ROŚliny nagozaląŻkowe podr ę cznikiPobieranie 16.87 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar16.87 Kb.
ROŚLINY NAGOZALĄŻKOWE
P O D R Ę C Z N I K I :
Rutkowski L.: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998.

Szweykowska A., Szweykowski J.: Botanika. Systematyka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1993.Tomanek J.: Botanika leśna. PWRiL, Warszawa 1994.
S Y S T E M A T Y K A :
GRMADA: Spermatophyta (Anthophyta) - nasienne (kwiatowe)

PODGROMADA: Cycadophytina - nagozalążkowe wielkolistne

Klasa: Cycadopsida - sagowce

Klasa: Gnetopsida - gniotowe

Rząd: Ephedrales - przęślowce

Ephedra distachya - przęśl dwukłoskowa

Rząd: Welwitschiales - welwiczjowce

Welwitschia mirabilis - welwiczja przedziwna

PODGROMADA: Gymnospermae (=Pinophytina, Coniferophytina) - nagozalążkowe
drobnolistne

Klasa: Ginkgopsida - miłorzębowe

Rząd: Ginkgoales - miłorzębowce

Rodzina: Ginkgoaceae - miłorzębowate

Ginkgo biloba - miłorząb dwuklapowy

Klasa: Pinopsida (=Coniferae, Coniferopsida) - szpilkowe

Rząd: Pinales (=Coniferales) - szpilkowce

Rodzina: Pinaceae (=Abietaceae) - sosnowate

Cedrus libani - cedr libański

Abies alba - jodła pospolita

Pseudotsuga menziesii - daglezja zielona (jedlica)

Pinus sylvestris - sosna zwyczajna

Pinus mugo - sosna kosodrzewina

Pinus banksiana - sosna Banksa

Pinus nigra - sosna czarna

Pinus rigida - sosna smołowa

Pinus strobus - sosna wejmutka

Pinus cembra - sosna limba

Larix decidua - modrzew europejski

Picea abies - świerk pospolity

Rodzina: Taxodiaceae - cypryśnikowate

Sequoiadendron giganteum - mamutowiec olbrzymi

Rodzina: Cupressaceae - cyprysowate

Cupressus sempervirens - cyprys wiecznie zielony

Thuja occidentalis - żywotnik zachodni

Juniperus communis - jałowiec pospolity

Klasa: Taxopsida - cisowe

Rząd: Taxales - cisowce

Rodzina: Taxaceae - cisowate

Taxus baccata - cis pospolity


T E M A T Y : A. Sagowce i miłorzębowe - cechy regresywne, charakterystyczne dla paproci nasiennych.

B. Gniotowe - cechy progresywne, charakterystyczne dla roślin okrytozalążkowych.

C. Charakterystyka liści, szyszek oraz dodatkowe twory występujące na nasionach.

P R O G R A M Ć W I C Z E Ń :

Cechy diagnostyczne służące do oznaczania gatunków drzew szpilkowych;
1. Sagowce - mikrosporofil (pręcik), nasienie i schemat budowy pnia.

2. Ephedra distachya - morfologia i anatomia pędu.

3. Welwitschia mirabilis - morfologia.

4. Ginkgo biloba - morfologia liścia.

5. Cedrus libani - morfologia szyszki.

6. Abies alba - morfologia liści i ich ułożenie na pędzie.

7. Pseudotsuga menziesii (= P. douglasii = P. taxifolia) - morfologia szyszki.

8. Pinus sylvestris - kwiatostany męskie i żeńskie, długopędy i krótkopędy, liście,


morfologia łuski okrywającej wraz z zalążkami, ziarno pyłku (mikrospora) i szyszki.

9. Pinus mugo - morfologia liści i szyszek.

10. Pinus banksiana - morfologia liści i szyszek.

11. Pinus nigra - morfologia liści i szyszek.

12. Pinus rigida - morfologia liści i szyszek.

13. Pinus strobus - morfologia liści i szyszek.

14. Pinus cembra - morfologia liści i szyszek.

15. Larix europaea - morfologia pędu, liści i szyszek.

16. Picea excelsa - - morfologia szyszek, łuska okrywająca i wspierająca.

17. Sequoiadendron giganteum - morfologia szyszki.

18. Cupressus sempervirens - morfologia szyszki.

19. Thuja occidentalis - morfologia liści i szyszek.20. Juniperus communis - morfologia liści i ich ułożenie na pędzie, szyszkojagoda.

21. Taxus baccata - morfologia liści i ich ułożenie na pędzie, nasienie z osnówką.
Pobieranie 16.87 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna