Regulamin XIV konkursu przyrodniczo-leśnego konkurs przyrodniczo-leśny realizowany jest w ramach Programu Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „ I ty bądź przyjacielem lasu”Pobieranie 13.48 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar13.48 Kb.
REGULAMIN XIV KONKURSU PRZYRODNICZO-LEŚNEGO  1. Konkurs przyrodniczo-leśny realizowany jest w ramach Programu Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „ I Ty bądź przyjacielem lasu” prowadzonego przez Nadleśnictwo Brynek.

  2. Główne cele konkursu to:

- promowanie zasad proekologicznej, wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za las, w tym współuczestnictwa w jego ochronie,

- kształtowanie wrażliwości estetycznej na piękno lasu,

- kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz właściwego stosunku do lasu i gospodarki leśnej.

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży województwa śląskiego,

uczestniczących w realizowanym programie edukacyjnym.

4. Konkurs przebiegać będzie w 3 kategoriach wiekowych i tematycznych:

a) przedszkola – plastyczny

b) szkoły podstawowe klasy I-III – plastyczny

c) szkoły podstawowe klasy IV-VI – plastycznyPRZEDSZKOLA
Temat: „ Mój wymarzony las ” - konkurs plastyczny

Zadanie: Wykonanie pracy plastycznej ( rysunku, wydzieranki itp. ) przedstawiającej w/w temat.

Zasady: Prace plastyczne winne być wykonane w formacie A4 bądź A3. Nie dopuszcza się wykonywania prac zbiorowych oraz przestrzennych.
Każda praca powinna posiadać metrykę zawierającą:

- nazwisko i imię wykonawcy pracy,

- nazwę przedszkola wraz z adresem,

- nazwisko i imię opiekuna.


I etap realizowany jest w przedszkolach i polega na wyłonieniu 3 najlepszych prac i przesłaniu ich na adres Nadleśnictwa Brynek.

II etap polega na wyłonieniu 10-ciu najlepszych prac w Nadleśnictwie Brynek, które to zostaną wystawione w izbie leśnej.


Prace wyłonione w drodze eliminacji przedszkolnych należy przesłać na adres Nadleśnictwa Brynek do dnia 03.10.2014 r.

Oceny prac dokona specjalna komisja składająca się z przedstawicieli Nadleśnictwa oraz plastyka.

Wręczenie nagród i ekspozycja zwycięskich prac odbędzie się w izbie leśnej Nadleśnictwa w dniu 17.10.2014 r.
SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY I-III
Temat: „ Moi leśni przyjaciele ”- konkurs plastyczny

Zadanie: Wykonanie pracy plastycznej ( rysunku, wydzieranki itp. ) przedstawiającej w/w temat.

Zasady: Prace plastyczne winne być wykonane w formacie A4 bądź A3. Nie dopuszcza się wykonywania prac zbiorowych oraz przestrzennych.
Każda praca winna posiadać metrykę zawierającą:

- nazwisko i imię wykonawcy pracy,

- nazwę szkoły i jej adres,

- nazwisko i imię opiekuna.


I etap realizowany jest w szkołach i polega na wyłonieniu 3 najlepszych prac i przesłaniu ich na adres Nadleśnictwa Brynek.

II etap polega na wyłonieniu z przesłanych prac 6 najlepszych, które zostaną nagrodzone oraz wystawione w izbie leśnej.


Prace wyłonione w drodze eliminacji szkolnych ( maksymalnie 3 ) należy przesłać na adres Nadleśnictwa Brynek do dnia 03.10.2014 r.

Oceny prac dokona specjalna komisja składająca się z przedstawicieli Nadleśnictwa oraz plastyka.

Wręczenie nagród i ekspozycja nagrodzonych prac konkursowych odbędzie się w izbie leśnej Nadleśnictwa w dniu 17.10.2014r.


SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV-VI

Temat: „ I ja dbam o mój las ”- konkurs plastyczny

Zadanie: Wykonanie pracy plastycznej ( rysunku, wydzieranki itp.) przedstawiającej w/w temat.

Zasady: Prace plastyczne winne być wykonane w formacie A4 bądź A3. Nie dopuszcza się wykonywania prac zbiorowych oraz przestrzennych.
Każda praca winna posiadać metrykę zawierającą:

- nazwisko i imię wykonawcy pracy,

- nazwę szkoły i jej adres,

- nazwisko i imię opiekuna.


I etap realizowany jest w szkołach i polega na wyłonieniu 3 najlepszych prac i przesłaniu ich na adres Nadleśnictwa Brynek.

II etap polega na wyłonieniu z przesłanych prac 6 najlepszych, które zostaną nagrodzone oraz wystawione w izbie leśnej.


Prace wyłonione w drodze eliminacji szkolnych ( maksymalnie 3 ) należy przesłać na adres Nadleśnictwa Brynek do dnia 03.10.2014 r.

Oceny prac dokona specjalna komisja składająca się z przedstawicieli Nadleśnictwa oraz plastyka.

Wręczenie nagród i ekspozycja nagrodzonych prac konkursowych odbędzie się w izbie leśnej Nadleśnictwa w dniu 17.10.2014r.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  1. Organizator konkursu nie zobowiązuje się do zwrotu dostarczonych prac.

Wszystkie zakwalifikowane do finału prace stają się własnością organizatora i będą prezentowane na ekspozycji czasowej w izbie leśnej Nadleśnictwa oraz mogą zostać wykorzystane do innych celów.

  1. W każdej kategorii przyznane zostaną dla zwycięzców nagrody rzeczowe.

  2. Decyzja jury jest ostateczna.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu bez podania przyczyn.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Brynekmgr inż. Andrzej Stoces
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna