Regulamin szkolnego konkursu wiedzy o aidsPobieranie 7.94 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar7.94 Kb.
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O AIDS

Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Grodzisku Mazowieckim

rok szkolny 2010/1011


 1. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS

 2. Celem konkursu jest:

 • Poszerzenie wiedzy na temat HIV i AIDS wśród młodzieży gimnazjalnej.

 • Kształtowanie świadomości własnego postępowania na stan swojego zdrowia.

 • Rozpowszechnianie tolerancji i akceptacji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.

 1. Organizatorami konkursu są pani Anna Adydan i pani Jolanta Wiraszka.

 2. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Grodzisku Mazowieckim.

 3. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach.

  1. Kategoria pierwsza -plakat

   • Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie plakatu przestrzegającego młodzież przed podejmowaniem ryzykownych i nieodpowiedzialnych zachowań skutkujących zakażeniem HIV oraz promującego postawy tolerancji i pomocy dla osób żyjących z HIV lub chorych na AIDS.

   • Plakat może być wykonany dowolną techniką, powinien mieć format min. A3, może być większy.

   • Plakat powinien być wykonany samodzielnie.

   • Wykonane i podpisane na odwrocie prace (imię, nazwisko, klasa) należy składać do 26. 11 . 2010 r. u pani Jolanty Wiraszka.

   • Spośród wszystkich plakatów Komisja Konkursowa nagrodzi najlepszą pracę, z pozostałych wyróżnionych zostanie stworzona szkolna wystawa.

   • Komisja Konkursowa dokonując oceny wykonanych plakatów będzie brała pod uwagę: zgodność treści plakatu z tematem, oryginalność i jasność przekazu, staranność wykonania.


  1. Kategoria druga- test wiedzy o HIV/AIDS

   • Test odbędzie się 1.12.2010 r.

   • Zadaniem uczestnika konkursu będzie samodzielne rozwiązanie testu w czasie 45 minut.

   • Test składał się będzie z 25 pytań otwartych i zamkniętych.

   • Laureatem konkursu zostanie osoba z najwyższym wynikiem.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 3 . 12 . 2010 r.

 2. Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 3. Przygotowując się do konkursu należy korzystać ze strony internetowej http://www.aids.gov.pl

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna