Rok Szkolny 2010/2011 Rokiem Odkrywania Talentów Rozpoznawanie I rozwijanie zdolności I talentów uczniów wybrana literatura ze zbiorów pbp w Czarnkowie I wydawnictwa zwartePobieranie 20.71 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar20.71 Kb.
Rok Szkolny 2010/2011

Rokiem Odkrywania Talentów

Rozpoznawanie i rozwijanie zdolności i talentów uczniów - wybrana literatura ze zbiorów PBP w Czarnkowie


I Wydawnictwa zwarte:
- Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży / Judy Eby W.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998 sygn. 32683
- Jak wychować zdolne dziecko / David Lewis.- Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988 sygn. 25478 - 25479, 25476, 25285 – 25286
- Kształcenie uczniów zdolnych / Tadeusz Lewowicki.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986 sygn. 22665 – 22667
- Ministerstwo Edukacji Narodowej o uczniu zdolnym / oprac. A. Barański, B. Janas-Stawikowska, J. Krypa.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej: Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 1999 sygn. 00200/B
- Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 1 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Dreszer i Joanny Cieślikowskiej.- Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopenika, 2010 sygn. 37678
- Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 2 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer.- Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopenika, 2010 sygn. 37679
- Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej Sękowski.- Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2000 sygn. 33101
- Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. T. 2 / red. naukowa Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 sygn. 36775
- Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych. Diagnoza i terapia / Dyrda Beata.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000 sygn. 33259
- Twórcze wychowanie w okresie dzieciństw / Wall William Douglas. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986 sygn. 23090 – 23091
- Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010 sygn. 37721
- Utalentowany uczeń i jego wrogowie / Andreas Salcher.- Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2009 sygn. 36911


II Artykuły z wydawnictw ciągłych:
- Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów zdolnych / Beata Dyrda, Magdalena Piekoszowska. // Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 3, s. 14-19.
- Dlaczego należy pomagać najlepszym uczniom? / Piotr Jarząbek. // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 1, s. 35-40.
- Dzieci zdolne wymagają troski / Chaber - Dądala. // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s. 26-30.
- Geniusz specjalnej troski / Julita Wojciechowska. // Charaktery. - 2009, nr 1, s. 36-39.
- Inwestycja w uczniowskie talenty / Klemens Stróżyński. // Nowa Szkoła . - 2008, nr 6, s. 14-18.
- Jak stymulować twórczą aktywność dziecka? / Danuta Masna. // Nowa Szkoła. - 2006, nr 3, s. 32-35.
- Kształtowanie zdolności twórczych w procesie kształcenia / Agnieszka Żłobił. // Wychowanie Na Co Dzień. - 2005, nr 7-8, s. 19-24.
- Niezwykłe dzieci w zwykłej szkole / Beata Dyrda. // Problemy opiekuńczo wychowawcze. - 2009, nr 1, s. 6-11.
- O niektórych mitach na temat uczniów zdolnych / Maria Ledzińska. // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 39-46.
- Pokarało mnie geniuszem / Magdalena Marzec. // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2. s. 67-76.
- Porozmawiajmy o uczniach zdolnych / Andrzej E. Sękowski. // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 73-81.
- Pozycja ucznia zdolnego w szkole / Paweł Pindera, Karolina Tomczyk. // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 18-20.
- Praca z dzieckiem zdolnym / Gertruda Zając. // Życie Szkoły. - 2008, nr 2, s. 45-49.
- Praca z dzieckiem zdolnym w świetle praktyki nauczycielskiej / Monika Wieczorek. // Nowa Szkoła. - 2009, nr 6, s. 36-41.
- Praca z uczniem zdolnym / Irena Lewicka, Kazimierz Olejniczak. // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 14-15.
- Praca z uczniem zdolnym / Anna Piechal. // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 27-30.
- Profile aktywności twórczej. Intelektualne i osobowościowe składniki uzdolnień plastycznych i muzycznych / Michał M. Chruszczewski. // Ruch pedagogiczny. - 2009, nr 3-4, s. 27-40.
- Rzeczywistość szkolna twórczego ucznia / Elżbieta Misiorna. // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 5-10.
- Szkoła - szansa czy zagrożenie dla ucznia zdolnego? / Wiesława Limont. // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3. s. 83-93.
- Szlifowanie diamentu / Dagmara Ejdys. // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 56-59.
- Uczeń wybitnie zdolny / Maria Witkoś. // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 18-20.
- Uczeń zdolny - dobrodziejstwo czy problem? / Beata Krzywda. // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s. 51-55.
- Uczeń zdolny… niespecjalnej troski / Magdalena Marzec. // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 45-54.
- Uczeń zdolny w szkole / Justyna Dobrołowicz. // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 95-105.
- Uczeń zdolny w szkole / Aleksandra Tokarz. // Nowa Szkoła. - 2004, nr 2, s. 4-13.

- Zdolne dziecko / Agnieszka Olczak. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s. 9-13.


- Zdolni na wagę… sukcesu szkoły / Urszula Kłusek. // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 11.
- Zdolność a uzdolnienie / Ryszarda Bernacka. // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 3-9.

Miejsca Odkrywania Talentów w powiecie pilskim i okolicy

Mukkt Fudokan

Pęckowo


adres: Wieleńska 7 tel.: 510044778

e-mail: kentsui@wp.pl

Opis oferty skierowanej do dzieci zdolnych: Szkolenie dzieci i młodzieży w Karate Shotokan.


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Trzcianka

adres: Fabryczna 1 tel.: 672163583

e-mail: poradnia@trzcianka.com.pl

Opis oferty skierowanej do dzieci zdolnych: Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci oraz inteligencji emocjonalnej i umiejętności interpersonalnych.


Fundacja Literacka imienia Agnieszki Bartol

Piła

adres: Kwiatowa 2 tel.: 672132492

e-mail: fundacja_agnieszki@wp.pl

Zajęcia są prowadzone dla wszystkich typów szkół. Opis oferty skierowanej do dzieci zdolnych: warsztaty literackie i dziennikarskie, publikacje najlepszych utworów w antologiach młodych twórców.Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Złotów

adres: Norwida 10 tel.: 673532758

e-mail: oppzlotow1@wp.pl www: http://www.opp.e-zlotow.pl

Opis oferty skierowanej do dzieci zdolnych: Zespoły w POPP : Zespół Mandolinowy „Frygi”, Szachowe, Hafciarskie, Taneczne, Wokalno-Taneczne, Teatralne, Zdrowego Żywienia, Komputerowe, Wokalno-Muzyczne, Relaksacyjny, Makramy, Robótki Ręczne - Szydełko i Druty Plastyczne.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski

Złotów

adres: Aleja Piasta 26 tel.: 606904765

e-mail: tpdzlotow@wp.pl www: http://www.tpdzlotow.pl

Opis oferty skierowanej do dzieci zdolnych: Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa , ekologii, inicjowanie, wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentację.


OpracowałaMonika Fendorf PBP filia Czarnków
Pobieranie 20.71 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna