Rejestr poważnych awarii w 2005 rokuPobieranie 0.71 Mb.
Strona1/11
Data02.05.2016
Rozmiar0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


REJESTR

poważnych awarii w 2005 roku


Lp.

Data

Miejsce

zdarzenia

Opis zdarzenia


Działania podjęte przez Inspekcję Ochrony Środowiska

Uwagi


1

2

3

4

5

6

1.

03.01.2005

Dębogórze

gm. Kosakowo

pow. pucki

woj. pomorskieZanieczyszczenie gruntu w wyniku wycieku benzyny silnikowej z nawierconego ruro-ciągu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia z którego wynikało, że:

w dniach 3 i 4 stycznia stwierdzono 2 rozszczelnienia rurociągu transportowego benzyny na terenie Bazy Paliw nr 21;

właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo „NAFTOBAZY” Sp. z o.o. w Warszawie;

sprawca nawiertu nie został dotychczas ustalony;

doszło do wycieku benzyny do gruntu ;

akcja usuwania skutków została przeprowadzona przez Zakładową Służbę Ratowniczą Bazy Paliw nr 21 oraz JRG z Pucka i Gdyni. Do pojemników zebrano kilkanaście m3 produktu zanieczyszczonego wodą i przekazano do utylizacji;

w tym czasie stwierdzono dwa dalsze nawierty rurociągu. Wczesne ich wykrycie spowodowało, że nie doszło do wycieku benzyny do gruntu.

rurociąg uszczelniono.

Przeprowadzono kontrolę interwencyjną. Wydano zarządzenia pokontrolne w dniu 6 stycznia 2005 roku, które zostały zrealizowane.


Zanieczyszczony grunt nie

został wybrany. Dalsze działania będą prowadzone w 2006 r.2.

04.01.2005

Jarosław

gm. Jarosław

pow. jarosławski

woj. podkarpackieWyciek amoniaku z rozszczelnionej instalacji

chłodniczej.Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Przemyślu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia z którego wynikało, że:

doszło do rozszczelnienia zaworów amoniakalnej instalacji chłodniczej, na terenie Zakładów Mięsnych „Sokołów” S.A.

ilość wyciekłego amoniaku określono na około 10 kg;

akcję usuwania awarii przeprowadziły służby zakładowe. Po zabezpieczeniu instalacji zawory uszczelniono.

w wyniku zdarzenia lekko poszkodowane zostały 4 osoby, które przewieziono do szpitala. Po konsultacji lekarskiej, osoby te zostały odesłane do domu;

inspektorzy Delegatury WIOŚ w Przemyślu przeprowadzili kontrolę interwencyjną w związku ze zdarzeniem.

po usunięciu awarii instalację włączono do dalszej pracy. Wyniki pomiarów stężenia amoniaku kształtowały się na poziomie dopuszczalnym;

Zagrożenie zlikwidowano.Zanieczyszczenie ustąpiło.
1

2

3

4

5

6

3.

08.01.2005

Grójec

gm. Grójec

pow. grójecki

woj. mazowieckieWypadek drogowy autocysterny przewożącej

mieszaninę

skroplonego gazu

propan-butan.Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Radomiu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

na drodze nr 50 doszło do zderzenia autocysterny przewożącej 36 m3 skroplonej mieszaniny gazów propan-butan, z samochodem osobowym marki Volkswagen.;

cysterna przewróciła się na pobocze drogi i do rowu. Nie doszło do jej rozszczelnienia;

w wyniku wypadku ranna została 1 osoba;

akcja ratownicza przeprowadzona przez 13 jednostek PSPoż. polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia , gaz przepompowano do podstawionych cystern zastępczych, a następnie postawiono pojazd na koła;

zagrożenie pożarem i wybuchem zostało zlikwidowaneZagrożenie

zlikwidowano.4.

10.01.2005

Chełm

gm. Chełm

woj. lubelskie


Wybuch pożaru na terenie Zakładów Meblarskich „Meblotop” S.A.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Chełmie przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że:

z nieustalonych przyczyn doszło do wybuchu pożaru na terenie Zakładów Meblarskich „Meblotop” S.A.;

w wyniku zdarzenia doszło do uwolnienia się do środowiska substancji znajdujących się w pomieszczeniu lakierni, w tym około 40 dm3 lakieru „nitro”, 150 dm3 bejcy rozpuszczalnikowej, około 20 dm3 rozcieńczalników i około 48 dm3 farb wodnych.;

JRG PSPoż. oraz pracownicy zakładów usypali z trocin wał uniemożliwiający spływ ścieków pogaśniczych do odbiornika;

Chwilowe zanieczyszczenie powietrza ustąpiło, nie doszło do zanieczyszczenia rzeki Uherki.


Zanieczyszczenie ustąpiło.

5.

12.01.2005

Szpetal Górny

gm. Fabianki

pow. włocławski

woj. kujawsko-pomorskieWypadek drogowy samochodu ciężarowego związany z wyciekiem oleju napędowego.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Włocławku przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że:

na skrzyżowaniu dróg Włocławek – Lipno doszło do wypadku drogowego samochodu TIR i bus marki IVECO;

w wyniku zdarzenia pojazdów doszło do rozszczelnienia zbiornika paliwa samochodu TIR;

na jezdnię i do przydrożnego rowu wyciekło około 500 dm3 paliwa. Zanieczyszczeniu uległo około 20 m przydrożnego rowu w kierunku Szpetala Górnego oraz około 100m rowu w kierunku Dobrzynia nad Wisłą;

samochód BUS przewoził 14 osób, z których 7 zostało lekko poszkodowanych w wypadku;

JRG PSPoż. we Włocławku pod nadzorem inspektorów WIOŚ zabezpieczyła rów przydrożny zaporami ze słomy; wałem ziemnym oraz trocinami i sorbentem. Pobrano próby wód i gruntu do analizy.

miejsce zdarzenia oddalone było o około 1500m od rzeki, a od ujęcia wody w Szpetalu Górnym około 500m.

Wybrano zanieczyszczoną ziemię i złożono na wybetonowanym gruncie. Zostanie ona wykorzystana przez Zarząd Dróg Krajowych. Badania laboratoryjne wykazały, że stężenia zanieczyszczeń nie przekroczyły dopuszczalnych wartości.Zanieczyszczenie usunięto.

1

2

3

4

5

6

6.

14.01.2005

Sobótka Zachodnia

gm. Sobótka

pow. wrocławski

woj. dolnośląskie
Wyciek oleju

opałowego

z rozszczelnionego zbiornika

w kotłowni

w szkole

podstawowej.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że:

doszło do wycieku oleju opałowego z rozszczelnionego zbiornika na terenie kotłowni szkoły podstawowej;

wyciekły olej w ilości około 3,2 Mg przedostał się do nieszczelnej misy zabezpieczającej;

przedstawiciele WIOŚ, PSPoż, Starostwa Powiatowego i Policji dokonali oględzin na miejscu zdarzenia. Stwierdzono, że poza terenem kotłowni, w piwnicy szkoły brak śladów wycieku oleju. Brak również śladów zanieczyszczenia poza budynkiem szkoły posadowionym na podłożu skalnym.

Pobrano próby wody z pobliskiej studni na obecność ropopochodnych. Organoleptycznie nie stwierdzono w wodzie obecności ropopochodnych.


Brak śladów wyciekłych ropopochodnych.

7.

16.01.2005

Czyżew

gm. Sanniki

pow. Gostynin

woj. mazowieckieWyciek benzyny bezołowiowej z rozszczelnionego rurociągu należącego do PERN w Płocku.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że:

nieustalony sprawca dokonał nawiertu na 43 kilometrze rurociągu przesyłowego benzyny bezołowiowej na trasie Płock - Koluszki;

właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” w Płocku;

w wyniku rozszczelnienia rurociągu nastąpił wyciek benzyny bezołowiowej (nr ONZ/ADR 1203, kl. 3 mat nieb.) do gruntu w rejonie rurociągu oraz do rowu melioracyjnego, w ilości około 70m3 ;

akcję usuwania skutków nawiertu przeprowadziły PSPoż. z Gostynina oraz służby PERN pod nadzorem inspektorów Delegatury WIOŚ w Płocku. Rurociąg uszczelniono, postawiono zapory ze słomy na rowie melioracyjnym. Wybrano około 5 m3 zanieczyszczonego gruntu, który został poddany utylizacji w PERN w Płocku;

Prokuratura Rejonowa w Gostyninie postanowieniem z dnia 16 marca 2005 roku umorzyła śledztwo w związku z brakiem wykrycia sprawcy nawiertu. Starosta Gostyniński wszczął postępowanie z art. 362 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w sprawie nałożenia na PERN obowiązku przywrócenia środowiska w rejonie awarii do stanu właściwego.

Prowadzone jest zczerpywanie ropopochodnych. Do końca 2005 r ogółem odzyskano około 12,8 m3 produktu.


W 2006 roku będzie prowadzane dalsze zczerpywanie zanieczyszczenia.

8.

23.01.2005

Gdańsk

woj. pomorskieWyciek oleju opałowego


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że:

nieustalony sprawca dokonał nawiertu rurociągu przesyłowego oleju opałowego ciężkiego (kl.2 R45, substancja o działaniu rakotwórczym;

właściciel rurociągu: Grupa Lotos S.A. w Gdańsku;

ilość wyciekłego oleju nie została ustalona. Wyciekły olej utworzył rozlewisko na powierzchni gruntu o powierzchni około 0,5 ha;

akcja usuwania skutków zdarzenia została podjęta przez JRCh Grupy Lotos S.A. w Gdańsku.

Wybrano około 252 Mg zanieczyszczonego gruntu oraz 80 Mg emulsji olejowo-wodnej i przekazano do utylizacji.

Rekultywacja nie została zakończona do dnia 31 grudnia 2005 r.


Rekultywacja będzie prowadzona w roku 2006
2

3

4

5

6

9.

23.01.2005

Białystok

woj. podlaskie.Pożar ciągnika siodłowego

z przyczepioną cysterną, zawierającą

mieszaninę skroplonych gazów

propan-butan.Wojewódzki Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

z nieustalonych przyczyn doszło do pożaru kabiny ciągnika siodłowego z przyczepioną cysterną o pojemności 41m3, napełnioną w około 30% mieszaniną skroplonego gazu propan-butan. Obok znajdowała się druga o poj. około 21m3 napełniona w 80% skroplonym gazem;

cysterny nie uległy uszkodzeniu

w wyniku pożaru spaleniu uległ budynek usługowo-handlowy zlokalizowany na skrzyżowaniu ulic gen. Maczka i Zawady. W odległości około 20 m od palącego się budynku znajduje się stacja autogazu z dwoma zbiornikami o pojemności około 4,85 m3 wypełnione gazem.

nie doszło do wybuchu i pożaru zbiorników;

14 zastępów PSPoż i 3 jednostki OSP przeprowadziły akcję ratowniczą. Pożar ugaszono. Zagrożenie zostało zlikwidowane.Zagrożenie

zostało


zlikwidowane.

10.

3.02.2005

Smardzko

gm. Świdwin;

pow. Świdwin;

woj. zachodniopomorskieZanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koszalinie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że:

z nieustalonych przyczyn doszło do wypływu wód zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi z sieci odprowadzającej ścieki socjalno-bytowe z terenu byłej Jednostki Wojskowej do rowu melioracyjnego, a następnie do rzeki Regi;

sprawca zdarzenia: Jednostka Wojskowa nr 3294 w Świdwinie;

w wyniku zdarzenia zanieczyszczeniu uległy wody powierzchniowe na długości około 10 km (rów melioracyjny i rzeka Rega);

akcja ratownicza PSPoż. pod nadzorem WIOŚ polegała na ustaleniu miejsca wypływu ropopochodnych, ustawieniu zapór sorpcyjnych na rzece Redze powyżej stawów i na rowie melioracyjnym w rejonie wypływu;

w dniu 5 lutego 2005 roku inspektorzy Delegatury WIOŚ w Koszalinie przeprowadzili kontrolę interwencyjną w rejonie zanieczyszczenia. Ustalono, że teren jednostki jest w znacznym stopniu zanieczyszczony paliwem lotniczym.

zanieczyszczeniu uległy też stawy pstrągowe (śnięcie ryb oraz zanieczyszczenie żyjących ryb);

Zanieczyszczenie zostało zebrane. Jednostka Wojskowa do dnia 30 czerwca 2005 roku uzyskała pozwolenie wodno prawne na odprowadzanie wód opadowych do wód.Zanieczyszczenie usunięto. Prowadzona jest rekultywacja.

.

1

2

3

4

5

6

11.

12.02.2005

Olsztynek

gm. Olsztynek;

pow.olsztynecki

woj.warmińsko-mazurskieZanieczyszczenie powietrza w wyniku wybuchu pożaru w Zakładzie TYMBARK S.A.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

doszło do wybuchu pożaru w pomieszczeniach magazynowo-produkcyjnych, w wyniku których doszło do uszkodzenia instalacji chłodniczej. Spaleniu uległa część konstrukcyjna magazynu i część dachu;

sprawca zdarzenia: Zakład TYMBARK S.A. w Olsztynku;

z uszkodzonej instalacji wyciekło około 200 dm3 amoniaku;

w instalacji chłodniczej podczas wybuchu pożaru znajdowało się około 14 Mg skroplonego amoniaku, tworząc duże potencjalne zagrożenie;

PSPoż po zabezpieczeniu instalacji chłodniczej ugasiła pożar.Pożar ugaszono. Zagrożenie zlikwidowano. .

12.

15.02.2005

Kościelec Kujawski

gm.Pakość

pow. inowrocławski

woj. kujawsko-pomorskie
Wyciek oleju transformatorowego z rozszczelnionego transformatora podczas jego kradzieży.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

nieustalony sprawca dokonał kradzieży uzwojeń transformatora o mocy 75 KVA, ze stacji transformatorowej „Kościelec Kujawski 3” ;

transformator stanowił własność Grupy Energetycznej ENEA S.A. – Rejon Energetyczny Inowrocław;

z rozhermetyzowanej kadzi transformatora doszło do całkowitego wycieku oleju transformatorowego do gruntu pod stacją, Ilość wyciekłego oleju określono na około 280 kg;

zanieczyszczeniu uległ teren o powierzchni około 7,5 m2. Wyciekły olej zawierał PCB w ilości dopuszczalnej;

działania związane z usuwaniem skutków zdarzenia polegały na zabezpieczeniu miejsca kradzieży, usunięciu złomu i wybraniu zanieczyszczonego gruntu w ilości około 2 Mg, na koszt właściciela transformatora.Zanieczyszczony grunt został wybrany.

13.

19.02.2005

Łojewo

gm. Inowrocław pow. inowrocławski

woj. kujawsko-pomorskie.


Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem transformatorowym wyciekłym podczas jego kradzieży przez nieustalonych sprawców.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

nieustaleni sprawcy dokonali kradzieży transformatora o mocy 100 KVA ze stacji transformatorowej 15/04 KV „Łojewo”5 Nastąpiło rozhermetyzowanie kadzi transformatora i całkowity wyciek oleju do gruntu pod stacją w ilości około 150 kg;

transformator stanowił własność Grupy Energetycznej ENEA S.A. – Rejon Energetyczny Inowrocław;

zanieczyszczeniu uległo około 16 m2 powierzchni ziemi;

usuwanie skutków kradzieży przeprowadzone na koszt właściciela transformatora polegało na zabezpieczeniu terenu kradzieży i usunięciu złomu.

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez laboratorium WIOŚ wykazały, że zawartość PCB w gruncie nie została przekroczona, natomiast zawartość sumy ftalanów została wielokrotnie przekroczona w stosunku do stężenia dopuszczalnego.

WIOŚ w Bydgoszczy zwrócił się do Starosty Powiatu Inowrocławskiego pismem w dniu 22 kwietnia 2005 roku w sprawie podjęcia działań związanych z usunięciem skutków zanieczyszczenia. Starostwo Powiatowe nie podjęło działań.


Zanieczyszczenie nie zostało usunięte.

1

2

3

4

5

6

14.

25.02.2005.

Bydgoszcz

woj.kujawsko-pomorskie.Zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancją ropopochodną wyciekłą do kanalizacji wód opadowych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

doszło do wycieku substancji ropopochodnych, z terenu placu należącego do PKS do kanalizacji wód opadowych;

zanieczyszczenie przedostało się do rzeki Brdy. Stwierdzono obecność zanieczyszczenia na długości około 20m;

sprawca zdarzenia: Państwowa Komunikacja Samochodowa w Bydgoszczy;

akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziła PSPoż. pod nadzorem WIOŚ. Kolektor uszczelniono.

Badania laboratoryjne prób wody pobranej z rzeki w dniu 28 lutego w czasie kontroli interwencyjnej wykazały ponad 4-krotne przekroczenie dopuszczalne dla ropopochodnych, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. Wydane przez WIOŚ zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane.Zanieczyszczenie usunięto.

15.

03.03.2005

Emów

gm.Otwock

pow. otwocki

woj. mazowieckie.Wybuch i pożar zbiorników zawierających mieszaninę skroplonego gazu propan-butan.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

w wyniku rozszczelnienia jednego z zaworów, doszło do wycieku gazu z jednego z dwu zbiorników, zawierającego około 2,4 m3 skroplonej mieszaniny gazu propan-butan;

doszło do zapłonu rozszczelnionego zbiornika, a następnie rozszczelnienia i zapłonu drugiego zbiornika, zawierającego około 4,8 m3 gazu. Oba zbiorniki uległy spaleniu;

nastąpiło 7 kolejnych eksplozji butli gazowych ustawionych na stelażu;

odłamek jednej z eksplodujących butli zranił w stopę ratownika PSPoż., którego pogotowie ratunkowe przewiozło do szpitala na czas dłuższy niż 24 godz. Spaleniu uległ samochód Polonez Truck, należący do firmy serwisowej stacji paliw, na którym znajdowały się 2 butle z gazem i 1 z tlenem;

akcję gaszenia pożaru przeprowadziło 7 zastępów PSPoż. i 1 jednostka OSP. Pożar ugaszono.

Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako poważna awaria wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. Ustaw nr 5 z dnia 17 stycznia 2003r).


Pożar ugaszono, zanieczyszczenie ustąpiło.

16.

08.03.2005

Solec Kujawski

gm. Solec Kujawski

woj. kujawsko-pomorskie


Wyciek amoniaku z instalacji chłodniczej w Zakładach Drobiarskich.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, co następuje:

w czasie prowadzonych prac modernizacyjnych amoniakalnej instalacji chłodniczej doszło do niekontrolowanego wycieku amoniaku;

sprawca zdarzenia: Zakład Drobiarski „DROBEX” w Solcu Kujawskim;

ilość wyciekłego amoniaku określono na około 15 kg;

akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na uszczelnieniu instalacji poprzez założenie na rozszczelnionym odcinku rurociągu opaski i postawieniu kurtyn wodnych.

Zagrożenie pożarowo – wybuchowe zostało zlikwidowane. Zanieczyszczenie powietrza ustąpiło.Zanieczyszczenie ustąpiło.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna