Regulamin X międzyszkolnego konkursu plastyczno informatycznego „SŁOŃ trąbalski I inni… czyli zostań ilustratorem wierszy juliana tuwima”Pobieranie 18.81 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar18.81 Kb.

Szkoła Podstawowa nr 199

im. Juliana Tuwima

92-504 Łódź, ul. Elsnera 8, tel/fax: (042) 671-03-63

email: sp199@gazeta.pl, www.sp199.edu.lodz.pl


REGULAMIN

X MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO - INFORMATYCZNEGO

SŁOŃ TRĄBALSKI I INNI… CZYLIZOSTAŃ ILUSTRATOREM WIERSZY JULIANA TUWIMA”


 1. ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi.

Konkurs objęty honorowym patronatem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Nauczyciele organizujący konkurs: Magdalena Zasada, Małgorzata Pachałko, Agnieszka Jakubczak.
 1. ADRESAT KONKURSU

Uczniowie szkół podstawowych.
 1. CELE KONKURSU

 • promowanie twórczości patrona szkoły – wielkiego łódzkiego poety Juliana Tuwima,

 • rozwijanie wrażliwości plastycznej i wyobraźni dzieci,

 • doskonalenie umiejętności tworzenia grafiki komputerowej. technologii informatycznej w praktyce,

 • doskonalenie różnorodnych technik plastycznych,

 • rozwijanie w uczniach twórczego i kreatywnego spojrzenia na możliwości wykorzystania nowoczesnej technologii komputerowej.


 1. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Uczniowie wykonują ilustrację do wybranego wiersza Juliana Tuwima w wybranej technice, oceniane będą walory konkursowych prac plastycznych i graficznych. 1. ZALECANA LITERATURA

Wiersze dla dzieci Juliana Tuwima. 1. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSUKonkurs jest organizowany w następujących etapach:


 • Eliminacje szkolne – etap I (eliminacje przeprowadzają szkolne komisje konkursowe powołane przez Dyrektorów szkół uczestniczących w konkursie)

 • Eliminacje międzyszkolne – etap II (nadesłane prace oceniane będą przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora SP nr 199)

Konkurs przewidziany jest dla dwóch grup wiekowych: kl. I – III i kl. IV – VI.

Każda szkoła nadsyła max. do 5 prac w danej grupie wiekowej.
Każda grupa wiekowa nadsyła prace wykonane wybraną techniką:


 • prace plastyczne dowolną techniką: rysunkową, graficzną, malarską (tusz, tempera, gwasz, collage itp.). Klasy I – VI w formacie A3

 • wydruki prac komputerowych (grafiki komputerowe) wykonane w edytorze grafiki „Paint”. Klasy I - VI w formacie A5.

W pracy nie wolno wykorzystywać gotowych elementów graficznych. (Z wydrukiem należy dostarczyć nośnik z zapisują pracą w pliku pod własnym nazwiskiem jako mapę bitową zwykłą lub skompresowaną programem WinZip).
Każda praca powinna zawierać dane z karty zgłoszenia:Komisja konkursowa ogląda prace, ocenia je i ustala kolejne miejsca wg. następujących kryteriów:
Klasy I – VI - prace plastyczne:

 • treść (zgodność z tematem)

 • kompozycja

 • dobór środków wyrazu plastycznego

 • walory dodatkowe (oryginalność, estetyka wykonania itp.)


Klasy I – VI – grafika komputerowa:

 • treść (zgodność z tematem)

 • kompozycja

 • umiejętność wykorzystania narzędzi edytora graficznego Paint

 • walory dodatkowe (oryginalność, estetyka wykonania itp.)


 1. TERMINARZ KONKURSU

 • Eliminacja szkolne – do 4 kwietnia 2012 r.

 • Nadsyłanie prac – do 16 kwietnia 2012 r.

 • Uroczyste podsumowanie konkursu i wystawa pokonkursowa – 26 kwietnia 2012 r. 1. ZGŁOSZENIE UCZNIÓW DO KONKURSU

Prace plastyczne i wydruki grafik komputerowych (z plikiem zapisanym na nośniku elektronicznym) należy przesłać pocztą lub faxem (042 6710363) lub dostarczyć do sekretariatu SP nr 199 w Łodzi.

Do prac powinna być dołączona karta zgłoszenia (zał. nr1).

 1. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI KONKURSOWYCH

 • Eliminacja szkolne – macierzyste szkoły uczestników konkursu

 • Eliminacje międzyszkolne, podsumowanie i wystawa pokonkursowa – Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi

O dokładnym terminie i godzinie podsumowania konkursu szkoły będą poinformowane telefonicznie lub emailem.

Ostateczne wyniki prac będą podane na stronie internetowej SP nr 199.

 1. NAGRODY

 • Laureaci i wyróżnieni uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych (kl. I – III i kl. IV – VI) otrzymują dyplomy i nagrody książkowe.

 • Pozostali uczniowie otrzymują dyplom uczestnictwa.

 • Nauczyciele otrzymają podziękowania.

 1. UWAGI KOŃCOWE

Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac, nośników i wydruków


Pobieranie 18.81 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna