Rota przyrzeczenia duchowej adopcjiPobieranie 14.47 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar14.47 Kb.

ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI
"Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo,

wszyscy Aniołowie i Święci.

Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy

nienarodzonym, postanawiam mocno

i przyrzekam, że od dnia 25.03.2014 r.

w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego biorę

w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia

oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen.


Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:

  •  jedna Tajemnica Różańca Świętego

  •  moje dobrowolne postanowienia

  •  oraz codzienna modlitwa "Panie Jezu", którą teraz

po raz pierwszy odmówię


"PANIE JEZU"
Panie Jezu za wstawiennictwem

Twojej Matki Maryi,

która urodziła Cię z miłością

 oraz za wstawiennictwem świętego Józefa,

 "Człowieka Zawierzenia",

który opiekował się Tobą po urodzeniu,

 proszę Cię w intencji tego nienarodzonegodziecka  które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady  i które duchowo adoptowałem.

 Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłośći odwagę, aby zachowali je przy życiu,

 które Ty sam mu przeznaczyłeś.

                                                        Amen.


(Mt 18,5)

UROCZYSTE PRZYRZECZENIE PODJĘCIA

DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO
W dniu 25 marca 2014r. - UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃKIEGO - w kościele pw. ......................................................

w ................................,w czasie Mszy św. o godz. ..............:Przyrzekający(a):.........................................................................Adres:................................................................................................................................................................................................

Parafia: ....................................................................................

Wypowiedziane dzisiaj słowa przyrzeczenia potwierdzam swoim podpisem. Wybieram też dodatkowo praktykę (praktyki) i przyrzekam, że w intencji tego dziecka wypełniać ją (je) będę w czasie najbliższych dziewięciu miesięcy....................................................................................................................................................................................................... ..................................dn. .................... podpis.....................................


  • Duchowa adopcja może być podjęta jeden raz, ale może być podejmowana cyklicznie co 9 miesięcy, jednak zawsze

po wypełnieniu poprzednich zobowiązań. Każdorazową nową Duchową Adopcję powinno poprzedzać nowe przyrzeczenie.

  • Adoptujemy każdorazowo tylko jedno nieznane nam dziecko zagrożone aborcją. Pan Bóg- Dawca Życia zna jego imię i On sam nam je wybiera.

  • Postanowienia dodatkowe są uzupełnieniem Duchowej Adopcji. Są dobrowolne, lecz są chętnie widziane i praktyko-wane, często stanowią potrzebę większego zadośćuczynienia, dziękczynienia, bądź wyproszenia łask u Bożej Opatrzności. Żeby podjęte postanowienia skutecznie i do końca wykonać, najlepiej jest podjąć jedną lub najwyżej dwie praktyki.

  • Może się zdarzyć, że zapomnimy lub zaniedbamy nasze zobowiązania adopcyjne. Długa przerwa, na przykład miesięczna, przerywa Duchową Adopcję i wymaga podjęcia

  • jej od początku. Należy wtedy odbyć spowiedź, ponowić przyrzeczenia i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy Duchową Adopcje kontynuować, przedłużając praktykę o ilość dni opuszczonych.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna