Środa godz. 18. 30-20. 45 sala A23 ul Rewolucji 1905 r. 41 Czwartek 18. 30-20. 45Pobieranie 39.55 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar39.55 Kb.
Informacje o Egzaminach Cambridge ESOL :
Termin kursu pozaprogramowego BEC Vantage

Środa godz. 18.30-20.45 sala A23 ul Rewolucji 1905 r. 41

Czwartek 18.30-20.45 sala A22 ul Rewolucji 1905 r. 41

Termin kursu pozaprogramowym BEC HigherWtorek godz. 18.30-20.45 A24 ul. Rewolucji 1905 r. 41

Środa 16.00-18.15 T03 ul. Rewolucji 1905 r. nr 37.

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego jako Wewnętrzny Ośrodek Egzaminacyjny British Council to • Doświadczenie

 • Gwarancja jakości

 • Profesjonalizm

 • Kadra godna zaufania

 • Równe szanse dla wszystkich zdającychDlaczego warto zdawać egzaminy Cambridge ESOL?

Egzaminy językowe Cambridge są najbardziej znanymi egzaminami językowymi na całym świecie, oferowanymi przez Uniwersytet Cambridge już od blisko 100 lat.Jeżeli chcesz…

 • udowodnić, że jesteś ambitny i wytrwały
  Certyfikaty Cambridge są najbardziej obiektywnym i najbardziej prestiżowym ukoronowaniem zdobytych przez Ciebie umiejętności językowych.

 • studiować w Polsce lub za granicą
  Certyfikaty Cambridge są honorowane przez liczne uniwersytety oraz instytucje edukacyjne na całym świecie jako potwierdzenie znajomości języka będące warunkiem przyjęcia na studia.
  W Polsce blisko 200 uczelni uznaje egzaminy KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC oraz IELTS na różnych etapach kształcenia. Kliknij na egzamin, żeby zobaczyć jakie uczelnie go uznają.

 • znaleźć dobrą pracę
  Certyfikaty Cambridge są uznawane przez największe, międzynarodowe firmy na całym świecie przy rekrutacji pracowników na stanowiska wymagające znajomości języka angielskiego oraz przy awansie zawodowym.
  W Polsce ponad 50 firm uznaje certyfikaty KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC oraz IELTS. Kliknij na egzamin, żeby zobaczyć jakie firmy go uznają.

 • zostać przewodnikiem wycieczek
  FCE, CAE, CPE, BEC Vantage, BEC Higher oraz IELTS (powyżej 6 pkt) uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych przewodników wycieczek.

 • wyjechać do Australii, Nowej Zelandii lub Kanady
  IELTS jest wymagany przez ambasady tych krajów, od osób, które chcą wyemigrować do tych krajów.

 • otrzymać obywatelstwo brytyjskie
  IELTS (co najmniej 6,5 pkt) jest honorowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii (Home Office) jako dowód znajomości języka angielskiego, wymaganej od osób ubiegających się o obywatelstwo brytyjskie.

 • otrzymać dyplom językowy ważny na całe życie
  Pamiętaj, że dyplomy KET, PET, FCE, CAE, CPE i BEC są ważne bezterminowo.  IELTS jest ważny 2 lata.EGZAMIN BEC VANTAGE

Egzamin składa się z 4 części:

Reading
Czytanie (1 godzina; 25% całości punktacji) składa się z 5 zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru, dopasowywanie pytań do fragmentów tekstu, wybór odpowiedzi Right/Wrong/Doesn't, test wielokrotnego wyboru z uzupełnianiem brakujących fragmentów czy uzupełnianie wyrazów. Oceniana jest umiejętność rozumienia różnego rodzaju tekstów biznesowych, np. ogłoszeń, wykresów, rutynowej korespondencji biznesowej, reklam, krótkich tekstów merytorycznych i artykułów. Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz tutaj.


Writing
Ta część (45 minut; 25% całości punktacji) składa się z 2 zadań. Kandydaci muszą wykazać się umiejętnością przeniesienia informacji do formularza, pisania notatek służbowych, wiadomości, listów i sprawozdań. Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz tutaj.


Listening
Rozumienie ze słuchu (około 40 minut; 25% całości punktacji) składa się z trzech zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i wyławianie konkretnych informacji. Kandydaci muszą zrozumieć różnego rodzaju dialogi i monologi wygłaszane w sytuacjach związanych z pracą zawodową. Powinni też zrozumieć sens wypowiedzi bez konieczności rozumienia wszystkich słów. Teksty wykorzystywane w tej części to oficjalne i nieoficjalne rozmowy, ogłoszenia, nagrane wiadomości, rozmowy telefoniczne, prezentacje biznesowe, rozmowy kwalifikacyjne i dyskusje. Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz tutaj.


Speaking
W tej części (około 14 minut; 25% całości punktacji) egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie składa się z trzech części. Na niższych poziomach egzaminu kandydaci powinni umieć przekazać informacje o sobie i swojej pracy/studiach, a także poprosić o informacje na tematy ogólne i udzielić tego rodzaju informacji. Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz tutaj.


Jaka jest skala ocen?
Oceny pozytywne – A, B, C

Oceny negatywne – D, E
Jak wygląda skala procentowa ocen?
Ocena A 80% i powyżej

Ocena B 75 to 79%

Ocena C 60 to 74%

Ocena D 55 to 59%Ocena E 54% i poniżej

EGZAMIN BEC HIGHER

Egzamin składa się z 4 części:

Reading
Ta część (1 godzina; 25% całości punktacji) składa się z 6 zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru, dopasowywanie pytań do fragmentów tekstu, wybór odpowiedzi Right/Wrong/Doesn't, test wielokrotnego wyboru z uzupełnianiem brakujących fragmentów czy uzupełnianie wyrazów. Oceniana jest umiejętność rozumienia różnego rodzaju tekstów biznesowych, np. ogłoszeń, wykresów, rutynowej korespondencji biznesowej, reklam, krótkich tekstów merytorycznych i artykułów. Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz tutaj.


Writing
Ta część (1 godzina 10 minut; 25% całości punktacji), składa się z 2 zadań. Kandydaci muszą wykazać się umiejętnością przeniesienia informacji do formularza, pisania notatek służbowych, wiadomości, listów i sprawozdań. Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz tutaj.


Listening
Rozumienie ze słuchu (około 40 minut; 25% całości punktacji) składa się z trzech zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i wyławianie konkretnych informacji. Kandydaci muszą zrozumieć różnego rodzaju dialogi i monologi wygłaszane w sytuacjach związanych z pracą zawodową. Powinni też zrozumieć sens wypowiedzi bez konieczności rozumienia wszystkich słów. Teksty wykorzystywane w tej części to oficjalne i nieoficjalne rozmowy, ogłoszenia, nagrane wiadomości, rozmowy telefoniczne, prezentacje biznesowe, rozmowy kwalifikacyjne i dyskusje. Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz tutaj.


Speaking
W tej części (około 16 minut; 25% całości punktacji) egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie składa się z trzech części. Kandydaci na BEC Higher powinni umieć rozmawiać na tematy związane z pracą. Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz tutaj.


Jaka jest skala ocen?
Oceny pozytywne – A, B, C

Oceny negatywne – D, E
Jak wygląda skala procentowa ocen?
A - 80% i powyżej

B - 75 - 79 %

C - 60 - 74%

D - 55 - 59%E- 54% i poniżej


Pobieranie 39.55 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna