Regulamin VI ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich zimowy sparing 2011. o puchary: Przewodniczącego zg nszz policjantów, Przewodniczącej Zarządu Szkolnego nszzp w csp, Prezesa Legionowskiego Towarzystwa SportowegoPobieranie 17.17 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar17.17 Kb.
REGULAMIN

VI Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich

ZIMOWY SPARING 2011.

o puchary: Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów, Przewodniczącej Zarządu Szkolnego NSZZP w CSP,

Prezesa Legionowskiego Towarzystwa Sportowego,
1. Cele zawodów

  1. popularyzacja sportu strzeleckiego;

  2. doskonalenie umiejętności strzeleckich funkcjonariuszy służb mundurowych
    i entuzjastów strzelectwa;

  3. konsolidacja środowisk strzeleckich służb mundurowych;

  4. wymiana informacji z zakresu dydaktyki strzelania i technik strzeleckich.


2. Organizator zawodów:

NSZZ Policjantów w CSP, Legionowskie Towarzystwo Sportowe, funkcjonariusze Zespołu Wyszkolenia Strzeleckiego CSP.3. Termin i miejsce zawodów:
10 grudnia 2011r, strzelnica kryta Centrum Szkolenia Policji, Legionowo, ul. Zegrzyńska 121.

Godzina 9,00 otwarcie zawodów i odprawa techniczna na strzelnicy.

Godzina 9.30 rozpoczęcie strzelań.

Kolejność strzelających drużyn (zmian) według kolejności zgłaszających się zespołów


w sekretariacie zawodów. W przypadku potrzeby zmiany kolejności strzelania (problemy z dojazdem, egzemplarzami broni, itp.) decyzję podejmować będzie sędzia główny strzelań.

Drużyny 3 osobowe. Męskie, żeńskie i mieszane. Dopuszczone starty zawodników indywidualnych.4. Konkurencje

  1. Strzelanie dokładne:

Cel: tarcza do strzelania dokładnego z pistoletu na 25 m,

odległość 25 m.,

postawa stojąc z wolnej ręki lub oburącz,

3 strzały próbne w czasie 30 sek.

2 x 5 = 10 strzałów, czas 60 sekund

(obowiązkowa zmiana magazynka).

postawa wyjściowa – broń w kaburze, nieprzeładowana,

zapasowy magazynek w ładownicy na pasie.
  1. Strzelanie szybkie:

Cel: tarcza TS 10 (czarny Francuz); prostokąt – 7 punktów,

odległość 25 m.,

postawa stojąc z wolnej ręki lub oburącz,

czas 30 sekund,

ilość strzałów: 2 x 6 = 12 (obowiązkowa zmiana magazynka).

postawa wyjściowa – broń w kaburze nieprzeładowana, zapasowy magazynek w ładownicy na pasie.
  1. Strzelanie finałowe „Wściekła 15 nocą” (Dawna nazwa „Wielki Bohdan nocą”)

Strzela 8 najlepszych zawodników klasyfikacji indywidualnej. Wynik finału doliczany do uzyskanej liczby punktów zawodnika.

Do klasyfikacji drużynowej wyniku finału indywidualnego nie wlicza się.
Warunki strzelania finałowego:

Cel: tarcza TS 9 (biały Francuz); Prostokąt 7 pkt.

odległość 15 m,

postawa stojąc z wolnej ręki lub oburącz,

.

czas 15 sekund,ilość nabojów 2x6 = 12szt

ciemność – zgaszone światło na strzelnicy.

postawa wyjściowa swobodna, broń w kaburze nieprzeładowana, magazynki w ładownicy i w pistolecie.

Latarka własna zawodnika, nie dołączona do pistoletu, przed rozpoczęciem strzelania ( sygnał timera) leży na stoliku strzeleckim.

.
5. Broń i amunicja

Pistolet kaliber 9 mm lub rewolwer kal. 0.38 centralnego zapłonu zgodny z przepisami technicznymi Międzynarodowej Federacji Strzelectwa Sportowego. Minimalny opór języka spustowego 1,360 kg, który będzie mierzony wyrywkowo u zawodników po zakończeniu każdej zmiany strzelań kwalifikacyjnych i zmiany finałowej.

Ze względu na charakter konkurencji nie dopuszcza się broni wyposażonej w osłabiacze odrzutu i inne podobnie działające urządzenia - przepisy techniczne ISSF.

Organizator nie zapewnia broni i amunicji.
  1. Uczestnictwo

Do udziału w zawodach uprawnione są zaproszone zespoły i indywidualni zawodnicy zgłoszeni w regulaminowym czasie. Po konsultacji z organizatorami możliwe jest wystawienie w zawodach więcej niż 1 drużyny.

Zespół składa się z 3 zawodników.


7. Klasyfikacja zawodów

Zespołowa – suma punktów uzyskanych przez 3 zawodników w dwóch strzelaniach określa pozycję zespołu w punktacji generalnej;

Indywidualna ogólna i dodatkowa - indywidualna kobiet – miejsce zawodnika (zawodniczki) określa suma punktów uzyskanych w dwóch konkurencjach oraz finału.

W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów o kolejności decyduje wynik strzelania konkurencji „Wściekła 15 nocą”, a następnie przestrzeliny w strzelaniu dokładnym, w dalszej kolejności przestrzeliny w strzelaniu szybkim.

Wyniki strzelania będą obliczane przy tarczach w obecności strzelca. Protesty dotyczące wartości przestrzelin (zgłaszane ustnie sędziom oceniającym) będą rozstrzygane natychmiast, tj. przed podpisaniem metryczki przez zawodnika. Decyzja sędziów oceniających w zakresie wartości przestrzelin jest ostateczna.
8. Opłata startowa

Przed przystąpieniem do zawodów uczestnicy wnoszą opłatę


w wysokości 20,- PLN od każdego zawodnika, która w całości zostanie przeznaczona
na koszty organizacyjne i posiłek.
Będziemy wdzięczni za przesłanie zgłoszeń do zawodów / pisemne potwierdzenie udziału z nazwiskami członków ekip / na adres:
NSZZ Policjantów w CSP

ul. Zegrzyńska 121

05-121 Legionowo

fax.: (0-22) 6053238 lub po linii resortowej MSWiA 7253238

W przypadku wątpliwości regulaminowych lub organizacyjnych proszę kontaktować się z Wiceprzewodniczącym Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów podinsp. Adamem Morawskim, tel. wew. 72 53737. Przy połączeniach z sieci miejskiej 0226053737, lub tel. kom.: 607086333, poczta elektroniczna: adammo@wa.home.pl lub sportstrzelecki@gmail.com

9. Trofea sportowe

miejsca 1 – 3 medale, puchary,

miejsca 1 – 6 dyplomy.

Organizatorzy dokładają starań aby zapewnić czołówce zawodników w klasyfikacji indywidualnej i dodatkowej indywidualnej kobiet upominki sportowe.
10. Postanowienia końcowe

Zawody zostaną przeprowadzone według powyższego regulaminu w oparciu


o przepisy Międzynarodowej Federacji Strzelectwa Sportowego.

Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nie podlegają odwołaniom!
Zalecamy, aby biorący udział w zawodach byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dojazd od strony Warszawy /Pragi / ulicą Modlińską, w miejscowości Jabłonna skręt na trasę do Ostrołęki (ul. Zegrzyńska), po przejechaniu wiaduktu kolejowego i głównych zabudowań miasta Legionowa po lewej stronie drogi brama w szarym betonowym murze.


SKŁAD SĘDZIOWSKI
Sędzia Główny Zawodów – Bohdan Żyła s. kl. I

Przewodniczący komisji klasyfikacyjnej – Dariusz Mierzejewski s. kl. I

Sędzia Główny Strzelań – Mikołaj Dziadziuluk – s. kl. I

Sędzia Techniczny – Adam Morawski s. kl. P.

Sędziowie stanowiskowi z kolegium sędziów PZSS, oraz ze stanu instruktorów wyszkolenia strzeleckiego CSP

Sędziowie oceniający –Wojciech Maszer s. kl. II

Artur Szuba s. kl. I

Pobieranie 17.17 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna