Rodzdział V stosowane dodatkiPobieranie 376.54 Kb.
Strona6/6
Data07.05.2016
Rozmiar376.54 Kb.
1   2   3   4   5   6

b.4 Konserwanty

KWAS SORBOWY I BENZOESOWY I JEGO SOLE

Lp

Numer według systemu oznaczen Uniii europejskiej

Nazwa

Skrót

1)

E200

E202

E203

Kwas sorbowy

Sorbinian potasu

Sorbinian wapnia


Sa

2)

E210

E211

E212

E213

Kwas benzoesowy

Benzoesan sodu

Benzoesan potasu

Benzoesan wapniaBa

3)

E214

E215

E218

E219


p-Hydroksybenzoesan etylu

Sól sodowa p-Hydroksybenzoesanu etylu

p-Hydroksybenzoesan metylu

- sól sodowa p-Hydroksybenzoesanu metylu
PHB


Dawki

Lp.

Max. Poziomy wszytskich substancji podane są w przeliczeniu na wolny kwas ( mg/kg lub mg/l odpowiednio )

Rodzaj

Sa
Ba

Sa + Ba
1

300
150

250 Sa + 150 Ba

Aromatyzowane napoje bezalkoholowe

Uwagi

substancje konserwujące wyszczególnione  • kwas sorbowy E 200 i jego sole: potasowa E202 i wapniowa E 203 użyte pojedynczo lub łącznie w przeliczeniu na wolny kwas  • lub kwas benzoesowy E 210 i jego sole: sodowa E211, potasowa E212 i wapniowa E 213 użyte pojedyńczo lub łącznie w przeliczeniu na wolny kwas

  • lub łącznie kwas sorbowy i jego sole plus kwas benzoesowy i jego sole w przeliczeniu na wolny kwas


DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY

Numer wg systemu oznaczeń Unii

Europejskiej Nazwa| | E 220 Bezwodnik kwasu siarkawego (dwutlenek siarki )
| | E 221 | Siarczyn sodu
| | E 222 | Wodorosiarczyn sodu
| | E 223 | Pirosiarczyn sodu
| | E 224 | Pirosiarczyn potasu
| | E 226 | Siarczyn wapnia
| | E 227 | Wodorosiarczyn wapnia
| | E 228 | Wodorosiarczyn potasu

Dawki

Lp.

Maksymalna dawka ( mg/l odpowiednio i odnoszą się do całkowitej ilości pochodzącej ze wszystkich źródeł ) w przeliczeniu na SO2

Rodzaj

1

20

(tylko jako pozostałość z koncentratów)Aromatyzowane napoje bezalkoholowe zawierające sok owocowy

2

50

Aromatyzowane napoje bezalkoholowe zawierające syrop glukozowy w ilości nie mniejszej niż 235 g/l

Inne konserwantyLp.

Substancja dodatkowa

Numer wg systemu oznaczeń Unii Europejskiej

Maksymalna dawka

UWAGI
Dimetylodiwęglan

E 242

250 mg /l ilość wprowadzona , pozostałość niewykrywalna

Aromatyzowane napoje bezalkoholowe

Kwas fosforowyPrzy następujących zastosowaniach wskazane maksymalne ilości kwasu fosforowego i fosforanów E 338, E339,E340,E341,E343,E450,E451,E452 mogą być dodane pojedynczo w przeliczeniu na bezwodny P2O5

1

E338

Kwas fosforowy

Aromatyzowane napoje

700mg


b.5 Pozostałe substancje dodatkowe

Lp.

Substancja dodatkowa

Numer wg systemu oznaczeń Unii Europejskiej

Maksymalna dawka

UWAGI

1

Alginian glikolu propylenowego

E 405

300 mg /l

Napoje bezalkoholowe aromatyzowane (cider)

2

Octan izomaślanu sacharozy

E 444

300 mg /l

Napoje bezalkoholowe aromatyzowane nieklarowne ( zmętnione )

3


Estry glicerolu i żywicy roślinnej

E 445

100 mg /l

Napoje bezalkoholowe aromatyzowane nieklarowne ( zmętnione )

4

Sacharoglicerydy

E 474

5 g /l

Napoje bezalkoholowe na bazie nasion anyżku

5

Sacharoglicerydy


E 474

5 g /l

Napoje bezalkoholowe kokosowe i migdałowe

6

Kwas glutaminowy

Glutaminian monosodowy

Glutaminian monopotasowy

Diglutaminian wapnia

Glutaminian monoamonowy

Diglutaminian magnezuE 620

E 621


E 622

E 623


E 624

E 625


10 g/kg pojednyczo lub łącznie

Środki spożywcze (z wyjątkiem tych wyszczególnionych w § 28 ust 3, § 29 lub 39 § ust.1)

7

Kwas guanylowy

Guanylan disodowy

Guanylandipotasowy

Guanylan wapnia

Kwas inozynowy

Inozynian disodowy

Inozynian dipotasowy

5’rybonukleotydy wapnia

5’rybonukleotydy disodowe


E 626

E 627


E 628

E 629


E 630

E 631


E 632

E 633


E 634

500 mg/kg pojedynczo lub

łącznie w przeliczeniu na kwas guanylowyŚrodki spożywcze (z wyjątkiem tych wyszczególnionych w § 28 ust 3, § 29 lub 39 § ust.1)

8

Dimetylopolisiloksan

E 900

10 mg /l

Aromatyzowane napoje bezalkoholowe

9

Taumatyna

E 957

0,5 mg /l

wyłącznie jako wzmacniacz aromatu

Aromatyzowane oparte na wodzie napoje bezalkoholowe

10

Ekstrakty Quillaia

E 999

200 mg /l w przeliczeniu na bezwodny ekstrakt

Aromatyzowane oparte na wodzie napoje bezalkoholowe


TABELE WG AKTUALNEGO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE DOZOWOLONYCH SUBSTANCJII DODATKOWYCH

b.6 Aromaty

są to substancje użyte albo przeznaczone do użycia w lub na środkach spożywczych w celu nadania zapachu lub smaku, włączając również surowce stosowane do ich produkcji. Aromaty obejmują: substancje aromatyczne, preparaty aromatyczne, aromaty przetworzone, aromaty dymu wędzarniczego oraz ich mieszaniny.

2. Substancje aromatyczne są to substancje chemicznie zdefiniowane (zidentyfikowane) o właściwościach aromatyzujących, w tym:

  1)  naturalne substancje aromatyczne otrzymane przez odpowiednie procesy fizyczne (włączając destylację i ekstrakcję rozpuszczalnikami) lub enzymatyczne, lub mikrobiologiczne, z surowców pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, zarówno nieprzetworzonych lub po ich przetworzeniu do spożycia dla ludzi tradycyjnymi metodami produkcji żywności (uwzględniając suszenie, fermentację, prażenie i wysuszenie);

  2)  identyczne z naturalnymi substancje aromatyczne otrzymane przez chemiczną syntezę lub wyodrębnienie przy zastosowaniu procesów chemicznych; pod względem chemicznym są one identyczne z substancjami naturalnie występującymi w produktach pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, określonymi w pkt 1;


  1. syntetyczne substancje aromatyczne otrzymane na drodze syntezy chemicznej i nieposiadające chemicznie identycznych odpowiedników substancji naturalnych występujących w produktach pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, określonych w pkt 1.

Preparaty aromatyczne oznaczają produkty inne niż określone w § 29 ust. 2 pkt 1, zagęszczone lub nie (mieszaniny), o właściwościach aromatyzujących, otrzymane w wyniku odpowiednich procesów fizycznych (włączając destylację i ekstrakcję rozpuszczalnikami ekstrakcyjnymi), albo w drodze procesów enzymatycznych lub mikrobiologicznych, z produktów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego w postaci surowców lub po ich przetworzeniu do spożycia dla ludzi za pomocą tradycyjnych procesów produkcji żywności (włączając suszenie, podsuszanie, prażenie i fermentację).

Aromaty przetworzone oznaczają produkty otrzymane zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną przez ogrzewanie do temperatury nie wyższej niż 180°C przez okres czasu nie dłuższy niż 15 minut mieszaniny składników niekoniecznie posiadających właściwości aromatyzujące, z których co najmniej jeden składnik zawiera azot aminowy, a inny jest cukrem redukującym. Każde obniżenie temperatury o 10°C umożliwia dwukrotne wydłużenie czasu ogrzewania; czas ogrzewania nie może przekraczać 12 godzin.
 Aromatami nie są:

  1)  jadalne substancje i produkty przeznaczone do konsumpcji jako takie, z lub bez procesów rekonstytucji;

  2)  substancje, które posiadają własny słodki, kwaśny lub słony smak;


  1. oryginalne produkty roślinne lub zwierzęce posiadające właściwości aromatyzujące, jeżeli nie są one użyte jako źródło aromatyzowania.

Aromaty i substancje aromatyczne stosuje się w produkcji żywności w dawkach najniższych, niezbędnych do osiągnięcia zamierzonego efektu technologicznego, zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną.

.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

.

5.6 WZBOGACANIEW WITAMINY I SKŁADNIKI MINERALNE

1.

Soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne ,jak również nektary owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne

a także napoje owocowe i warzywne, oraz owocowo-warzywne można wzbogacać w witaminy i składniki mineralne jeśli :  • minimalna ilość zawarta w 100 ml lub w jednej porcji , jeżeli jest ona mniejsza niż niż 100 g lub 100ml środka spożywczego –15%


zalecanego dziennego spożycia

  • maxymalna ilość zawarta w 100 ml lub w jednej porcji , jeżeli jest ona mniejsza niż niż 100 g lub 100ml środka spożywczego50 %


zalecanego dziennego spożycia


  • dla witaminy C i folianów maxymalna ilość zawarta w 100 ml lub w jednej porcji , jeżeli jest ona mniejsza niż niż 100 g lub 100ml środka spożywczego


100/%


zalecanego dziennego spożycia2.

Wykaz witamin i składników mineralnych, które mogą być stosowane do wzbogacania powyższych wyrobów. Podano w rozdziale nr 3

3.

WYKAZ WITAMIN I SKŁADNIKÓW MINERALNYCH, KTÓRYCH ZAWARTOŚĆ PODAJE SIĘ W INFORMACJI DOTYCZĄCEJ WARTOŚCI ODŻYWCZEJ ŚRODKA SPOŻYWCZEGO WRAZ Z ICH DZIENNYM ZALECANYM SPOŻYCIEM


Witaminy i składniki mineralne

Dzienne zalecane spożycie

1

2

Witamina A

800 µg

Witamina D

5 µg

Witamina E

10 mg

Witamina C

60 mg

Tiamina

1,4 mg

Ryboflawina

1,6 mg

Niacyna

18 mg

Witamina B6

2 mg

Folacyna

200 µg

Witamina B12

1 µg

Biotyna

0,15 mg

Kwas pantotenowy

6 mg

Wapń

800 mg

Fosfor

800 mg

Żelazo

14 mg

Magnez

300 mg

Cynk

15 mg

Jod

150 µg


PRAWODAWSTWO POLSKIE I UE
1) Warunki stosowania dodatków do żywności w Polsce
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.06.171.1225)
2009-02-02 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych (Dz.U.09.17.96)

2008-10-03 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. w sprawie stosowania oraz oznakowania aromatów (Dz.U.08.177.1092)

2008-10-03 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności (Dz.U.08.177.1093)

2008-10-03 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz.U.08.177.1094)

2007-10-29 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2007 r. w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych (Dz.U.07.199.1441)

2007-07-31 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U.07.137.966)Warunki stosowania dodatków do żywności UE:

2009-04-30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/35/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie substancji barwiących, które mogą być dodawane do produktów leczniczych (przekształcenie)

2008-12-31 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności

2008-12-31 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie enzymów spożywczych, zmieniające dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97

2008-12-31 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących

2008-12-31 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE

2008-06-17 Decyzja Komisji 2008/448/WE z dnia 23 maja 2008 r. dotycząca przepisów krajowych zgłoszonych przez Danię w sprawie dodawania azotynów do niektórych produktów mięsnych

2007-07-27 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających stosowanie E 128 czerwień 2G jako barwnika żywności

2006-07-05 Dyrektywa 2006/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące oraz dyrektywę 94/35/WE w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych

2006-03-23 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 479/2006 z dnia 23 marca 2006 r. dotyczące dopuszczenia niektórych dodatków należących do grupy związków pierwiastków śladowych

2006-03-20 Dyrektywa Komisji 2006/33/WE z dnia 20 marca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 95/45/WE w zakresie żółcieni pomarańczowej FCF (E 110) i ditlenku tytanu (E 171)

2004-04-16 Dyrektywa Komisji 2004/47/WE z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmieniająca dyrektywę 95/45/WE w odniesieniu do mieszanych karotenów (E 160 a i)) i beta-karotenu (E 160 a ii))

2004-04-16 Dyrektywa Komisji 2004/46/WE z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmieniająca dyrektywę 95/31/WE w odniesieniu do E 955 sukralozy i soli aspartamu-acesulfamu E 962

2003-12-22 Dyrektywa 2003/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniająca dyrektywę 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące

2003-12-22 Dyrektywa 2003/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniająca dyrektywę 94/35/WE w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych

2003-11-10 Rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego używanych lub przeznaczonych do użycia w środkach spożywczych lub na ich powierzchni

2003-06-18 Dyrektywa 2003/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniająca dyrektywę 95/2/WE w zakresie warunków stosowania dodatku do żywności E 425 konjac

2002-04-11 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2002 z dnia 11 kwietnia 2002 r. ustanawiające ostateczne terminy przedstawienia informacji dla oceny zdefiniowanych chemicznie substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych

2001-02-12 Dyrektywa 2001/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lutego 2001 r. zmieniająca dyrektywę 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące

1998-10-15 Dyrektywa 98/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 października 1998 r. zmieniająca dyrektywę 95/2/WE dotyczącą dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące

1997-10-27 Dyrektywa 97/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1997 r. zmieniająca po raz trzeci dyrektywę 88/344/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności

1996-12-19 Decyzja nr 292/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie utrzymania w mocy przepisów prawa krajowego zakazujących użycia niektórych dodatków w produkcji niektórych szczególnych środków spożywczych

1996-12-19 Dyrektywa 96/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. zmieniająca dyrektywę 94/35/WE w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych

1996-12-19 Dyrektywa 96/85/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. zmieniająca dyrektywę 95/2/WE o dodatkach do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące

1996-10-28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2232/96 z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych lub przeznaczonych do użycia w lub na środkach spożywczych

1995-02-20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/2/WE z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące

1994-12-07 Dyrektywa 94/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 grudnia 1994 r. zmieniająca po raz drugi dyrektywę 88/344/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności

1994-06-30 Dyrektywa 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych

1994-06-30 Dyrektywa 94/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie barwników używanych w środkach spożywczych

1994-06-03 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/34/WE z dnia 30 czerwca 1994 r. zmieniająca dyrektywę 89/107/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących dodatków do żywności dopuszczonych do użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi

1992-12-17 Dyrektywa Rady 92/115/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. zmieniająca po raz pierwszy dyrektywę 88/344/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności

1991-01-16 Dyrektywa Komisji 1991/71/EWG z dnia 16 stycznia 1991 r. uzupełniająca dyrektywę Rady 88/388/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków aromatyzujących przeznaczonych do użytku w środkach spożywczych i materiałów źródłowych służących do ich produkcji

1988-12-21 Dyrektywa Rady 1989/107/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących dodatków do środków spożywczych dopuszczonych do użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi

1988-06-22 Dyrektywa Rady 88/388/EWG z dnia 22 czerwca 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków aromatyzujących przeznaczonych do użytku w środkach spożywczych i materiałów źródłowych służących do ich produkcji

1988-06-13 Dyrektywa Rady z dnia 13 czerwca 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności1967-06-27 Dyrektywa Rady 67/427/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie użytkowania niektórych konserwantów do stosowania na powierzchni owoców cytrusowych oraz odnośnie środków kontroli stosowanych do analizy jakościowej i ilościowej konserwantów używanych w oraz na owocach cytrusowych


1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna