Regulamin zakupów obowiązujący do 24. 12. 2014 rokuPobieranie 22.5 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar22.5 Kb.

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 roku.


Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez sklep.arka-meble.pl należący do firmy ARKA Aleksander Czarny i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą przy ul. Nowohuckiej 69A w Krakowie, założonej w 1990 roku, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000114513, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Firma posiada numer REGON: 003896936 oraz numer NIP 678  002 94 64

Informacje ogólne


 1. Sklep.arka-meble.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

 3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

 5. Sklep.arka-meble.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.

 7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 8. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy kupującym a właścicielem sklepu, firmą ARKA Aleksander Czarny i Wspólnicy Sp. j.

 9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie kupującemu faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.

Zamówienia


 1. Zamówienia można składać online na stronie sklepu www.sklep.arka-meble.pl lub wysyłając zamówienie na adres sklep@arka-meble.pl.

 2. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 3. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 4. W przypadku zamówień nietypowych sklep zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji zamówienia drogą internetową lub telefonicznie w dniu jego otrzymania lub następnego dnia, jeżeli zamówienie zostało złożone po godzinie 15.00, jednocześnie zachowując prawo odstąpienia od realizacji w przypadku, gdy podane przez kupującego dane będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

 5. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
  a) w przypadku zamówień płatnych poprzez system Platnosci.pl - po otrymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Platnosci.pl.
  b) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (dostawa kurierem za pobraniem) - po weryfikacji zamówienia drogą mailową.
  c) w przypadku płatności przelewem bezpośrednio na konto ARKA Aleksander Czarny i Wspólnicy Sp. j.  - po zaksięgowaniu wpłaty na konto.

 6. W przypadku złożenia zamówienia na kwotę przekraczającą 1000 PLN sklep arka-meble.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności za pobraniem przez zażądanie przedpłaty części wartości zamówienia.

 7. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, kupujący podejmuje decyzje o jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 8. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu wysłania towaru. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt e-mailem pod adresem sklep@arka-meble.pl.

 9. W przypadku błędu w cenie lub opisie, sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówień zawierających niewłaściwe informacje. Klient otrzyma pocztą elektroniczną propozycję podtrzymania umowy z właściwymi danymi lub jej anulowania. W przypadku braku odpowiedzi zamówienie zostanie anulowane.

Płatność


 1. 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  a) płatność kartą kredytową lub przelewem elektronicznym, należność pobiera serwis Płatności.pl 
  b) płatność przy odbiorze - należność pobiera kurier
  c) płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu: ARKA Aleksander Czarny i Wspólnicy Sp. j  Bank Pekao S.A. II O/Kraków nr 96124014441111000009358083

 2. Do każdego zamówienia z dostawą na terenie Polski doliczany jest koszt dostawy kurierem.  Do zamówień płatnych przy odbiorze doliczana jest też dodatkowa opłata za tą usługę.

 3. Do każdego zamówienia z dostawą na terenie innego kraju doliczany jest koszt dostawy przesyłki priorytetowej za pośrednictwem poczty.

 4. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane wyłącznie przelewem bankowym.

Koszty i terminy dostawy


 1. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia - określony w dniach roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu. W przypadku zamówienia na towary o różnym czasie realizacji obowiązuje najdłuższy z podanych terminów.

 2. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
  Czas dostawy zamówienia kurierem na terenie kraju - 1 dzień roboczy.
  Czas dostawy zamówienia w Europie za pośrednictwem poczty - 3 - 14 dni roboczych.
  Czas dostawy zamówienia poza Europą za pośrednictwem poczty - 7 - 28 dni roboczych.

 3. Koszt dostawy zamówienia na terenie Polski:

  Koszt wysyłki kurierem (płatność przelewem) - Przesyłka standardowa, wymiary 140x60x60, waga do 30 kg. -  20 zł brutto

  Koszty przesyłki przekraczającej powyższe wymiary i wagę – kalkulowane są indywidualnie

  Koszt wysyłki kurierem (płatność za pobraniem) - 30 zł brutto

  Dostawa gratis przy zamówieniu towarów o wartości min. 500 zł brutto

  Koszty dostawy towaru wraz z montażem przez serwis studia meblowego ARKA - kalkulowany indywidualnie

  Przy wyborze opcji "odbiór własny" w magazynie studia meblowego ARKA - bez dodatkowych kosztów.
   

 4. Odbiór własny w magazynie studia meblowego ARKA

  W przypadku odbioru osobistego nabywca jest zobowiązany dokonać oględzin towaru w momencie odbioru oraz złożyć podpis na stosownym dokumencie potwierdzającym jego odbiór.


  Po odbiorze produktu i złożeniu podpisu na stosownym potwierdzeniu, sklep.arka-meble.pl nie ponosi odpowiedzialności za widoczne uszkodzenia mechaniczne stwierdzone w późniejszym terminie.
  W przypadku odbioru osobistego Nabywca jest zobowiązany do odebrania towaru do 3 (trzech) dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia mailowego lub telefonicznego ze sklepu internetowego sklep.arka-meble.pl. W przypadku nie odebrania towaru w ustalonym terminie Nabywca może zostać obciążony kosztami magazynowania towaru. Koszty magazynowania naliczane są za każdy dzień roboczy i wynoszą 13 zł/dzień.

 5. Do każdego zamówienia z dostawą na terenie innego kraju doliczany jest koszt dostawy przesyłki priorytetowej za pośrednictwem poczty.

 6. Nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Stanowi to podstawę do uznania reklamacji.

 7. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

Zwroty i reklamacje


 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" kupujący może zrezygnować z zakupionego produktu bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Prawo to jest jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni od daty odebrania przesyłki.

 2. Wskazane powyżej prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sklepu.

 5. Do zwracanego produktu należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i otrzymaną wraz z nim fakturę.  

 6. Zwrotowi nie podlega towar, który był sprowadzany na Państwa specjalne zamówienie. 

 7. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 8. Produkt uszkodzony lub wadliwy należy odesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres: ARKA Aleksander Czarny i Wspólnicy Sp. j. ul. Nowohucka 69A, 30-728 Kraków. Koszt odesłania produktu sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkty dostępny w sklepie.

 9. Sklep nie przyjmuje zwrotów odsyłanych za pobraniem.

Ochrona danych osobowych


 1. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

 3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.

Pozostałe informacje


 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że niektóre z oferowanych produktów wykonywane są ręcznie, co nie daje możliwości wiernego powielenia ich wyglądu. Różnice te mogą dotyczyć jedynie w niewielkim stopniu koloru, kształtu lub wzoru.

 2. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Kupujący może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.

 3. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.

 4. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie Sąd Powszechny.

 5. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

 6. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna