Remont kapitalny dachu przy ul. Konopnickiej 2 w Walimiu wymiana dachówki ceramicznej „karpiówki” na dachówkę karpiówkę wraz z przemurowaniem kominów, wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu oraz kompleksową wymiana obróbekPobieranie 29.3 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar29.3 Kb.
Przetargi: 2012 > maj > 2012-05-16
Rozstrzygnięty - PRZETARG NIEOGRANICZONY na :

Remont kapitalny dachu przy ul. Konopnickiej 2 w Walimiu (wymiana dachówki ceramicznej „karpiówki” na dachówkę karpiówkę wraz z przemurowaniem kominów, wymianauszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu oraz kompleksową wymiana obróbek

blacharskich, rynien i rur spustowych

NR SPR: 1/ PN/RD/05/ 2012/ WM

Nr ogłoszenia : 157688-2012 data 16.05.2012 r.

Walim 13.06.2012 r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Przetargu

Nieograniczonego na Remont kapitalny dachu przy ul. Konopnickiej 2 w Walimiu (wymiana

dachówki ceramicznej „karpiówki” na dachówkę karpiówkę wraz z przemurowaniem kominów, wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu oraz kompleksową wymiana

obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
Numer sprawy: 1/PN/RD/05/2012/WM

Nazwa zadania:

Remont kapitalny dachu przy ul. Konopnickiej 2 w Walimiu (wymiana dachówki ceramicznej „karpiówki” na dachówkę karpiówkę wraz z przemurowaniem kominów, wymiana

uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu oraz kompleksową wymiana obróbek

blacharskich, rynien i rur spustowych
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający

informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie Przetargu Nieograniczonego wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

AGROMASTER-DK” Spółka z o.o.ul. Batalionów Chłopskich 19

58-200 Dzierżoniów

NIP 882-18-63-120

REGON 891124143
2. Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ i zawiera najniższą

cenę tj. 159.000,00 PLN wraz z 8 VAT
Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony oddzielnym pismem o terminie i miejscu zawarcia umowy zgodnie z pk.XIV ppk. 9 SIWZ . Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty


Nr

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena

Liczba punktów w kryterium ceny

1.

2


3

4


5.

6.


Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa

ul. 3-go Maja 31

58-260 Bielawa

REGON: 001097007

NIP: 882-000-34-96
Usługi Instalacyjno-Budowlane

Sławomir Kowalski

ul. Wyszyńskiego 3

58-320 Walim


REGON: 891468925


NIP: 886-173-70-54
P.P.H.U. „BUDOMALS-P”

Stanisław Pawlus

Ul. Forteczna 11/4

57-300 Kłodzko

REGON 891385903

NIP 883-141-08-16


„AGROMASTER-DK” Spółka z o.o.

Ul. Batalionów Chłopskich 19

58-200 Dzierżoniów

REGON 891124143

NIP 882-18-63-120
MURARSTWO-CIESIELSTWO

Jan Sochanowski

Ul. Z. Nałkowskiej 8

58-200 Dzierżoniów

REGON 890033444

NIP 882-102-20-47


Spółdzielnia Rzemieślnicza

Ul. Cukrownicza 6

57-200 Ząbkowice Śląskie

REGON 000450281

NIP 887-000-04-13


ul. 3-go Maja 31

58-260 Bielawa


ul. Wyszyńskiego 3

58-320 Walim

Ul. Forteczna 11/4

57-300 Kłodzko

Ul. Batalionów Chłopskich 19

58-200 Dzierżoniów


Ul. Nałkowskiej 8

58-200 Dzierżoniów


Ul. Cukrownicza 6

57-200 Ząbkowice Śląskie229.275,43 zł. netto

247.617,46 zł. brutto

253.262,99 zł. netto

273.524,03 zł. brutto


Oferta odrzucona – niezgodna z warunkami SIWZ

147.222,22 zł. netto

159.000,00 zł. brutto
212.281,91 zł. netto

229.264,46 zł. brutto

261.353,17 zł. netto

282.261,42 zł. brutto
64,21

58,13

100,00


69,35

56,33


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień

publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona jedna oferta Firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „BUDOMALS-P Stanisław Palus ul. Forteczna 11/4, 57-300 Kłodzko

/ oferta niezgodna z warunkami SIWZ okres gwarancji podano 36 miesięcy a nie jak w warunkach SIWZ 60 miesięcy)
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień

publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie

ostał wykluczony żaden wykonawca.
Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

____________________________________

Prezes Zarządu

ABK SP. z o.o. w Walimiu

Maria Mróz

Pobieranie 29.3 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna