Rozdział I. – Przyczyny sytuacji kryzysowych i wypadków w nurkowaniu


Rozdział I. - Przyczyny sytuacji kryzysowych i wypadków w nurkowaniuPobieranie 434.96 Kb.
Strona2/8
Data29.04.2016
Rozmiar434.96 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Rozdział I. - Przyczyny sytuacji kryzysowych i wypadków w nurkowaniu

Nurkowanie jest niekiedy uważane za niebezpieczny sport. Dokładna analiza wypadków


i sytuacji awaryjnych w nurkowaniu dowodzi, że główną przyczyną nie są pułapki środowiska wodnego lub awarie sprzętu do nurkowania, ale najczęściej jest to czynnik ludzki. Naszym głównym wrogiem podczas nurkowania nie jest podwodny świat, ale niewystarczające wyszkolenie, niedostateczna wiedza, przeszacowanie własnych możliwości, niewystarczające planowanie nurkowania, syndrom „rekreacyjny”, słaba kondycja fizyczna i psychiczna, stres, itp.

Kurs Rescue Diver - powinien pomóc zastanowić się głębiej nad wypadkami podczas nurkowania , wyjaśnić ich przyczyny, a także pokazać sposoby ich unikania. Mamy nadzieję, że ten kurs będzie przydatny dla Ciebie, ale także, że nabytych umiejętności nie będziesz musiał wykorzystywać rzeczywistych sytuacjach kryzysowych.Zapobieganie wypadkom i sytuacjom kryzysowym w nurkowaniu
Zapobieganie wypadkom nurkowym jest zawsze łatwiejsze i bardziej wydajne niż likwidowanie ich skutków. Większość zagrożeń powstaje jeszcze na powierzchni. Głównymi przyczynami są stres, przeszacowanie własnych umiejętności, brak szkoleń, brak wiedzy na temat środowiska wodnego, zaniedbanie kontroli partnera, złamanie zasady partnerstwa w nurkowaniu, słaba kondycja psychiczna i fizyczna, zmęczenie, błędna ocena aktualnych warunków panujących w miejscu nurkowania itp.. Wiele sytuacji z tragicznym zakończeniem zaczynała się od niewielkiego błędu lub niedopatrzenia. Doświadczony nurek ratownik powinien być w stanie zidentyfikować i ocenić wszystkie ryzyka związane z konkretnym nurkowaniem i skutecznie wyeliminować możliwe przyczyny problemów
w przyszłości.

Każdy nurek powinien również znaleźć czas na ćwiczenia podstawowych umiejętności nurkowych, pogłębienie wiedzy, trening fizyczny i basen. W miarę jak stajemy się starsi, powinny rosnąć nasze doświadczenie i umiejętności. Im bardziej doświadczonymi nurkami się stajemy,


tym skuteczniej powinniśmy planować swoje nurkowania, prowadzić kontrolę partnera
i współpracować w ramach zespołu. Nurkowanie jest doskonałym hobby na całe życie i byłoby szkoda, aby zamknąć sobie drogę do niego poprzez głupie błędy lub niedopatrzenia.


Nurkowanie jest pięknym hobby na całe życie

Stres w nurkowaniu

Analizy pokazują, że stres jest integralną częścią wypadków nurkowych. W niektórych przypadkach, stres i następująca w jego wyniku utrata umiejętności racjonalnego myślenia jest podstawową przyczyną krytycznych sytuacji, nie zawsze dających się obiektywnie ocenić i rozwiązać.


Co to jest stres?
Stres jest z definicji ogólną reakcją organizmu na niezwykle trudne bodźce fizyczne lub psychiczne. Podczas stresu organizm przygotowuje się do "bezpośredniego zagrożenia". Uwalnia adrenalinę i kilka innych tak zwanych hormonów stresu, aby zapewnić wzrost energii i siły, ograniczyć np. próg bólu i tym samym umożliwić uniknięcie niebezpieczeństwa. Podczas reakcji stresowej, stres może kumulować się do momentu, gdy nie jesteśmy już w stanie ani racjonalnie rozwiązać prostych sytuacji ani wykonać prostych zadań.


Panika
Kulminacją stresu jest panika, która prowadzi do irracjonalnego zachowania, w którym zaczyna zanikać logiczne powiązanie bodźców zewnętrznych i reakcji na nie. Nurek w ataku paniki może zaatakować partnera, stracić zdolność do kontroli i obsługi swojego sprzętu, czy też rozpocząć niekontrolowane wynurzenie na powierzchnię powiązane z wstrzymaniem oddechu. Oczywiście potrzeba podkreślić, że te sytuacje może być bardzo niebezpieczne pod wodą.
Przyczyny stresu
Stres mogą powodować różne bodźce. Podczas nurkowania może to być sytuacja kryzysowa, niepewność, dyskomfort, przeszacowanie własnych sił, awaria sprzętu, słaba kondycja fizyczna lub psychiczna, a także „czynniki stresowe”, które przynosimy z naszego "życia nad wodą" i wiele innych. Istnieją przypadki, w których czynnikiem prowadzącym do stresu była np. narkoza azotowa, wychłodzenie, zmęczenie, alkohol czy choroba morska.
Jak rozpoznać stres?
Stresowi towarzyszy zwykle kilka znaków ostrzegawczych i objawów. Często obserwuje się chaotyczne zachowanie lub niepewność, czasem zupełnie odwrotnie – zbytnią pewność siebie. Czasami połączone jest to z przyspieszonymi lub nieskoordynowanymi ruchami. Nurek w stresie,
w niektórych przypadkach, nadmiernie reguluje sprzęt, ma przyspieszony oddech prowadzący do hiperwentylacji (co z kolei sygnalizuje potężny strumień pęcherzyków wychodzących z jego automatu), powiększone, wyłupiaste oczy, często niezdolny jest do wykonywania prostych zadań. Czasami ludzie mogą reagować tak zwaną bierną paniką, która może zmieniać się bardzo szybko w panikę o wiele bardziej niebezpieczną - aktywną, a nawet agresywną.
Jak unikać stresu?
W dzisiejszych trudnych czasach coraz częściej stres przenika do naszego życia. Każdego dnia musimy podejmować wiele ważnych decyzji, żyjemy w trudnych warunkach i jesteśmy narażeni na wiele stresujących czynników. Niemniej jednak, należy starać się unikać stresu nie tylko podczas nurkowania. Oprócz odpowiedniej diety, aktywności fizycznej i właściwej dawki odpoczynku,
który powinien być integralną częścią naszego życia, w nurkowaniu należy zwrócić należytą uwagę na jakość szkolenia, wiedzę i umiejętności, trening praktyczny, prawidłowe przygotowanie sprzętu, itp. Wypoczęty i przygotowany nurek jest znacznie bardziej odporny na stres niż nurek niedoświadczony, na granicy swoich sił. Podczas wypraw nurkowych należy także zwracać uwagę na tzw. syndrom rekreacyjny - nurkowanie po bezsennych nocach, często jeszcze pod wpływem alkoholu.

Podczas nurkowania nigdy nie należy przekraczać limitów, które są adekwatne do stopnia waszego wyszkolenia i w obrębie których czujecie się bezpiecznie. Każde nurkowanie omówić


z partnerem i ułożyć jego plan, ustalić istotne parametry nurkowania, takie jak maksymalna głębokość, czas nurkowania, czas powrotu, itp.. Trenujcie współpracę z partnerem, komunikowanie się przy korzystaniu z gestów, sygnały dotykowe i sygnalizację lampą.
Jak opanować stres?
To, jak bardzo stres wpływa zachowania nurka zależy od wielu czynników – odporności psychicznej nurków, zdolności do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu, a także doświadczenia w nurkowaniu.

Jeśli podczas nurkowania zaczynasz czuć symptomy zbliżającego się stresu, zatrzymaj się, odpocznij, zacznij oddychać spokojnie i spokojnie pomyśl. Spróbuj zidentyfikować przyczynę stresu


i rozwiązać ten problem. Jeśli stres utrzymuje się i nie czujesz się dobrze, przerwij nurkowanie
i rozpocznij wraz z partnerem kontrolowane wynurzenie na powierzchnię. Każdy nurek może zakończyć nurkowanie w każdym czasie bez podania przyczyny.

Jeśli zauważysz oznaki stresu u twojego partnera, nawiąż z nim kontakt wzrokowy, wzmocniony lekkim dotykiem i spróbuj go uspokoić. Postaraj się zorientować, co jest przyczyną stresu, a jeśli to możliwe, usunąć przyczynę problemu. Jeśli partner nie reaguje, pokazać mu jasno, co ma robić i starać się doprowadzić go do bezpiecznego miejsca. Jeśli nurkowanie jest wykonywane


w większej grupie, powiadomić resztę grupy o zaistniałej sytuacji.

Jeśli podczas nurkowania zdenerwowały cię drobnostki związane ze sprzętem, sprawdź swój sprzęt i upewnij się, że jest w porządku. Podsumowujcie swoje ustalenia z ostatniego nurkowania wraz z partnerem i rejestrujcie swoje spostrzeżenia w logbooku. Dzięki temu, zawsze możesz przypomnieć sobie dawne błędy i niedociągnięcia, wyciągać wnioski z tego, czego już się nauczyliście. Każde nurkowanie może z was zrobić bardziej niezależnych i doświadczonych nurków.

stres w nurkowaniu może być przyczyną wielu sytuacji kryzysowych

Rozdział II. – Ogólne procedury w sytuacjach kryzysowych i akcjach ratowniczych

Większość ludzi w obliczu sytuacji kryzysowej lub wypadku podczas nurkowania, reaguje irracjonalnie. Niektórzy ludzie próbują rozwiązać problem szybko, inni nie mają pojęcia jak to zrobić


i pozostają bezradni. Problem więc może ich "przerosnąć" i tracą zdolność do skutecznego działania.

Dlatego pierwszą zasadą ratowania jest – uspokoić się i spróbować zachować zimną krew. Drugą zasadą jest – wszystko przemyśleć. Trzecią zasadą jest - działać z rozwagą.Wszystko co doświadczony nurek-ratownik powinien wiedzieć i umieć

Wiedza
Każdy nurek ratownik powinien posiadać odpowiednią wiedzę na temat fizjologii, teorii przyczyn i powstawania chorób i urazów nurkowych, leczenia urazów, zapobiegania i rozwiązywania sytuacji kryzysowych, pierwszej pomocy, itp. Jeśli nurek ratownik tej wiedzy nie ma, nie może być zbyt dużym wsparciem dla innych. Tam gdzie brak solidnych podstaw, nie jest możliwe, aby zbudować wyższy poziom wiedzy.
Procedury szkolenia w sytuacjach kryzysowych i działaniach ratowniczych
Dobra wiedza teoretyczna jest konieczna, ale nie wystarczająca. Kolejnym krokiem, niezbędnym aby stać się nurkiem Rescue, jest praktyczne szkolenie w zakresie zapobiegania
i rozwiązywania sytuacji kryzysowych i procedur wdrażanych w akcjach ratowniczych. Jak już wiemy
z poprzednich kursów nurkowania, tylko te umiejętności, które mamy wytrenowane i opanowane są przydatne w rzeczywistych sytuacjach kryzysowych. Niczego nie zapomina się tak szybko,
jak niedostatecznie przećwiczonych umiejętności, opartych na słabej i niekompletnej wiedzy.


tylko te umiejętności, które są poparte rzetelnym treningiem

są pomocne w prawdziwie krytycznych sytuacjach
Kondycja fizyczna
Dobry stan fizyczny wymaga od nurka ratownika regularnego treningu fizycznego, zdrowego stylu życia, dobrej zdolności pływania, itp.. Twoje ciało powinno być w sytuacjach kryzysowych wsparciem i dobrym pomocnikiem a nie trudnym do opanowania ciężarem.


dobra kondycja fizyvczna jest dla nurka ratownika

bardzo potrzebna i użyteczna

Kondycja psychiczna
Każda akcja ratunkowa lub awaryjna niesie ze sobą pewien dyskomfort psychiczny. Zamieszanie i psychiczny szok z powodu trudnej sytuacji odbiera nam zdolność jasnego myślenia
i skutecznego rozwiązywania problemów. Nadmierny stres jest „luksusem”, na który ratownik nie może sobie pozwolić. Dlatego dobra kondycja psychiczna w sytuacjach kryzysowych, zarówno na jak i pod powierzchnią jest konieczna.

Jeśli w sytuacji krytycznej potrafimy zachować spokojną głowę i zimną krew, będziemy prawdziwym wsparciem dla innych.


Wyposażenie
Na swoim wyposażeniu powinniśmy zawsze polegać. Zasada ta dotyczy wszystkich nurkowań a w szczególności operacji ratowniczych.

W pełni funkcjonalny, wysokiej jakości sprzęt jest niezbędny, więc należy zwrócić uwagę na jego dobór i utrzymanie. Równie ważna jest zdolność do prawidłowego korzystania ze sprzętu. Nigdy nie należy nurkować z niekompletnym sprzętem lub wyposażeniem nie adekwatnym dla danego rodzaju nurkowania . Boja dekompresyjna, osobisty kołowrotek, zapasowe światło chemiczne, stroboskop, komputer nurkowy, albo wysokiej jakości narzędzie do cięcia, to tylko kilka przykładów wyposażenia, których przy bardziej wymagających nurkowaniach nigdy nie należy zapominać.


Sprzęt ratowniczy używany w operacjach ratowniczych
Podczas akcji ratowniczych można efektywnie korzystać z różnych narzędzi. Niektóre z nich stanowią standardowe wyposażenie doświadczonego nurka, inne są z reguły na wyposażeniu łodzi
do nurkowania, centrów nurkowych, publicznych plaż i ośrodków rekreacyjnych. Dzięki waszej pomysłowości można wiele zwykłych przedmiotów przekształcić w narzędzia użyteczne
w ratownictwie.
lornetka – sprawia, że ​​możemy bardzo skutecznie monitorować sytuację na wodzie, co może być bardzo przydatne w przypadku sytuacji kryzysowej w rejonie silnych prądów, gdy obserwujemy zmęczonego, zdezorientowanego lub nawet tonącego nurka, ale także w przypadku poszukiwania zagubionych nurków poprzez obserwację pęcherzyków powietrza.
kompaktowa maska resuscytacyjna - jest to bardzo przydatne narzędzie do wykonania sztucznego oddychania, pozwala wykonywać je bardziej efektywnie niż konwencjonalna metoda usta-usta ale również zapewnia ochronę przed bezpośrednim kontaktem z zawartością jamy ustnej poszkodowanego. Powinna być częścią wyposażenia każdego bardziej doświadczonego nurka.
ratowniczy zestaw tlenowy – chyba najskuteczniejszy element wyposażenia ratowniczego
w przypadku utonięcia, DCS, barotraumy płuc, zatorowości płucnej – dzięki wczesnemu dostarczeniu tlenu, może uratować życie
megafon – jest przydatny do zarządzania i koordynacji działań ratowniczych na większą skalę,
na przykład z brzegu lub z łodzi.
system nawigacji - systemy nawigacji GPS są obecnie standardem we wszystkich łodziach nurkowych a znajomość aktualnej pozycji może mieć kluczowe znaczenie w ratownictwie
gwizdek, syreny na łodzi - dźwięk gwizdka lub syreny może być użytecznym narzędziem komunikacji w działaniach ratowniczych na dużych obszarach lub w warunkach ograniczonej widoczności - we mgle czy w nocy
łódź nurkowa lub inny statek – łódź nurkowa zakotwiczona w rejonie trwającej akcji ratunkowej może nam znacznie ułatwić poszukiwanie zagubionych, polepszyć logistykę akcji ratunkowej, przyspieszyć udzielanie pierwszej pomocy czy też usprawnić każde wezwanie pomocy, itp..
kompas – jest bardzo przydatnym narzędziem do nawigacji podwodnej, może być bardzo pomocny, szczególnie przy poszukiwaniu zaginionego nurka
notatnik - notatnik pozwala zachować zapisy o przebiegu akcji ratunkowej - należy rejestrować wszystkie ważne informacje, takie jak kiedy poszkodowany zaginął, kiedy rozpoczęto akcję ratunkową, kiedy udało się go znaleźć i wyciągnąć z wody, kiedy został poddany resuscytacji lub podany mu został tlen, jak zmieniał się stan poszkodowanego itp.. Bardzo przydatny może być szkic rejonu, gdzie prowadzona była akcja ratunkowa.
lusterko sygnalizacyjne - jest często częścią wyposażenia osobistego ratowników a także łodzi ratunkowych, pozwala na wskazanie położenia nurka albo pływaka pośród wysokich fal
światło stroboskopowe lub chemiczne - to bardzo przydatne narzędzie podczas nurkowania oraz przy prowadzeniu akcji ratowniczych w warunkach ograniczonej widoczności lub w nocy

pływak, nadmuchiwany materac, koło ratunkowe lub inny obiekt pływający z wystarczającą pływalnością - jakikolwiek obiekt pływający z wystarczającą pływalnością jest bardzo przydatny szczególnie w sytuacjach zagrożenia na powierzchni, podanie lub rzucenie takiego przedmiotu nurkowi lub pływakowi w niebezpieczeństwie często umożliwi uratowanie go bez potrzeby ponoszenia bardziej znaczącego ryzyka w bezpośredniej akcji w wodzie

Koło ratunkowe – użyteczny sprzęt ratownika

race - odpalenie czerwonej racy sygnałowej jest międzynarodowym wezwaniem "Potrzebuję pomocy", race są częścią podstawowego wyposażenia obowiązkowego każdego statku, możemy zetknąć się nawet z flarami produkowanymi specjalnie dla nurków, mogą być one bardzo użytecznym narzędziem w nurkowaniu na pełnym morzu lub nurkowaniu w prądach.
radiotelefon lub telefon komórkowy - powinny należeć do podstawowego wyposażenia każdego ekspedycji nurkowej, umożliwiają wezwanie pomocy, dzięki nim można koordynować przebieg akcji ratunkowej lub nawet zlokalizować położenie nurków w niebezpieczeństwie
lina ratownicza – jest kolejnym użytecznym elementem przy sytuacjach zagrożenia na powierzchni, w przypadku jeśli zagrożoany nurek uchwyci się rzuconej mu liny, możemy go bezpiecznie doholować do łodzi lub nawet do brzegu.
boje sygnałowe i dekompresyjne – są bardzo przydatne w oznaczaniu konkretnego miejsca pod wodą - mogą pomóc zaznaczyć pozycję oczekującej łodzi, miejsca gdzie doszło do utraty kontaktu
z zaginionym, miejsc w których działają zespoły poszukiwawcze itp., ale także służą do oznaczenia pozycji nurków w falach lub prądach; przy nurkowaniu nocnym można dodać światło błyskowe lub chemiczne

Planowanie akcji ratunkowych
Niektóre sytuacje kryzysowe można rozwiązać bardzo szybko. Inne mogą wymagać współpracy wielu nurków i trwać wiele godzin. We wszystkich przypadkach konieczne jest przynajmniej podstawowe planowanie działań interwencyjnych. Oto nieco wskazówek jak powinno wyglądać planowanie i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.


 1. Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek akcji ratowaniczej uspokój się. Odpocznij, oddychaj powoli,
  i zastanów się, jak skutecznie rozwiązać daną sytuację. Dopiero wtedy zaczynaj działać. Nie istnieje jedno prawidłowe rozwiązanie sytuacji kryzysowej, należy być elastycznym, wykorzystać całość swojej wiedzy i doświadczenia.
 1. Dalszym krokiem jest znalezienie najlepszego sposobu rozwiązania sytuacji kryzysowej.
  W tym trudnym zadaniu odpowiednim wsparciem powinien być kurs Rescue Diver. Oprócz wiedzy teoretycznej, integralną część tego kursu stanowią praktyczne ćwiczenia podstawowych scenariuszy ratowniczych i procedur w różnych sytuacjach awaryjnych.
 1. Zbuduj efektywny zespół ratunkowy. We wszystkich działaniach ratowniczych jest bardzo ważne, aby zidentyfikować osoby będące w stanie prowadzić i uczestniczyć w akcji ratunkowej. Zdecyduj na podstawie formalnych kwalifikacji nurkowych, doświadczenia, sprawności fizycznej i psychicznej, wyposażenia i wielu innych okoliczności. Mniej doświadczeni nurkowie mogą skontaktować się ze służbami ratunkowymi w celu wspomagania akcji poprzez działania koordynujące pracę grup ratowniczych, obserwacje itp., natomiast doświadczeni nurkowie mogą przeprowadzić operację ratunkową w wodzie. Dobrze przygotowana grupa ratownicza jest gwarancją powodzenia akcji.
 1. Prace grup ratunkowych powinny być zawsze prowadzone przez najbardziej doświadczonych nurków. Ich zadaniem jest koordynowanie pracy poszczególnych elementów zespołu w celu sprawdzenia, czy akcja toczy się zgodnie z wcześniej ustalonym planem lub aktualizacja planu ratunkowego w oparciu o nowe informacje.Cały przebieg działań powinien być rejestrowany w szczegółach. Bardzo ważne jest wsparcie psychologiczne dla wszystkich członków zespołów ratowniczych i bieżące informowanie wszystkich na temat aktualnej sytuacji.
 1. Jak tylko poszkodowany nurek wydostany zostaje z wody, powinien być przekazany pod opiekę lekarza specjalisty. Jeśli nie jest to możliwe, do przybycia specjalistycznych służb medycznych powinien pozostawać pod opieką najbardziej doświadczonego członka zespołu. W takieju sytuacji bardzo przydatna może być konsultacja z lekarzem przynajmniej przez telefon. Równie ważne jest przygotowanie miejsca, w którym przebywać będzie poszkodowany i zapewnienie wszelkiego niezbędnego wyposażenia - jak koce, płyny, apteczka, zestaw do udzielania pierwszej pomocy tlenowej, AED itp.
 1. Integralną częścią każdej akcji ratowniczej może być transport poszkodowanego nurka do najbliższego punktu pomocy medycznej. W tym celu możemy skorzystać z szybkiej łodzi, ambulansu, samochodu osobowego a w szczególnie poważnych przypadkach nawet śmigłowca.
 1. Akcja ratunkowa może być zakończona dopiero po przekazaniu poszkodowanego pod profesjonalną opiekę medyczną. W niektórych przypadkach jest to lekarz ratownictwa medycznego, lub lekarz Starży Przybrzeżnej, innym razem - lekarz specjalista medycyny hiperbarycznej obsługujących komorę dekompresyjną.


Plan ratowniczy
Podczas wszystkich wypraw nurkowych jest ważne, aby mieć plan ratunkowy przygotowany
z wyprzedzeniem. Podczas prowadzenia akcji ratunkowej może być już zbyt późno aby sprawdzić wszystkie ważne dane i szukać najlepszego sposobu na udzielenie pomocy poszkodowanym nurkom. W niektórych przypadkach, plan ratunkowy może jedynie ograniczyć się do kontaktowego numeru telefonu do służb ratownictwa medycznego i określenia własnego położenia. W innych przypadkach konieczne będzie również dodanie innych potrzebnych informacji, takich jak współrzędne geograficzne lub inny opis miejsca, w którym się znajdujemy, numer kanału, na którym możemy wezwać Straż Wybrzeża lub pomoc medyczną, kontakt z najbliższą komorą hiperbaryczną, kontakt z najbliższym szpitalem, numer telefonu DAN lub innego ubezpieczyciela, numer telefonu pomocy medycznej nonstop, kontakt z konsulatem.tabelka do przygotowania planu ratunkowego

identyfikacja miejsca, gdzie odbywa się nurkowaniewspółrzędne geograficzne miejsca nurkowaniasystem wezwania pomocy lekarskiejnumer 24h pomocy medycznejtelefon i adres najbliższego szpitalatelefon i adres najbliższej komory dekompresyjnejtelefon DANadres i telefon konsulatutelefon ośrodka nurkowegometoda kontaktu z służbami medycznymi, Strażą Wybrzeża, komorą dekompresyjną, szpitalemmetoda transportu do punktu pomocy medycznejzestaw tlenowyapteczkaosoby wyszkolone w udzielaniu pierwszej pomocylekarz na pokładzie


tabelka do przygotowania planu ratunkowego


Pobieranie 434.96 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna