Roboty Zakup 33 pojemników na akumulatory 610-710 L z pokrywą dla 16wog wraz z dostawą – znak postępowania 1079/2013Pobieranie 9.38 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar9.38 Kb.
Oleszno, dnia 11.12. 2013r.

ZATWIERDZAM

..................................

DOWÓDCA JW 3378


INFORMACJA Z WYBORU OFERTY

Z BADANIA RYNKU – bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych


  1. Opis usługi/dostawy/roboty * Zakup 33 pojemników na akumulatory 610-710 l z pokrywą dla 16WOG wraz z dostawą – znak postępowania 1079/2013


Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 06.12.2013r.

Termin składania ofert upłynął w dniu 10.12.2013r o godz. 10.00

2. Nazwy firm które odpowiedziały na zamieszczone zaproszenie do złożenia ofert w kolejności zgłoszenia:

Oferta nr 1

DENIOS Sp. z o.o. ,ul. Słoneczna 26 ,05-816 MICHAŁOWICE

Wykonawca przedstawił ofertę na kwotę brutto: 49 400,00 zł

Oferta nr 2

Tools Express s.c. ,ul. Spółdzielcza 2a ,78-300 ŚWIDWIN

Wykonawca przedstawił ofertę na kwotę brutto: 43 644,48

Oferta nr 3

REO AMOS Sp. z o.o. ,ul. Długa 50,43-309 BIELSKO-BIAŁA

Wykonawca przedstawił ofertę na kwotę brutto: 24 597,54

Oferta nr 4

Sintac-Polska Sp. zo.o. ,ul. Armii Krajowej 86, 05-075 WARSZAWA

Wykonawca przedstawił ofertę na kwotę brutto: 42 619,50zł

Oferta nr 5

CELMAX Sp. zo.o. ,ul. Jagiellońska 59/65 ,42-229 CZĘSTOCHOWA

Wykonawca przedstawił ofertę na kwotę brutto: 44 243,00

3.Tryb uzyskania informacji *: telefonicznie, osobiście, poczta elektroniczna, faks, operator pocztowy

4.Wskazanie – propozycja firmy wraz z uzasadnieniem wyboru.

5.Firmą która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową na : Zakup 33 pojemników na akumulatory 610-710 l z pokrywą dla 16WOG wraz z dostawą jest firma:REO AMOS Sp. z o.o.

ul. Długa 50

43-309 BIELSKO-BIAŁA

brutto: 24 597,54
Sporządził:

Pracownik Sekcji Zamówień Publicznych

Pobieranie 9.38 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna