Regulamin X jubileuszowego Spływu Twardzieli Memoriału Andrzeja Balona TarasiewiczaPobieranie 19.31 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar19.31 Kb.
Regulamin X Jubileuszowego Spływu Twardzieli Memoriału Andrzeja Balona Tarasiewicza

Krutynia 2005
 1. Forma imprezy

  1. X Jubileuszowy Spływ Twardzieli Memoriał Andrzeja Balona Tarasiewicza Krutynia 2005, jest imprezą rekreacyjną, zawierającą elementy turystyki krajoznawczej, związanej ściśle z rekreacyjnym nurkowaniem swobodnym.

  2. Celem Spływu Twardzieli jest ukazanie walorów Pojezierza Mazurskiego w sezonie zimowym poprzez zabawę w ciekawej i oryginalnej formie. Organizatorzy pragną również uczcić pamięć zmarłego w 1998 roku Andrzeja Balona Tarasiewicza.

  3. Cykl imprez związanych ze Spływem Twardzieli służy propagowaniu szeroko pojętej turystyki podwodnej.
 1. Organizatorzy

Organizatorem X Jubileuszowego Spływu Twardzieli memoriału Andrzeja Balona Tarasiewicza Krutynia 2005 jest Klub Płetwonurków „Płetwal” z siedzibą w Giżycku, przy ul. Turystycznej (Brama Kętrzyńska). Klub Płetwonurków „Płetwal” jest częścią PTTK Giżycko, oddział Wielkich Jezior Mazurskich i działa pod afirmacją Komisji Działalności Podwodnej przy Zarządzie Głównym PTTK.


 1. Miejsce i czas trwania

Impreza pod nazwą X Jubileuszowy Spływ Twardzieli Memoriał Andrzeja Balona Tarasiewicza Krutynia 2005 odbędzie się w dniach 25-27.02.2005 roku. Umiejscowienie imprezy będzie uzależnione od jej poszczególnych atrakcji:

 • spływ rzeką Krutynią odbywać się będzie na dystansie pomiędzy miejscowością Krutyński Piecek a miejscowością Ukta, w dniu 26.02.2005 roku;

 • bal płetwonurka odbędzie się wieczorem 26.02.2005 roku (miejsce podane zostanie w późniejszym terminie);

 • nurkowanie podlodowe (dla chętnych) odbędzie się w jeziorze Kisajno w dniu 27.02.2005 roku.
 1. Charakterystyka imprezy

Spływ Twardzieli to cykl przedsięwzięć odbywających się pod wspólną nazwą X Jubileuszowy Spływ Twardzieli Memoriał Andrzeja Balona Tarasiewicza Krutynia 2005, na które się składają:

1. Spływ Twardzieli • celem spływu jest pokonanie wpław (zgodnie z zasadami uczestnictwa) w dowolnym czasie wyznaczonego przez organizatorów odcinka rzeki Krutynia. Start wyznaczonego odcinka znajduje się we wsi Krutyński Piecek (Stary Młyn), metą wyznaczonego odcinka jest most drogowy znajdujący się we wsi Ukta.

 • Spływ Twardzieli nie jest wyścigiem, w którym liczy się czas pokonania trasy oraz zajęte miejsce. To próba pokonania sił natury oraz własnych słabości w utrudnionych warunkach.

2. Bal Płetwonurka

Bal Płetwonurka odbędzie się w kwaterze głównej spływu (miejsce podane zostanie w późniejszym terminie).. W części oficjalnej balu nastąpi podsumowanie spływu, wręczenie certyfikatów twardziela oraz certyfikatów potwierdzających podjęcie próby zostania twardzielem. Nastąpi również losowanie nagród dla Twardzieli oraz nagród pocieszenia. W części nieoficjalnej odbędzie się zabawa o charakterze integracyjnym.3. Niedzielne nurkowanie podlodowe

 • niedzielne nurkowanie podlodowe odbywa się na zasadach określonych przepisami dotyczącymi rekreacyjnego nurkowania swobodnego. Uczestnictwo w niedzielnym nurkowaniu podlodowym odbywa się na zasadzie dobrowolności.

 • Ostateczne ustalenia dotyczące nurkowania podlodowego uzależnione są od zainteresowania uczestników, panujących w danej chwili warunków atmosferycznych oraz innych elementów mających zapewnić komfort
  i bezpieczeństwo uczestnikom.

4. Płetwanalia

Płetwanalia to impreza towarzysząca obejmująca prezentację sprzętu nurkowego użyczonego przez dystrybutorów i przedstawicieli producentów, prelekcje tematyczne, wystawy, pokaz slajdów, prezentację ofert turystycznych związanych z turystyką nurkową w roku 2005.
V. Zasady uczestnictwa

    • uczestnikiem Spływu Twardzieli może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca przynajmniej podstawowe uprawnienia nurkowe;

    • w szczególnych przypadkach organizator może dopuścić do uczestnictwa osobę nie posiadającą uprawnień nurkowych;

    • każdy uczestnik Spływu Twardzieli zobowiązany jest przedstawić organizatorowi aktualne badania zdrowotne dopuszczające do udziału w imprezie lub przedstawić aktualny wpis w książeczce nurkowej, potwierdzony przez uprawnioną do tego osobę;

    • każdy uczestnik bierze udział w X Jubileuszowym Spływie Twardzieli Memoriale Andrzeja Balona Tarasiewicza Krutynia 2005 na własną odpowiedzialność, co dotyczy w szczególności udziału w spływie rzeką Krutynią dnia 26 lutego 2005 r. oraz nurkowaniu podlodowym dnia 27 lutego 2005r.;

    • warunkiem wzięcia udziału w Spływie Twardzieli jest pisemne potwierdzenie uczestnika o zapoznaniu się z treścią regulaminu imprezy oraz akceptacji jego warunków, umieszczone na karcie zgłoszeniowej imprezy;

    • warunkiem wzięcia udziału w Spływie Twardzieli jest dokonanie przez uczestnika stosownych opłat, związanych z przeprowadzeniem imprezy;

    • uczestnicy spływu pokonują wyznaczoną trasę dowolną techniką w dowolnym czasie;

    • uczestnik spływu może w trakcie pokonywania trasy spływu przytrzymywać się łodzi asekuracyjnej;

    • wejście na pokład łodzi asekuracyjnej w trakcie pokonywania trasy spływu jest równoznaczne z decyzją o przerwaniu pokonywania trasy spływu przez uczestnika;

    • uczestnik może robić dowolną liczbę postojów w trakcie pokonywania wyznaczonej trasy, nie opuszczając przy tym jednak koryta rzeki;

    • wyjście z wody (opuszczenie koryta rzeki) jest równoważne z przerwaniem próby pokonania wyznaczonej trasy;

    • uczestnik może w trakcie pokonywania trasy spływu spożywać napoje oraz posiłki regeneracyjne (nie opuszczając przy tym koryta rzeki), o ile nie ma ku temu przeciwwskazań zdrowotnych;

    • każdy uczestnik może w każdej chwili przerwać pokonywanie wyznaczonej trasy;

    • strój i wyposażenie uczestnika Spływu Twardzieli:

   • uczestnik w trakcie pokonywania wyznaczonej trasy spływu może być ubrany w skafander typ „mokry”. Zabrania się stosowania skafandrów innego typu;

   • uczestnik może być ubrany w dowolną ilość elementów skafandra typ „mokry”, a także w dowolną ilość dodatków w postaci rękawic, skarpet i innych pod warunkiem, że są to też elementy o budowie typu „mokrego”;

   • uczestnik może także mieć w wyposażeniu zestaw nurkowy ABC, czyli płetwy, maska i rurka, a także nóż nurkowy. Dopuszcza się inne, nieuwzględnione, nie mechaniczne elementy wyposażenia;

   • uczestnik, który nie dopłynie do mety, otrzymuje certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w Spływie Twardzieli oraz nabywa prawo do losowania nagród pocieszenia. Wręczenie certyfikatów oraz losowanie nagród pocieszenia nastąpi podczas Balu Płetwonurka.

   • każdy uczestnik, który pokona wyznaczony przez organizatora odcinek, zgodnie z ustalonymi zasadami, otrzymuje w ramach uznania miano „Twardziela”, potwierdzone specjalnym certyfikatem oraz nabywa prawo do losowania nagród. Wręczenie certyfikatów oraz przyznanie nagród nastąpi podczas Balu Płetwonurka.

   • ze względu na formę typowania zwycięzców, nagrody przyznawane są w drodze losowania.

VI. Opłaty • każdy uczestnik zobowiązany jest ponieść stosowne opłaty związane z organizacją i przeprowadzeniem imprezy;

 • wielkości, terminy oraz sposób dokonywania opłat podane są w karcie zgłoszeniowej będącej integralną częścią niniejszego regulaminu.

VII. Obowiązki organizatora • organizator zobowiązuje się do poinformowania zainteresowanych o ewentualnych zmianach dotyczących X Jubileuszowego Spływu Twardzieli Memoriału Andrzeja Balona Tarasiewicza Krutynia 2005, co najmniej 10 dni przed terminem imprezy;

 • organizator zobowiązuje się zapewnić nocleg oraz wyżywienie, na zasadach opisanych w cenniku wybranego przez siebie miejsca noclegowego;

 • organizator zobowiązuje się zapewnić opiekę asekuracyjną oraz lekarską na czas pokonywania wyznaczonej trasy spływu;

 • organizator zobowiązuje się zapewnić transport uczestników oraz sprzętu na trasie: Gizycko – Krutyński Piecek (start); Ukta (meta) – Giżycko

VIII. Postanowienia końcoweOrganizator imprezy zastrzega sobie prawo dokonywania zmian, zobowiązując się jednocześnie do poinformowania o tym osób zainteresowanych w stosownym czasie.
: aktualnosci
aktualnosci -> 1. Poszukiwani są partnerzy do 3 projektów (ist) pr konkurs na wnioski projektowe w dziedzinie materiałów I inżynierii materiałowej
aktualnosci -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
aktualnosci -> Zarządzenie Nr /15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
aktualnosci -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
aktualnosci -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
aktualnosci -> Lab Inż. Biomed
aktualnosci -> Uczennica I liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu dyrektor szkoły mgr Zdzisława Wasilewska
aktualnosci -> Organizatorzy Oddział Warszawski sap
aktualnosci -> Nowe płyty gigabyte serii ga-8knxp z chipsetem Intel® 875P
aktualnosci -> Data imprezy Wydarzenie
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna