Regulamin X ogólnopolskiego Spływu Twardzieli Rzeką Odrą Kędzierzyn-Koźle 2014 I forma Imprezy



Pobieranie 11.43 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar11.43 Kb.
Regulamin X Ogólnopolskiego Spływu Twardzieli Rzeką Odrą Kędzierzyn-Koźle 2014
I Forma Imprezy

1. X Ogólnopolski Spływ Twardzieli Rzeką Odrą Kędzierzyn-Koźle 2014 jest imprezą rekreacyjną ściśle związaną z nurkowaniem swobodnym, której celem jest promocja Ziemi Kędzierzyńsko-Kozielskiej i województwa opolskiego, ukazanie walorów Opolszczyzny w sezonie zimowym.


II Organizatorzy

1. WOPR Odział Kędzierzyn-Koźle

2. Morsy Dębowa Kędzierzyn –Koźle

3. OSP ORW Koźle



III Miejsce i czas trwania imprezy

1. X Ogólnopolski Spływ Twardzieli Rzeką Odrą Kędzierzyn-Koźle 2014 odbędzie się w dniu 08.02.2014r. w Kędzierzynie-Koźlu, woj. opolskie.


IV Charakterystyka Imprezy

1. Spływ Twardzieli

- należy pokonać wpław, w dowolnym czasie, wyznaczony przez organizatora odcinek rzeki Odry. Start nastąpi przy moście pomiędzy Bierawą a Ciskiem, meta: Koźle Wyspa - Ośrodek Żeglarski „Szkwał”. Dystans 10 km.

- Spływ Twardzieli to próba pokonania sił natury oraz własnych słabości w utrudnionych warunkach, w którym nie liczy się czas pokonania trasy ani zajęte miejsce

2. Bal Płetwonurka

Bal Płetwonurka odbędzie się w Sali bankietowej „KODA” w Kędzierzynie –Koźlu ul. Portowa 25 o godzinie 18.00 ( 900 m od Ośrodka Żeglarskiego „Szkwał”).


V Zasady uczestnictwa

-uczestnikiem Spływu Twardzieli może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca przynajmniej podstawowe uprawnienia nurkowe

-osoby nie pełnoletnie muszą przedstawić organizatorom spływu, pisemną zgodę

od rodziców lub opiekunów

- w szczególnych przypadkach organizator może dopuścić do uczestnictwa osobę nie posiadającą uprawnień nurkowych

- każdy uczestnik Spływu Twardzieli zobowiązany jest przedstawić organizatorowi aktualne badania zdrowotne dopuszczające do udziału w imprezie, lub przedstawić aktualny wpis w książeczce nurkowej, potwierdzony przez uprawniona do tego osobę

- każdy uczestnik bierze udział w X Ogólnopolskim Spływie Twardzieli Rzeką Odrą Kędzierzyn-Koźle 2014 na własna odpowiedzialność, co dotyczy w szczególności udziału w spływie rzeką Odrą w dniu 08.02.2014r.

- warunkiem wzięcia udziału w Spływie Twardzieli jest pisemne potwierdzenie uczestnika o zapoznaniu się z treścią regulaminu imprezy oraz akceptacji jego warunków umieszczonych na karcie zgłoszeniowej imprezy

- uczestnicy spływu pokonują wyznaczona trasę dowolną technika, w dowolnym czasie

- uczestnik spływu może w trakcie pokonywania trasy spływu przytrzymywać się łodzi asekuracyjnej

- uczestnik może robić dowolną liczbę postojów w trakcie pokonywania wyznaczonej trasy, nie opuszczając przy tym jednak koryta rzeki. Wyjście z wody (opuszczenie koryta rzeki) w innym miejscu jest równoznaczne z przerwaniem próby pokonania wyznaczonej trasy

- wejście na pokład łodzi asekuracyjnej w trakcie pokonywania trasy spływu jest równoznaczne z decyzją o przerwaniu pokonywania trasy spływu przez uczestnika

- uczestnik może w trakcie pokonywania trasy spożywać napoje oraz posiłki regeneracyjne (nie opuszczając przy tym koryta rzeki) o ile nie ma ku temu przeciw wskazań zdrowotnych

- każdy uczestnik może w każdej chwili przerwać pokonywanie wyznaczone trasy

- uczestnik w trakcie pokonywania wyznaczonej trasy spływu może być ubrany w skafander typ „mokry” , zabrania się stosowania skafandrów innego typu

- uczestnik może być ubrany w dowolna ilość elementów skafandra typ „mokry” a także w dowolna ilość dodatków w postaci rękawic, skarpet i innych pod warunkiem że są to elementy o budowie typu „mokrego”

- uczestnik może także mieć w wyposażeniu zestaw nurkowy ABC, czyli płetwy, maska i rurka a także nóż nurkowy. Dopuszcza się inne nie uwzględnione, nie mechaniczne elementy wyposażenia

- kategorycznie zabrania się spożywania alkoholu w trakcie trwania spływu,

- osoby nietrzeźwe przed spływem nie będą dopuszczone do płynięcia.
VI Opłaty

- każdy uczestnik zobowiązany jest ponieść stosowne opłaty związane z organizacją i przeprowadzeniem imprezy


- wysokość opłat uzależniona jest od wybranej przez uczestnika opcji uczestnictwa
- wielkości, terminy oraz sposób dokonywania opłat podane są w programie imprezy i w karcie zgłoszeniowej będącej integralną częścią niniejszego regulaminu.
VII Obowiązki organizatora

- organizator zobowiązuje się zapewnić opiekę asekuracyjną oraz lekarską na czas pokonywania wyznaczonej trasy spływu

- organizator zobowiązuje się zapewnić transport uczestników oraz sprzętu na trasie Ośrodek Żeglarski „Szkwał” a startem spływu most pomiędzy Bierawą a Ciskiem

-organizator zobowiązuje się zapewnić nocleg oraz wyżywienie na zasadach opisanych w cenniku Sali bankietowej „KODA”, opłaty natomiast ponoszą uczestnicy.
VIII Postanowienia końcowe

-zgłoszenia do spływu i rezerwacji noclegu będą przyjmowane do dnia 20-01-2014 roku.



-organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, zobowiązując się jednocześnie do poinformowania o tym osób zainteresowanych w stosownym czasie.
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami




©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna