Regulamin XIV konkursu przyrodniczo-leśnego konkurs przyrodniczo-leśny realizowany jest w ramach Programu Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „ I ty bądź przyjacielem lasu”Pobieranie 13.48 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar13.48 Kb.
REGULAMIN XIV KONKURSU PRZYRODNICZO-LEŚNEGO  1. Konkurs przyrodniczo-leśny realizowany jest w ramach Programu Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „ I Ty bądź przyjacielem lasu” prowadzonego przez Nadleśnictwo Brynek.

  2. Główne cele konkursu to:

- promowanie zasad proekologicznej, wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za las, w tym współuczestnictwa w jego ochronie,

- kształtowanie wrażliwości estetycznej na piękno lasu,

- kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz właściwego stosunku do lasu i gospodarki leśnej.

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży województwa śląskiego,

uczestniczących w realizowanym programie edukacyjnym.

4. Konkurs przebiegać będzie w 3 kategoriach wiekowych i tematycznych:

a) przedszkola – plastyczny

b) szkoły podstawowe klasy I-III – plastyczny

c) szkoły podstawowe klasy IV-VI – plastycznyPRZEDSZKOLA
Temat: „ Mój wymarzony las ” - konkurs plastyczny

Zadanie: Wykonanie pracy plastycznej ( rysunku, wydzieranki itp. ) przedstawiającej w/w temat.

Zasady: Prace plastyczne winne być wykonane w formacie A4 bądź A3. Nie dopuszcza się wykonywania prac zbiorowych oraz przestrzennych.
Każda praca powinna posiadać metrykę zawierającą:

- nazwisko i imię wykonawcy pracy,

- nazwę przedszkola wraz z adresem,

- nazwisko i imię opiekuna.


I etap realizowany jest w przedszkolach i polega na wyłonieniu 3 najlepszych prac i przesłaniu ich na adres Nadleśnictwa Brynek.

II etap polega na wyłonieniu 10-ciu najlepszych prac w Nadleśnictwie Brynek, które to zostaną wystawione w izbie leśnej.


Prace wyłonione w drodze eliminacji przedszkolnych należy przesłać na adres Nadleśnictwa Brynek do dnia 03.10.2014 r.

Oceny prac dokona specjalna komisja składająca się z przedstawicieli Nadleśnictwa oraz plastyka.

Wręczenie nagród i ekspozycja zwycięskich prac odbędzie się w izbie leśnej Nadleśnictwa w dniu 17.10.2014 r.
SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY I-III
Temat: „ Moi leśni przyjaciele ”- konkurs plastyczny

Zadanie: Wykonanie pracy plastycznej ( rysunku, wydzieranki itp. ) przedstawiającej w/w temat.

Zasady: Prace plastyczne winne być wykonane w formacie A4 bądź A3. Nie dopuszcza się wykonywania prac zbiorowych oraz przestrzennych.
Każda praca winna posiadać metrykę zawierającą:

- nazwisko i imię wykonawcy pracy,

- nazwę szkoły i jej adres,

- nazwisko i imię opiekuna.


I etap realizowany jest w szkołach i polega na wyłonieniu 3 najlepszych prac i przesłaniu ich na adres Nadleśnictwa Brynek.

II etap polega na wyłonieniu z przesłanych prac 6 najlepszych, które zostaną nagrodzone oraz wystawione w izbie leśnej.


Prace wyłonione w drodze eliminacji szkolnych ( maksymalnie 3 ) należy przesłać na adres Nadleśnictwa Brynek do dnia 03.10.2014 r.

Oceny prac dokona specjalna komisja składająca się z przedstawicieli Nadleśnictwa oraz plastyka.

Wręczenie nagród i ekspozycja nagrodzonych prac konkursowych odbędzie się w izbie leśnej Nadleśnictwa w dniu 17.10.2014r.


SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV-VI

Temat: „ I ja dbam o mój las ”- konkurs plastyczny

Zadanie: Wykonanie pracy plastycznej ( rysunku, wydzieranki itp.) przedstawiającej w/w temat.

Zasady: Prace plastyczne winne być wykonane w formacie A4 bądź A3. Nie dopuszcza się wykonywania prac zbiorowych oraz przestrzennych.
Każda praca winna posiadać metrykę zawierającą:

- nazwisko i imię wykonawcy pracy,

- nazwę szkoły i jej adres,

- nazwisko i imię opiekuna.


I etap realizowany jest w szkołach i polega na wyłonieniu 3 najlepszych prac i przesłaniu ich na adres Nadleśnictwa Brynek.

II etap polega na wyłonieniu z przesłanych prac 6 najlepszych, które zostaną nagrodzone oraz wystawione w izbie leśnej.


Prace wyłonione w drodze eliminacji szkolnych ( maksymalnie 3 ) należy przesłać na adres Nadleśnictwa Brynek do dnia 03.10.2014 r.

Oceny prac dokona specjalna komisja składająca się z przedstawicieli Nadleśnictwa oraz plastyka.

Wręczenie nagród i ekspozycja nagrodzonych prac konkursowych odbędzie się w izbie leśnej Nadleśnictwa w dniu 17.10.2014r.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  1. Organizator konkursu nie zobowiązuje się do zwrotu dostarczonych prac.

Wszystkie zakwalifikowane do finału prace stają się własnością organizatora i będą prezentowane na ekspozycji czasowej w izbie leśnej Nadleśnictwa oraz mogą zostać wykorzystane do innych celów.

  1. W każdej kategorii przyznane zostaną dla zwycięzców nagrody rzeczowe.

  2. Decyzja jury jest ostateczna.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu bez podania przyczyn.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Brynekmgr inż. Andrzej Stoces

Pobieranie 13.48 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna