Rekrutacja na kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego od 25 sierpnia do 20 września 2014 rPobieranie 8.92 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar8.92 Kb.
Rekrutacja na kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki
nauczania języka angielskiego
od 25 sierpnia - do 20 września 2014 r.

Wznawiamy rekrutację na kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego
w okresie wczesnoszkolnym dla grupy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkoli.

Kurs kwalifikacyjny jest realizowany nieodpłatnie przez MSCDN w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Kurs w wymiarze 240 godz. (120 godz. zajęcia teoretyczne + 120 godz. praktyki/praca własna) będzie realizowany w oparciu o ramowy program, zatwierdzony do realizacji przez MEN. Zajęcia kursu będą się odbywały w siedzibie MSCDN Wydział w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9 od 24 października 2014r. do 30 maja 2015r.

 • w wybrane piątki: 12.00 - 17.00;

 • w wybrane soboty: 10.00-17.00;

 • w sesji zimowej: 26.01.-1.02.2015 r.

Uczestnikom kursu zapewniamy: • bogate materiały szkoleniowe,

 • catering,

 • wyżywienie i noclegi podczas sesji zimowej.


Chętnych nauczycieli prosimy o składanie następujących dokumentów:

 1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów o profilu pedagogicznym ze specjalnością wychowanie przedszkolne lub nauczanie zintegrowane lub kserokopia dyplomu zakładu kształcenia nauczycieli (licencjat) w tym zakresie, potwierdzona za zgodność z oryginałem;

 2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (poziom B1);

 3. Zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające zatrudnienie (wg wzoru APN);

 4. Rekomendacja organu prowadzącego (wg wzoru APN);

 5. Karta zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny (wg wzoru APN).

Więcej informacji o kursie, wzory dokumentów zgłoszeniowych na stronie www.apn.mscdn.pl


w zakładce KURSY KWALIFIKACYJNE

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Biuro Projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa w terminie do 20 września 2014 r.
Informacji udzielają w godz.: 9.00-15.00

Agnieszka Zakrzewska-kierownik kursu, tel. 506 386 072,e-mal: agnieszka.zakrzewska@mscdn.edu.pl

Teresa Gańko - kierownik ds. kursów kwalifikacyjnych APN, tel. 506 385 926, e-mail: teresa.ganko@mscdn.edu.pl


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pobieranie 8.92 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna