Regulamin wyścigu rowerowego „WŁoszczowa na dwóch kóŁkach”Pobieranie 9.99 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar9.99 Kb.REGULAMIN WYŚCIGU ROWEROWEGO

WŁOSZCZOWA NA DWÓCH KÓŁKACH”
 1. Organizator wyścigu

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie


Partnerzy :
Zawodowa Grupa Kolarska Mexller

Dom Kultury we Włoszczowie
 1. Rozgrywanie wyścigów:


Miejsce wyścigu:

Stadion OSiR im. Mariana Górskiego we Włoszczowie


Wyścigi zostaną przeprowadzone zgodnie z poniższym regulaminem. Za regulaminowe
i bezpieczne przeprowadzenie wyścigu odpowiada dyrektor wyścigu: Michał Jamrozik

tel. 508 331 415 email: jamrozik-michal@wp.pl
 1. Uczestnictwo:

W wyścigach prawo startu mają dziewczęta i chłopcy w trzech kategoriach wiekowych (decyduje rok urodzenia): • 4-6 lat,

 • 7-9 lat,

 • 10-12 lat.

Uczestników mogą zgłaszać przedstawiciele szkoły, przedszkola lub rodzice. Każdy uczestnik musi posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach. Wzór zgody dostępny
u Organizatora oraz na stronie internetowej.
Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku rowerowym (sztywnym). Brak kasku eliminuje ze startu.


 1. Biuro wyścigu

Czynne będzie w dniu startu od godziny 14:00 do 16.00. Weryfikacja uczestników będzie się odbywała na podstawie dokumentów /legitymacji szkolnych, oświadczeń rodziców/ okazywanych Komisji Sędziowskiej.

Odprawa techniczna będzie się odbywać na 10 minut przed startem pierwszej kategorii.


 1. Sposób przeprowadzania wyścigu

Wyścigi będą rozegrane na trasie zamkniętej, ustawionej przez organizatora, na bieżni stadionu. Sędziowie klasyfikują pozycje z uwzględnieniem przejechanej liczby okrążeń, pozycji lub czasów.
 1. Dystanse
 • 4- 6 lat – 1 okrążenie (ok. 400 metrów),

 • 7- 9 lat – 2 okrążenia (ok. 800 metrów),

 • 10 – 12 lat – 3 okrążenia (ok. 1200 metrów).
 1. Pomoc techniczna

Pomoc techniczna dozwolona będzie w wyznaczonym punkcie w okolicach startu i mety.
 1. Nagrody

Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla miejsc I-V poszczególnych kategorii, ufundowane przez Zawodową Grupę Kolarską Mexller z Włoszczowy.

Nagroda Głowna – rower marki Mexller, zostanie rozlosowana wśród wszystkich uczestników wyścigu.


 1. Zasady bezpieczeństwa

Obowiązuje kask sztywny oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom dyrektorawyścigu i sędziego zawodów. Na trasie obowiązuje ruch w jednym kierunku – przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W trakcie trwania biegu, zakaz wjazdu na trasę dla osób nie biorących udziału w danym stracie. Po trasie można się poruszać wyłącznie zawodnicy.


 1. Postanowienia końcowe:


Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt. Każdy zgłoszony uczestnik musi posiadać pisemną zgodę rodziców. Za rzeczy pozostawione podczas zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności. Organizator zapewnia podczas zawodów zabezpieczenie medyczne.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna