Rodzaj wydarzeniaPobieranie 19.23 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar19.23 Kb.
Rodzaj wydarzenia Szkolenia BHP

Obszar merytoryczny Prewencja wypadkowa

Przedmiot wydarzenia Bezpłatne szkolenia BHP dla pracodawców, innych osób kierujących pracownikami, osób na samodzielnych stanowiskach, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy. Szkolenia te są obowiązkowymi szkoleniami wynikającym z przepisów Kodeksu pracy.

Opis wydarzenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu informuje, że w ramach realizacji zadań dotyczących prewencji wypadkowej, w okresie od września do grudnia 2014r. kontynuuje cykl bezpłatnych okresowych szkoleń z zakresu BHP. Podczas wykładów omawiane będą m.in. wybrane zagadnienia z prawa pracy, nowelizacje Kodeksu pracy, bezpieczeństwo pracy, wypadki przy pracy, metodyka prowadzenia instruktaży stanowiskowych, bezpieczeństwo ppoż., ratownictwo przedmedyczne. Wykładowcy: specjaliści prawa pracy, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, specjaliści BHP/ PPOŻ/ Ochrony Środowiska, ratownicy medyczni, wykładowcy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Głównym wykonawcą szkoleń jest Agencja Ochrony Pracy (AOP).

Szkolenia, organizowane w formie 2- dniowego kursu, odbędą się we Wrocławiu oraz na terenie Dolnego Śląska.

  1. Wrocław

Sala szkoleniowa firmy AOP w budynku przy Placu Gen. W. Wróblewskiego 3 a,

50- 413 Wrocław, w godz. 9.00-15.00, w terminach:

•wrzesień 24-25,

•październik 01-02, 08-09, 22-23,

•listopad 05-06, 12-13, 19-20, 24-25,

•grudzień 01-02, 03-04, 08-09, 10-11, 15-16*, 17-18*.


Uwaga! * Szkolenie może się nie odbyć w przypadku wcześniejszego wyczerpania puli gwarantowanych wolnych miejsc.
  1. Legnica

Sala szkoleniowa w Oddziale ZUS przy ul. Grabskiego 26, sala nr 200, w godz. 9.00-15.00,

w terminie:
październik 29 – 30.


  1. Wałbrzych

Sala szkoleniowa w Oddziale ZUS przy ul. Kasztanowej 1, sala nr 250*, w godz. 9.00-15.00,

w terminie:


•listopad 26 – 27.
Uwaga! * Miejsce szkolenia może ulec zmianie, o czym poinformuje wykonawca szkoleń – firma AOP.
Szkolenia zostaną zakończone wydaniem stosownych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia BHP ważnych przez okres 5 lat.

Wypełniony formularz zgłoszenia [dostępny na kolejnej stronie] należy przesłać do firmy AOP -wykonawcy szkoleń:

- na adres: AOP (szklenia ZUS), Plac Gen. W. Wróblewskiego 3a/1, 50-413 Wrocław

- lub wysłać na adres e-mail: zgloszenia@aopkwiatkowska.pl lub zus@aopkwiatkowska.pl

- lub przesłać faxem na nr 71/ 787-22-95

- rejestracja telefoniczna 71/ 787 22 92, w godzinach od 9:00 do 16:00.


Kontakt Dodatkowe informacje można uzyskać u głównego wykonawcy szkoleń wyznaczonego przez ZUS Oddział we Wrocławiu – firmy AOP, pod nr tel. 71/ 787-22-92. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

na bezpłatne 2-dniowe okresowe szkolenie BHP dla pracodawców, innych osób kierujących pracownikami, osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy lub prowadzących działalność gospodarczą organizowane przez ZUS Oddział Wrocław.

Szkolenie w(e) ……………………… w dniach …………………………………………………. 2014 r. (należy podać wybrane miejsce i termin szkolenia)

Imię i nazwisko uczestnika / ów * ..............................................................................................

Data i miejsce urodzenia ............................................................................................................

Telefon kontaktowy (wymagany)….............................................................................................

Adres e-mail (nie wymagany) .....................................................................................................

Pełna nazwa i adres firmy: ..........................................................................................................

* W przypadku większej liczby uczestników należy dołączyć dodatkową listę osób z obowiązkowymi danymi : imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia. Dane te będą użyte wyłącznie w celu wydania zaświadczeń o ukończeniu okresowego szkolenia BHP.

Rodzaj prowadzonej działalności (właściwe zaznaczyć):własna działalność gospodarcza

z


wiązana z budownictwem

z

wiązana z ochroną zdrowiazwiązana z transportem

związana z przetwórstwem przemysłowym

z

wiązana z pomocą społeczną

z

wiązana z handlem hurtowym i detalicznymzwiązana z naprawą pojazdów samochodowych i motocyklowych

inna ………………………………………….


Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia / telefon kontaktowy


Wypełniony formularz należy przesłać na adres firmy AOP (Agencja Ochrony Pracy) – wykonawcy szkoleń wyznaczonego przez ZUS Odział Wrocław:
AOP

Plac Gen. W. Wróblewskiego 3a

50 - 413 Wrocław

z dopiskiem „AOP - SZKOLENIA BHP”

lub wysłać:

  • na adres e-mail zus@aopkwiatkowska.pl lub zgloszenia@aopkwiatkowska.pl

  • rejestracja telefoniczna 71/ 787 22 92, w godzinach od 9:00 do 16:00


Pobieranie 19.23 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna