Rozdział II opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, dostawę I montaż hali namiotowej dla Jacht Klubu Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie Partnera Projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych PomorzaPobieranie 13.97 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar13.97 Kb.
ROZDZIAŁ iI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na

Zaprojektowanie, dostawę i montaż hali namiotowej dla Jacht Klubu Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie - Partnera Projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”.

Znak ref. ZSŻ- PN-KC /1/2013Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż hali namiotowej, dla Jacht Klubu AZS Partnera Projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego” (dalej: Przedmiot Zamówienia). Hala będzie oznakowana zgodnie z wymaganiami dotyczącymi promocji POIG 2007 – 2013. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.4. POIG 2007-2013.

Specyfikacja zamówienia

W ramach zamówienia zakłada się zaprojektowanie, dostawę i montaż hali namiotowej, we wskazanym przez Pełnomocnika Zamawiającego miejscu.

Hala ma zostać pokryta nadrukami promującymi Projekt „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”, Jacht Klub AZS oraz POIG 2007 – 2013 zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi promocji projektów (dostępnymi na www.pot.gov.pl). Oznacza to, że oznakowanie musi spełniać wymogi dotyczące promocji Projektu POIG 2007 - 2013, przedstawione w wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Hala namiotowa ma umożliwiać jej całoroczne użytkowanie, tzn. ma być odporna na zmienne warunki klimatyczne, w tym w szczególności musi spełniać co najmniej wymogi zgodne z polskimi normami przewidziane dla danej strefy śniegowej oraz wiatrowej, w której zostanie postawiona i będzie eksploatowana tj. dla obszaru miasta Szczecin nad Jeziorem Dąbie. Materiał, z którego zostanie wykonana musi również charakteryzować się wytrzymałością na temperatury w zakresie co najmniej od -30°C do + 60°C. Konstrukcja główna hali powinna być wykonana z profili aluminiowych, pozostałe elementy złączne i montażowe stalowe ocynkowane ogniowo. Poszycie dachu i ścian bocznych pokryte PVC. Hali namiotowa musi spełniać poniższe kryteria:

1. Hala powinna mieć powierzchnię prostokąta o wymiarach 7m x 12m i wysokości ścianki bocznej od 2m do 2,25m

2. Ściany i dach hali w kolorze białym, nie przewiduje się podłogi, hala ma być przenośna.

3. Grafika – logo promujące Projekt „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”, JK AZS i POIG 2007 – 2013 na ścianie frontowej nad wejściem w części dachowej, ścianie bocznej pomiędzy „oknami” oraz na ścianie tylnej.

4. Okna z przezroczystego materiału – 6 szt. na prawej ścianie, 3 szt. na frontowej powierzchni łączna powierzchnia okien 12m2 , zapewniająca dostęp naturalnego światła. Wymiary pojedynczego okna 100x150 cm (dopuszczalne odstępstwa 5% pod każdego z wymiarów)

5. Drzwi rozsuwane PCV pomiędzy oknami na frontowej ścianie. Wymiary drzwi 150X200 cm (dopuszczalne odstępstwa 5% od każdego z wymiarów)

6. Konstrukcja główna hali powinna być wykonana z profili aluminiowych, pozostałe elementy złączne i montażowe - stalowe ocynkowane ogniowo.

7. Hala ma mieć poszycie dachu i ścian bocznych wykonane badź pokryte PVC o całkowitej gramaturze nie mniejszej niż 650g/m2.

8. Tkanina, z której zostanie wykonane poszycie hali, jak i hala namiotowa musi spełniać wszelkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla tego typu obiektów.W ramach zamówienia:

  1. Wykonawca wykona i przedstawi Pełnomocnikowi Zamawiającego do akceptacji projekt hali namiotowej.

  2. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji przez Pełnomocnika Zamawiającego projektu dostarczy oraz zamontuje halę w miejscu wyznaczonym przez Pełnomocnika Zamawiającego.

  3. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania hali zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi promocji projektu. Oznakowanie musi spełniać wymogi dotyczące promocji Projektu POIG 2007 - 2013, przedstawione w wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które są dostępne na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej http://www.pot.gov.pl/fundusze-ue/jak-promowac-projekt/

  4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres co najmniej 60 miesięcy na wykonaną halę namiotową oraz trwałość naniesionych znakowań.

Terminy

  1. Wykonawca przedstawi projekt hali Pełnomocnikowi Zamawiającego w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy,.

  2. Wykonawca uwzględni i naniesie wszelkie uwagi Pełnomocnika Zamawiającego do projektu hali w terminie 2 dni od dnia ich sformułowania.

  3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wyżej opisanego Przedmiotu Zamówienia w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Z

achodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna tel. 91 433 41 26

Biuro Projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski fax: 91 489 48 30ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin www.zrot.pl • szlak@zrot.pl

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna