Rezistencia na antimikrobiálne látky v percentách v okrese Bardejov za rok 2012– oddeleniaPobieranie 11.49 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar11.49 Kb.
Rezistencia na antimikrobiálne látky v percentách v okrese Bardejov
za rok 2012– oddelenia.
Escherichia coli

AMP 64 % COT 34 % CTX 22 % OFL 7,3 %

TET 40 % AMC 10 % CXM 22 % GEN 8 % SAM 22 % NIT 1 % CIP 35% TZP 5%

MEM 1%
Escherichia coli enteropatogénne

AMP 41 % AMC 9 % COT 6 % GEN 11 %

CTX 3 %
Enterobacter spp.

AMP 100 % COT 1 % OFL 9 % CIP 10 %

TET 1 % AMC 100 % CTX 45 % TZP 6 % CXM 70 % SAM 100 % GEN 15 % MEM 2%


Klebsiella spp.

AMP 100 % COT 40 % OFL 15 % TET 42 % CTX 54 % CXM 54 % GEN 51 % TZP 43%

AMC 4 % SAM 49 % CIP 55% MEM 1%
Proteus spp.

AMP 73 % COT 75 % OFL 24 % CIP 73%

TET 100 % CTX 33 % CXM 35 % GEN 69 %

AMC 19 % SAM 41 % TZP 6% MEM 1%


Slamonella enteritidis

AMP 17 % COT 0 % OFL 0 % CTX 0 %

AMC 4 % GEN 100 % CXM 100 %
Pseudomona aeruginosa

CAZ 16 % CIP 52 % TOB 31 % LVX 47 %

GEN 36 % TZP 23 % SAM 100 % MEM 21 %
Acinetobacter spp.

CAZ 75 % CIP 62 % TOB 10 % GEN 56 % TZP 60 % SAM 33 % MEM 28 % COT 61%

LVX 33%
Staphylococcus aureus

OXA 20 % COT 6 % AMC 20 % ERY 27 %

TET 3 % CEP 20 % CXM 20 % CLI 25 %

GEN 4 % OFL 9 % CIP 9% CHL 2%

MUP 15% VAN 0%

Staphylococcus – koaguláza negatívny

OXA 74 % COT 62 % AMC 74 % ERY 82 %

TET 23 % CEP 74 % CXM 74 % CLI 55 % CIP 68 % GEN 63 % VAN 0 % CHL 5%

MUP 28%
Streptococcus pyogenes

PEN 0 % ERY 21 % AMC 0 % CLI 20 %

CFT 0 % TET 12 % COT 100 % OFL 2 %
Streptococcus agalactiae

PEN 0 % ERY 42 % AMC 0 % CXM 0 %

CEP 0 % TET 77 % COT 97 % OFL 3 %

CLI 40 % NIT 0 % CHL 10%

Streptococcus pneumoniae

PEN 1 % ERY 43 % AMC 1 % CXM 1 %

sC PEN 39 % sC AMC 39 % sC CXM 39 % AMX 1 %

TET 22 % COT 34 % sC AMX 39 % CLI 24%


Haemophillus influenzae

AMC 1 % CXM 1 % sC ERY 100% COT 24%


Moraxella catharalis

ERY 0 % AMC 0 % CTX 0 % OFL 0 %

TET 0 % COT 2 % LVX 0 % CXM 0%
Enterococcus faecalis

AMP 0,5 % AMC 0,5 % TET 84 % VAN 0 % CIP 37 % VAN 0 % NIT 0,5 %

sC – stredne citlivý kmeň

Vypracoval: MUDr. Eva Mihalcováodborný garant PKM

Pobieranie 11.49 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna