Rozdział. Reklama jako forma sztukiPobieranie 15.09 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar15.09 Kb.
SPIS TREŚCI

WSTĘP........................................................................................................................................1


 1. ROZDZIAŁ . Reklama jako forma sztuki. ……………………………..3

  1. Definicja reklamy. ……………………………………………………………...3

  2. Definicja sztuki. ………………………………………………………………..4

  3. Dzieło sztuki a reklama. ……………………………………………………….6

  4. Rys historyczny na reklamę jako sztukę. ……………………………………...7

  5. Reklama jako forma sztuki użytkowej. ………………………………………14

  6. Reklama jako forma sztuki. …………………………………………………..15


2. ROZDZIAŁ . Reklama jako forma sztuki Na podstawie kampanii reklamowej „absoluta”. ……………………………………18

2.1. Historia powstania marki „Absolut”. …………………………………………..18

2.2. Kampanii reklamowa „Absolut Vodka”. ……………………………………....20

2.3. Główne założenia oraz media kampanii reklamowej „Absolut Vodka”. …...…23

2.4. Efekty kampanii reklamowej. ………………………………………………….24

2.5. Znani artyści tworzący reklamowe dzieła sztuki dla „Absoluta”. ……………..25

2.6. Kampania reklamowa wódki „Absolut” najlepszy przykład dzieła sztuki. ……31
3. ROZDZIAŁ . OCENA KAMPANII REKLAMOWEJ „ABSOLUTA” I PROPOZYCJE NA PRZYSZŁOŚĆ. ……………………………………………34


  1. Tematyka kampanii reklamowych „Absolut Vodka”. …………………….…34

  2. Propozycja nowej kampanii reklamowej „Absolut Vodka”. ………………...37


Wnioski ...............................................................................................................................42
Bibliografia ...……………………………………………………………………….…44
ZAŁĄCZNIKI ………………………………………………………………………………46
SPIS RYSUNKÓW ……………………………………………………………………….…52


 1. WSTĘP

Komunikacja międzyludzka trwa nieprzerywalnie od wielu tysięcy lat i wciąż się rozwija. Po wielu latach ewolucji na przełomie XIX i XX wieku pojawiła się kolejna forma komunikacji, - reklama, która rozpowszechniania pewne informacje za pomocą napisów, plakatów i tablic. Nie jest to nowa forma, gdyż już w starożytności często używano symboli, napisów czy szyldów, by przyciągnąć wzrok przechodniów. Bez wątpienia jednak reklama stosowana przez starożytnych, była jedną z pierwszych znanych metod reklamy zewnętrznej. Pod koniec XIX wieku wraz z postępem technologii reklama zewnętrzna szybko zaczęła się rozwijać aż osiągnęła obecny wygląd. Przez te wszystkie lata reklama zewnętrzna korzystała z wielu technik i środków artystycznych, ale dopiero w XIX wieku, gdy powstał plakat, osiągnęła swój wielki rozkwit. To dzięki twórcom plakatów wkroczyła do grona sztuki użytkowej.

Praca ta jest próbą ukazania reklamy zewnętrznej nie tylko jako środka masowej komunikacji, ale zaprezentowanie również tego przekazu reklamowego, jako twórczego procesu powstawania reklam i ich walorów artystycznych. Motywacją do podjęcia rozważań na taki temat była właśnie kampania reklamowa „Absolut Vodka”. Firma ta od wielu lat współpracuje z wieloma wybitnymi artystami z całego świata i prezentuje naprawdę wysoki poziom artystyczny swych reklam, który zasługuje na miano sztuki użytkowej.

Celem pracy jest udowodnienie tezy, iż dobra reklama może być formą sztuki na przykładzie kampanii reklamowej „Absolut Vodka”.

Metody wykorzystane w pracy to: metoda historyczna i socjologiczna.

W pracy użyte został użyty model kreatywny.

W pierwszym rozdziale zostały przedstawione, podstawowe definicje obu pojęć. W ten sposób ukazano zależności między reklamą i sztuką. Ma to na celu zaprezentowanie tych dwóch dziedzin komunikacji między ludzkiej z innej perspektywy. Choć cele powstawania dzieł reklamowych i dzieł sztuki przez wiele lat były inne, dziś niekoniecznie są różne. Historia plakatu zaprezentowana w pierwszym rozdziale świadczy o tym, że reklama zewnętrzna i sztuka użytkowa, często się spotykały.

Rozdział drugi poświęcony został zaprezentowaniu historii powstania firmy „Absolut Vodka” i jej kampanii reklamowej, jako doskonałego przykładu sztuki użytkowej.Trzeci rozdział ukazuje, jak przez ponad dwadzieścia lat przebiegał rozwój reklamy zewnętrznej „Absolut Company” i jak nie stracił na aktualności. Zawiera ponad to przykładową tematykę, która była poruszana w reklamach do tego czasu i prezentuje temat kolejnej kampanii.

Rozważania zawarte w pracy powstały w oparciu o literaturę z zakresu reklamy i sztuki, artykułach w prasie fachowej, materiałach firmy „V&S Vin & Spirit AB”, a także na informacjach z serwisów internetowych.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna