Regulamin XII regionalne Mistrzostwa Miast Śląska w Siatkówce Plażowej 2014r pod patronatem ŚzpsPobieranie 45.3 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar45.3 Kb.REGULAMIN

XII Regionalne Mistrzostwa Miast Śląska

w Siatkówce Plażowej 2014r

pod patronatem ŚZPS
Celem Mistrzostw Miast w Siatkówce Plażowej jest:

 • popularyzowanie siatkówki plażowej jako sportu ogólnodostępnego,

 • inspirowanie do organizowania turniejów w regionie,

 • inspirowanie do budowania boisk do siatkówki plażowej w możliwie jak największej ilości miejscowości,

 • wyłonienie Mistrza Miast.


I Organizatorzy Mistrzostw i Skład Komitetu Organizacyjnego.


  1. MOSiR Jastrzębie-Zdrój Agnieszka Badach

  2. MOSiR Żory Sylwia Szczepanik

  3. MOSiR Wodzisław Śląski Roman Zieliński

  4. MOSiR Knurów Zbigniew Rabczewski

5. UKS "NET" Żywiec Anna Niedoba Górny

6. Łaziska Sławomir Rubin

7. MOSiR Mikołów Marcin Tatarczyk .

9. MOSiR Czechowice Dziedzice Adam Prończuk

CA Sport Broker

10. MOSiR Mysłowice Sławomir Pawlak

11. UM Żarki Katarzyna Kulińska-Pluta

11. MOSiR Czerwionka Leszczyny Sławomir Paluch

12. Borowa Wieś Łukasz Widuch

13. OSiR Bytom Artur Żółtowski

14. OSiR Zawiercie Krzysztof Musialski
Telefony kontaktowe:


 1. MOSiR Jastrzębie-Zdrój – tel. 32 4718-614; 504239040; mosir@xm.pl

 2. MOSiR Żory – tel. 32 4341-172; s.szczepanik@mosir.zory.pl

 3. MOSiR Wodzisław – tel. 32 4551-519; biuro@mosir-centrum.pl

 4. MOSiR Knurów tel. 32 335 20 14; sport@mosir.knurow.com.pl

5. UKS "NET" Żywiec – tel. 693174693; sofcia@o2.pl

6. Łaziska tel.608675086; s.rubin@kwsa.pl

7. MOSiR Mikołów – tel. 32 779 76 03, 32 779 76 04; imprezy@mosir.mikolow.eu.

8. MOSiR Czechowice Dziedzice - 32 219 63 12; 501871719; adam@sportbroker.pl

CA Sport Broker

9. MOSiR Mysłowice – tel.32 2222058; s.michalak@mosir.myslowice.pl


10. UM Żarki – tel.34 3148036; katarzyna.pluta@umigzarki.pl

11. MOSiR Czerwionka Leszczyny – mosircl.m@op.pl

12. KS Burza Borowa Wieś – lukasz.widuch@op.pl

13. OSiR Bytom – tel.608375116

14. OSiR Zawiercie – tel.504200648
II Obowiązki organizatora
a) każdy z organizatorów turniejów eliminacyjnych mężczyzn i mikstów wpłaci kwotę

100,00 złotych do SZPS (kwota zostanie przekazana organizatorowi Turnieju

Finałowego Mężczyzn oraz Mikstów – nagroda finansowa dla najlepszych par),

nr konta Getin Bank 59 1560 1108 0000 9060 0004 5493


b) zapewnić wodę mineralną niegazowaną (min: 1,5 l na osobę) dla uczestników turnieju,
c) pokryć koszty obsługi sędziowskiej, która w sezonie 2014 wynosić będzie:

  • sędzia główny - 210,00 zł brutto/180,00 zł netto

  • sędzia prowadzący - 180,00 zł brutto/154,00 zł netto

Ilość sędziów liczona będzie wg następującej kalkulacji – ilość boisk plus sędzia główny,
d) jeśli to możliwe prosimy o przesłanie na adres mosir@xm.pl lub beach@szps.pl

następujące dane:  • informację o miejscu rozgrywania turnieju, kąpielisku,

  • minimum dwa zdjęcia obiektu,

  • krótki opis obiektu,

  • telefon kontaktowy do organizatora,

  • informacje o wpisowym lub biletach wstępu na obiekt,

e) przygotowanie miejsca gier zgodnie z przepisami gry:

– wyrównanie powierzchni, wytyczenie linii boiska, przygotowanie i zamocowanie

siatki wraz z antenkami na odpowiedniej wysokości (2,43m; 2,34m - miksty),

– przygotowanie piłek meczowych (najlepiej firmy Mikasa),

– przygotowanie stanowisk dla sędziów, przygotowania tablic wyników

– rozpropagowanie turnieju w swojej miejscowości.

– przekazanie wyników niezwłocznie po jego zakończeniu do biura zawodów,


f) każdy z Organizatorów we własnym zakresie zadba o reklamę Mistrzostw

w swoim mieście.


g) Organizatorzy turniejów eliminacyjnych ponoszą koszty sędziowskie turnieju oraz

koszty nagród dla czterech pierwszych drużyn w kwocie ustalonej przez komitet

organizacyjny – 500zł (nie mniej)

Organizatorami kolejnych turniejów finałowych w 2015 roku będąUM Żarki – M

MOSiR Żory – Miksty
III Obowiązki koordynatora oraz SZPS
a) zapewnienie patronatu medialnego (prasa, radio, telewizja, portale internetowe) nad całym

cyklem mistrzostw,


b) właściwa promocja zawodów,
c) zapewnienie obsługi strony internetowej mistrzostw www.mlsa.szu.pl oraz

www.beach.szps.pl,
d) ufundowanie pucharów i medali dla najlepszych par w Turnieju Finałowym Mężczyzn

oraz Mikstów,


e) przekazanie przez SZPS wpłat organizatorów – nagroda finansowa w Turnieju Finałowym

Mężczyzn,


f) zaprosić na spotkanie przedsezonowe Wydziału Siatkówki Plażowej przedstawiciela

organizatora,


IV Obowiązki zawodników
zapisy poprzez stronę internetową: www.beach.szps.pl

(punkty rankingowe do turnieju finałowego zostają przyznane wyłącznie zawodnikom, zalogowanym na w/w stronie)

potwierdzenie zgłoszeń w dniu turnieju od godz.9.00

ROZPOCZĘCIE TURNIEJU – godz.9.30
a) każdy zawodnik i zawodniczka zobowiązany jest do wykupienia licencji SZPS

(u sędziego Głównego)  • 20 zł – na cały cykl turniejów RMMŚ

  • 10 zł – jednorazowa ( na jeden Turniej),

  • prosimy o posiadanie 1 fotografii do wydania licencji

b) uiścić wpisowe w wysokości 20 zł /para u organizatora,

c) rozgrywać spotkania zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową i Regulaminem

XII RMMŚwSP,

d) zapisy na 2 dni przed datą zawodów (do środy jeżeli turniej odbywa się w sobotę,

do czwartku jeżeli turniej odbywa się w niedzielę),

e) zawodnicy (zawodnik), którzy zachowują się w sposób chamski, obelżywy w stosunku

do organizatora turnieju, innych zawodników czy komisji sędziowskiej – ZOSTAJĄ

WYKLUCZENI z dalszego cyklu rozgrywek Regionalnych Mistrzostw Miast Śląska,


f) turnieje, w których pula nagród przekroczy 500 zł zostaną zakwalifikowane do cyklu

Mistrzostw Polski Seniorów, a zawodnicy zdobędą jednocześnie punkty do rankingu

PZPS i będzie je można śledzić na bieżąco na stronie www.beach.pzps.pl

g) zawodnicy muszą posiadać kartę badań lekarskich wydaną przez lekarza posiadającego

uprawnienia do sportu kwalifikowanego.

V Przebieg Mistrzostw i terminy
a) Organizatorem turniejów eliminacyjnych mogą być osoby prywatne, firmy, organizacje

sportowe, stowarzyszenia lub jednostki gminne, które zgłosiły chęć zorganizowania

turnieju i zobowiązały się do przestrzegania niniejszego regulaminu i postanowień

Komitetu Organizacyjnego. Organizatorami turniejów finałowych są wszystkie KO

według kolejności przystąpienia do Mistrzostw (kolejność w I pkt regulaminu),

b) Mistrzostwa odbędą w okresie od maja do sierpnia 2014r.

M - mężczyźni

MIKSTY


c) turnieje eliminacyjne mężczyzn i mikstów: do zawodów dopuszcza się zawodników

i zawodniczki wszystkich szczebli rozgrywek, turnieje eliminacyjne maja charakter

otwarty, natomiast w TURNIEJU FINAŁOWYM mężczyzn i mikstów zagra 8

najlepszych par z rankingu zamieszkujących w woj. śląskim (zameldowanie stałe lub

tymczasowe: weryfikacje na podstawie dowodu osobistego)
d) turnieje eliminacyjne par mieszanych: do zawodów dopuszcza się zawodników

wszystkich szczebli rozgrywek,


e) udział w turnieju Finałowym danej kategorii – na zaproszenie Organizatora

(bez wpisowego),


f) zawodnicy niepełnoletni muszą przedstawić komisji sędziowskiej pisemną zgodę

rodziców.
VI System rozgrywek
a) system rozgrywek w każdym turnieju określa organizator wraz z sędzią głównym

( w zależności od ilości zgłoszeń ),

b) w każdym turnieju eliminacyjnym uczestnicy zdobywają punkty rankingowe,

c) suma punktów uzyskanych we wszystkich turniejach eliminacyjnych przez daną parę

zawodników decyduje o zaproszeniu do finału Mistrzostw Regionu,

d) liczba punktów jakie może zdobyć para uczestnicy turnieju eliminacyjnego:
Miejsce

Punkty

1.

30

2.

24

3.

20

4.

16

5-6.

12

7-8.

8

9-12.

4

e) suma zebranych punktów decyduje o rozstawieniu w kolejnych turniejach i finale,

w pierwszym turnieju o rozstawieniu decyduje losowanie,
f) W finale Mistrzostw Regionu spotka się 7 najlepszych zespołów ustalonych na podstawie

rankingu po wszystkich turniejach eliminacyjnych oraz 1 para reprezentująca

organizatora turnieju finałowego R-6 („dzika karta” organizatora turnieju finałowego nie

zwalnia wybranej drużyny od uczestnictwa w rozegraniu 2 turniejów eliminacyjnych).

Zawodnik, który nie weźmie udziału w minimum 2 turniejach eliminacyjnych – M;

2 turniejach eliminacyjnych – MIKSTY nie może wziąć udziału w turnieju finałowym.

W finale kobiet zagra 8 najlepszych zespołów według zasad j.w.

VII Nagrody

Pula nagrody finałowej w turnieju finałowym mężczyzn (I miejsce-40% puli, II-30%,

III –20%, IV-10%) wynosi 1200 zł. Koszty ponosi organizator turnieju finałowego 2014:

MOSiR Żory, a także nagroda finansowa,

wynikająca z opłaty wpisowej org. turniejów męskich, przekazana przez SZPS zostanie

podzielona w proporcjach j.w.

W turnieju finałowym MIKSTY pula nagród wynosi 1000 zł. Koszty ponosi organizatorturnieju finałowego 2014 – MOSiR Jastrzębie-Zdrój.

VIII Uwagi końcowe

 1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, organizator nie ponosi

odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas zawodów.

 1. Zawody zostaną odwołane z powodu złych warunków atmosferycznych bądź innych czynników uniemożliwiających rozegranie turnieju. Decyzję podejmuje komisja sędziowska wraz z organizatorem turnieju.

 2. Wszelkie kwestie nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzygają

przedstawiciele organizatora i komisja sędziowska.

 1. Obsadę sędziowską organizatorzy uzgadniają z sędzią głównym Mistrzostw w osobie:

Rufin Duda – (32) 47616-92; kom. 661140332, e-mail: rufinduda@interia.pl

Mariusz Fiutek – Referent Obsad ŚZPS tel.604784198, e-mail mario.szps@op.pl

Pobieranie 45.3 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna