojenny

Na zach. od wsi, obok cmentarza niemieckich kolonistów.

25.

Tuszów

Jabłonna

Cmentarz wojenny

W płn. części wsi, 20 m na wsch. od szosy Lublin – Bychawa.

26.

Wierzchowiska

Bełżyce

Cmentarz wojenny

Na skraju lasu, 0,5 km na pn.-zach. od wsi.

27.

Wojciechów

Wojciechów

Mogiła zbiorowa

W środkowej części cm. paraf. 8m na płd. od głównej alei.

28.

Wronów

Bełżyce

Cmentarz wojenny

W lesie na płd.-wsch. od wsi Trudny do odnalezienia.

29.

Zaraszów Kolonia

Bychawa

Cmentarz wojenny

W płd. części wsi, na stoku wzniesienia, 100 m na wsch. od szosy Bychawa – Wysokie.

Powiat łęczyński


Lp.

Miejscowość

Gmina

Nazwa obiektu

Lokalizacja

1.

Charlęż

Spiczyn

Cmentarz wojenny

Na tyłach gospodarstwa, na zach. od wsi.

2.

Ciechanki

Puchaczów

Cmentarz wojenny

Wśród zabudowań wsi.

3.

Ciechanki

Puchaczów

Mogiła zbiorowa

Na pn.-wsch. skraju wsi, przy skrzyżowaniu szos: Łańcuchów­ – Puchaczów.

4.

Łańcuchów

Milejów

Cmentarz wojenny

W pobliżu cm. parafialnego, przy drodze prowadzącej przez wieś, nad krawędzią skarpy.

5.

Łysołaje

Milejów

Cmentarz wojenny

Na zach. od dawnego folwarku przy torach kolejowych.

6.

Maryniów

Milejów

Cmentarz wojenny

Na zach. od wsi, na płn. Skraju lasu, na płd. od drogi leśnej Maryniów – Milejów.

7.

Puchaczów

Puchaczów

Cmentarz wojenny

 Przy płd. ogrodzeniu cm. parafialnego.

8.

Zalesie

Milejów

Cmentarz wojenny

We wsch. części wsi, 20 m na płd. od szosy Mełgiew – Łańcuchów, na skraju zagajnika.

9.

Dratów

Ludwin

Cmentarz wojenny

W pobliżu cerkwi prawosławnej.

Powiat opolski


Lp.

Miejscowość

Gmina

Nazwa obiektu

Lokalizacja

1.

Adelina

Chodel

Cmentarz wojenny

Na pn. od wsi, na pn. skraju lasu, obok drogi polnej Książ – ­Siewalka.

2.

Borów

Chodel

Cmentarz wojenny

Na płd. od dawnego folwarku, na wzgórzu, w sąsiedztwie lasu.

3.

Borów

Chodel

Cmentarz wojenny

Około 2 km na pn. od dawnego folwarku, w lesie, w sąsiedztwie prywatnego gospodarstwa.

4.

Chodel

Chodel

Cmentarz wojenny

Na płd. od miasteczka, na wzgórzu, 50 m od szosy Chodel – Godów.

5.

Chruślanki Józefowskie

Józefów

Cmentarz wojenny

Na wsch. od wsi w lesie Wielki Bór, przy leśnej drodze Chruślanki Józefowskie – Grobla.

6.

Darowne

Opole Lubelskie

Cmentarz wojenny

Na pn.-wsch. od wsi, na skraju lasu, obok drogi otoczony rowem.

7.

Góry  Opolskie

Opole Lubelskie

Cmentarz wojenny

Na wsch. od wsi, na skraju lasu, otoczony wałem.

8.

Kamień

Łaziska

Cmentarz wojenny

Na płd.-zach. od wsi na skraju lasu.

9.

Karczmiska

Karczmiska

Kwatera wojenna

Na cmentarzu parafialnym w środkowej części przy murze zach.

10.

Mazanów

Józefów

Cmentarz wojenny

Na pn.-wsch. od wsi, w lesie, przy skrzyżowaniu szosy Józefów – Kraśnika sz. do Chruślanek.

11.

Opole Lubelskie

Opole Lubelskie

Kwatera wojenna

W płd. części cmentarza paraf. przy alei głównej, pod murem ogrodzeniowym.

12.

Prawno

Józefów

Kwatera wojenna

W pn.-wsch. rogu cmentarza parafialnego.

13.

Rybitwy

Józefów

Kwatera wojenna

W płd. rogu cmentarza wojennego.

14.

Wólka Łubkowska

Poniatowa

Cmentarz wojenny

Na płd. od wsi na terenie przysiółka Szczuczki Kolonia przy polnej drodze.

Powiat puławski


Lp.

Miejscowość

Gmina

Nazwa obiektu

Lokalizacja

1.

Drzewce

Nałęczów

Cmentarz wojenny

Przy skrzyżowaniu szos Łopatki – Drzewce i Drzewce Kol. – Buchałowice.

2.

Góra Puławska

Puławy

Cmentarz wojenny

W pn. części wsi, w lesie, na skarpie, na wsch. od szosy Góra Puławska – ­Bronowice.

3.

Góra Puławska

Puławy

Kwatera wojenna

W zach. części cmentarza parafialnego.

4.

Kazimierz Dolny

Kazimierz Dolny

Kwatera wojenna

W pn.-wsch. części cmentarza parafialnego.

5.

Kurów

Kurów

Cmentarz wojenny

Na wsch. od miejscowości, przy trasie Warszawa – Lublin (po zach. stronie).

6.

Nowy Pożóg

Końskowola

Mogiła zbiorowa

Na wsch. od wsi, na pn.-zach. skraju lasu.

7.

Paprotnia

Stężyca

Cmentarz wojenny

Na pn. od wsi, na skraju lasu niedaleko szosy do Żyrzyna (po wsch. stronie).

8.

Puławy

Puławy

Kwatera wojenna

W płd.-zach. części cmentarza parafialnego we Włostowicach.

9.

Sosnów

Puławy

Cmentarz wojenny

Na wsch. od wsi, 100 m na płd. od szosy Puławy – Radom.

10.

Żyrzyn

Żyrzyn

Kwatera wojenna

W pn.-zach. części cmentarza parafialnego.

Powiat radzyński


Lp.

Miejscowość

Gmina

Nazwa obiektu

Lokalizacja

1.

Tchórzów

Borki

Mogiły pojedyncze

Dwie mogiły usytuowane były na pn. od wsi przy drodze łączącej Tchórzów z drogą Kock – Radzyń Podlaski.

Powiat rycki


Lp.

Miejscowość

Gmina

Nazwa obiektu

Lokalizacja

1.

Dęblin

Dęblin

Cmentarz wojenny

Na wsch. stoku dawnej reduty „Balonna”.

Powiat świdnicki


Lp.

Miejscowość

Gmina

Nazwa obiektu

Lokalizacja

1.

Gardzienice

Piaski

Cmentarz wojenny

Przy trasie Piaski – Stryjno, w okolicy dawnego folwarku Borek.

2.

Izdebno

Rybczewice

Cmentarz wojenny

Na pn. od wsi, 100 m od lasu, przy skrzyżowaniu polnych dróg.

3.

Krzesimów

Mełgiew

Cmentarz wojenny

Na pn. od dawnego folwarku, na skraju niewielkiego lasu, na wzniesieniu.

4.

Młodziejów

Piaski

Cmentarz wojenny

Na pn. od wsi, przy trasie Lublin – Piaski.

5.

Podizdebno

Rybczewice

Mogiła zbiorowa

Na płd. od wsi w pobliżu szosy Częstoborowice – Izdebno, obok przystanku autobusowego.

6.

Rybczewice

Rybczewice

Cmentarz wojenny

Na pn. skraju wsi, na skarpie, przy szosie do Piask, w sąsiedztwie stacji benzynowej.

7.

Świdnik

Świdnik

Cmentarz wojenny

Na pn. od miasta przy szosie Lublin – Mełgiew, w lesie.

8.

Trawniki

Trawniki

Cmentarz wojenny

W pn.-wsch. części wsi wśród zabudowań, pomiędzy szosą w kierunku wsi Oleśniki, a rzeką Wieprz.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna