Rektor agh honorowym Profesorem na Ukrainie 3



Pobieranie 205.42 Kb.
Strona5/5
Data03.05.2016
Rozmiar205.42 Kb.
1   2   3   4   5

• Prorektor ds. Kształcenia

prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki – 162 za, 9 przeciw

• Prorektor ds. Ogólnych

prof. dr hab. inż. Tajduś – 145 za, 25 przeciw, 1 nieważny.

W następnym wydaniu Biuletynu, będziemy mogli zapewne zaprezentować już listę Senatorów AGH.

Małgorzata Krokoszyńska

Mistrz Mowy Polskiej – finał bliski

Rada Programowa konkursu Mistrz Mowy Polskiej, której organizatorem jest magazyn konsumenta „Solidna Firma”, patronatem medialnym „Rzeczpospolita” zatwierdziła dnia 19 kwietnia 2002 r. listę laureatów eliminacji regionalnych.

Miło mi poinformować, ze wśród 15 laureatów w regionach zwycięzcą jest Rektor AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz, laureaci z pozostałych regionów to: Krzysztof Zanussi, ks. bp Tadeusz Gocłowski, Kamil Durczok, Sławomir Jeneralski, Tadeusz Zwiewka, Maria Maranda, Krystyna Głowniak, Ryszard Bronisławski, Lubomira Tarapacka-Kowalska, Marek Czarnota i Marek Dyzewski.

Oprócz Mistrzów Regionalnych na ogólnopolską listę nominantów trafili: Marek Kondrat, Jolanta Fajkowska i Tadeusz Sznuk. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 28 maja 2002 r. – o czym Państwa niezwłocznie poinformuje.

oprac. mgr inż. Małgorzata Krokoszyńska

Wybrane z prasy

Dziennik Polski 18.04.2002 r.

W AGH zakończyła się trzydniowa V Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Kształtowania Materiałów – ESOFORM. Konferencję, w której udział wzięło ponad 190 naukowców z 28 krajów. Głównym założeniem konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy naukowcami zajmującymi się procesami obróbki i modelowania różnego rodzaju materiałów, takich jak: metal, szkło, ceramika i drewno. Organizatorem konferencji był prof. Maciej Pietrzyk z Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH.

Dziennik Polski 20.04.2002 r.

Gazeta Krakowska 20/21.04.2002 r.

Gazeta Wyborcza 19.04.2002 r.

Polityka 4.05.2002 r.

Rzeczpospolita 20/21.04.2002 r.

Polityk, naukowiec, ekolog, publicysta, literat, przyjaciel Polski, miłośnik Tatr – długo można by wymieniać funkcje i zainteresowania dr. inż. Rudolfa Schustera, Prezydenta Republiki Słowackiej, który otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa AGH. Prof. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH, podkreślił, że godność ta została nadana Prezydentowi Słowacji przy poparciu Senatów dwóch uczelni technicznych – Politechniki Krakowskiej i Politechniki Wrocławskiej. Sylwetkę Prezydenta zaprezentował w Auli AGH prof. Tadeusz Słomka, Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, autorem laudacji był prof. Andrzej Paulo.

Gazeta Krakowska 23.04.2002 r.

Kto najlepiej korzysta z bogactwa naszego rodzimego języka, kto potrafi przykuć uwagę słuchaczy, kto wie, jak oczarować słowem? Decyzją jury i głosami odbiorców krakowskiej prasy, radia i telewizji reprezentantem Małopolski w ogólnopolskim finale konkursu Mistrz Mowy Polskiej będzie prof. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH.

Trybuna Śląska 25.04.2002 r.

Dziennik Polski 16.05.2002 r.

Zakład Geofizyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH był organizatorem konferencji naukowej pt. „Geofizyka środowiska na progu XXI wieku” z okazji 70-lecia urodzin prof. Zbigniewa Fajklewicza. Jubilat jest znanym twórcą mikrograwimetrii górniczej. Pracuje w dziedzinie ochrony środowiska zagrożonego wynikami działalności górniczej i antropologii w środowisku skalnym.

Gazeta Krakowska 25.04.2002 r.

Sposoby na uzdrowienie finansowania nauki polskiej, sugerując możliwe drogi wyjścia z dotychczasowych trudności przedstawił w czasie swojej wizyty w Krakowie Minister Nauki Michał Kleiber. Spotkanie z kadrą naukową miało miejsce w Auli AGH. Minister poruszył także kwestię dalszej formy funkcjonowania Komitetu Badań Naukowych.

Dziennik Polski 26.04.2002 r.

W sali konferencyjnej w Rektoracie AGH miała miejsce dwudniowa Konferencja Rektorów Szkół Wyższych, tworzących Europejską Sieć Uniwersytetów Górniczych i Hutniczych. Głównym celem konferencji była dalsza praca nad rozwojem sieci uniwersytetów, w których profilu kształcenia znajdują się kierunki: metalurgia i górnictwo. Narada z udziałem przedstawicieli z jedenastu uczelni m.in.: z Niemiec, Rumunii, Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Bułgarii była konsekwencją decyzji podjętych na trzeciej Konferencji Rektorów Uczelni Górniczo-Hutniczych, która odbyła się w grudniu ubiegłego roku w Krakowie.

Gazeta Wyborcza 27/28.04.2002 r.

Dziennik Polski 7.05.2002 r.

Gazeta Krakowska 7.05.2002 r.

Gazeta Wyborcza 7.05.2002 r.

„Na ziemi jesteśmy tylko chwilowymi przechodniami, ale są tacy, których kroki pozostawiają trwały ślad. Był Pan jednym z nich” – powiedział prof. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH podczas uroczystości z okazji 80. urodzin prof. Antoniego Stanisława Kleczkowskiego, byłego Rektora AGH oraz jednego z najwybitniejszych polskich hydrogeologów. Rektor wręczył Jubilatowi specjalny medal, przyznawany tym, którzy wnieśli duży wkład w rozwój AGH.

Celestynka – Miesięcznik Samorządowy

Nr 1-2-3 (44)2002

Podczas sesji warsztatowej Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej w Krynicy w dniu 16. marca br. miał miejsce wykład Rektora AGH prof. Ryszarda Tadeusiewicza pod tytułem „Technologie internetowe”.

Dziennik Polski 11.05.2002 r.

Zakończyła się dwudniowa konferencja pt. „Energia Ekologia Etyka” zorganizowana z okazji Jubileuszu 40-lecia działalności Studenckiego Koła Naukowego Energetyków „Caloria”. W konferencji udział wzięło 40 naukowców z 12 polskich uczelni, a przewodniczył jej dr L. Kurcz – opiekun SKNE „Caloria”.

Dziennik Polski 16.05.2002 r.

18.05.2002 r.

Gazeta Wyborcza 18–19.05.2002 r.

Jubileusz 80-lecia Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH rozpoczął się uroczystością nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. Reinerowi Koppowi – dyrektorowi niemieckiego Instytutu Przeróbki Plastycznej, działającego na Reńsko-Westfalskiej Uczelni Technicznej w Aachen. W wygłoszonej laudacji podkreślono wieloletni związek uczonego z AGH, Jego wybitne, międzynarodowe osiągnięcia naukowe oraz wkład w kształcenie kadry naukowej. „To dla mnie wielkie szczęście. Mam nadzieję, że ten zaszczytny tytuł umocni naszą współpracę i stanie się jeszcze jednym krokiem w stronę integracji polskiej nauki z Unią Europejską” – powiedział prof. R. Kopp. W trzecim dniu uroczystości kulminacyjnym momentem było posiedzenie Senatu AGH, w trakcie którego wręczono zasłużonym pracownikom wydziału odznaczenia państwowe oraz pasowanie młodych adeptów zawodu na hutników. Tytułem „Zasłużony dla AGH” uhonorowano pośmiertnie prof. Stanisława Gorczycę.

Dziennik Polski 20.05.2002 r.

Dobre opanowanie w młodym wieku podstaw matematyki jest niezbędne współczesnemu człowiekowi, warunkuje możliwości ukształtowania umiejętności i nawyków logicznego, precyzyjnego myślenia oraz umożliwia swobodne poruszanie się w świecie nasyconym produktami techniki czytamy w dokumencie sporządzonym przez Senat AGH. Zdaniem nauczycieli akademickich, rozwiązaniem problemu jest nadanie nauczaniu matematyki w szkole średniej wysokiej rangi i przywrócenie jej statusu obowiązkowego przedmiotu na maturze.

Gazeta Krakowska 20.05.2002 r.

W Klubie „Extreme” w „Rotundzie” pod hasłem „Niech Śpiewak nie pozostanie sam!” odbył się koncert dla Jacka Kaczmarskiego. Organizatorem imprezy było Niezależne Zrzeszenie Studentów AGH. Honorowy patronat objął Rektor AGH, prof. Ryszard Tadeusiewicz.

Dziennik Polski 14.05.2002 r.

Gazeta Wyborcza 14.05.2002 r.

Tytuł Honorowego Profesora Narodowej Akademii Górniczej Ukrainy w Dniepropietrowsku otrzymał Rektor AGH, prof. Ryszard Tadeusiewicz. Jest to odpowiednik naszego Doktora Honoris Causa. W uzasadnieniu nadania tytułu podkreśla się imponujący dorobek naukowy Profesora Tadeusiewicza w dziedzinie informatyki, z którego korzystają ukraińskie uczelnie oraz stworzenie odpowiedniej atmosfery dla współpracy między AGH a NAG Ukrainy.

Wprost 19.05.2002 r.

Dziennik Polski 14.05.2002 r.

Ogłoszono wyniki rankingu uczelni tygodnika „Wprost”. Warszawa, Kraków i Poznań to najlepsze ośrodki akademickie w Polsce – wynika z przygotowanego po raz dziesiąty przez tygodnik „Wprost” rankingu szkół wyższych. Wśród uczelni technicznych najlepsza okazała się Politechnika Warszawska z 91 pkt, na drugim miejscu znalazła się Akademia Górniczo-Hutnicza z 90,75! pkt. Politechnika Krakowska (88 pkt.) przypadło siódme miejsce.

Zarządzanie w warunkach globalizacji

W dniach 9–10 maja br. odbyła się konferencja na Uniwersytecie w Białymstoku organizowana na Wydziale Ekonomicznym pt.: „Zarządzanie w Warunkach Globalizacji”.

AGH było reprezentowane przez Pawła Bzowego i Pawła Sionkę – studentów Wydziału Zarządzania. Po konferencji w wyniku konkursu na najlepszy referat nagrodzona została praca Pawła Bzowego pt.: „Zarządzanie wiedzą, a informacja oraz jej wpływ na zarządzanie w warunkach globalizacji”. Referat został przygotowany na podstawie przygotowywanej pracy magisterskiej. Publikacja po konferencji ukaże się w ciągu dwóch miesięcy.

oprac. Anna Adrian

Dzień Hutnika 2002

Obchody Dnia Hutnika i 80- lecia Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
W dniach 16 i 17 maja 2002 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej odbyły się uroczystości obchodów „Dnia Hutnika” połączone ze świętowaniem 80-lecia Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Program uroczystości był bardzo bogaty i urozmaicony. Obejmował on między innymi Sesję Laureatów XXXIX Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, Międzynarodową Konferencję „Nowoczesne rozwiązania techniczno – technologiczne oraz logistyczne w produkcji wyrobów przemysłu hutniczego”, „Wystawę Reklamową Przedsiębiorstw Hutniczych oraz Współpracujących z AGH”, tradycyjne spotkania towarzyskie absolwentów wydziałów pionu hutniczego, biorących udział w uroczystościach. Podczas międzynarodowej konferencji wygłoszono trzynaście referatów. Przedstawiciele przemysłu polskiego, niemieckiego (NOVAPOL), austriackiego (VAI oraz VAI POLEN) i francuskiego (AIR LIQUIDE) oraz naukowcy Akademii Górniczo-Hutniczej wymienili doświadczenia na temat zastosowań alternatywnych materiałów w produkcji hutniczej, wprowadzania nowych technologii produkcji stali o specjalnych własnościach, logistycznej gospodarki odpadami hutniczymi oraz stosowania w przedsiębiorstwach przemysłowych nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych i nowoczesnych narzędzi, w szczególności narzędzi informatycznych, pomocnych w procesach podejmowania decyzji.

Centralnym punktem obchodów było uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej stanowiące okazję do oceny osiągnięć uzyskanych w ciągu minionych 80 lat. W trakcie Senatu szesnastu pracowników Wydziałów Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Metali Nieżelaznych i Odlewnictwa otrzymało odznaczenia państwowe, wśród nich Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał, odchodzący w tym roku na emeryturę, Profesor Jerzy Frydrych. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej przyznał 10 Honorowych Medali osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Wydziału. Tytułem „Zasłużony dla AGH” Senat Uczelni uhonorował pośmiertnie profesora Stanisława Gorczycę.

Dziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej prof. Janusz Łuksza przypomniał dzień 3 kwietnia 1922 roku, w którym Ogólne Zgromadzenie Profesorów Akademii Górniczej, stanowiące wówczas najwyższą władzę statutową Uczelni, postanowiło otworzyć Wydział Hutniczy. Formalną datą powstania Wydziału Hutniczego jest dzień 1 maja 1922 r., w którym Ogólne Zgromadzenie Profesorów powołało pierwszą dziesięcioosobową Radę Wydziału Hutniczego. Pierwszym dziekanem utworzonego Wydziału został profesor zwyczajny, inżynier Antoni Rodziewicz-Bilewicz. Do roku 1939 Wydział Hutniczy wydał 225 dyplomów inżyniera i 5 nostryfikacji, a tuż przed wybuchem wojny studiowało na nim 300 osób.

W 1951 roku Wydział Hutniczy zmienił nazwę na Wydział Metalurgiczny, a od roku 1993 nosi nazwę Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej.

W roku akademickim 2001/2002, jubileuszowym roku 80-lecia, na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej zatrudnionych jest 143 nauczycieli akademickich, w tym 15 z tytułem naukowym profesora, 20 doktorów habilitowanych, 79 doktorów i 29 magistrów. Na dwóch kierunkach kształcenia: metalurgia i inżynieria materiałowa, obejmujących 13 specjalności, na studiach dziennych i zaocznych studiuje łącznie 2000 osób. Na Wydziale działa także Studium Doktoranckie z zakresu Teorii i Technologii Procesów Metalurgicznych.

Profesor Janusz Łuksza, pełniący funkcję dziekana od sześciu lat, przedstawił działania władz Wydziału mające na celu zwiększenie atrakcyjności studiów na Wydziale oraz jak najlepsze wypełnienie misji dydaktycznej, poprzez

– modernizację programów nauczania

– uruchomienie nowego kierunku kształcenia

– uruchomienie nowych specjalności w ramach istniejących kierunków kształcenia

W ostatnich latach za zgodą Senatu utworzone zostały nowe ciekawe specjalności:

1. na kierunku Inżynieria Materiałowa:

– Inżynieria Powierzchni

– Edukacja Techniczna

– Inżynieria Spajania

2. na kierunku Metalurgia:

– Ogrzewnictwo i klimatyzacja

– Metody komputerowe w technice cieplnej

Ochrona środowiska

i utylizacja odpadów

– Informatyka w technologii materiałów

Wychodząc naprzeciw dążeniom młodzieży oraz uwzględniając zmiany zachodzące w komunikacji społecznej Rada Wydziału podjęła uchwałę zmierzającą do uruchomienia nowego kierunku o nazwie „Informatyka Stosowana”

Dziekan Wydziału prof. Janusz Łuksza, wyraził przekonanie, że droga do nowoczesności w dydaktyce prowadzi poprzez stałą modernizację programów nauczania, budowę i rozbudowę laboratoriów dydaktycznych i ciągły kontakt z przemysłem i innymi ośrodkami naukowymi. Podpisane w ubiegłym roku porozumienie z Technische Universitat Bergakademie Freiberg (Niemcy) o kształceniu w ramach tzw. podwójnych dyplomów jest już rzeczywiście realizowane na naszym Wydziale, w dużej mierze dzięki ogromnemu zaangażowaniu i determinacji prof. Rudolfa Kawalla, który był obecny na uroczystym posiedzeniu Senatu AGH.

Prof. Janusz Łuksza przedstawił także osiągnięcia Wydziału w obszarze badań naukowych. Prowadzone tu badania obejmują zakres tematyczny związany z metalurgią i inżynierią materiałową oraz energetyką, ochroną środowiska i informatyką stosowaną. W ostatnich latach obserwuje się zjawisko zmiany źródeł finansowania badań naukowych. Gwałtownie zmalała liczba prac zlecanych przez przemysł. Przykładowo w latach 1998, 1999 i 2000 na Wydziale zrealizowano odpowiednio 46, 30 i 25 prac zleconych przez podmioty gospodarcze. Obecnie podstawowym źródłem finansowania badań naukowych są Komitet Badań Naukowych, programy Unii Europejskiej oraz międzynarodowe instytucje naukowe i firmy zagraniczne. W ubiegłym roku wykonano 29 projektów naukowych, 9 projektów celowych i jeden grant międzynarodowy w ramach piątego programu europejskiego. W ostatnich latach rozwinęła się współpraca naukowa pracowników Wydziału z przodującymi ośrodkami naukowymi w Niemczech, we Francji, Anglii, USA i Kanadzie. Wyrazem uznania jest nadanie przez Senat AGH tytułu doktora h.c. prof. Reinerowi Kopp, dyrektorowi Instytutu Przeróbki Plastycznej RWTH w Aachen, od wielu lat współpracującemu z naszym Wydziałem.

Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH od wielu lat współpracuje zarówno w dziedzinie badań naukowych jak i kształcenia z bratnimi Wydziałami Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej a także z kadrą naukową innych Uczelni polskich i za tę współpracę Pan Dziekan Łuksza podziękował wszystkim zaangażowanym.

Pan Dziekan Janusz Łuksza podkreślił, iż wielkość i pozycję Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej tworzyli Jego Wybitni Profesorowie i Wielcy Jego Wychowankowie. Tak wielu Wspaniałych i Zasłużonych nie sposób wymienić w tym miejscu, lecz pamiętamy o Nich na co dzień. W dniu 17 maja 2002 roku Magnificencja Rektor AGH prof. dr hab.inż. Ryszard Tadeusiewicz odsłonił tablicę pamiątkową informującą, że Senat AGH nadał pawilonowi B-5 imię Jana Janowskiego. Profesor Jan Janowski (1928–1998) metalurg, wielkopiecownik, dziekan Wydziału Metalurgicznego, w następnych latach Prorektor i Rektor AGH, działacz polityczny, poseł na Sejm, wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Postępu Naukowego i Wdrożeń w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, doktor h.c. AGH oraz wyróżniony honorowym tytułem „Zasłużony dla AGH”.

W dniu hutniczego Święta, w dniu obchodów jubileuszu serdeczne życzenia złożył pracownikom Uczelni, absolwentom, studentom, przyjaciołom i gościom, kończący drugą kadencję dziekan Wydziału profesor Janusz Łuksza przedstawiając swego następcę dr hab.inż. Zbigniewa Malinowskiego, prof. AGH i życząc Mu sukcesów.

Nadanie imienia prof. Jana Janowskiego pawilonowi B-5

Dr Jadwiga Orewczyk - Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego

XXXIX Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego
W dniu 9 maja 2002 roku odbyła się XXXIX Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego. Pogram Sesji obejmował 237 referatów wygłoszonych w 20 sekcjach.Sesję otworzył Prorektor ds. Kształcenia prof. Bronisław Barchański w obecności Prorektora ds. Ogólnych prof. Andrzeja Łędzkiego. Uroczystość inauguracyjną poprowadzili Rafał Rejszek i Justyna Lewek – Przewodniczący i Sekretarz Koła Naukowego „Caloria” – Koła obchodzącego 40-lecie swej działalności.

Laureatami XXXIX Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego zostali:

I. Sekcja Metalurgiczna

Piotr Palimąka (V rok)

Koło Naukowe Metalurgów

Wydział Metali Nieżelaznych

II. Sekcja Techniki Cieplnej I Ochrony Środowiska

Rafał Rejszek (V rok)

Koło Naukowe Energetyków „Caloria”

Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

III. Sekcja Przeróbki Plastycznej Metali

Roman Major, Sabina Wątróbska (V rok)

Koło Naukowe Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa

Wydział Metali Nieżelaznych

IV. Sekcja Metaloznawstwa

Ewa Jałocha (III rok)

Koło Naukowe Hut-Inform

Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

Tomasz Kozieł (V rok)

Koło Naukowe Metaloznawców

Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

V. Sekcja Komputerowego Modelowania Procesów

Jerzy Gawąd (V rok)

Koło Naukowe Informatyków „MetalSoft”

Wydział Metalurgii I Inżynierii Materiałowej

VI. Sekcja Elektroenergetyków

Maciej Mróz (III rok)

Koło Naukowe Elektroenergetyków „PIORUN”

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

VII. Sekcja Elektrotermii

Arkadiusz Romanowski (IV rok)

Koło Naukowe Elektrotermii „Elterma”

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

VIII. Sekcja Automatyki, Elektrotechniki, Biocybernetyki

i Telekomunikacji

Andrzej Kapusta, Andrzej Wetula, Konrad Zimmer (V rok)

Krzysztof Rewilak (III rok)

Koło Naukowe „ECART”

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Łukasz Odziewa (IV rok Informatyka, II rok Zarządzanie)

Koło Naukowe BIT

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

IX. Sekcja Elektroniki

Michał Warzecha (III rok)

Koło Naukowe Elektroników

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

X. Sekcja Ergonomii

Justyna Brześcińska, Tomasz de Jastrzębiec Wykowski (V rok)

Koło Naukowe Ergonomii

Wydział Elektroniki Automatyki Informatyki i Elektrotechniki

XI. Sekcja Akustyki Strukturalnej, Inżynierii Biomedycznej

i Bioniki

Michał Burzyński (V rok)

Koło Naukowe Akustyki Strukturalnej

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

XII. Sekcja Maszyn i Urządzeń Technologicznych

Tomasz Mazur (rok V)

Studenckie Laboratorium Metrologii i Kontroli Jakości

XIII. Sekcja Robotyki, Informatyki w Inżynierii Mechanicznej

Grzegorz Noga (IV rok)

Koło Naukowe Robotyków „Cyborg”

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

XIV. Sekcja Automatyzacji Procesów

Aleksander Klimek (IV rok),

Adam Sontag (IV rok),

Koło Naukowe „SENSOR”

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

XV. Sekcja Ceramiki I Inżynierii Materiałowej

Barbara Skołyszewska (IV rok)

Koło Naukowe „Nucleus”

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

XVI. Sekcja Zarządzania

Krzysztof Pilch (III rok)

Koło Naukowe „Zarządzanie”

Wydział Zarządzania

XVII. Sekcja Inżynierii Zarządzania

Krzysztof Kordys (II rok)

Koło Naukowe Inżynierii Zarządzania

Wydział Zarządzania

XVIII. Sekcja Odlewnictwa

Wojciech Wąs

Koło Naukowe „ZGAREK”

Wydział Odlewnictwa

XIX. Sekcja Fizyki

Podsekcja Doświadczalna

Tomasz Bilczyński, Maciej Fedczyszyn (III rok)

Studenckie Koło Naukowe Fizyków „BOZON”

Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej

Podsekcja Teoretyczna

Paweł Paściak (V rok)

Studenckie Koło Naukowe Fizyków „BOZON”

Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej

XX. Sekcja Modelowania W Finansach

Piotr Wieczerzak (V rok)

Koło Naukowe „Modelowanie w finansach”

Wydział Elektroniki Automatyki Informatyki i Elektrotechniki

Sesja Laureatów odbyła się 16 maja 2002 r.

oprac. Zbigniew Sulima

Nauka i wypoczynek
Tegoroczne obchody Dni Hutnika obfitowały w wydarzenia, których bohaterami byli studenci. Rozpoczęto 9 maja o godz. 9.00 inauguracją XXXIX Sesji Kół Naukowych Pionu Hutniczego. Młodzież wygłaszała referaty w dwudziestu sekcjach. Sesja laureatów odbyła się 16 maja (listę osób, których referaty zostały nagrodzone, prezentujemy na stronie 21).

Zanim jednak wygłoszony został pierwszy referat sesji otwarta został wystawa prac wyróżnionych w III edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Konkurs jest organizowany przez Studenckie Towarzystwo Naukowe pod patronatem JM Rektora AGH. W otwarciu wystawy uczestniczyli: Prorektor ds. kształcenia prof. Bronisław Barchański, Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych dr Jadwiga Orewczyk, Jurorzy Konkursu, Autorzy wyróżnionych prac, przedstawiciel Dyrekcji Biblioteki Głównej oraz przedstawiciele organizatora Konkursu – Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

Przedstawiciel organizatora Konkursu, a zarazem przewodniczący jury dr inż. Leszek Kurcz powitał przybyłych na otwarcie wystawy, a następnie przedstawił autorów i tytuły wyróżnionych prac. Podziękował także wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Konkursu. Szczególne podziękowania skierował do Rektora AGH oraz członków jury, za duży wkład pracy włożony w ocenę zgłoszonych prac.

Profesor Barchański pogratulował laureatom i wyróżnionym nazywając ich „elitą intelektualną naszej Uczelni”, a następnie wspólnie z Przewodniczącym Zarządu STN dr inż. J. Cieślikiem wręczyli laureatom pamiątkowe dyplomy. Były gratulacje, kwiaty i upominki dla laureatów. Nagrody ufundowane przez patrona Konkursu, JM Rektora AGH dla autorów i promotorów najlepszych prac w dwóch kategoriach: teoretycznej i aplikacyjnej wręczone zostaną podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w AGH (sylwetki autorów nagrodzonych prac prezentowaliśmy w poprzednim wydaniu Biuletynu). Wystawa została przygotowana przez członków Zarządu STN kol., kol. M. Rogóża i R. Tarko (ekspozycję można oglądać do października br.)

Energia Ekologia Etyka

Niesztampowym wydarzeniem, uświetniającym Dzień Hutnika, była konferencja „Energia Ekologia Etyka”, która odbyła się w dniach 10–11 maja. Konferencja została zorganizowana z okazji Jubileuszu 40-lecia działalności Studenckiego Koła Naukowego Energetyków „Caloria”. Patronat nad konferencją objął Rektor AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz.

Uczestnicy Konferencji przybyli z 12 ośrodków naukowych z całej Polski. Większość z nich przybyła do Krakowa już w czwartek 9 maja, chcąc wziąć udział w zwiedzaniu Krakowa wieczorową porą. Mieli okazję obejrzeć wówczas m.in.: Collegium Maius, Wawel, Kazimierz, Rynek Główny.

Uroczyste otwarcie Konferencji i sesja inauguracyjna nastąpiły w piątek w Auli AGH Opiekun Koła – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Pan dr inż. Leszek Kurcz powitał wszystkich przybyłych, a o otwarcie Konferencji poprosił Prorektora ds. Kształcenia AGH prof. B. Barchańskiego. Następnie przedstawiciele Koła Justyna Lewek i Piotr Wąsek przedstawili krótką historię Koła. Referaty inauguracyjne wygłosili prof. Z. Kolenda wspólnie z dr inż. J. Donizakiem z AGH, dr P. Turzański – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, prof. W. Galewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz mgr inż. Urszula Bojdo, z mgr inż. Elżbietą Gołdasz i Rafał Rejszek – przedstawiciele „Calorii”. Nad całością obrad czuwali i sprawnie prowadzili członkowie Koła: J. Lewek i M. Bojdo.

Majówka

Wczesnym popołudniem 10 maja uczestnicy Konferencji i zaproszeni goście zapełnili statek zacumowany przy nabrzeżu u stóp Wawelu. Rozpoczęła się Majówka. Statek sprawnie pokonał dystans dzielący Kraków i Tyniec, gdzie uczestnicy konferencji wysłuchali ciekawego wykładu jednego z Ojców Benedyktynów o historii i teraźniejszości zakonu i klasztoru oraz koncertu muzyki organowej. Następnie zwiedzono klasztor, w którym zachowała się jedna ściana pierwotnego kościoła, który powstał na tym miejscu jeszcze w XI wieku. W klasztornych krużgankach pojawił się Ojciec Leon Knabit, znany z programów telewizyjnych i radiowych oraz z wielu przedsięwzięć o charakterze religijnym.



Następnie wszystkich uczestników Majówki statek przewiózł na przeciwny brzeg, gdzie już dymi rożen rozprzestrzeniający miłe zapachy.

Powrót do Krakowa obfitował w śpiewy, tańce i zabawy. Innymi słowy integracja została urzeczywistniona. Jak wiadomo każdy rejs ma swoje ramy czasowe, aby przedłużyć wspólną zabawę i integrację organizatorzy zaprosili wszystkich do tawerny „Stary Port”, gdzie odbyło się pożegnanie odchodzących członków Koła i spotkanie z byłymi członkami „Calorii”. Wręczono także tytuły Honorowych Prezesów „Calorii”, które otrzymali: A. Telega, M. Bojdo, P. Brzychczyk, P. Fedor i J. Ratajczak – byli członkowie Koła.

Tematyka referatów sobotniej części Konferencji dotyczyła różnych dziedzin związanych z energią, ekologią i etyką. Poruszano m.in. zagadnienia energetyki jądrowej, odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska i etyki w biznesie. Na zakończenie obrad Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego podsumował obrady Konferencji dziękując uczestnikom i wyrażając nadzieję na kontynuacje tematyki na kolejnych edycjach konferencji „Energia Ekologia Etyka” w przyszłości.

Zapraszam do oglądania fotografii z Sesji Kół Naukowych i Majówki, które znajdują się pod adresem:



http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~bip_agh/fotki/caloria/
: archiwum bip -> archiwum bip pdf
archiwum bip -> Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pogotowie ratunkowe w jeleniej górze
archiwum bip -> Kwiatowa 1 a Kod: 26-300 Miejscowość: Opoczno
archiwum bip -> Postępowania nr wi. 7011. 47. P. 2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
archiwum bip -> Pogotowie ratunkowe sp zoz w jeleniej górze 58-570 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 126A
archiwum bip -> Dhc agh dla Sir Harolda Kroto 3 Czarny Diament 2001 dla agh 5
archiwum bip -> Protokół Nr xxvi/2005 z obrad XXVI zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Sadownem odbytej w dniu 16 czerwca 2005r pod przewodnictwem Pana Jerzego Wycecha – Przewodniczącego Rady Gminy. Stan Rady – 15 radnych. Obecnych według załączonej listy obecności 14
archiwum bip -> Załącznik do Uchwały ix/54/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 marca 2011r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2016 Gmina Zwoleń
archiwum bip -> Załącznik do Zarządzenia Burmistrza
archiwum bip -> 1. Radtke Andrzej Przewodniczący Tadych Marcin Zastępca Przewodniczącego


1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna