Rozkład materiału access 3Pobieranie 323.93 Kb.
Strona1/5
Data03.05.2016
Rozmiar323.93 Kb.
  1   2   3   4   5
ROZKŁAD MATERIAŁU – Access 3

Klasa II

LEK-

CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

STARTER UNIT

a

wrzesień

 • codzienne czynności:
  have lunch, leave for school/ work, do homework itd.

 • pytania w czasie teraźniejszym prostym (present simple)

 • krótki artykuł o codziennym życiu nastoletniego sportowca: przewidywanie treści tekstu, pytania otwarte

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: codzienne czynności;

 • udzielanie informacji o sobie: porównywanie swojego codziennego życia
  z codziennym życiem młodego sportowcaTEMATY LEKCJI: 1. Day in, day out – przypomnienie wiadomości: czynności codzienne, pytania. Tworzenie i odgrywanie dialogów.

2. A day in the life of OJ Mayo – praca z tekstem. Ćwiczenia w czytaniu i mówieniu.b

wrzesień

 • przysłówki częstotliwości;

 • czynności wykonywane
  w czasie wolnym:
  make models, go clubbing, chat on the phone itd.

 • czas teraźniejszy prosty (present simple);

 • zaimki osobowe w funkcji podmiotu
  i dopełnienia, zaimki dzierżawcze, przymiotniki dzierżawcze;

 • użycie przysłówków częstotliwości;

 • czasowniki posiłkowe: do, have, czasownik modalny can;

 • tworzenie pytań szczegółowych • uzyskiwanie i udzielanie informacji: ulubione zajęcia w czasie wolnymWymowa: końcówki -s, -es
w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego: , ,TEMATY LEKCJI: 1. How often...? – czas Present Simple: twierdzenia, przeczenia i pytania, użycie; zaimki osobowe i przymiotniki dzierżawcze – ćwiczenia gramatyczne.

2. Free-time activities – przysłówki częstotliwości w czasie Present Simple, czasowniki can/ have/ do, zaimki pytające. Ćwiczenia leksykalno-


gramatyczne i ćwiczenia w mówieniu.LEKCJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

STARTER UNIT

c

wrzesień

 • wypowiedź nastolatka na temat jego rodziny: uzupełnianie luk, zadawanie pytań
  na temat treści tekstu
  i odpowiadanie na nie

 • list do przyjaciela: przedstawienie siebie, swojej rodziny
  i swojego trybu życia: pytania typu prawda/ fałsz • list do przyjaciela: przedstawienie siebie, swojej rodziny i swojego trybu życia

TEMAT LEKCJI: 1. Pen friends – ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu. Pisanie listu.

Moduł 1

Słownictwo: słowa i zwroty związane z opisem życia na wsi i w mieście: heavy traffic, beautiful countryside, fresh air itd.

Mówienie: wyrażanie opinii – preferencje dotyczące miejsca zamieszkania

1a

wrzesień

 • słowa i zwroty służące do opisu życia na wsi
  i w mieście: facilities,
  feel isolated,
  hustle and bustle
  itd.

 • czas teraźniejszy ciągły (present continuous);

 • porównanie czasów teraźniejszych: ciągłego (present continuous)
  i prostego (present simple)

 • fragmenty pamiętników dziewcząt, które na tydzień zamieniły się miejscami zamieszkania w ramach programu typu reality show: pytania otwarte

 • opisywanie fotografii (miasto
  i wieś) z uwzględnieniem wrażeń zmysłowych i emocji;

 • wyrażanie opinii: za co uczniowie lubią swoje miasto i swoją szkołę, dlaczego lubią wypady na wieś

 • e-mail do przyjaciela: opis życia codziennego
  i planów na wieczór (Portfolio)

TEMAT LEKCJI: 1. City life – country life – ćwiczenia w czytaniu, słuchaniu i leksykalne.

2. Czas Present Continuous. Porównanie czasów Present Simple i Present Continuous – pisanie e-maila.1b

wrzesień

 • profesje i zawody: bank clerk, teacher, receptionist itd;

 • przymiotniki opisujące charakter i osobowość: friendly, smart, sociable itd. (wraz z antonimami)

 • artykuł krótko opisujący sylwetki trzech fotografów: uzupełnianie tekstu podanymi słowami

 • wywiad z fotografami opisanymi w artykule: sprawdzanie poprawności uzupełnienia artykułu

 • wyrażanie opinii, uzasadnianie: wysokie zarobki a satysfakcja
  z pracy;

 • wyrażanie opinii: cechy charakteru potrzebne przedstawicielom różnych zawodów;

 • przeprowadzanie wywiadu
  z fotografem (na podstawie artykułu)TEMAT LEKCJI: 1. Risky jobs – słownictwo związane z pracą, ćwiczenia w słuchaniu i czytaniu. Making money or personal satisfaction? – ćwiczenia w mówieniu.

2. Praca – przymiotniki (przyrostki -ous, -y, -ful), zdania względne (who, which, where, whose), ćwiczenia leksykalne. Wywiady - ćwiczenia w mówieniu.


LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 1

1c

wrzsień • spójniki:
  and, but, or

 • artykuł, w którym walijski nastolatek opisuje siebie, swój dom, rodzinę i przyjaciół: przewidywanie treści tekstu, zadawanie pytań na temat treści tekstu
  i odpowiadanie na nie • artykuł o sobie, swoim domu, rodzinie
  i przyjaciołach (Portfolio)

TEMAT LEKCJI: 1. Modern living – piszemy krótki artykuł. Spójnik and, wyrażenia z czasownikiem feel.

1d

Culture Corner

wrzesień

 • krótki tekst informacyjny o strażnikach Tower
  of London: przewidywanie treści tekstu, pytania typu prawda/ fałsz/ brak informacji

 • prezentacja: praca strażnika Tower of London (odgrywanie roli strażnika)

 • tekst informacyjny o polskiej atrakcji turystycznej, gdzie pracują charakterystycznie ubrani ludzie (Project Portfolio)

 • informacje na temat Tower of London: uzupełnianie lukTEMAT LEKCJI: 1. The Yeoman Warders, the Tower of London – ćwiczenia w słuchaniu i czytaniu. Atrakcje turystyczne w Polsce.

1e

Funkcje językowe

wrzesień

 • środki transportu: boat, train, taxi itd. • dwie rozmowy – kupowanie biletu w londyńskim metrze: wyszukiwanie w dialogu zwrotów
  o podanych znaczeniach

 • kupowanie biletu w londyńskim metrze, pytanie o właściwą linię metra (Portfolio)

Wymowa: dźwięki: ,TEMAT LEKCJI: 1. Single, please – kupowanie biletu. Tworzenie i odgrywanie dialogów. Ćwiczenia wymowy.

1f

Geography

październik

 • strona internetowa – życie w Mexico City:
  czytanie – przewidywanie treści tekstu (przygotowywanie pytań, szukanie w tekście odpowiedzi), dopasowywanie nagłówków
  do poszczególnych akapitów tekstu;
  słuchanie – sprawdzanie poprawności dopasowania

 • opisywanie miejsca na podstawie zdjęć i słyszanych dźwięków;

 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT): prezentacja na temat życia w New DelhiTEMAT LEKCJI: 1. Mexico City – praca z tekstem. Prezentowanie informacji na temat New Delhi.
MODUŁ 1

październik

TEMAT LEKCJI: 1. Powtórzenie materiału z Modułu 1./ Sprawdzian.

Przygotowanie do egzaminu
październik


Przygotowanie do egzaminu (Exam Skills):

Rozumienie ze słuchu: określanie kontekstu wypowiedzi i znajdowanie w tekście określonych informacji (wybór wielokrotny);

Rozumienie tekstów pisanych: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu (dobieranie: uzupełnianie luk w tekście podanymi zdaniami – poziom rozszerzony); znajdowanie w tekście określonych informacji i określanie głównej myśli tekstu (wybór wielokrotny);

Znajomość funkcji językowych: reagowanie w typowych sytuacjach (wybór wielokrotny: uzupełnianie dialogów przez wybór właściwej odpowiedzi na pytania)

Przygotowanie do egzaminu (Extra Exam Skills):

Znajomość środków językowych: układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych; transformacje zdań ze słowem kluczem; parafraza zdań; uzupełnianie luk w tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie; tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy.

TEMAT LEKCJI: 1. Zadania typu egzaminacyjnego – Exam Skills i Extra Exam Practice.
LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 2

Słownictwo: przymiotniki opisujące nastroje i emocje: calm, excited, relieved itd.;

Mówienie: udzielanie informacji o sobie: chwile, kiedy uczniowie doznali różnych emocji

2a

październik • czas przeszły prosty (past simple)

 • opowiadanie o tsunami: przewidywanie treści tekstu na podstawie fotografii, uzupełnianie podanych zdań brakującymi informacjami, pytania otwarte

 • wyrażanie emocji: reakcje na opowiadanie o tsunami;

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: wspomnienia
  z wakacji;

 • relacjonowanie: wspomnienia kolegi/ koleżanki z wakacji

Wymowa: końcówki form przeszłych czasowników regularnych: , ,TEMATY LEKCJI: 1. True Stories – praca z tekstem. Przymiotniki i ich synonimy.

2. Czas Past Simple – twierdzenia, przeczenia i pytania; określenia czasu; użycie. Ćwiczenia w mówieniu – praca w parach.2b

październik

 • zjawiska naturalne, klęski żywiołowe: flood, lightning, tornado itd.

 • słowotwórstwo: przysłówki;

 • użycie słów
  i zwrotów ukazujących sekwencję wydarzeń: as soon as, while, when itd.

 • artykuł o człowieku, który przeżył powódź: przewidywanie treści tekstu, pytania otwarte

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: historia Titanica;

 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT): prezentacja na temat innej słynnej morskiej katastrofy • historia Titanica: uzupełnianie lukTEMATY LEKCJI: 1. It could happen to you! – zjawiska naturalne: słownictwo; praca z tekstem.

2. The Titanic – tworzenie przysłówków, wyrażenia określające czas (np. as soon as, when). Ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu. Katastrofy morskie –


praca w grupach.

2c

październik

 • opowiadanie o huraganie: przewidywanie treści tekstu na podstawie fotografii i słyszanych dźwięków;
  czytanie – uzupełnianie tekstu podanymi zwrotami, układanie listy wydarzeń w kolejności chronologicznej;
  słuchanie – sprawdzanie poprawności uzupełnienia • opowiadanie
  o niezwykłym doświadczeniu (Portfolio)

TEMAT LEKCJI: 1. Relieved – relacjonowanie wydarzeń, ich kolejność. Piszemy opowiadanie.
LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 2

2d

Culture Corner

październik

 • krótki tekst informacyjny – mity i legendy irlandzkie: przewidywanie treści tekstu na podstawie ilustracji, pytania otwarte

 • udzielanie informacji, wyrażanie opinii: znane uczniom legendy/ baśnie i wynikające z nich morały;

 • opowiadanie polskiej legendy (Project)TEMAT LEKCJI: 1. The Gift of Storytelling – praca z tekstem. Wyrażenia z czasownikiem spend.

2e

Funkcje językowe

październik

 • rozmowa przyjaciół – przygoda w zoo: przewidywanie treści dialogu na podstawie ilustracji, słuchanie – sprawdzanie trafności przewidywań, czytanie – układanie chronologicznej listy wydarzeń, wyszukiwanie w dialogu zwrotów o podanych znaczeniach

 • opowiadanie o niezwykłym wydarzeniu, okazywanie zainteresowania, wyrażanie reakcji emocjonalnych na treść opowiadania (Portfolio)


Wymowa: dźwięki: ,TEMAT LEKCJI: 1. Oh my goodness! – relacjonowanie wydarzeń z przeszłości. Tworzenie i odgrywanie dialogów. Ćwiczenia wymowy.

2f

Literature

październik

 • fragment opowiadania Oscara Wilde’a: przewidywanie treści tekstu na podstawie ilustracji
  i słyszanych dźwięków, uzupełnianie zdań podanymi zwrotami, przewidywanie dalszego ciągu opowiadania

 • ciąg dalszy opowiadania: sprawdzanie trafności przewidywań uczniówTEMAT LEKCJI: 1. The Canterville Ghost – ćwiczenia w słuchaniu i czytaniu. Kontynuowanie opowieści – praca w grupach.  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna