Środa 17 października 2012Pobieranie 47.3 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar47.3 Kb.
PROGRAM

ŚRODA - 17 PAŹDZIERNIKA 2012


09:00 – 10:00

Rejestracja uczestników – Hall przed Aulą (I piętro)

10:00 – 10:30

OTWARCIE WARSZTATÓW – AULA


prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński,

Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy, Łódź

WYKŁADY PLENARNE


przewodniczący: dr Halina Aniołczyk

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ NOWYCH TECHNOLOGII

10:30 – 11:15

Polska energetyka odnawialna – stan aktualny, perspektywy
i zagrożenia

- Andrzej Wędzik, Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Łódzka, Łódź

11:15 – 11:45

Rozwiązania techniczno-eksploatacyjne urządzeń nadawczych stosowane w nowoczesnych systemach łączności radiokomunikacyjnej

- Aleksander Dackiewicz, ADETON, Białowieża

11:45 – 12.00

Kawa

DZIAŁALNOŚĆ NORMALIZACYJNA UE

W ZAKRESIE PODSTAW I ZASAD OCENY EKSPOZYCJI NA PEM:

przewodniczący: dr hab. n. med. Marek Zmyślony, prof. IMP

12:00 – 12:30

„Pola Elektromagnetyczne” - międzynarodowy program WHO. Przegląd aktualności.

- Stefan Różycki, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki
i Telekomunikacji, Ministerstwo Środowiska, Warszawa


12:30 – 13:00

Proces normalizacji Dyrektywy UE dotyczącej ekspozycji pracowników na PEM

- Jolanta Karpowicz, CIOP, Warszawa13:00 – 14:00

Obiad

14:00 – 14:20

Nowe uregulowania prawne w resorcie obrony narodowej

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w polach

elektromagnetycznych

- Elżbieta Sobiczewska, Robert Puta, Wanda Stankiewicz, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa


14:20 – 14:40

Normy: PN-EN 50492 „Miejscowe pomiary natężeń PEM związanych z ekspozycją człowieka w otoczeniu stacji bazowych. Norma podstawowa” i PN-EN 62311:2010 „Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludności w PEM (0 Hz-300 GHz)”, jako narzędzia do oceny poziomów PEM w otoczeniu instalacji radiokomunikacji ruchomej i oceny zgodności z wymaganiami podstawowymi.

- Stefan Różycki, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki


i Telekomunikacji, Ministerstwo Środowiska, Warszawa

OCENA EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ NA PEM W ŚWIETLE AKTUALNYCH REGULACJI KRAJOWYCH

DOŚWIADCZENIA LABORATORIÓW POMIAROWO – BADAWCZYCHprzewodniczący: dr inż. Jarosław Kieliszek

14:40 – 15:00

Ekspozycja personelu obsługującego urządzenia rezonansu magnetycznego a obowiązujące przepisy krajowe.

– Robert Puta, Jarosław Kieliszek, Jaromir Sobiech, Stankiewicz Wanda, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa15:00 – 15:20

Ocena ekspozycji personelu obsługującego wybrane urządzenia rehabilitacyjne w kontekście ich postępu technologicznego

Robert Puta, Jaromir Sobiech, Jarosław Kieliszek, Grzegorz Nowakowski, Wanda Stankiewicz, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa15:20 – 15:40

Wyznaczanie składowej magnetycznej PEM na podstawie zmierzonej wartości składowej elektrycznej, w pasmach VHF i UHF, dla potrzeb ekspozycji zawodowej

Jaromir Sobiech, Jarosław Kieliszek, Robert Puta, Wanda Stankiewicz, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa15:40 – 16:00

Za i przeciw dozymetrii w polach elektromagnetycznych.

- Marek Zmyślony, Instytut Medycyny Pracy, Łódź

16:00 – 16:15

Kawa

16:15 – 17:00

OBRADY OKRĄGŁEGO STOŁU

Moderator: Marek Zmyślony, Instytut Medycyny Pracy, Łódź

20:00

KOKTAJL (KOLACJA PRZYJAZDOWA) – Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18

CZWARTEK– 18 PAŹDZIERNIKA 2012


SESJA PLAKATOWA:

NOWE MATERIAŁY BARIEROWE W OCHRONIE PRZED PEMprzewodniczący: mgr inż. Paweł Mamrot

8:00-15:00

1. Ochrona środowiska komunalnego przed polem elektromagnetycznym za pomocą tekstylnych materiałów barierowych.

Paweł Mamrot*, Halina Aniołczyk*’**, Magda Mariańska*, Joanna Koprowska**, Barbara Filipowska**

*Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź, **Instytut Włókiennictwa, Łódź
2. Tekstylne materiały barierowe ograniczające ekspozycję na pola elektromagnetyczne w Zakładach Rehabilitacji

Magda Mariańska*, Halina Aniołczyk*’**, Paweł Mamrot*, Joanna Koprowska**, Barbara Filipowska**

*Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź, **Instytut Włókiennictwa, Łódź
3. New textile barrier material protecting against electromagnetic field (EMF) and the equipment for production of such textiles

Joanna Koprowska*, Jan Ziaja **, Janusz Kusiakiewicz ***, Grzegorz Jegier, Arkadiusz Szwugier*

*Instytut Włókiennictwa, Łódź, ** Politechnika Wrocławska, Wrocław ,

*** PPH JOLEX, Częstochowa

4. Dielektryczne materiały kompozytowe absorbujące pole elektryczne wysokiej częstotliwości

Stanisław Wosiński*, Tomasz Czechowski*, Jan Jurga*, Hubert Śmietanka**, Piotr Papliński**

* Politechnika Poznańska, Poznań, ** Instytut Energetyki , Warszawa
5. Pomiary skuteczności ekranowania materiałów z wykorzystaniem dwóch klatek faradaya o wspólnej ścianie

*ASTAT, Poznań
SEMINARIA I ĆWICZENIA

WYMAGANIA W ZAKRESIE APARATURY KONTROLNO – POMIAROWEJ DO OCENY EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ
I ŚRODOWISKOWEJ NA PEM 0 Hz – 300 GHz

przewodniczący: dr hab. inż. Paweł Bieńkowski, prof. PWr

9:00 – 9:20

Przegląd aparatury pomiarowej PEM pod kątem pomiarów punktowych i oceny ekspozycji (dozymetria indywidualna)

Paweł Bieńkowski, Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wrocławska, Wrocław9:20 – 9:40

Dozymetry pola elektromagnetycznego i  ich możliwości

- Grzegorz Nowakowski, Jarosław Kieliszek, Robert Puta, Wanda Stankiewicz, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa

9:40 – 10:00

Wpływ charakterystyk metrologicznych mierników PEM na niepewność oceny ekspozycji

Bartłomiej Zubrzak, Paweł Bieńkowski, Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wrocławska, Wrocław10:00 – 10:20

Utrzymanie zaufania do statusu wzorcowania przyrządów pomiarowych PEM w laboratorium badawczym

Jarosław Kieliszek, Robert Puta, Sobiech Jaromir, Wanda Stankiewicz Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa10:20-10:40

Monitoring pól elektromagnetycznych. Wyniki zakończonego, pierwszego trzyletniego cyklu pomiarów przeprowadzonego w latach 2008 – 2010 wraz z danymi uzyskanymi podczas pomiarów wykonanych w roku 2011

- Stefan Różycki, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki
i Telekomunikacji, Ministerstwo Środowiska, Warszawa


10:40 – 11:00

Systemy monitorowania pól elektromagnetycznych oferowane przez Nardę

- Kazimierz Kuś, CommTest Kazimierz Kuś, Kiełpin

11:00 – 11:20

Kawa

11:20 – 11:40

Jak zminimalizować obciążenie układu mięśniowo – szkieletowego podczas prowadzenia badań PEM w terenie

- Zbigniew Jóźwiak, Instytut Medycyny Pracy, Łódź11:40 – 13:00

Ocena ekspozycji na PEM w praktyce. Studium przypadku

- Piotr Politański, Instytut Medycyny Pracy, Łódź13:00 – 14:00

Obiad

15:00 – 19:00

WYCIECZKA DO MUZEUM KINEMATOGRAFII, pl. Zwycięstwa

19:00 – 22:00

BANKIET (WSPÓLNA KOLACJA) - pl. Zwycięstwa 1

PIĄTEK – 19 PAŹDZIERNIKA 2012


SEMINARIA

przewodniczący: mgr inż. Stefan Różycki

9:00 – 9:20

Analiza wykonanych przez uczestników Warsztatów ocen ekspozycji na PEM

- Piotr Politański, Instytut Medycyny Pracy, Łódź

9:20 – 9:40

Prądy indukowane – nowy parametr e dyrektywie 2004/40/WE do oceny ekspozycji na PEM

Halina Aniołczyk, Instytut Medycyny Pracy, Łódź

9:40 – 10:10

Pola elektromagnetyczne jako czynnik poprawy jakości życia.

- Andrzej Krawczyk, Wanda Stankiewicz, Wojskowy Instytut Higieny


i Epidemiologii, Warszawa

10:10 – 10:30

Skutki akredytacji systemu zarządzania w laboratoriach badawczych
i wzorcujących a czas funkcjonowania akredytowanego systemu - wyniki badań empirycznych

Agnieszka Bieńkowska, Paweł Bieńkowski, Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wrocławska, Wrocław10:30 – 10:45

Porównania międzylaboratoryjne i badanie biegłości (ILC/PT)
– nowości w normach i dokumentach PCA

Paweł Bieńkowski, Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wrocławska, Wrocław10:45 –11:00

Porównania międzylaboratoryjne - ocena za 2011 rok.

Paweł Bieńkowski, Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wrocławska, Wrocław

Praktyczna realizacja pomiarów natężenia pola elektrycznego i magnetycznego:

w sąsiedztwie linii napowietrznej 400 kV- Ireneusz Hasiec, ENERGOPOMIAR – Elektryka Sp. z o. o., Gliwice

Praktyczna realizacja pomiarów natężenia pola elektrycznego


i magnetycznego:

w otoczeniu stacji bazowej CB-radio

Paweł Bieńkowski, Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wrocławska, Wrocław


11:00 – 11:30

POCZĘSTUNEK I ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW

11:30 – 18:00

PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNE W TERENIE (ok. 30 km w kierunku na wschód od Łodzi):
1 - W ZAKRESIE 50 Hz (LINIA 400 kV relacji Rogowiec – Płock, Rogowiec – Warszawa)

2 - W ZAKRESIE 30 MHz (STACJA BAZOWA CB - RADIO)

Uwaga 1: Godziny wykładów mogą ulec zmianie

Uwaga 2: Uczestnicy Warsztatów proszeni są o udział w wykładach w dniu 19 października

Pobieranie 47.3 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna