Reklama i sponsoring



Pobieranie 64.65 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar64.65 Kb.
Do udziału w Konferencji GZN 2009 zapraszamy polskich i zagranicznych pracowników kopalń, naukowców, ekspertów, przedstawicieli Urzędów Górniczych, Spółek Węglowych i innych firm związanych z górnictwem i bezpieczeństwem pracy w górnictwie.

Reklama i sponsoring. Proponujemy wszelakie formy reklamy i autoreklamy dla Firm. W celu uzgodnień dogodnej prezentacji zapraszamy do negocjacji. Proponujemy udział w PANELU REKLAMOWYM w trakcie trwania konferencji.

Szczegółowy program Obrad Konferencji GZN 2009 wraz z Kartą Uczestnictwa znajdują się na witrynie:
http://tapania.gig.katowice.pl.
Termin: 03-06 listopad 2009r.

Miejsce obrad: KOCIERZ

Ośrodek Konferencyjno - Wypoczynkowy

TARGANICE k/Żywca

ul. Beskidzka 206

34-120 ANDRYCHÓW
Sekretarz Naukowy Konferencji GZN 2009

dr inż. Renata Patyńska

Główny Instytut Górnictwa

Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

   (0 32) 259 24 74



Fax: (0 32) 259 65 33

r.patynska@gig.katowice.pl



http://tapania.gig.katowice.pl

GÓRNICZE

ZAGROŻENIA

NATURALNE 2009
TĄPANIAMI

KLIMATYCZNE

POŻAROWE

METANOWE

WYRZUTOWE

RADIACYJNE


GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

40-166 KATOWICE

PL. GWARKÓW 1

http://www.gig.eu


XVI Międzynarodowa Konferencja

Naukowo-Techniczna

GZN 2009


Główny Instytut Górnictwa

w Katowicach
Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu

Wyższy Urząd Górniczy

Komitet Górnictwa PAN Oddział w Krakowie

Komisja Górnicza PAN Oddział w Katowicach




KOMUNIKAT nr 2

Informujemy, że Główny Instytut Górnictwa

organizuje

XVI Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną

GÓRNICZE ZAGROŻENIA NATURALNE 2009

nt.: „TECHNIKA WIERTNICZA I STRZAŁOWA A ZAGROŻENIA GÓRNICZE

odbywającą się pod patronatem Prezesa WUG, która obejmować będzie następującą problematykę:


 1. Technika wiertnicza i strzałowa profilaktyką zagrożeń górniczych.

 2. Prewencja górniczych zagrożeń geomechanicznych i wentylacyjnych.

 3. Technologie eksploatacji w warunkach zagrożeń naturalnych.

 4. Nauka warunkiem postępu prewencji.


Zgłoszenia do udziału w Konferencji należy przesłać na Kartach Uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2009r.

Koszt całkowity uczestnictwa w Konferencji, wynosi 1250 pln brutto. Dopłata do pokoju 1 osobowego wynosi 350 pln.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Głównego Instytutu Górnictwa z siedzibą w Katowicach, pl. Gwarków 1 w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze 62 1050 1214 1000 0022 2750 0978. W opisie przelewu prosimy podać nazwę konferencji - "Górnicze Zagrożenia Naturalne 2009", nazwę firmy oraz imię i nazwisko uczestnika.

W szczególnych przypadkach należność może być uiszczana w gotówce bezpośrednio Organizatorom Konferencji, przy czym nie będą realizowane karty płatnicze ani czeki. Prosimy o przedstawienie NIP z Zakładu Pracy w celu wypisania rachunku VAT.



Przewodniczący Komitetu

Organizacyjnego Konferencji

GZN 2009



doc. dr hab. inż. Józef KABIESZ

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY Konferencji GZN 2009


03.11.2009r. wtorek






od 15.00

Rejestracja Uczestników





15.00

►Kafeteria




16.10-16.30

Otwarcie Konferencji GZN 2009
Naczelny Dyrektor GIG

prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI

Wystąpienia gości







16.30-18.00

Referaty

  Jacek Sobala

Nowoczesne materiały wybuchowe emulsyjne do ładowania otworów strzałowych w profilaktyce tąpaniowej w polskich kopalniach węglowych

  Alexander Przeczek, Petr Koníček

Metodyka strzelań odprężających w profilaktyce tąpaniowej

  Ryszard Morawa, Andrzej Maranda

Analiza możliwości polepszenia skuteczności strzelań urabiająco-odprężających w profilaktyce tąpaniowej w kopalniach KGHM

  Andrzej Tor, Antoni Jakubów

Zagrożenia i korzyści wynikające z występowania metanu w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Dyskusja




18.00

►Kolacja




19.00

►Spotkanie Klubowe – Klub K2


04.11.2009r. środa







8.00-10.00


►Śniadanie






10.00-12.00

Technika wiertnicza i strzałowa

  Petr Koníček, Jiri Ptacek, Alexander Przeczek

Efektywność sejsmiczna strzelań nieproduktywnych

  Jerzy Berger, Jerzy Markiewicz, Artur Badylak

Wdrożenie nowoczesnych urządzeń wiertniczych do wykonywania otworów badawczych z podziemnych wyrobisk górniczych

  Piotr Biegański, Marek Margas, Bogdan Matyszkiewicz

Materiał wybuchowy do ładowania pneumatycznego

  Grzegorz Łagodziński, Andrzej Karankowski

Zwalczanie zagrożenia tąpaniami z zastosowaniem techniki wiertniczej i strzałowej na podstawie doświadczeń KWK „Polska- Wirek”

  Mirosław Laskowski, Zbigniew Maćkowiak, Krzysztof Porębski

Odprężanie górotworu długimi otworami odwierconymi w stropie w warunkach kopalń KGHM Polska Miedź S.A.

  Wojciech Zasadni, Dariusz Nowicki, Andrzej Szymusiak

Technika strzelnicza jako metoda likwidacji zagrożeń w KWK „Bielszowice”
Dyskusja




12.00-12.30

► Kafeteria




12.30-14.00

Zagrożenie sejsmiczne i tąpaniami

  Jerzy Kornowski

Formalizacja „metody rozeznania górniczego” i górniczo-geofizyczna prognoza zagrożenia tąpnięciem

  Mirosław Kugiel, Andrzej Malesza, Aleksandra Pierzyna

Nowe kierunki obserwacji sejsmologicznych w aspekcie poprawy bezpieczeństwa kopalń zagrożonych tąpaniami

  Piotr Bańka, Andrzej Jaworski

Wykorzystanie pasywnej tomografii sejsmicznej do weryfikacji wskazań analitycznej prognozy zmian energetycznych w górotworze

  Piotr Kołodziejczyk, Marek Wesołowski

Zastosowanie algorytmu genetycznego w lokalizacji ognisk wstrząsów górniczych
Dyskusja




14.30-15.30

►Obiad




16.00-17.00

Zagrożenie sejsmiczne i tąpaniami

  Stanisław Trenczek

Wykorzystanie efektów detonacji materiału wybuchowego w górotworze do oceny zagrożenia tąpaniami

  Marek Uszko, Adam Barański, Grzegorz Mutke, Krystyna Stec

Dwa lata weryfikacji górniczej skali intensywności drgań GSI-GZWKW w kopalniach Kompanii Węglowej S.A.

  Mirosław Laskowski, Robert Osman, Jerzy Wróbel

Przebieg eksploatacji w polu XVII/1 O/ZG „Rudna” w aspekcie zaleceń Komisji Specjalnej, powołanej przez Prezesa WUG, po tąpnięciu górotworu zaistniałym w grudniu 2007 roku
Dyskusja




17.00-17.30

► Kafeteria




17.30-18.30

Zagrożenie sejsmiczne i tąpaniami

  Jiří Ptáček, Petr Koníček, Kamil Souček, Lubomír Staš, Petr Waclawik,
  Radomír Grygar


Recent stress-strain state in Czech part of Upper Silesian Coal Basin

  Jan Drzewiecki, Adam Piernikarczyk

Propozycja oceny ryzyka zawodowego dla obszarów zagrożonych wysokoenergetycznymi zjawiskami sejsmicznymi.

  Jacek Kudela, Stanisław Kurnik, Józef Rusinek

Ocena wpływu koncentracji wydobycia na poziom zagrożenia sejsmicznego w partii VII pokładu 209, KW S.A. KWK ”Piast”
Dyskusja




19.00

► Biesiada w Karczmie


05.11.2009r. czwartek






8.00-10.00


►Śniadanie






10.00-12.00

Zagrożenie wentylacyjne

  Małgorzata Ryszka, Grzegorz Sporysz

Ruchowa ocena panujących warunków zagrożenia metanowego przez wykorzystanie zależności pomiędzy parametrami zagrożenia metanowego w południowo-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

  Stanisław Trenczek

Wstępne badania predykcji cząstkowej zagrożenia metanowego w rejonie eksploatacyjnym

  Nikodem Szlązak, Marek Borowski, Grzegorz Sporysz

Zmienność metanonośności w pokładach węgla kamiennego na przykładzie OG Brzeszcze II

  Tadeusz Majcherczyk, Sławomir Olechowski

Zmiany prędkości fali podłużnej oraz metanonośności występujące w rejonie chodnika 14a-W1 w pokładzie 713/1-2 KWK „Rydułtowy-Anna”

  Eugeniusz Krause

Stopień odgazowania pokładów nadebranych w zasięgu odprężenia eksploatacyjnego
Dyskusja




12.00-12.30

► Kafeteria




12.30-14.00

Zagrożenie wentylacyjne

  Ryszard Krzykowski,Janusz Kubok

Uwarunkowania formalno-prawne i techniczne związane z zastosowaniem samoczynnych urządzeń gaśniczych

  Eugeniusz Krause, Krzysztof Łukowicz, Zbigniew Piotrowski

Wpływ fizycznych własności popiołów lotnych na poziom zagrożenia metanowego i pożarowego w polach eksploatacyjnych.

  Tomasz Lankocz, Eugeniusz Latocha Firma MAS sp. z o.o

Zastosowanie lokalnych agregatów sprężarkowych w profilaktyce zagrożeń naturalnych
Dyskusja







14.00-15.00

►Obiad




16.00-17.00

Zagrożenie wentylacyjne

  Ryszard Krzykowski, Janusz Kubok, Piotr Pallado

Praktyczne zastosowanie wskaźnika wybuchowości atmosfery kopalnianej RCS 2009

  Józef Knechtel

Wpływ długości frontu ściany oraz wielkości wydobycia na możliwość prowadzenia robót górniczych w skrajnie trudnych warunkach geotermicznych

  Ryszard Krzykowski, Janusz Kubok

Zmniejszenie lokalnego zagrożenia klimatycznego poprzez współpracę lutni chłodzącej z urządzeniem odpylającym
Dyskusja




17.00-17.30

► Kafeteria




17.30-18.30

Obudowa wyrobisk

  Piotr Małkowski, Jerzy Borecki, Ryszard Skatuła, Tomasz Chiliński

Skuteczność pracy kotwi strunowych w warunkach aktywności sejsmicznej – analiza przypadku

  Jarosław Brodny

Analiza pracy złącza ciernego odrzwi obudowy górniczej

  Jarosław Brodny

Analiza wytrzymałościowa strzemiona SDO
Dyskusja




19.00

►Grill na tarasie


06.11.2009r. piątek







8.00-10.00


►Śniadanie






10.00-11.00

Zagrożenia górnicze

  Damian Araszczuk, Krystian Wierzbiński

Profilaktyka wyrzutowa w rejonie strefy uskokowej na przykładzie chodnika podścianowego F-21 w pokładzie 404/4 KWK „Zofiówka” JSW SA

  Bogdan Szyszkowski, Tadeusz Skwara, Mirosław Moszko, Łukasz Siodłak

Doświadczenia KWK „Ziemowit” w odwadnianiu zbiorników wodnych zlokalizowanych w zrobach wyeksploatowanych pokładów

  Aleksander Frejowski

Metody geostatystyczne w projektowaniu zagospodarowania złoża węgla kamiennego
Dyskusja




11.00-11.30

► Wnioski z Konferencji GZN 2009

► Zakończenie Obrad







11.30-12.00
Wykwaterowanie







12.00

►Obiad




©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna